$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ႀကီးမားသည့္ရွဖာအတ္၏ေနရာ

  • News Code : 687355
  • Source : abna
Brief

ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကား ေတာ္မူ ထားသည့္ ဟိုစိုင္း(န) နီ (အ.စ) ေတာ္လွန္ေရး ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွ ဒသမေျမာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာစာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္အေပၚ အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ႀကီးမားသည့္ရွဖာအတ္၏ေနရာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေဇယာရတ္နာေမမ်ား တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ထံ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ထံဝဇီလာျပဳၿပီး ရွဖာအတ္ (အသနားခံေပးမႈ)အားေတာင္းဆို ထားၾကပါသည္။ေဇယာရတ္အာ႐ႈရာ၏ ေနာက္ဆံုး စဂ်္သာျပဳရခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ မႈျပဳၿပီး ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ဆင္းရဲ၊ဒုကၡမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။
ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ၾကပါသည္။

أَللّهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَومَ الْوُرُودِ

အဓိပၸါယ္။။အို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ေကယာမသ္၊ကမာၻတရားစီရင္မည့္ေန႔တြင္ ေအမာမ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)၏ရွဖာအတ္(အသနားခံေပးမႈ)ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။
ၿပီးေနာက္ဆက္ဖတ္ၾကပါသည္။

وثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ

အဓိပၸါယ္။။ အို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား ေအမာမ္ဟိုစိုင္း (န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏သာဝကေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနား ေတာ္မူပါ။ထိုသူမ်ား(ေအမာမ္(အ.စ)၏သာဝကေတာ္မ်ား)သည္ အရွင္၏ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ)၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ မိမိတို႔၏ အသက္မ်ားကို စေတးခဲ့ၾကေပသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ဂြန္ဗတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ ဒိုအာကဗူလ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခါေကရွဖာ(ကရ္ဗလာေျမတံုး၊ေျမခဲ)မွေပ်ာက္ကင္းမႈ၊ရရွိမႈ၊စသည့္အက်ိဳးအာနိသင္ ေကာင္းမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ ရွဖာအတ္ေတာ္မွျဖစ္ေပသည္။
ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား လာရွိေပသည္။ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ေနာက္ဆံုးမိမိ၏ဘိုးေတာ္ ရစူလ္ေလခိုဒါ(ဆြ)၏ေရာင္ဇာ ေတာ္အား ေနာက္ဆံုးေဇယာရတ္ျပဳၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ္မူေလသည္။အိမ္မက္ ေတာ္အတြင္း မိမိ၏ဘိုးေတာ္သည္ ဤဩဝါဒေတာ္အား ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။


اِنَّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ دَرَجاتٌ لاتَنالُها اِلاّ بِالشَّهادَةِ

အဓိပၸါယ္။။မုခ်ဧကန္ ဂ်ႏၷတ္၊သုခဘံုတြင္ အသင္၏ေနရာသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ ျမတ္သခင္အနီးတြင္ သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေပသည္။ထိုေနရာအား ရွဟာဒတ္(ရွ ဟီးဒ္အလုပ္ခံရမႈ)မွအပ မေရာက္ႏိုင္ေခ်။မဆြတ္ခူးႏိုင္ေခ်။
ၾကည့္-ေဘဟာရြလ္အနဝါရ္အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၁၃၊၃၂၈)

စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ဤေနရာ၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ ဤရွဖာအတ္(အသနားခံမႈ)ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ေသာ္ ရွဖာအတ္(အသနားခံမႈ)ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္သည့္ ဂိုနာအတိုင္းအား က်ဴးေက်ာ္မည္၊ဝါဂ်စ္ဗ္အလုပ္တိုင္းကို မလုပ္ပဲေန မည္၊ၿပီးေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ထံ ေမတၱာရပ္ခံ မည္။ကိုယ္ေတာ္အားမိမိ၏ ရွဖီးအ္(အသနားခံေပးသူ)အျဖစ္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ဝယ္ ေတာင္းခံျခင္းကိုဆိုလိုပါသလား?
မုခ်ဧကန္ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။မာစူမီး(အ.စ)၊ေအာင္လီယာေအလာဟီ(အ. စ)၊နဘီမ်ား(အ.စ)၏ ရွဖာအတ္သည္ ဂိုနာမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ မီးစြမ္းျပျခင္းကို မဆိုလိုေခ်။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ဂိုနာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းသည္ကား-ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ရွဖာအတ္ကို ေတာင္းခံလိုခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ တိမ္းေစာင္းသြားမႈ၊လြဲေခ်ာ္သြားမႈ ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ ေနာက္ ထပ္၊ထပ္ၿပီး ဂိုနာမ်ား မက်ဴးလြန္မိေစရန္ သတိတရားထားရေပမည္။ထိုမွသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ား(နဘီ(ဆြ)၊ရစူလ္မ်ား(အ.စ)၊အဟ္ေလ့ ဘိုက္(အ.စ)ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ အဆက္အသြယ္ မျပတ္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ဤ နည္းျဖင့္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ေတာ္မ်ားကို အလြန္တရာခြင့္လြတ္ေတာ္မူ ေသာ၊အလြန္တရာအသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ထံ ဝယ္ ရွဖီးအ္(အသနားခံေပးသူ)မ်ားအျဖစ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဒသမရည္ရြယ္ခ်က္္မွေပးသည့္ သင္ခန္းစာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မဂ်လစ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ယူမည့္ အခ်ိန္တြင္ ဓမၼကထိကမ်ားထံမွ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္၏ အေျခအေနမ်ားကို ၾကားနာ ၾကရပါသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ား၊ သာဝကေတာ္မ်ား၏ ရဲရင့္၊သတၱိ၊ဗ်တၱိရွိမႈမ်ား၊စေတးအနစ္နာခံမႈမ်ား၊ေရွရ္ခ္၊ဇိုလ္မ္၊အ မွားမ်ားအား ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းမႈတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မိမိ၏ဝိညဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေစရေပမည္။ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ႀကီးမားသည့္ ဦးေသွ်ာင္၊ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ရ စူလ္(ဆြ)၊အာေလရစူလ္(အ.စ)တို႔၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေျမဝယ္မက် လက္ေတြ႔ လုိက္နာ က်င့္သံုးရန္ စဥ္းစား၊ဆင္ျခင္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါ သည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိေျခလွမ္းကိုလည္း လွမ္း ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏(စစ္မွန္သည့္)အုပ္စုအတြင္း စာရင္းဝင္ လာရန္ႀကိဳးစားရေပမည္။ဤသည္လည္း မိမိအတြက္ ရွဖာအတ္၏အမ်ိဳးအစား တစ္ ခုျဖစ္သည့္ ရွဖာအတ္ေသသက္ဝီနီ ဆြတ္ခူးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၿပီးေနာက္ ျမင့္ျမတ္သန္႔စသ္သည့္ ကရ္ဗလာေျမသို႔ ေဇယာရတ္ျပဳရန္သြား သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ေအမာမ္(အ.စ)ႏွင့္ သန္႔စင္၊သန႔္ျပန္႔သည့္ သခင္၏သာဝကအ ေပါင္းအပါမ်ား ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို အနီးကပ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လည္း မလြဲမေသြ ဤပုဂၢိဳလ္ထူး၊ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား၏ လမ္းစဥ္အတိုင္းေလွ်ာက္လွမ္းရ မည္ဆိုသည့္ တာဝန္အသိတရားကို ခံစားရယူရေပမည္။ထို႔ေနာက္ မိမိေခတ္ကာလ ၏ ယဇီးဒ္(လ.န)ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေခ်မႈန္းရေပမည္။ၿပီးေနာက္ စစ္မွန္ သည့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အား ရပ္တည္ႏိုင္ရန္၊တည္ၿမဲရန္၊ထိန္းသိမ္းရန္၊ စေတးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ေသြးေတာ္၊ကိုယ္ေတာ္၏အိမ္ ေတာ္သူ၊အိမ္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ သာဝကအေပါင္းအေဖၚမ်ား၏ ေသြးမ်ားကိုလည္းရွင္ သန္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရေပမည္။
ဤအတြက္လည္း လက္ေတြ႔ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ကိုယ္ေတာ္(အ.စ)၏ေရာင္ ဇာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ေစာ္ကားမႈ၊မ႐ိုမေသျပဳမႈ၊အမ်ိဳးမ်ိဳးမွကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ ရေပမည္။ေခတ္တိုင္း၊ေခတ္တိုင္းရွိမည္ ျဖစ္သည့္ရန္သူမ်ား အေရွ႕ရပ္တည္ ေတာ္လွန္ၿပီး ကာကြယ္ရေပမည္။ထိုမွသာ ဟဇရတ္ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ ႀကီး၏ ရွဖာအတ္ခံေပးရမည့္သူမ်ား စာရင္းတြင္ စာရင္းဝင္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။
ကိုယ္ေတာ္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏မိန္႔မွာသံ

هل من ناصر …

ကၽြႏ္ုပ္အား ေဖးမကူညီဖို႔ မည္သူအသင့္ ရွိပါသနည္း? ဆိုသည့္အသံေတာ္အား ကၽြန္ ေတာ္တို႔ နားေထာင္ၾကၿပီးلبیک))ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အသင့္ပါဟုအေျဖေပးၿပီး၊ကိုယ္ ေတာ္(အ.စ)အား ေဖးမကူညီၾကရေပမည္။


--------------
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*