ေျခဥျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အာမခံႏုိင္မည္ဟု အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးေျပာ

ေျခဥျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အာမခံႏုိင္မည္ဟု အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးေျပာ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အာမခံႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ယမန္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အာမခံႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ယမန္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ အစိုးရ၏ က႑စံုတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ရွင္းလင္းေျပာၾကား စဥ္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ မွသာလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ အၾကားမွာလည္း လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက တန္ဖိုးထားေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဟူေသာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးကို ေက်ာ္လႊားရန္ရွိေၾကာင္း အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးက လႊတ္ ေတာ္၌ ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ပန္းတုိင္ေပ်ာက္လုိ႔မျဖစ္
လက္ရွိအစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား ေရာက္ရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ ေရးတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအ ျခားျဖင့္ အဆင့္လုိက္ ေရွ႕ဆက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ လည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု ပန္းတုိင္္ေပ်ာက္ပ်က္၍မရ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကေျပာၾကားသည္။

‘‘တုိင္းရင္းသားေတြ အစဥ္ တစိုက္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုက ေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ၿပီး ခိုင္ခုိင္မာမာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္ဆုိ တာကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ က အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

 ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို ဦးတည္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာထား ၍ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတုိင္သည္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိရန္၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ဳပ္ဆုိၿပီး အစဥ္အ ဆက္ ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီလိုႀကိဳးပမ္းရာမွာ ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကတစ္ဆင့္ ဘံုသေဘာတူလက္ခံတဲ့ အေျခခံ မူေတြ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္’’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ ျမင္ရန္ တပ္မေတာ္က အေရးပါ
လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ တပ္မေတာ္၏ အ ခန္းက႑သည္ အေရးပါေၾကာင္း အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးက ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘အားလံုး ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ခိုင္ခိုင္ မာမာျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာ မွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟုိျပဳ၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ရယူႏုိင္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ၊ ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြက လႊတ္ေတာ္၌ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ရန္ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးသံုးႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ ၅၁ ခ်က္ ရရွိ ထားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအ စည္းအေဝး၌ ခြဲမထြက္ေရးဆုိ သည့္အခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ စပ္ေနေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရး စသည့္ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူ ၿပီးမွ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာသည္။

‘‘ခြဲမထြက္ေရးက အေရးႀကီး သလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စ ရာမလိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ လာေအာင္ အားလံုးလက္တြဲပူး ေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖို႔ကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီး ပါတယ္’’

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ မီးထေတာက္သည့္ ရခုိင္ အေရး
ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ သည္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္က တည္းက မီးခဲျပာဖံုးအျဖစ္ႏွင့္ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ၿမိဳက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာ သည္။

‘‘ဒီမီးႂကြင္းမီးက်န္ကို မၿငႇိမ္း သတ္၊ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ မီးထေတာက္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျဖ ရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ ကဆုိသည္။

 အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီ မိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးက ဝန္ခံေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ မတူကြဲ ျပားမႈမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏုိင္ေရးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း အဆုိပါပဋိပကၡမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္တြင္ ရွိခဲ့ သည့္ ႐ႈျမင္ခ်က္အေဟာင္း၊ အယူအဆအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ေျဖ ရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကေျပာသည္။

‘‘တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္သူရဲ႕ ညီ ၫြတ္မႈအင္အားနဲ႔ စုေပါင္းရင္ ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕နက္နဲၿပီး အစိုးရ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းကာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ သည္မ်ားကို ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရခ်ိန္တြင္ နား လည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ျပည္သူ မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
မိနစ္ ၅၀ ၾကာျမင့္သည့္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္တြင္ လက္ရွိအစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တုိးတက္လာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ကို မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ အခ်ိန္ယူေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးအရ၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း အရ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ ေတာ့တဲ့ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းေတြကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဆုိသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ရည္မွန္းထား သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား၊ တရားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရားေရးဝန္ ထမ္းမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနသည္ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ ႀကီးသည္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပညာေရး၊ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရး၊ က်န္း မာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး၊ လမ္းတံတား ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ အဂတိႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ က႑မ်ား၊ တိုးတက္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းသည္။

ဝန္ႀကီးရွင္းလင္းမႈအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လာေရာက္ရွင္းလင္းမည္ ဟု အေစာပိုင္းတြင္ သတင္းထြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယမန္ေန႔တြင္ အ တိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြကသာ လာေရာက္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္သည္ အခ်ိန္ၾကာ၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္မေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္တစ္ဦးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အမတ္တစ္ဦးက ေဝဖန္သည္။

‘‘တင္ျပမႈအေပၚ သိပ္ မႀကိဳက္ဘူး။ တဲ့ေျပာေစခ်င္ တယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိ တယ္၊ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေစခ်င္ တယ္၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမယ္ ဒါ ေတြ ေျပာေစခ်င္တယ္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ တာ၊ ေဒၚလာေဈးတက္တာ၊ ျပည္သူေတြအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိတယ္ ဆုိတာ မေျပာဘဲ ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာၾကားရမယ့္ အခ်က္ေတြကို သူ (ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ)က ေျပာ သြားတာ’’ဟု ေျမပံုအမတ္ ဦးေဖ သန္းက ေျပာသည္။

က႑အလိုက္ ခြဲျခားကာ သီးျခားစီ ေသခ်ာခြဲျခားရွင္းလင္း တင္ျပသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ျပပံု မေကာင္းသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်ာင္းကုန္း အမတ္ ဦးသိန္းထြန္းက သံုးသပ္ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ လာ ေရာက္ရွင္းလင္းျခင္းသည္ ျပည္ သူလူထုကို ရွင္းျပျခင္းျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

‘‘ဒီလို လာၿပီးေဆာင္ရြက္တဲ့ အေလ့အထရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေတာ့ အင္မတန္ေလးစားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အစိုးရမ်ား ဟာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြကို ဘာမွမတင္ျပဘဲ ထားမယ့္အစား အခုလိုေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ျပည္ သူေတြကို အေလးထားတဲ့အေန နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကိုလာၿပီး ရွင္း လင္းတင္ျပတယ္ဆုိတဲ့ အစဥ္အ လာကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တာ အင္မတန္ေလးစားဖို႔ ေကာင္းတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္း လင္းျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာရန္လို အပ္လာၿပီဟု ယူဆပံုရေၾကာင္း ႏွင့္ အေရးေပၚအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခုရွိပံုရေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ဦးသီဟေသြးက သံုးသပ္သည္။

‘‘ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပည္ သူလူထုအတြက္ အားမျဖစ္ဘူး။ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ ရလဒ္ေတြျပႏုိင္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို စ၍အသံျပဳသည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္းႏွင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ထား၍ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္လာပါ့မလားဟူသည္ကို စိုးရိမ္ ေၾကာင္း ဦးသီဟေသြးက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြက်ဆင္းမႈ ျပည္ တြင္းစီးပြားေရး အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္
လက္ရွိတြင္ ကန္ေဒၚလာ ေဈး အလြန္ခုိင္မာလာၿပီး က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းေနသည့္ အေျခအေနကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားၿပီး ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ လႊမ္းမိုးထားသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ၊ အတုိးႏႈန္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရး အလားအလာတို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က် ဆင္းခဲ့ျခင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈက စတင္ခဲ့ ေပမယ့္ ျပည္တြင္းအေျခအေန မွာ စီးပြားေရးအေျခအေနမညီမွ် မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအားနည္း ခ်က္ (weak economic funda-mentals)ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆို ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၆-၁၇ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီအလိုက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလိုအပ္ ခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလုိင္မွ ဒီဇင္ ဘာအထိ ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ ခ်က္ျမင့္မားသည့္ ကာလျဖစ္ သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္ ေျပာသည္။

‘‘ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ဖြဲ႕ စည္းတည္ေဆာက္မႈ မွန္ကန္ခိုိင္ မာၿပီးသက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေစဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑က သက္ ဆုိင္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္’’

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky