မဂ်္မာအ္ ဂ်ဟာနီ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ထိပ္တန္း ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၏ မ်က္ႏွာစုံညီ ညီလာခံ ပြဲ ၊ မရွ္ဟဒ္ ၿမိဳ႕ (1)

  • News Code : 349643
  • Source : abna

   


We are All Zakzaky