ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးစီးပြားၾကည့္သူမ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ေပၚလြင္လာမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ ၂၀၂၀ ထ

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးစီးပြားၾကည့္သူမ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ေပၚလြင္လာမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ ၂၀၂၀ ထ


အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးကို မိမိအစုအဖြဲ႕အက်ိဳးထက္ တန္ဖိုးထားသူမ်ား ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေန သျဖင့္ သိရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးကို မိမိအစုအဖြဲ႕အက်ိဳးထက္ တန္ဖိုးထားသူမ်ား ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေန သျဖင့္ သိရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္က်င္းပရာ အခမ္းအနားအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဘယ္သူေတြဟာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္၊ ဘယ္သူေတြက ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးကို ကုိယ့္အက်ိဳး၊ ကုိယ့္အစု အဖြဲ႕အက်ိဳးထက္ တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ ဒီ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအစည္းအေဝးေတြမွာ ေပၚလြင္ လာမွာပါ။ ျပည္သူေတြက ၾကည့္ ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြက  သိလာၾကမွာပါ’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီးေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအ တြက္ စစ္မက္ကင္းစင္ၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးသည္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အစိုးရ၏ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ရွင္းျပၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေတာက္ပလာ ေစေရး မေလွ်ာ့သည့္ စိတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု အသိ ေပးသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဝးကြာခဲ့ရ သည့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ရန္ အား လံုးက စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ အား ထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္လည္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအ စည္းအေဝးသို႔ အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ထိုးတုိင္းရင္း သားအဖြဲ႕မ်ား၊ NCA မထုိးရေသး  သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

ညီလာခံအဖြင့္မိန္႔ခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္စား ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူ တူးေစးဖိုး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စား ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)ဒုဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္တို႔ က ေျပာၾကားရာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တပ္ ခ်ဳပ္တိုက္တြန္း

NCA သည္ အလံုးစံုၿပီးျပည့္ စံုျခင္းမရွိေသးသည့္တိုင္ ရန္ဘက္အသြင္ေဆာင္ကာ တိုက္ပြဲေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအၾကား အားလံုး လက္ခံႏုိင္သည့္ ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ ရရွိရန္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သူအားလံုးႏွင့္ ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေပးသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမိတ္ေဆြမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္အ ေျချပဳတိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ကို ၂၁ ရာစုပင္ လံုသို႔ လာေရာက္ေရး တ႐ုတ္ႏုိင္ ငံက ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ ယင္းခုနစ္ဖြဲ႕အပါအ ဝင္ NCA မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုးဖြဲ႕ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ NCA ျဖစ္စဥ္အစ တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕အ ျပင္၊ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီခ်က္လက္မွတ္ထုိးထား သည့္အဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ ပါဝင္ လာျခင္းမရွိေသးဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပသည္။

ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕တြင္ ပါ ဝင္သည့္ ကခ်င္အဖြဲ႕(KIA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ ေတာင္ပိုင္း အဖြဲ႕ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ (KNPP)တို႔သည္ NCA ရရွိေရး ညႇိႏိႈင္းစဥ္က ပါဝင္္ခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လက္မွတ္ မထိုးႏုိင္ေသးေပ။ ‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA)ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)သည္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲ မရွိဟုဆိုကာ NCA တြင္ ပါဝင္ေရးျငင္းပယ္ထားသည္။

‘‘အလံုးစံုအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲႏုိင္မယ္ဆိုတာ သိထားေပမယ့္လည္း ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံ၊ ကၽြန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမိုင္းဝင္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြဟာ ဒီအဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္လာႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးတာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္ စံုၿပီလို႔ မဆိုႏိုင္ေသးပါဘူး။ လစ္ ဟာခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုင္းဆက္ ၿပီး ႀကိဳးစားေနဦးမွာပါပဲ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ျပည္ ေထာင္စုအေပၚ ေစတနာ၊ သစၥာ ေစာင့္ၿပီး ပါဝင္လာေရး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ သည္။ ‘‘အစဥ္အၿမဲႀကိဳဆိုလ်က္ ပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ NCA ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက လက္ မွတ္ေရးထိုးရမည္ဟု ေျပာၾကား သည္။

ယခင္က တပ္မေတာ္က စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္လည္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား အတုိင္း အမ်ားစုက လက္ခံသ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း အ ေျခခံေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရွိလို႔ လက္မွတ္ထုိးစရာမလိုဘူး လို႔ ေျပာဆိုေနတာေတြ၊ ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိၿပီး ျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုေနတာေတြဟာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိဘူး လို႔ ေျပာလိုပါတယ္’’ဟု တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ (KIO/KIA)ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ‘‘လက္မွတ္မ ထိုးေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို အျမန္ ထုိးပါလို႔ ေျပာတာက တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ကေနၿပီးေတာ့မွ ထုိး ေစခ်င္တဲ့သေဘာလို႔ နားလည္ပါတယ္။ အျမန္ထုိးပါလို႔ ေျပာတဲ့ အခါမွာ ဘယ္လိုထုိးၾကမလဲဆိုတဲ့ အပိုင္း ညႇိႏိႈင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း စဥ္းစား မွာပါ’’ဟု မီဒီယာမ်ားအား ေျပာ ၾကားသည္။

NCA ထိုးျခင္း၊ မထုိးျခင္း ကိစၥကို ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ပါဝင္ဖဲြ႕စည္းထား သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ(FPN CC) တြင္ မညႇိႏိႈင္းရေသးဟု ၎ က ေျပာသည္။

‘‘FPNCC က ေနၿပီး တင္ သြင္းထားတဲ့ မူဝါဒပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ FPNCC က ဒီသေဘာ ထားေတြကို အရင္ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါၿပီးမွပဲ ထိုးမလား၊ မထိုးဘူးလားဆိုတဲ့ အေျဖက ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ဆိုသည္။

FPNCC တြင္ ‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕(KIA)၊ ရွမ္း အဖြဲ႕ (SSPP)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA)၊ ရခိုင္အ ဖြဲ႕ (AA)တို႔ပါဝင္ၿပီး NCA မထိုးဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း စုဖြဲ႕မႈကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ က အသိအမွတ္မျပဳေသးေပ။ ယင္းခုနစ္ဖြဲ႕အနက္ KIA, TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA တို႔သည္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေႏွာင့္ ေႏွးေနမႈအေပၚ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ တို႔၏သေဘာထား

NCA အရ ၂၁ ရာစုပင္လံု အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား က်င္းပေနသည့္တိုင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏အျမင္ သေဘာထားမ်ားကို မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

NLD စတင္ဖြဲ႕စည္းကတည္း က ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္ မည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို စြဲၿမဲခိုင္မာစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ရန္ လိုေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ေျပာဆို ခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ခ်ိန္က ‘ဖက္ဒရယ္’ ဆို တဲ့ေဝါဟာရကို လံုးဝလက္မခံခဲ့ တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ ေျပာင္း လဲခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းဖို႔ NCA စာ ခ်ဳပ္မွာပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကတိကဝတ္ျပဳထားၾကၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ ‘ဖက္ဒရယ္’ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြ မရယူႏိုင္ၾကျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ရဲ႕အၿပီးအပိုင္အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ ပါတယ္’’ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ေျပာသည္။

ဖက္ဒရယ္သည္ ခြဲထြက္ေရး သို႔ ပို႔ေဆာင္သည့္ စနစ္မဟုတ္ဘဲ ညီၫြတ္ေရးကို ခိုင္မာေစသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျပာဆိုေၾကညာၿပီးျဖစ္ သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိ ကက်သည့္ အေျခခံသေဘာတ ရားျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲ မထြက္ေရးမူႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ဆိုင္ရာ မူမ်ား ညႇိႏိႈင္းမရေသး ၍ ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းကိုလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပသည္။

ယင္းကိစၥကို အစိုးရ၊ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညီလာခံမတုိင္မီ အလြတ္သေဘာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရေပ။

‘‘ဒီကိစၥရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အေရး ပါမႈကို ကၽြန္မတို႔အားလံုး သတိရွိ ေနၾကမယ္ဆိုတာ ယံုမွားသံသယ ရွိစရာမလိုပါဘူး’’ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဘက္ တစ္ဖက္တည္း၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တည္း၏မူဝါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားအေပၚတြင္ ဖက္တြယ္မထား ဘဲ ညႇိႏိႈင္း၍ အေပးအယူလုပ္ကာ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ၎ က တိုက္တြန္းသည္။

‘‘ပန္းတိုင္တူ၊ လမ္းေၾကာင္း တူေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆိုသလို ဝိဝါဒကြဲျပားစရာ အေျဖရွာမႈေတြ ေထြျပားျမား ေျမာင္လာမယ္ဆိုရင္ အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ရလဒ္နဲ႔လည္း ေဝး ကြာလာႏုိင္တာကို အထူးသတိျပဳ ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အား လံုးညႇိႏိႈင္းလက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး အေနအထားေတြ မၾကာခဏျဖစ္ ေပၚလာရင္ ယံုၾကည္မႈေတြ ပ်က္ ျပားသြားေစႏုိင္သလို ငါ့ျမင္းငါ စိုင္းဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ လည္း ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဖိအား ေပးၿပီး ရယူႏိုင္သည့္ကိစၥမဟုတ္ ဘဲ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္သည့္ အ ခြင့္အလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရန္ လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဦးရာလူေဝစုစနစ္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း အေျမာ္အျမင္ရွိသူ၊ အား ထုတ္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အ က်ိဳးေက်းဇူးကို ဦးစြာခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြေၾကာင့္ ကြၽန္္မတို႔ျပည္ သူေတြရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြကို အလဟႆျဖဳန္းတီးရာေရာက္ရွိ သြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိေၾကာင္း အထူး အေလးအနက္ထားၿပီး ေထာက္ျပလိုပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၈ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ညီလာခံ သံုးႀကိမ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အ ေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ မျဖစ္ ႏုိင္တဲ့အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္သက္ သက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မဟုတ္ပါ ဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း သင့္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထိုက္တဲ့၊ ျဖစ္ႏိုင္ တဲ့၊ ရႏိုင္တဲ့ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားၿပီး ယင္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အစိုးရႏွင့္အတူ သႏၷိ႒ာန္ခ် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ထက္မေက်ာ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္ခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို မထိ ခိုက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကို မထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးရ လိုသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားဟာ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အ ခ်ိန္ၾကာလာရင္ ေဘးပေယာဂ ေတြ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္တာေတြရွိလာ ၿပီး ရရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ထားတာေတြ၊ ခက္ခက္ ခဲခဲတည္ေဆာက္ထားရတဲ့ ရရွိၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အားနည္း သြားႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆို သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေန ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေရရွည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ရလဒ္ ရသည္အထိ ဆက္တုိက္ေဆာင္ ရြက္ရန္လိုမည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

‘‘ရလဒ္မထြက္မီ ေဆြးေႏြးမႈ ရပ္နားၿပီးေနာက္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႕ ရတဲ့အတြက္ ရလဒ္ထြက္သည္အ ထိ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိက္ တြန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တစ္ ဆက္တည္းေဆာင္ရြက္သြားၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ မယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္း အေဝးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစေရး ေဆာင္ ရြက္သြားပါလို႔ အေလးထားတိုက္ တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္က တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း သည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေန၍မဟုတ္ ဟု တပ္ခ်ဳပ္က သတိေပးသည္။

‘‘အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္ သမွ် သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို သာ လိုက္နာရင္ ဘာေသနတ္သံ မွ ၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ လူကိုယ္သာ ႏုိင္ေအာင္ထိန္းဖို႔၊ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးမေပးဖို႔ လိုပါမယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ နားလည္မႈ လြဲမွားေစႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ဆြဲသြင္းလာျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

‘‘အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမွာရွိေန တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၅၂ သန္း ေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာ မဟုတ္သလို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဟာလည္း သူတို႔ကို ေထာက္ခံသူ မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတာျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ ဟာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု က ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္ မေတာ္ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရ တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ လိုသည့္ သေဘာထားမ်ားကိုသိ ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာၾကား သည္။ ယင္းအတြက္ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လို ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံကို ပိုမိုနိမ့္က်ေစရန္ ဆြဲႏွစ္ ေနမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံ သားမ်ားအတြက္ အျခားလုပ္စရာ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

‘‘ဟန္ေရးျပေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသး ပါဘူး။ စကားလံုးလွလွေလးေတြ ေျပာဆိုျငင္းခံုေန႐ံုနဲ႔လည္း မၿပီး ႏုိင္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အားဟာ ျပည္တြင္းမွာပဲ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြအားလံုးမွာ တာဝန္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ညီ ၫြတ္တဲ့ အင္အား၊ စြမ္းအားကို ပဲ့သြားဖို႔၊ ယိုင္နဲ႔သြားေစဖို႔ ႏွဲ႔ေန၊ ေသြးထိုးေနတာ သတိျပဳဖို႔လိုပါ တယ္။ ‘ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ ေရြ႕ႏိုင္ ပါသည္’ဆိုေပမယ့္ ေရြ႕ေအာင္ မတြန္းႏိုင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အ လုပ္လုပ္ေနတာေတြဟာ အလုပ္ ၿပီးေျမာက္မႈရလဒ္နဲ႔ တုိင္းတာပါ က ‘သုည’ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ၏ တုိးတက္မႈလမ္း ေၾကာင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ ဖယ္ ရွားပစ္ရန္ တပ္ခ်ဳပ္က တိုက္တြန္း သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီး ခ်င္းမိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကုိဒီမုိကေရစီ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ ေဆာက္ရာမွာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္တဲ့နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္ ေစေရးအတြက္ အေလးထား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းအေပၚ KIO/KIA ကုိယ္စားလွယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ ေမာ္က ‘‘တပ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္း အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နားလည္ တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အခ်ိန္ မဆြဲဘဲနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔လုိ႔ နားလည္ပါ တယ္။ ဒါကေတာ့ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္’’ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အခ်ိန္မဆြဲရန္ ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ အယူ၀ါဒ ေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔ ကုိ အေျခခံၿပီးေပၚေပါက္လာရ ျခင္းျဖစ္၍ တပ္္မေတာ္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရသ ေယာင္၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ရသေယာင္ ေျပာဆုိ ေနျခင္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အႏၲ ရာယ္မ်ားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္း တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားဟာ အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားကုိ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕အ သက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္နဲ႔အက်ိဳး စီးပြားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း သာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိ သည္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအဆက္ ဆက္က ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာင္ ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈအပိုင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားၿပီး တပ္္မေတာ္အေန ျဖင့္ အစုိးရအဆက္ဆက္၏ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈတိုင္း တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္၏ ယင္းသုိ႔ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KIO/KIA ကုိယ္ စားလွယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ‘‘ဒီ ကိစၥကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မေ၀ဖန္လုိ ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ တပ္မ ေတာ္ကေန ဘယ္လုိခံယူသလဲဆုိ တဲ့အပိုင္းကုိ သူ လူထုကုိအသိေပး တယ္လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားညီၫြတ္ေရးကုိ စစ္ ေရးဖိအားေပး၍ တည္ေဆာက္၍ မရေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ေျပာ

NCA စာခ်ဳပ္၏ အႏၲိမရည္ မွန္းခ်က္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ျဖစ္ သည္ဟု KNU ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကား သည္။

ထုိသုိ႔ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ရွိရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သမုိင္းရွည္ ၾကာစြာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ ေရး၊ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီ မုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္ အေရးမ်ားအာမခံခ်က္အျပည့္အ ၀ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္တို႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရန္ ဟူ၍ NCA တြင္ ေဖာ္ျပသေဘာ တူညီထားေၾကာင္း ၎က ဆုိ သည္။

ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အားျပည္ ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္း သားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲ ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံံ့ခုိုင္ၿမဲေရးတုိ႔ကုိ ေရွး႐ႈရ မည္ဟုလည္း NCA တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရးသည္သာ ျပည္ေထာင္ စု မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ႏုိင္မည္ဟုလည္း KNU ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရးကုိ စစ္ေရးအရ ဖိအား ေပးျခင္းနဲ႔ အတင္းအက်ပ္တည္ ေဆာက္လုိ႔ မရပါ။ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား လြတ္လပ္ မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈ အေျခခံတရားမ်ားျဖင့္သာ တည္ ေဆာက္ႏုိင္္မည္ျဖစ္သည္။ ယုံ ၾကည္မႈ၊ စာနာမႈမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ ေတြ႕လုပ္ငန္းျဖင့္သာ တည္ ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္’’ ဟု ၎ က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ အ ျမင့္ဆုံးအဆင့္သည္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိင္ ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ မက်င္းပႏုိင္ ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားအေပၚ အျမင္မတူျခင္း ေၾကာင့္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္း မက်င္းပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပေနသည့္ ၂၁ ရာ စုပင္လုံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ ၾကရမည္ျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ မႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ မႈဟာ ေခ်ာတုိင္တက္သလုိျဖစ္ပါ တယ္။ အခုရရွိေနတဲ့အဆင့္ကေန က်ဆင္းမသြားဖုိ႔လုိပါတယ္။ အခု ရရွိေနတဲ့အဆင့္ကေန ဆက္ၿပီး ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ကုိ အားလုံးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ပုံေဖာ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ရရွိေနေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ကုိ ေအာက္သုိ႔ ဆြဲမခ်ရန္လုိအပ္သည္ ဟုလည္း KNU ဥကၠ႒က ေျပာ သည္။

လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ တြင္ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါ တီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးတိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားတက္ ေရာက္ကာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

=======================
251 / E


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky