ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ ဖက္ မွ

အီရတ္ တြင္ လုပ္ႀကံ ခံရသည့္ ေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ား ၊ ရထားခ်င္းတိုက္မိမႈ အတြက္စိုးရိမ္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ား ပါသည့္ အမိန္႕ စာ

  • News Code : 794265
  • Source : ABNA
Brief


ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ အေနျဖင့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ တြင္ ခါးသီးသည့္ ျဖစ္ရပ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အသက္ စေတးသြားၾကသည္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ေဇယာရသ္ျပဳ သူရွဟီးဒ္မ်ား ႏွင့္ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ေဇာရသ္ ျပဳ သြားသည့္ ေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ား စီးနင္းလာသည့္ရထားႏွင့္အျခားရထားတစ္စင္း တိုက္မိ၍ ေသဆုံးသြားရသူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္အစၥလာမ္မီဟဇရသ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာဆယက္ဒ္အလီခါေမနာအီအေနျဖင့္အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ခါးသီးသည့္ျဖစ္ရပ္ေၾကာက္မက္ဖြယ္အသက္စေတးသြားၾကသည္ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ေဇယာရသ္ျပဳ သူရွဟီးဒ္မ်ား ႏွင့္ထိုနည္းတူစြာ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ေဇယာရသ္ ျပဳ သြားသည့္ ေဇယာရသ္ျပဳ သူမ်ား စီးနင္းလာသည့္ရထားႏွင့္အျခားရထားတစ္စင္း တိုက္မိ၍ ေသဆုံးသြားရသူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ထို ေၾကညာခ်က္စာတြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အေနျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံ ယူသြားသည့္ မရ္ဟြန္မ္မ်ား အတြက္ ရဲဟ္မသ္ႏွင့္မဂ္ေဖရသ္ ေပးသနားရန္ ၊ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ား အတြက္ ေပ်ာက္ကင္းက်န္းမာ ရန္ ဒိုအာ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငငံ ၏ တာဝန္ရွိ အရာရွိမ်ား ကို ရထား ႏွစ္စိး တိုက္ခဲ့ မႈ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မကိုင္တြယ္ဖို႔ အေလးေပး ေရး သားထား ပါတယ္ ။ ျပည္သူလူထု အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ ကို ျဖစ္ေစသည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ကိစၥမ်ား အတြက္ ပထမဆုံး အေလးေပး ေျဖရွင္းေဆာက္ရြက္ဖို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ရဲဟ္ဗရ္အင္ေကလာဗ္ ၏ စာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗစ္ေမလႅာဟ္ေဟရဲဟ္မန္းန္ေနရဟီးမ္

ခါးသက္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ဆယ္ဦးထက္မနည္းရွဟီးဒ္ျဖစ္သြားၾကသည့္အီရတ္ရွိေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ေဇယာရသ္ ျပဳသူအီရန္ ႏိုင္ငံသား မ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ထိုနည္းတူစြာေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) ေဇယာရသ္ အတြက္သြားေနသည့္ ရထားႏွင့္အျခားရထားတစ္စီး၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ရထား ႏွစ္စီးတိုက္မႈ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသူမ်ား ႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရွိသူခရီးသည္မ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ္ဖက္ႏွင့္ (ရွဟီးဒ္ ႏွင့္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၏) က်န္ရစ္သူမိသားစု ဝင္မ်ား ကို ဝမ္းနည္းပူေဆြး ရေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမအျဖစ္အပ်က္ တြင္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းၾကမ္းသူမ်ား အဖြဲ႔ ၊အၾကင္နာမဲ့ သက္ၠဖီးရီး အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ အရ္ဗအီးမ္ အတြက္ ေျခလ်င္ ေလွ်ာက္ ေဇယာရသ္ျပဳျခင္း၊ အတုမရွိ ေအမာမ္ဟိုစိန္ (အ.စ) ေဇယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ဟာ ၎တို႔ မေကာင္းသည့္အစီအစဥ္မ်ား အႀကံအစည္မ်ားကိုဖ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

ကလဲစားေခ်ဖို႔ ေယာက္က်ားမပီသစြာျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မိမိတို႔၏ ခဘီးစ္ မသန္႕စင္သည့္ မ်က္ႏွာကို အားလုံးကိုျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ကမာၻ႔ အျခားေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၊ပါကစၥတန္ ၊ အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခါးသီးသည့္သတင္းဆိုးမ်ား တုန္လႈပ္ဖြယ္ သက္ၠဖီးရီး၏ရာဇဝတ္ျပဳမ်ား ရွိေနပါတယ္။ သက္ၠဖီးရီးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္၎တို႔ကို အားေပးအားေျမႇာက္ေပးနသည့္ အစိုးရမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေနာက္တစ္ႀကိမ္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္ပါ တယ္။

ဒုတိယ အျဖစ္အပ်က္ တြင္ အမွား (သို႔) ေပါ့ေလ်ာ့မႈ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္မႈ ေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္မ်ားကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေအာင္ျပဳခဲ့ ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ခ်စ္ခင္ရတဲ့ျပည္သူမ်ားမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ အသက္စေတးခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္ဖက္မွ အလႅာဟ္အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားသူမ်ား အတြက္ အလႅာဟ္ထံ ရဲဟ္မသ္ ေတာ္ႏွင့္ မဂ္ေဖရသ္ ေတာ္ ေတာင္းခံအပ္ပါတယ္။က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ား ကိုလည္း ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဤ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ကိစၥ ႏွစ္ခု ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတာဝန္ရွိ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကို က်ေနာ္အေနျဖင့္ ဤကိစၥကိုလြယ္လြယ္ေလး မကိုင္တြယ္ရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

ဤဝမ္းနည္းဖြယ္ကိစၥ အဆင္ေျပရန္ စိုးရိမ္ မႈ ၊ ဤကိစၥ ကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု ၏ကိစၥ ကို ပထမ ဦးစားေပးေဆာက္ရြက္ေပးဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။အခုလည္း မိမိတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ အားလုံးကို ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား ကုိကုသရန္ ေသဆုံးသူမ်ား ကို ဝမ္းနည္းပူေဆြး ေနသည့္ က်န္ရစ္သူ မိသား စုဝင္မ်ား ထံ ပို႔ေဆာင္ေပးမႈ အတြက္ အသုံးခ်ေစလိုပါတယ္။

ဆယက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky