အစၥလာမ္၏ စစ္မွန္သည့္သြန္သင္မႈမ်ားကုိ ျပန္႔ႏွံ႔ေစမည့္ ဒိန္းမတ္မွ အမ်ိဳးသမီး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္

  • News Code : 775300
  • Source : M-Media
Brief

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကုိပင္ေဟဂင္ရွိ ‘မာရီယမ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္’ မွ အာဇန္သံ (၀တ္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚသံ) တစ္ခုထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဟစ္ေႂကြးသည့္ ထုိအာဇန္သံမွာ သမုိင္း၀င္အာဇန္သံ ျဖစ္ေလသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကုိပင္ေဟဂင္ရွိ ‘မာရီယမ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္’ မွ အာဇန္သံ (၀တ္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚသံ) တစ္ခုထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဟစ္ေႂကြးသည့္ ထုိအာဇန္သံမွာ သမုိင္း၀င္အာဇန္သံ ျဖစ္ေလသည္။

ထုိဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္၀တ္ျပဳသည့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအျပင္ဘက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးက ဦးေဆာင္၀တ္ျပဳသည့္ လက္တစ္ဆုတ္စာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ရွာရင္ ခန္ကန္ႏွင့္ ဆာေလဟာ မာရီ ဖာတာဟုေခၚသည့္ ေရွ႕ေဆာင္အီမာမ္ႏွစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ယခုတစ္ပတ္ ေသာၾကာေန႔၀တ္ျပဳမႈ အစီအစဥ္သုိ႔ အမ်ိဳးသမီး ၆၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ခဲ့ေလသည္။

၀တ္ျပဳမႈကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဦးေဆာင္မႈမွာ ၁၉ ရာစုတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔ ခြသ္ဗာတရားေဒသနာကုိ မာရီ ဖာတာက မိန္႔ၾကားၿပီး ေခါင္းစဥ္က ‘ေခတ္သစ္ကမၻာရွိ အစၥလာမ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး’ ျဖစ္သည္။

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ ပါဒေတာ္မ်ားကုိ ေရးထုိးထားေသာ စာပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ မီးတုိင္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၀တ္ျပဳမႈမတုိင္ခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အာဇန္ဟစ္ေႂကြးသူက ခန္ကန္ျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအမွာစကားကုိလည္း ၎ကပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားေဒသနာေဟာၾကာၿပီးေနာက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ကာ ဦးညႊတ္ျခင္း၊ ဦးခ်ျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ထုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုိက္လံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈက ထူးျခားသည့္ျမင္ကြင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

အစၥလာမ္သာသနာက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား လာေရာက္၀တ္ျပဳရာေနရာတင္မကဘဲ ပညာဆည္းပူးရာ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ စင္တာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္အမ်ားစုရွိရာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း လူနည္းစုအျဖစ္ေနထုိင္ရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနရာအခက္အခဲရွိသျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ မစီစဥ္ေပးႏုိင္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္တြင္သာ ၀တ္ျပဳၾကရန္ အစၥလာမ့္ဓမၼပညာရွင္မ်ားက ညႊန္ၾကားထားေလသည္။

ကုိပင္ေဟဂင္မွ ယခု မာရီယမ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ၀တ္ျပဳမႈမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၆ လၾကာၿပီးေနာက္ ယခုတစ္ပတ္ ေသာၾကာေန႔တြင္မွ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ သင္ယူေလ့ေနဆဲအဆင့္သာ ရွိပါေသးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အခုမွ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း လွမ္းလုိက္တာျဖစ္ၿပီး ခရီးအရွည္ႀကီး ႏွင္ရအံုးမွာပါ” ဟု ခန္ကန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ မဂၤလာပြဲမ်ားကုိလည္း က်င္းပေပးၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း လက္ထပ္ပြဲ ၅ ခုကုိ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ခန္ကန္ကေတာ့ မိမိတုိ႔ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ မဟာဖုိ၀ါဒ ႀကီးစုိးေနမႈကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“အစၥလာမ္မွာ မဟာဖုိ၀ါဒ ႀကီးစုိးတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ ခရစ္ယာန္ကက္သလစ္နဲ႔ ဂ်ဴးဘာသာမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တန္းတူ ဆက္ဆံျခင္း မခံရပါဘူး”
ထုိ႔ျပင္ အစၥလာမ္ေၾကာက္ေရာဂါအား တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ စစ္မွန္ေသာတန္ဖုိးမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔မွာလည္း မိမိတုိ႔ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ခန္ကန္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံအတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေရအတြက္မွာ ၃.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကူးေျပာင္းသက္၀င္မႈအေရအတြက္မွာလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေနသည္။

Ref : The Guardian, Telegraph

===============================

251/End
လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky