ေအမာမ္ဟစန္ (အ.စ) ၏ စံယူစရာ ဘဝခရီးမ်ားမွ တစ္ခ်ဳိ႕

  • News Code : 660213
  • Source : ABNA သတင္းဌာန
Brief

ဆဖရ္လ(၂၈)ရက္ေန႔ တြင္္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ဝဖာသ္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) သည္ ရွဟာဒသ္ ခံယူေတာ္မူသည့္ ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဗ္နာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) ၏ စံယူစရာ ဘဝခရီးမ်ားမွ တစ္ခ်ဳိ႕ ဘဝခရီး ကို တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ မိမိ အသိဥာဏ္ႏွင့္ အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရီဝါယတ္ ၂ခုမွ သင္ခန္းစာမ်ား ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ မ်ား ရယူ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္သူကိုတိုက္ႏိုင္ရန္  အကူအညီေပးျခင္း ...


တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) ၏ ေရွ႕ ေတာ္ေမွာက္တြင္လာေရာက္ ရပ္ေလ၏။ ေအမာမ္(အ.စ) အားေလွ်ာက္ထားေလ၏ ။အို အမီးရ္ ရြလ္မို ေမနီး ၏ သားေတာ္ ကိုယ္ေတာ္အား  ေနအ္မသ္ ေတာ္အားလုံးခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္မူထားသည့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ကို ဝါစတာ ျပဳၿပီး ေမတၱာ ရပ္ခံ အပ္ပါတယ္ .....
ထိုေနအ္မသ္ေတာ္မ်ား အတြက္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ထံဝယ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အသနားခံမႈကို ရယူခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဆြတ္ခူးထားပါတယ္ ... တစ္နည္းအားျဖင့္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္မွ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ေတာ္မူထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ....
အနည္းငယ္(ေက်းဇူးျပဳၿပီး) ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ရန္သူအၾကား တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးပါ ခင္ဗ်ား ... ဒီရန္သူဟာ မည္သည့္ အသက္ႀကီး ရြယ္အို ကိုမွ် အေလးမထား ဂရုမစိုက္သလို မည္သည့္ ကေလးကိုမွ်လည္းမသနား မၾကင္တတ္တဲ့ ဆြာလင္မ္ ပါ .....
ေအမာမ္ဟစန္ (အ.စ) ေခါင္းအုန္းကိုမွီၿပီးအနားယူေနရာမွ... ဤစကားကို ၾကားၿပီး ထထိုင္ေတာ္ မူေလ၏။ထိုေနာက္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။အသင္ရဲ့ ရန္သူဘယ္သူလဲ ...? သူကို  အသင္ အတြက္  ေျဖရွင္း ရေအာင္ ….?
၎မွာ ေျဖေလ၏ ။  ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး ၊ခ်ဳိတဲ့ မႈပါ …. ခင္ဗ်ား …
ဤစကားကို နားေထာင္ၿပီး ေအမာမ္ဟစန္ (အ.စ) သည္ ေခါင္းေတာ္ကို ေအာက္သို႔ ဆိုက္ထားေတယ္မူ ၿပီး အခ်ိန္ အနည္းငယ္ တိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ဦးေခါင္းေတာ္ ကိုေထာင္ေတာ္မူၿပီး  မိမိ၏ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္(ခါေသမ္)ကို မိန္႔ေလ၏။ အသင္ဆီမွာ  ေငြ အသျပာ ရွိသေလာက္ ယူလာခဲ့ပါ ….. အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မွ ေဒရ္ဟမ္ ၅၀၀၀ ယူလာၿပီး ကိုယ္ေတာ္(အ.စ) ၏ ေရွ႕  ေတာ္ ေမွာက္ တြင္ ထား ေလ၏။ ေအမာမ္(အ.စ) မွ ၎ကိုေပးဖို႔မိန္႔ေလ၏။ ၿပီးေနာက္ ၎ကို မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏ ။အသင္ကၽြႏ္ုပ္ကိုေပးသည့္ ကစမ္မ်ားကို ဝစတာ ေပးၿပီးေျပာပါရေစ …အသင္အတြက္ ဒီရန္သူ (ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၊ခ်ဳိ႕  တဲ့မႈ ) ဘယ္ အခ်ိန္ဘဲ လာၿပီး ရက္စက္ ရက္စက္ ၊ေျဖရွင္းဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္ထံ ခ်က္ခ်င္း ထလာပါေလ …..


က်မ္းကိုး - ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္ အတြဲ ၁၀ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၇
……………………………………………….


အရွင္ ဧည့္သည္ အရွင္၏ တံခါး ေပါက္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္ …


ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) မစ္ဂ်စ္ဒ္ အတြင္းဝင္ေရာက္သည့္ အခါတိုင္း မိမိဦးေခါင္း ေတာ္ကို အေပၚသို႔ ေမာ့ ေတာ္မူၿပီးမိန္႔ေလ၏။ အိုေမြးျမဴ ၊ဖန္းဆင္း ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္ မူသည့္ အရွင္သခင္ အရွင္ ဧည့္သည္ အရွင္၏ တံခါး ေပါက္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္ … အို ေက်းဇူးျပဳအက်ဳိးျပဳေတာ္မူသည့္ အရွင္ အသင္ထံေတာ္ဝယ္ ဂိုနာဂါ (အျပစ္ရွိသူ) တစ္ေယာက္ ရပ္ေနပါတယ္ ….အို ကရီးမ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ အရွင္ မိမိ၏ ဂရုဏာေတာ္ ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏  မေကာင္းမႈ (အျပစ္မ်ား) ကို ဖယ္ရွား ေပးသနား ေတာ္မူ ပါ။


က်မ္းကိုး - ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္ အတြဲ ၁၀ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၀ 


မွတ္ခ်က္  - ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) သည္ မအ္စူးမ္ အျပစ္မဲ့ေအမာမ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ားကို ပညာေပးသင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ရပ္ကြက္ ၊ ၿမိဳ႕ တြင္ မစ္ဂ်စ္ဒ္ ရွိေနလွ်င္ ေအမာမ္ ဟစန္(အ.စ) သခင္၏ စြႏၷသ္ေတာ္ ကို လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးသင့္ ပါတယ္ ….
…………………………………………………………..


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky