ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို UPDJC ႏွင့္ JMC တြင္ တရားဝင္မႈ ရယူမည္

ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို UPDJC ႏွင့္ JMC တြင္ တရားဝင္မႈ ရယူမည္

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ထိပ္ သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီ (JMC-U) တုိ႔တြင္ တရားဝင္ မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ထိပ္ သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီ (JMC-U) တုိ႔တြင္ တရားဝင္ မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ (NCA) အရ ေဆာင္ရြက္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုံ႔ဆုိင္းေနသည့္ အေျခအေနတြင္ NCA လမ္းေၾကာင္း၌ မပါဝင္ ေသာ ႏွစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အ စည္းအေဝး ေခၚယူေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ အထိ သံုးရက္က်င္းပရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

‘‘ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးမႈက ရလာတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြကို ျပင္ဆင္ ေရးအဖြဲ႕ေတြက ဆက္လက္ညႇိ ႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္ကို ပို႔ရမလဲဆုိ ေတာ့ UPDJC ဆုိလည္း UPDJC, JMC ဆုိရင္လည္း JMC ေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေအာင္ ကိစၥဆုိ ရင္ JMC မွာ သက္ဆိုင္ရာအစု အဖြဲ႕က ဆက္လက္လုပ္သြား မယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ရွိရင္ေတာ့ UPDJC ေပါ့’’ ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဆို သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အ ေပၚ မူတည္ၿပီး UPDJC အစည္း အေဝးကို တစ္ပတ္အတြင္း ေခၚ ယူရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သမၼတ ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ ေရႊက ဆုိသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ ေရာက္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စာရင္းကို ညႇိႏိႈင္းၿပီးျဖစ္ရာ အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ငါးဦး၊ တပ္မေတာ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္အပါအဝင္ သံုးဦးႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္မွ ႏွစ္ဦးတက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ ဦး တက္ေရာက္ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။

‘‘သမၼတကေတာ့ တက္မွာ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ကေတာ့ အျမင့္ဆံုးေပါ့’’ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဆုိသည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကတာဝန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရဘက္က ရည္မွန္းထား သည့္ ၂၀၁၉ ၌ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ရရွိေရး မေျပလည္ေသးသည့္ ကိစၥမ်ား ညႇိႏိႈင္းၿပီး ရရွိသည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ လမ္း ၫႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလို႔မရေသး တဲ့အခ်က္ေတြကို ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရလို႔ရွိ ရင္ လမ္းၫႊန္မႈခ်ေပးလိုက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေဆြးေႏြးသြားမွာေပါ့’’ဟု ပဒိုေစာ ကြယ္ထူးဝင္းက ဆုိသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး လာမည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သံုး ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္သည္။ သံုးႏွစ္အတြင္း NCA မထိုးရေသးသည့္ မြန္ႏွင့္ လားဟူအဖြဲ႕ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ‘ဝ’လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (UWSA) အပါအဝင္ ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ လက္ မွတ္ထိုးရန္ က်န္ေနသးသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky