၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္းသည့္အခ်က္အားလံုးကို ညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ပူးတြဲေကာ္မတီ သေဘာတူ

၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္းသည့္အခ်က္အားလံုးကို ညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ပူးတြဲေကာ္မတီ သေဘာတူျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ေဆြးေႏြးရန္တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားဟူသည့္က႑ေလးရပ္မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)အစည္းအေဝးက သေဘာတူညီခဲ့သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ေဆြးေႏြးရန္တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားဟူသည့္က႑ေလးရပ္မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ညီလာခံရလဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)အစည္းအေဝးက သေဘာတူညီခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအနက္ မေျပလည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေျမယာက႑မွ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ညႇိႏိႈင္းရန္ UPJDC အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ညီလာခံက်င္းပရာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC - II ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ညီလာခံ တစ္ရက္နားၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕အၾကား ေျခာက္နာရီၾကာ အႀကိတ္အနယ္ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ မေျပလည္မႈမ်ားရွိခဲ့၍ အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နားညႇိႏိႈင္းခဲ့ရသည္ဟု UPDJC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

‘‘အေျခခံမူသေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ဒီအစည္းအေဝးကေနၿပီးေတာ့ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုမနက္ျဖန္မွာ က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ တင္သြင္း ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(Union Accord) ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ လက္မွတ္ေရး ထုိးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု အစိုးရအစု အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။

UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ ညီလာခံ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ကိုလည္း သေဘာတူအတည္ ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဒီသေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ဟာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံရးသႏၷိ႒ာန္ကို အဓိကထုတ္ ျပန္ေၾကညာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး ဝင္းက ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ အဓိက ညႇိႏိႈင္းခဲ့ရသည့္ က႑သည္ ႏုိင္ငံေရးက႑ေအာက္ရွိ က်ား၊ မတန္း တူေရးဆိုင္ရာ အခ်က္၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏အမည္ကို ထည့္သြင္းေရး ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအ ၾကား အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္သူ တို႔က ေျပာသည္။

‘‘က်ား၊ မ တန္းတူေရးရဲ႕ေရွ႕ မွာ နာမဝိေသသနထည့္တဲ့ကိစၥ ေပါ့။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံ ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ စကား လံုးေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ေလးညႇိႏိႈင္းခဲ့ ရပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီအစု အဖြဲ႕ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

UPDJC က ညီလာခံသို႔ တင္ သြင္းသည့္ မူလစာပိုဒ္သည္ ‘ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် က်ား၊ မ ဆုိင္ရာလိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံ ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစ ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစေရး အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ရမည္’ ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာပိုဒ္ပါ ျပည္ေထာင္ စု၏စကားစု၏ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံ အမည္ထည့္ျခင္း၊ မထည့္ျခင္း ကိစၥကို အဓိကညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ႏုိင္ငံအမည္နာမႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး မေဆြးေႏြးရေသးသည့္ အခ်ိန္ တြင္ နာမဝိေသသနကို မထည့္ ေသးဘဲ က်ား၊ မတန္းတူေရးကိစၥ ကို အဓိကေဆြးေႏြးရန္ သေဘာ ထားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္ဘက္ျခမ္းမွ ႏုိင္ငံ၏အမည္ ကို ထည့္သြင္းလိုသည့္အေျခအ ေနဟု ေဆြးေႏြးပြဲကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

‘‘အေျဖက အနာဂတ္မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ က်ား၊ မေတြအ ကုန္လံုးကို တန္းတူေရးနဲ႔ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိေရးဆိုတဲ့ အေျဖကို ရပါတယ္’’

က်ား၊ မတန္းတူေရးဆိုင္ရာ အခ်က္၌ ပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု ၏ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဟူသည့္ စာသားထည့္သြင္းရန္ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရ ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အား လံုးလက္ခံခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

‘‘ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီညီလာခံက်င္းပေနတာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ က်င္းပေန တာျဖစ္တယ္။ ညီလာခံက်င္းပ တာၿပီးသြားၿပီး ျပည္ေထာင္စုသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္မွာပဲ။ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေန နဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္ရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာကို ဆက္သံုး ရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ညေန ဒါ ကို အားလံုးသေဘာေပါက္ၿပီး ေတာ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ထည့္ တာကို အားလံုးသေဘာတူလိုက္ တယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ မည့္ ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔၌ ညီလာခံေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ မည္ျဖစ္ရာ ယင္းေၾကညာခ်က္ တြင္ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ၌ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ပါရွိေၾကာင္း မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

‘‘ညီလာခံသံုးႀကိမ္က်င္းပ မယ္။ သံုးႀကိမ္မွာ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ဟာရယ္၊ လိုအပ္ပါက ၂၀၂၀ မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ညီလာခံ ဆက္လက္က်င္းပႀကိဳးပမ္းသြား မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္မ်ိဳးေတြ ပါပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑အဆိုျပဳခ်က္ေလး ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑အဆိုျပဳ ခ်က္တစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ အဆိုျပဳခ်က္ခုနစ္ခ်က္၊ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားက႑အဆိုျပဳခ်က္ႏွစ္ ခ်က္ကို ညီလာခံသို႔ တင္သြင္း၍ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစုအဖြဲ႕လိုက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ က႑အလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ သည္။

၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါက႑ ေလးရပ္မွ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၁) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ယခုညီလာ ခံရလဒ္မ်ားကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အ စိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ သတ္မွတ္ မည္ျဖစ္သည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky