ျမန္မာအကူအညီျဖင့္ ဘ႐ူႏိုင္းက ဆန္တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မည္

ျမန္မာအကူအညီျဖင့္ ဘ႐ူႏိုင္းက ဆန္တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မည္


ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူ ဆလမ္ႏိုင္ငံက ၎တို႔၏ ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈကိုတိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးေနာက္ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူ ညီခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူ ဆလမ္ႏိုင္ငံက ၎တို႔၏ ဆန္ ထုတ္လုပ္မႈကိုတိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးေနာက္ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူ ညီခဲ့သည္။

ဘ႐ူႏိုင္းအဓိက ရင္းျမစ္မ်ား ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီးဒါတိုဆီရီဆီတီယာအ ဝမ္ဟာဂ်ီ အလီဘင္ဟာဂ်ီ အပြန္ တက္ေရာက္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ား၏ အႀကိမ္ (၄၀)ေျမာက္ အစည္းအေဝး (AMAF) ျပင္ပ၌ ယင္းနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို ျမန္မာႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယင္းနားလည္မႈ စာခြၽန္ လႊာမွတစ္ဆင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက အထူးသျဖင့္ အ ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ စပါးမ်ိဳး ေစ့မ်ား ဘ႐ူႏိုင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း ျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းအကူအညီ ေပးေရး ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ လက္အားေကာင္းေစေရး သေဘာ တူခဲ့ၾကသည္။ ဘ႐ူႏိုင္းက ယင္း သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ ႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါး က႑အေပၚ အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈတစ္ ခု ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတြင္ ပါဝင္ေသာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အ လားအလာရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ား တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျခားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္း မန္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရစာၦန္ေမြး ျမဴေရး၊ အစားအစာမ်ား ထုပ္ပိုး ျပင္ဆင္မႈ က႑ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး စသည္တို႔ တိုးျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ပါဝင္သည္။

ယင္းနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ကို ဘ႐ူႏိုင္းအစိုးရကိုယ္စားအ ဓိကရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးေဒါက္ တာ ေအာင္သူက လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ ယင္းလက္မွတ္ေရး ထိုးမႈ မတိုင္မီ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာက ဘ႐ူႏိုင္းသို႔ နည္းပညာ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးမႈသို႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘ႐ူႏိုင္း သံအမတ္ ပန္ဂီရန္ဟာဂ်ီဆာဟာ ရီ ဘင္ပန္ဂီရန္ ဟာဂ်ီဆာလက္ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky