$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ – ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ ျဖစ္ ႏိုင္ေျခ အေနအထား ၄ ခု (၂) ဒု

  • News Code : 432486
  • Source : ဧရာဝတီ
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေနအထား ၃

စီးပြာေးရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးစားေပးအစိုးရ

တတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေနအထားမွာ အစိုးရက စီးပြာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အစုိးရပံုစံကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ပိုေအာင္ျမင္ေနၿပီး အိမ္နီးခ်င္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ (ယခင္) အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရ ပံုစံေတြ အတိုင္း ဦးတည္ ေဖာ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေနအထားမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အင္အားေတာင့္တင္း အသာစီးေနရာရၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ အတိုက္အခံေတြ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ကို ဆိုလိုတာပါ) ကြယ္ေပ်ာက္ေနျခင္းပါ။ ေတာင့္တင္းတဲ့ အတိုက္အခံရွိမွသာ “က႐ုဏာထားတဲ့ အာဏာရွင္” (Benevolent Authoritarianism) မေပၚထြက္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္မေျပာေပမယ့္ ယံုၾကည္ထားၾကတာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တြန္းအားေပးတဲ့ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသံေတြသာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရင္ ႏိုင္္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲမႈ (စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုေတာ့ ဆက္လုပ္မွာပါ) ကို ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ ေစ့ေဆာ္မႈေတြ နည္းပါးသြားႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါ။

အေတာ္အသင့္ လ်င္ျမန္တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အားေကာင္းေကာင္း အတိုက္အခံ မရွိရင္ေတာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး) ေတြကို အစိုးရက ဆက္လက္ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေနအထားအတိုင္းဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္္းတရားေတြကို လက္ရွိအစိုုးရက ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို လက္လႊတ္စရာမလိုဘဲ ဆက္ၿပီး အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းညႊန္ ေျမပံုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အၿငိမ္းစားယူသြားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး စစ္ေရးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အလြန္အကၽြံ မွီခိုအားထားေနရတယ္လို႔ သေဘာေပါက္လာျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ လူထုအံုႂကြမႈတခု ျဖစ္လာမွာကို ေၾကာက္္ရြံ႕ျခင္း၊ အေနာက္တုိင္းနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ နားလည္လာျခင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနတဲ့ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုလာျခင္းဆိုတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေနအထားအတိုင္းဆိုရင္ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)၊ SLORC နဲ႔ SPDC တို႔လို အစိုးရမ်ဳိးကို အစကေန ျပည္လည္ တည္ေဆာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစိုးရ ပံုစံမ်ားအတုိင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးေသာ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ိဳးကိုသာ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္္လိမ့္ပါမယ္။ မဆလရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္ကေန လမ္းေၾကာင္း ခြဲထြက္ၿပီး ပိုမို တံခါးဖြင့္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြာေရးစနစ္ဆီကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြ အေစာပုိင္းထဲက စစ္္တပ္အေနနဲ႔ ဦးလွည့္ထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား (ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလည္း အပါအ၀င္) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ စီးပြာေရးစနစ္ ပံုစံမ်ားမွာ အေရွ႕နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံံမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုႏိုင္ငံ တခုခ်င္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို၊ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စီးပြာေးရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကိုပဲ အားေပးတဲ့ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ အစုိးရေတြ လက္ထက္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရေတြကေတာ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဆန႔္က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တုိုင္္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး ျပည့္စံုမႈ (အရပ္ဖက္္နဲဲ႔ ႏိုင္္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မဟုတ္) ကို ဂ႐ုစိုိက္ ေဆာင္ရြက္္ေပးတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးကို ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက အံုနဲ႔က်င္္းနဲ႔ ဆန႔္က်င္အာခံတာမ်ိဳး မျဖစ္္ႏိုင္ေခ်။

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးစားေပး အစိုးရမ်ိဳးကို ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရန္ကုန္မွာ လူထုက ေထာက္ခံၿပီး အာဏာေျခကုပ္ ၿမဲၿမံႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္၊ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထုိုင္ရာ ျပည္မႀကီးမွာ သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တုိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ တင္းမာမႈမ်ိဳးကို ထိုအစိုးရမ်ိဳးက ပိုၿပီးဆိုး၀ါးေအာင္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ေနထုိုင္ရာနယ္ေျမမွာ သယံဇာတေတြ ေပါႂကြယ္္၀ၿပီး သူတို႔က ဗဟိုအစိုးရကို အယံုအၾကည္ မရွိၾကပါ။ ထို႔အျပင္္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ကမာၻ႔စီးပြားေရး စနစ္ေတြန႔ဲ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္ရာ ေဒသအတြင္းမွာေရာ ေဒသကို ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့ပါ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ေဆာက္ႏုိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေတြ၊ မီးရထားလမ္းေတြ၊ ဆည္ေတြ၊ ေရကာတာေတြ၊ ပိုက္လိုင္းေတြ အမ်ားႀကီး တည္ေဆက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈကို မရယူႏိုင္ရင္ (လက္ရွိ သေဘာတူထားတဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းမထားလို႔ အားနည္းၿပီး ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ပါတယ္) ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ပါ၀င္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ အစုိးရက သူ႔ရဲ႕မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ဧရာမ အခက္အခဲေတြကို ေတြ႔ႀကံဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေနအထား ၄

ႏိုင္ငံေရးစည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲၿပီး တုိင္းရင္းသား အခ်င္းအခ်င္းေသြးကြဲျခင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို NLD နဲ႔ စစ္တပ္ ဆုိတဲ့ အဓိက ႏိုင္္ငံေရးအင္အားစုႀကီး ၂ ခုက လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ အစိုးရသစ္နဲ႔ စစ္တပ္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ အဆိုပါ အင္အားစုႀကီး ၂ ခုအနက္က တခုခု ဒါမွမဟုတ္ ၂ ခုစလံုး အင္အားနည္းသြားၿပီး သူတို႔နဲ႔ အၿပိဳင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ေပၚလာရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္လာမလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒါအျပင္ NLD နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြၾကား တည္ေထာင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားမႈ ၿပိဳကြဲသြားရင္ ေရွ႕ကိုဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာာကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ရပါမယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ NLD နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြၾကား ႏိုင္ငံေရးမဟာမိ္တ္ဆိုတာက လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာကေန အသံုးေတာ္ခံခဲ့လို႔ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ အေရးအၾကီးဆံုး အတုိုက္အခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑က ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆိုတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ႏုိင္္္္္္္ငံေရးေလာကမွာ သူ႔တေယာက္တည္းကိုပဲ တျခား ဗမာႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက ႐ိုေသေလးစားၾက၊ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ သူသာ ႏိုင္ငံေရးေလာက ကေန ထြက္ခြာသြားရင္ အားလံုးက ယံုၾကည္ေလးစားတ