ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းက လူထုရဲ့ အင္အားကို ေၾကာက္လို႔ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေဝဖန္

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းက လူထုရဲ့ အင္အားကို ေၾကာက္လို႔ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေဝဖန္


ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၿငိမ္းစုစီဟု လူသိမ်ားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ စုေဝျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အာဏာရပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းလာမႈအေပၚ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ၿငိမ္းစုစီဟု လူသိမ်ားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ စုေဝျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အာဏာရပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းလာမႈအေပၚ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းေဌးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးသန္းေဌးက ေဝဖန္သည္။

“အဲ့ဒီ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္သလဲ။ ျပည္သူလူထုရဲ့ အင္အားကို ေၾကာက္လို႔” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ အမတ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္း၏ ရည္ရြယယ္ခ်က္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို သိလ်က္ႏွင့္ တမင္အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းအရဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားသည္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရအျပင္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းက မည္သူျဖစ္သည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံ ႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၈တြင္ “မည္သူမဆို ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေနျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကို ေသာ္လည္းကာင္း သံုးစြဲ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းျခင္းတို႔ကိုျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္” ဟူ၍ ျဖည့္စြက္ထားသည္။

ထိုဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးသန္းေဌးက “ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲမွာ ႀကံေနတယ္လို႔ ယူဆရင္ ခင္ဗ်ား အေရးယူခံရမယ္။ ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲမွာ ႀကံတာ မႀကံတာကို ဘာနဲ႔ တိုင္းတာမလဲ။ ခင္ဗ်ား ဒီလို ႀကံပါတယ္လို႔ ဘာနဲ႔ စြပ္စြဲမလဲ” ဟုဆိုကာ “ဒါသာ အတည္ျပဳရင္ ဥပေဒသည္ ေမွ်ာ့ႀကိဳးကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ “ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီကာလလို႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရးေတြ လည္ပင္းညွစ္ခံေနရၿပီ” ဟုလည္း ဦးသန္းေဌးက ေဝဖန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကူးတို႔ဆိပ္အုပ္စုတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊျပည္သာေက်းရြာႏွင့္ သစ္ဆိမ့္ပင္ေက်းရြာ ပါတီဝင္ အဆိုျပဳလႊာ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဦးသန္းေဌးက ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD ဦးေဆင္သည့္ အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း “ဒီ ႏွစ္ႏွစ္အေတာအတြင္းမွာပဲ မိမိတို႔ရဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန တိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ကိုယ္တိုင္ပဲ သံုးသပ္ၾကပါ” ဟုလည္း ဦးသန္းေဌးက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက စတင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ NLD ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းစစခ်င္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း ထိုဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ျပန္ဆင္ခဲ့ေသးသည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky