အိုလမာ ေယ အစၥလာမ္ ဘာအတြက္ ေၾကာင့္ ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္ ေနရပါ သနည္း ?

  • News Code : 403417
  • Source : myanmar shia muslim
အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ မလုပ္ ပါေစႏွင့္ ၊မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း ၊ ဝဟာဘီ(စလဖီ) အိုလမာ ဖက္မွ တေန႔ ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ကို သဝါဖ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ (ဟဂ်္ေရအစဝတ္ဒ္) ေက်ာက္တုံးအမဲေရာင္ ကို နမ္း လွ်င္ ေရွးရ္(က) တစ္မ်ဳိး ျဖစ္္ၿပီး၊ရုပ္ထုဆင္းထု ကိုးကြယ္ျခင္း မည္သည္ဟု ဖသ္ဝါေပးမည္ ၊ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အိမ္ေတာ္အား ၿပိဳဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ လာမည္ ဆိုလွ်င္ ၊ထိုအခ်ိန္ တြင္လည္း အိုလမာေယအစၥလာမ္ ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္ ၿပီးေန ႏိုင္မည္ေလာ ?

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ မလုပ္ ပါေစႏွင့္ ၊မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း ၊ ဝဟာဘီ(စလဖီ) အိုလမာ ဖက္မွ တေန႔ ကအ္ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ကို သဝါဖ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ (ဟဂ်္ေရအစဝတ္ဒ္) ေက်ာက္တုံးအမဲေရာင္ ကို နမ္း လွ်င္ ေရွးရ္(က)တစ္မ်ဳိး ျဖစ္္ၿပီး၊ရုပ္ထုဆင္းထု ကိုးကြယ္ျခင္း မည္သည္ဟု ဖသ္ဝါေပးမည္ ၊ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အိမ္ေတာ္အား ၿပိဳဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ လာမည္ ဆိုလွ်င္ ၊ထိုအခ်ိန္ တြင္လည္း အိုလမာေယအစၥလာမ္ ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္ ၿပီးေန ႏိုင္မည္ေလာ ? (မဟာ) သနားၾကင္နာ၊ညႇာတာေတာ္မူေသာ ၊(မဟာ)အနႏၱကရုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္အလႅာဟ္ ၏အမည္နာမေတာ္ျဖင့္(ဦးစြာ) အစျပဳပါသတည္း။ ေရွာင္ဝါလ ၏ ၈ရက္ေန႔ သည္ အစၥလာမ္ေလာက ႏွင့္ အထူး သျဖင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသည့္ သူမ်ား အတြက္ အရမ္းဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေန႔ ၊ေၾကာက္ စရာ ေကာင္းသည့္ေန႔ ပင္တည္း … အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိပင္တည္း… အစြန္းေရာက္ ၊ တယူသန္း၊လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီ ဝဟာဘီ မ်ား အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၈၀) အရင္ ဂ်ႏၷတ္သိုလ္ဗကီးလ္ ရွိ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) ၏ကဗဲရ္ေတာ္မ်ား ၊ ၎တို႔၏ကဗဲရ္မ်ားအေပၚ တည္ထားသည့္အေဆာက္အဦးမ်ား(ေရာင္ဇာ ေတာ္မ်ား) ကိုၿပိဳဖ်က္ခဲ့ၾကေပသည္။ ၎တို႔၏ လကၡာဏာ အမွတ္အသားမ်ားကို လုံးဝ ေပ်ာက္ ဖ်က္ ခဲ့ၾကေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၎တို႔ (လူမဆန္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား) ၏ မရိုမေသျပဳမႈ ၊ ျပစ္မွား(ဖ်က္စီးမႈ)ေၾကာင့္ သာသနာ့၏ အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္သည့္မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး၏ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ အဆင့္အတန္း ၊ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ မွာ မေလ်ာ့ သြားေခ်။ ဤလင္းႏို႔ လကၡဏာ ရွိ ဝဟာဘီမ်ားသည္ သူရိယေနမင္း အလင္းေရာင္ ကို ေပ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ သည့္စြမ္းအား မရွိေခ်။ ဤအတြက္ ၎တို႔၏ ဤလုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔၏ ႐ူးသြပ္မႈ ၊၎တို႔ ၏ မဇ္ဟဇ္ ၏ အေျခမခိုင္ ံမႈ ၊ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ (အစစ္) ႏွင့္ လမ္းလြဲေနမႈ ၏ သက္ေသ အေထာက္ အထား ျဖစ္ေပသည္။ ဤ(ဝဟာဘီမ်ား) အေနျဖင့္ ေအမာမ္မ်ား(အ.စ) သာသနာအႀကီးအကဲမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား ကို သာလွ်င္ လြင္တီးေခါင္းျပင္ ျဖစ္ေအာင္ ဖ်က္စီးခဲ့သည္မဟုတ္ေခ်။ ေဆာ္ဒီ တႏိုင္ငံလုံးရွိ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) လက္ထက္ ေတာ္တြင္လည္း ရွိသည့္ သမိုင္းဝင္ လကၡဏာ မ်ား ကိုလည္း ေဂ်ဟာလသ္ (စာမတတ္ေပမတတ္ျခင္း) ကို အေျခခံၿပီး ဖ်က္သိ္မ္းခဲ့ၾကသည္။ အမွတ္တကယ္ တေလာကလုံးတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သမိုင္းဝင္ လကၡဏာမ်ား ၊လက္ရာမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ စီစဥ္ ႏိုင္ရန္ အရမ္း ေငြေၾကးအကုန္ အက် ခံၾကေပသည္။ ကမၻာသူ ၊သား မ်ား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ရန္ ဖိတ္ေခၚ ေလသည္။ ဤအရာ မ်ား အတြက္ ဂုဏ္ယူ ၾက ေပသည္။ အေၾကာင္းသည္ ကား သမိုင္းဝင္ လကၡဏာမ်ား ၊လက္ရာမ်ား သည္ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊စာေပ ၊ အႏုပညာ မ်ားကို တင္ျပေနသည့္ အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံးသက္ ေသအေထာက္ အထား ျဖစ္ေခ်သည္။ ဤ ေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ တစ္ခု ရွိေပသည္ ၊ ယခုတိုင္ မြတ္စလင္အမ်ား စု အေနျဖင့္ ဂရုမျပဳ ႏိုင္ေသေခ်။ ထိုအရာ မွာ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ရွိ သမိုင္းဝင္ လကၡဏာမ်ား ၊လက္ရာမ်ားသည္ ထိုႏိုင္ငံ ကို ႀကီးစိုးထားသည့္ ဝဟာဘီမ်ားပိုင္ ဆိုင္သည့္ အရာမ်ား မဟုတ္ ေခ်။ ဤ အရာမ်ား အားလုံးသည္ အစၥလာမ္ေလာကတစ္ခုလုံး ရွိ မြတ္စလင္ေယာက္တိုင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ၊ပိုင္ဆိုင္ေပသည္။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ မသိနားမလည္ သည့္ ဝဟာဘီကို ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သည့္ အုပ္စု အနည္းငယ္ ေလးကို မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ၊ အဟ္ ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၊ ႏွင့္ သာဝကေတာ္မ်ား (ရ.ေသြ႕) တို႔၏ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးမား လွသည့္ သမိုင္းဝင္ လက္ကၡဏာရပ္ မ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ကို ေပ်ာက္ဖ်က္ ၊ကြယ္ေပ်ာက္ ခြင့္ မေပး သင့္ ေခ် ။ ဤ ဝဟာဘီမ်ား သည္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ဤအလြန္တန္ဖိုးႀကီးမားလွသည့္သမိုင္း ဝင္ လက္ကၡ ဏာရပ္ မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား မရွိေအာင္ လုပ္ခဲ့ ေပ သည္။ ဝမ္းနည္း ေက်ကြဲ စရာ … ယေန႔လည္း ဝဟာဘီမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ တြင္ မဆို သမိုင္းဝင္ လကၡဏာမ်ား ၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ေတြ႔လွ်င္ ထိုေနရာ ကို လြင္တီးေခါင္းျပင္ အသြင္ ေျပာင္း လိုက္ၾကေပသည္။ မြတ္စလင္မ်ား ကို အရွက္ရေအာင္ လုပ္ၾကသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ား အထူးသျဖင့္ အိုလမာေယ အစၥလာမ္အေနျဖင့္ ဤဝဟာ ဘီမ်ား ၏လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ေစာဒက တက္ျခင္း ၊ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပ ျခင္း မျပဳ လုပ္္သင့္ ပါ သေလာ ? ဤဝဟာ ဘီမ်ား အေနျဖင့္ ထိုသမိုင္းဝင္ လကၡဏာမ်ား ၊ အေဆာက္ အဦးမ်ား ကို နဂိုေနရာတြင္နဂို အသြင္အတိုင္း ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ေပးလာရန္ မျဖစ္ မေနအေျခ သို႔ ေရာက္လာေအင္ မႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသေလာ ? အကယ္၍ မေျပာေကာင္း မဆိုေကာင္း တစ္ေန႔ ဝဟာဘီ အာလင္မ္ အေနျဖင့္ ကအ္ ဗာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ကို သဝါဖ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ (ဟဂ်္ေရအစဝတ္ဒ္) ေက်ာက္တုံးအမဲေရာင္ ကို နမ္း လွ်င္ ေရွးရ္(က)တစ္မ်ဳိး ျဖစ္္ၿပီး၊ရုပ္ထုဆင္းထု ကိုးကြယ္ျခင္း မည္သည္ဟု ဖသ္ဝါေပးမည္ ၊ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အိမ္ေတာ္အား ၿပိဳဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ လာမည္ ဆိုလွ်င္ ၊ထိုအခ်ိန္ တြင္လည္း အိုလမာေယအစၥလာမ္ ေရငုံ ႏႈတ္ပိတ္ ၿပီးေန ႏိုင္မည္ေလာ ? ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ အျမန္ဆုံး ဝဟာဘီ မ်ား ကုန္ဆုံး သြားၿပီး ၊မြတ္စလင္မ်ား၏ ဤ လိုအင္ဆႏၵ (မြတ္စလင္မ်ား၏ သမိုင္းဝင္ လကၡဏာ မ်ား ၊အေဆာက္အဦးမ်ားကိုျပန္လည္ၿပီးနဂိုအတိုင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း)အားလက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ႏိုင္ၿပီး ၊ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ႏွင့္ အဆင္ေျပ ၊ ခ်မ္းေျမ့ မႈ ကို ရရွိ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာမီး(န) ယာရဗ္ေဗ အာေလမီး (န) ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး (ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ရက္စြဲ) ၆ရက္ ၆လ ၁၃၉၁ အီရန္ သကၠရာဇ္


پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
بی کفایتی آل سعود
We are All Zakzaky