$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

သံဃာမ်ားထဲမွ အဆိပ္တစ္ခြက္ (By Francis Wade)

  • News Code : 426376
  • Source : M-Media
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ သစ္ရြက္မ်ားေ၀ဆာေသာ လမ္းတစ္လမ္း၏ ေနာက္၀ယ္ မြတ္စ္လင္မ္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဦးေဏွာက္ေဆးေၾကာေနေသာ ဘူမိနက္သန္ဗဟုိဌာနတစ္ခု တည္ရိွေနသည္။ ၄င္း၏ေခါင္းေဆာင္ သည္ကား အမူအယာေကာင္း၍ သကၤန္းရံုထားကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အစၥလာမ္က အႏ ၱရာယ္ေပးၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ကမ္းစာရြက္/စာေစာင္မ်ား ေ၀ငွလ်က္ရိွသည္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ားကို ဓမၼေတးမ်ား ထြင္းေဖာက္လႊမ္းမိုးေနေပသည္။

နားလည္ရခက္ေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္တည္း။ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ မြတ္စ္လင္မ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို အေၾကာင္းရွာ အပုပ္ခ်ေရး လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္၊ ၄င္းျပင္ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႕ကို ဒုကၡသည္စခန္းသို႕ တြန္းပို႕ထားသူမွာ ဦး၀ီရသူ ျဖစ္၏။ သူသည္ ေက်ာ္ေစာ စာရင္း၀င္ သံဃာတစ္ဦးျဖစ္ကာ သူအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္သည္လည္း တစ္ခါတုန္းက အစိုးဆန္႕က်င္ေရး ဗဟုိစုရပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမဳေတအျဖစ္ လက္ခံၾကသူမ်ားအဖို႕ ဦး၀ီရသူမွာ အစြန္းေရာက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနသူတစ္ဦး အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။

ဧၿပီလအတြင္း မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သူႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္က “ မိမိ၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိန္းမႈ၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးတစ္ေလမွ် ယင္းကဲ့သို႕မျပဳ ”ဟူ၍ သူက ကၽြႏ္ုပ္အား ေျပာျပခဲ့သည္။  သူ၏ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ားမွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး အတြက္ ဆက္လက္မီးေမႊးေနသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေန၏။ ထိုအခ်ိန္က မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႕က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ လယ္ပိုင္းမိတၱီလာၿမိဳ႕၌ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မတ္လ လေႏွာင္းပိုင္းက မြတ္စ္လင္မ္ပိုင္ေရႊဆိုင္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လင္မယားႏွစ္ဦးအၾကား ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို မြတ္စ္လင္မ္အုပ္စုတစ္စုမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွာ ကပ္ဆိုက္ေတာ့၏။ ႏွစ္ရက္တာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၄၀ ေသဆံုးၿပီး လူေပါင္း ၁၂၀၀၀ ခန္႕ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယမန္ႏွစ္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္ ၁၂၅၀၀၀ ဦးကို ေမြးရပ္ေျမမွႏွင္ထုတ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္တူညီေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္ စစ္ေတြရိွ မြတ္စ္လင္မ္ရပ္ကြက္မ်ားအားလံုး ျပာပံု ဘ၀ေရာက္ခဲ့ပံုႏွင့္လည္း သ႑ာန္တူျဖစ္ေနသည္။  မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕ HRW ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမ်ဳိးစုသုတ္သင္ေရး အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ လက္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေရာက္ေနေသာ မိတၳီလာ မြတ္စ္လင္မ္တို႕အတြက္ ပို၍စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရကာစ သမိုင္းေဟာင္းတစ္ခုကို ရည္ၫႊန္းလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စ္လင္မ္ ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး ပြင့္ထြက္လာမႈအေပၚ ဦး၀ီရသူမွ ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစြာ စကားဆိုေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်မ်ားထြက္ခြာသြားၿပီး ကိုလိုနီေခတ္လြန္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ျမွားဦးလွည့္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႕သည္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ သိန္းဂဏန္းအထိ ေခၚသြင္းလာခဲ့သည္။ ယင္း အိႏိၵယသားအမ်ားစုမွာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ ကြန္ကရက္အား ဖ်က္သိမ္းေစျခင္းျဖင့္ မုန္းတီးမႈကို ႀကီးထြားလာေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏုထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူလိုက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုး အာဏာရွင္ျဖစ္လာသည္။ ၄င္းေနာက္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕အား အစိုးရပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ဦး၀ီရသူသည္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ လမ္းေၾကာင္း၏ထြက္ကုန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ႀကိဳျမင္ထားသူျဖစ္၏။ မြတ္စ္လင္မ္တို႕အား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ကိုတိုက္ခိုက္ေနသည့္ ျခေသ့ၤဆိုးႀကီးမ်ား သဖြယ္ ရုပ္လံုးေဖာ္လိုက္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕သည္ ၿဗိတိသွ်တို႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္တို႕အား တိုက္ထုတ္ျခင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မြတ္စ္လင္မ္အုပ္စုမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အစၥလာမ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ပံုသြင္းရန္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကတည္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္ႀကံစည္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာလ်က္ရိွသည္။ ယင္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ DVD မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိလ်က္ရိွသည္။ ယမန္ႏွစ္က ရိုဟင္ဂ်ာ ၈ သိန္းခန္႕ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တုန္႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ သံဃာေတာ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ၄င္းဦး၀ီရသူမွ ဦးေဆာင္ကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းမျပဳရဟူသည့္ တားျမစ္ခ်က္ျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႕အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္သပိတ္ေမွာက္ရန္ ၄င္းမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ေစခိုင္းသည္။

သူသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုဆန္႕က်င္ေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ သံဃာေတာ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအနက္ ပါ၀င္ခဲ့သူမဟုတ္။ ျမန္မာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳခဲ့သူ မဟုတ္။ ယင္းေတာ္လွန္ေရးတြင္ သံဃာမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ ရက္စက္စြာႏွိမ္ႏွင္းခံလိုက္ရသည့္ ၄င္းတို႕၏ အနစ္နာခံထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားက ယေန႕ကမာၻ႕သူရဲေကာင္းလုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ထိုစဥ္က ေထာင္နန္းစံေနေသာ ဦး၀ီရသူမွာ ၄င္းတို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့။ သူသည္  ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္ထြက္လာ၏။

သူ၏ ပစ္မွတ္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသာ ျဖစ္၏။

ဦး၀ီရသူသည္ ၁၁ ရာစု ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ဘာသာေရးသန္႕စင္ရွင္းလင္းမႈဖက္သို႕ ဆြဲေခၚေသာနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားသည္။ ယင္းကာလ၌ အေနာ္ရထာဘုရင္သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ဗမာလူမ်ဳိးတို႕၏ဘာသာတရား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေစခဲ့သည္။ ေစတီပုထိုးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။  သို႕ႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ဗမာလူမ်ဳိးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ခြဲျခားမရေအာင္ျဖစ္လာၿပီး ကခ်င္၊ မြန္ ႏွင့္ အိႏိၵယလူမ်ဳိးတို႕ႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းပညာေရးစံနစ္သည္ ဗုဒၶ၀ါဒအား ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားမွာ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အထြဋ္အျမတ္ထားေအာင္ လူငယ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားသည့္ လူမႈကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ တစ္စစျဖင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ အျခားလူမ်ဳိးႏြယ္မ