$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

မိမိေၾကာင့္ သာသနာ့ ဂုဏ္သိကၡာ မညိဳးႏြမ္းပါေစႏွင့္

  • News Code : 352432
  • Source : msm

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။ ျမင့္ျမတ္မူလွေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏နာမေတာ္ျဖင့္အစျပဳပါသည္။.....အတ္စ္စလာမို႔အလိုင္ကြမ္း၀ရဟ္မသြလႅာေဟ့၀ဗရကာသိုဟ္ ***  နိစၥဓူ၀ံ လူ႔ေလာက၏ အေမွာင္ထု၀ယ္ အမွန္၊အမွား ၊ အရွိတရား ၊ အသိတရား ၊ ပညတ္ ၊ပရမတ္တို႔အား အလံုးစံုကို       သိနားလည္ရန္မွာ အစစအရာရာအားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လူသားတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္အသွ်င္ျမတ္၏ပညတ္ခ်က္       တရားေတာ္မ်ားအား ခေရေစ့တြင္းက်သိနားလည္ရန္အလို႔ငွာမတတ္စြမ္းႏုိင္ေပ။       သို႔ေသာ္လည္း ဥာဏ္ႀကီးရွင္လူသားတို႔မွာ ေျခာက္လက္မသာသာရွိေသာယေန႔ေခတ္သိပၸံမွ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္        စာတိုေပစမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ျဖင့္မြတ္စ္လင္မ္လူတန္းစားတခ်ိဳ႕သည္ မိမိ၏ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ျဖင့္မအပ္စပ္        ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေတြးေတာျခင္းႏွင့္ မိမိ၏အသိျဖင့္လက္လွမ္းမမီႏုိင္ေသာ မသိတရားမ်ားအား ေပၚလြင္စြာ၊         ရဲတင္းစြာျဖင့္ သာသနာေရးရာမ်ားအား ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေနၾကသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာပင္။*** ေခတ္၏မီးရႈးတန္ေဆာင္မ်ား၏ ဆံုးမမႈမ်ားကို မိမိအထင္ျဖင့္ ရႈံ႕ခ်ေနသည္မွာလည္း အံ့ၾသစရာအတိပင္။     သာသနာ့အသိတတ္ကၽြမ္းမႈ၏ေနာက္၀ယ္တြင္ “ ဆိုခဲေစ ၊ ၿမဲေစ” ဟူေသာထံုးအားႏွလံုးမူသင့္ေပသည္။     နားမလည္ ၊မတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားအတြက္ဆိုလ်င္ေျပာဖြယ္ရာမရွိေပ။     ကၽြႏ္ုပ္တို႔မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ တျခားေသာ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ လူတန္းစားမ်ားႏွင့္လားလားမွ် မသက္ဆိုင္။     အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚကို ဦးေႏွာက္၏အေတြးအေခၚကိုဦးစားမေပး၊     လိုက္နာေဆာက္တည္တ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးသာဦးစားေပးသည္။ အေတြးအေခၚကိုလက္မခံျခင္းမဟုတ္။      အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔မ်ားသည္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေဒႆနာမ်ားျဖင့္ လြမ္းၿခံဳလွ်က္ရွိၿပီး      ၊လူသား၏ဦးေႏွာက္သည္  မက္ဆႏၷ ၊ ရမၼက္တို႔ျဖင့္ရွိေနၾကသည္။      (နဗီအန္ေဗယာမ်ားႏွင့္အလႅာဟ့္အခ်စ္ေတာ္သူေတာ္စင္မ်ားကိုမပါ၀င္ေပ)      ထို႔ေၾကာင့္ပံုပမာျဖင့္ဆိုလ်င္....“.ႀကီးမားလွေသာသမုဒၵရာေရထုအား ေရခြက္ငယ္ထဲသို႔၀င္ဆံ႔ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္တူလွေပ      သည္။” လူသား၏ဗီဇသည္ အသိတရားျဖင့္တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္။ မက္ဆႏၷသာျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏      စီမံခ်က္ေတာ္မ်ားသည္ နက္နဲလွေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ေအလ္ေမ့၀ဟီသည္ လူသား၏အသိသက္သက္ျဖင့္        တရားသေဘာမေပါက္ေရာက္ႏိုင္ေပ။      ထို႔ကဲ့သို႔...လူသားအတြက္ခက္ခဲလွေသာ ေဒႆနာေတာ္မ်ားအားနားလည္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ အသွ်င္ျမတ္      ခ်စ္သူ ( ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွစ္ဘ၀သခင္)ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အမိန္႔ေတာ္ ဟဒီးစ္မ်ားျပည့္စံုေစခဲ့ပါသည္။      က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ေတာ္တြင္ နမာဇ္ဖတ္ရန္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သခင္က မိန္႔ၾကားထားေတာ္မူသည္။      ရကအသ္အေရအတြက္အား မေဖၚျပထားေပ။ ထိုအခက္အခဲအား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ႏႈတ္ေခၽြမိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ားျဖင့္      ကၽြႏ္ုပ္တို႔မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား လြယ္ကူစြာ ၊ သက္သာစြာျဖင့္ အသွ်င့္အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာႏုိင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။      ထိုကဲ့သို႔ အဖက္ဖက္မွ အားနည္းေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအေနျဖင့္ အလႅာဟ္အသွ်င္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္      ျဖစ္ေပၚတည္တံ့ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မိမိ၏ဦးေႏွာက္ငယ္ေလးျဖင့္ ေ၀ဖန္ျခင္း ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း       တို႔သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ အစီအစဥ္ေတာ္မ်ားအား အားနည္းေသာ လူသားမွေ၀ဖန္ျခင္းသည္ အမွန္မေရာက္      အမွားသာလွ်င္သက္ေရာက္ေစမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္။ မိမိ၏သာသနာ့အသိသည္ အဘယ္မွ်ရွိေနသနည္း ?      မိမိ၏ ပညာျဖင့္သာသနာ့ေတာ္အား မည္မွ်အက်ိဳးျပဳေနႏုိင္သနည္း ? မိမိ၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏      အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သခင္အေပၚသို႔ သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီလား ?      စသျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)သခင္သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္အေပၚယံုၾကည္ထားသည္အတိုင္း      ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြသည္လည္း ယံုၾကည္ၾကလွ်င္( အင္န္ရွာအလႅာဟ္) အကြယ္မွတည္တံ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏      နက္နဲမႈတစိတ္တေဒသအား သိခြင့္ရေပလိမ့္မည္။ေသခ်ာသည္မွာထိုအသိရသြားခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးမဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ား       လည္းေပ်ာက္ဆံုးကုန္ေပလိမ့္မည္မွာ အေသခ်ာပင္..................................။      အဆံုးသတ္နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္.............မိမိေၾကာင့္သာသနာ့ဂုဏ္သိကၡာမညိဳးႏြမ္းပါေစႏွင့္........       ( အမုန္းမဖက္.........အၿပံဳးသက္သက္ျဖင့္ခံစားနားလည္ေပးႏုိင္ၾကပါေစ).....