သမဂၢအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မပါေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ သေဘာထားကိုသာ အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးမည္ဟုဆိ

 သမဂၢအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မပါေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ သေဘာထားကိုသာ အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးမည္ဟုဆိ


သမဂၢအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရ အဖြဲ႕ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ေက်ာင္း သားမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ သေဘာထားကိုသာ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


သမဂၢအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရ အဖြဲ႕ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ေက်ာင္း သားမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ သေဘာထားကိုသာ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

‘‘အခုအစိုးရက မပါေတာ့ဘဲ ေဘးကေနပဲ လိုအပ္တာကို ပံံ့ပိုး ေပးမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးပဲေန ေတာ့တယ္။ ေနၿပီးေတာ့ သက္ ဆိုင္ရာ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးက ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္တဲ့အတိုင္း လုပ္ မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပါ့’’ ဟု ဦးေန ဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသား သမဂၢအ ေဆာက္အအံုျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရပ္တည္ ခြင့္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၆၂ မွ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ိဳးဆက္မ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္း အ တြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသိပၸံ သု ေတသနဌာန၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

‘‘ဒီေန႔အစည္းအေဝးကို အား ရတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြကို  ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ သမဂၢ အ ေဆာက္အအံု ျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအရင္လုပ္ခဲ့ တာေတြကိုဖယ္လိုက္တယ္။ zero setting ကေန ျပန္စတဲ့သေဘာ ေပါ့။ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္အသီး သီးက ေဆြးေႏြးမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီး တဲ့ဟာကိုမွ အစိုးရက ပံ့ပိုးေပး မယ္။ သမဂၢအေဆာက္အအံု ေဆာက္မယ္၊ မေဆာက္ဘူး။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုပံုစံအမွတ္ တရ ထားမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒါေတြဒီမွာ ေဆြးေႏြးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်သြား ရင္း အစိုးရက လိုက္ၿပီးပံ့ပိုးေပး မယ္’’ ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားေဟာင္း ဦးျမေအးက ေျပာ သည္။ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသအေဆာက္ အအံုဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကား ေရးအဖြဲ႕ကို ေက်ာင္းသားမ်ိဳး ဆက္အသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၂ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၂ ဦးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ား အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးပါဝင္သည္။

‘‘အခုက တကသအေဆာက္ အအံုနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမွာ သေဘာ ထားအျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကတယ္။ ဖိတ္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ေက်ာင္း သားမ်ိဳးဆက္အားလံုးရဲ႕ သေဘာ ထားေတြ ေျပာႏိုင္ဖို႔ အစည္းအ ေဝးတစ္ရပ္က်င္းပတဲ့ ကိစၥလုပ္ မယ္။ ဖိတ္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွာ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္အကုန္ပါ တယ္။ မ်ိဳးဆက္ေတြကို ကုိယ္စား ျပဳတာထက္ အဆိုျပဳၿပီး ဖိတ္ၾကား ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕တာပါ’’ ဟု ၂၀၀၇ တကသ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

ယင္းအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အ အံု ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား  တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္အား လံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရး ဖိတ္ၾကားမႈမ်ား ကို တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး အ ေဆာက္အအံု ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာ ပါက အဆိုပါအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္း မည္ဟု ဆိုသည္။

ဖိတ္ၾကားေရးအဖြဲ႕အေန ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ တကၠ သိုလ္မ်ား သိပၸံသုေတသနဌာန၌ ဖိတ္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အႀကိဳေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ဆိုသည္။

၁၉၆၂ က မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ ရေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အ အံုကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္အတြင္းက သမဂၢအ ေဆာက္အအံု ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ အ စည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။

=====================
251/ Endလူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky