ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေဝး ယေန႔စတင္မည္

ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေဝး ယေန႔စတင္မည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္။

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးကို ယေန႔ (ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္)ကစ၍ ေနျပည္ ေတာ္၌ ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ညီလာခံသို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ကာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားဟူသည့္က႑ေလးရပ္မွ ညီ လာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို တင္သြင္းေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည္။

မူလက ညီလာခံတြင္ ေဆြး ေႏြးမည့္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္သာရွိ ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းမႈအရ ႏုိင္ငံေရး က႑မွ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္တုိး၍ ရရွိ ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ ေလးခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မွ တစ္ခ်က္၊ ေျမ ယာက႑မွ ႏွစ္ခ်က္၊ လူမႈေရး က႑မွ ခုနစ္ခ်က္ စုစုေပါင္း ၁၄ ခ်က္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ညီလာခံ၌ လံုၿခံဳေရး က႑ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း သေဘာတူညီခ်က္ခ်မွတ္ မည္မဟုတ္ေပ။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၌ ႏုိင္ငံေရး အႏွစ္သာရရွိ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ အစိုးရ က အဆိုျပဳထားသည္။

အစိုးရ၏ လိုလားခ်က္မွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒ မ်ားကို အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ညီလာခံကိုယ္စား လွယ္အားလံုးက သေဘာတူညီ ခ်က္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးျဖစ္ သည္ဟု အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ရွင္းျပသည္။

အစိုးရအဆိုျပဳခ်က္ကို ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအစုအဖြဲ႕က ေထာက္ခံ ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕က ၎တုိ႔၏ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပခဲ့ သည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးတုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္း အေဝးကို ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစိုးရ အဆုိျပဳခ်က္ကို ညီလာခံကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ မည့္ UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည့္ အေျခ အေနရွိသည္။

‘‘အခု က်င္းပတဲ့ ညီလာခံ မွာ သေဘာတူညီခ်က္အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အေရအတြက္ေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြ နည္းတယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဆက္လက္ရွင္ သန္သြားဖို႔ေတာ့ အမ်ားႀကီး အ ရွိန္အဟုန္ ရသြားပါတယ္’’ ဟု NCA လက္မွတ္ထိုး ပအိုဝ္းအဖြဲ႕ (PNLO)ဒုဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဥကၠ႒ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး၊ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ကိုယ္စားလွယ္ တုိ႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ဟု UPDJC တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

NCA မထိုးရေသးသည့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေသာ္လည္း ညီလာခံ ရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္  တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုဟု သတ္မွတ္ကာ ပထမအႀကိမ္ အ စည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္း ညီလာခံတြင္ သေဘာတူခ်က္မ်ား မရရွိေပ။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ဟူသည့္က႑ ေလးရပ္မွ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ရရွိကာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ အစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပထမဆံုး တရားဝင္သေဘာတူသည့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီ ခ်က္ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky