$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ သားသည္မိခင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးရဲ႕ဆႏၵ

  • News Code : 733703
  • Source : irrawaddy
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က ပင္နီ၀တ္စံုမ်ား အမ်ားအျပား ေနရာယူထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ထဲတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ရက္ခန္႔က ကေလးမီးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ေသာ ေသြးႏုသားႏု အမ်ိဳးသမီးတဦးလည္း အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရာက္ရွိ ေနေလသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က ပင္နီ၀တ္စံုမ်ား အမ်ားအျပား ေနရာယူထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ထဲတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ရက္ခန္႔က ကေလးမီးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ေသာ ေသြးႏုသားႏု အမ်ိဳးသမီးတဦးလည္း အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရာက္ရွိ ေနေလသည္။

ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းႏွင့္ သူ၏ မိသားစု (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္/ဧရာ၀တီ)ထိုအမ်ိဳးသမီးက၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကယားျပည္နယ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( NLD ) ကိုယ္စားျပဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားအျပား အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ သူမသည္ မီးဖြားၿပီးကာစ ၅ ရက္သာ ရွိေသးသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလးမီးဖြားသန္႔စင္ၿပီးသူသည္ မီးတြင္း၌ ရက္သတၱပတ္မွ် ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းသည္ ၎အားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ သားသည္မိခင္တဦး၏ မီးထြက္ရက္မျပည့္ေသးေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္စတင္ခ်ိန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတဦးအား မီးဖြားခြင့္အျဖစ္ နာခြင့္ ေလးလအထိ ေပးထားေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ ခြင့္ တလသာ ယူေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖစ္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“က်မကေတာ့ ခြင့္ကို ၁ လ ပဲ ယူဖုိ႔စိတ္ကူးထားတယ္။ တလအတြင္းမွာလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ယူထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ အခ်ိန္ဇယားကို ၾကည့္ၿပီး ခြင့္ယူဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္”ဟု ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သားသည္အေမ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ သီးသန္႔နားေနေဆာင္ ထားရွိခ်င္း မရွိသည့္အတြက္ သူ၏သားငယ္ကို ယာယီနားခိုေနထိုင္ေနသည္ စည္ပင္ရိပ္သာရွိ အခန္းတြင္း၌သာ ေခၚေဆာင္ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္ သားငယ္အား စည္ပင္ရိပ္သာရွိ သူ၏အခန္းတြင္း၌ ထားခဲ့ရေၾကာင္း သူကေျပာသည္။
လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္္ေနသည့္အခ်ိန္ သူ၏သားငယ္ ဆာေလာင္ပါက တိုက္ေကြ်းရန္ မိခင္ႏို႔ကို သန္႔စင္စြာထားရွိေပးခဲရၿပီး သားငယ္အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူထံ ေသခ်ာစြာအပ္ႏွံထားရွိခဲ့ရသည္ဟု ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက ေျပာသည္။

“ကေလးဆရာဝန္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ထားတာကေတာ့ မိခင္ႏုိ႔က ၆ နာရီအထိ အထားခံတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း မိခင္ႏုိ႔ တမ်ိဳးတည္း တုိက္ေပး ခ်င္တဲ့အတြက္ က်မလႊတ္ေတာ္ တက္တဲ့အခါမွာ မိခင္ႏုိ႔ကို ခ်န္ခဲ့ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာက က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ နားဖို႔ အတြက္ သီးသန္႔နားေနေဆာင္ လုပ္မထားဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်မကေလးကိုက်မ ဘယ္လိုမွ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ ေခၚသြားလို႔ မရဘူး”ဟု ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။
ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ အစိုးရသစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကာလ ၿပီးဆံုးသြားပါက သူမအေနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆုိမ်ားကို တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သူက ဆုိသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာလိုက္ၿပီးဆိုရင္ လံုးဝေရွာင္လုိ႔ မရတာက အမ်ိဳးသမီး ေရးရာက႑နဲ႔ ကေလး သူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပဲ။ ဒါက်မ စဥ္းစားထားတဲ့ အေတြးအေခၚတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းတာကို အဓိက ရင္ဆုိင္ရေနတာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြပါပဲ။ က်မက ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျဖစ္တဲ့ NCA အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးရာကေန ဒီအမ်ိဳးသမီးက႑ကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု သူမက ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလတြင္လည္း သူမသည္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္  ၆ လအရြယ္ ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ေဆာင္ထားၿပီး တရြာဝင္တရြာထြက္ တအိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္ခဲ့သျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားအေပၚ ဆႏၵမဲ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ၁၅၀ ခန္႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ပိုမိုပါဝင္လာၿပီျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးအေရး၊ ကေလးသူငယ္အေရးကိစၥမ်ားကို ပိုမိုတင္သြင္း ေတာင္းဆုိသြားၾကမည္ဟု တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပါတီစံုမွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

သားသည္အေမ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္ၿပီး သားငယ္အား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေခၚလာႏိုင္ရန္ သူ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ နားေနေဆာင္ ထားရွိေပးရန္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းက ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

“က်မအေနနဲ႔ ဒါကို focus ထားၿပီး ေဆြးေႏြးရင္ အခြင့္အေရးယူသလုိ ျဖစ္မယ္။ က်မတို႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားႀကီး ပါဝင္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးဆုိတာ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ မျဖစ္မေန မိခင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမွာ မလႊဲမေသြပါပဲ။ ဒီတာဝန္ႀကီးကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တဖက္ကေနၿပီး ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးရမယ္ ဆုိတဲ့အပိုင္းေတာ့ ရွိပါတယ္။ သဘာ၀တရားအရ က်မတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သားသည္မိခင္ေတြကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီသည္ ႏိုင္ငံတဝန္းလံုး အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ရာ လာမည့္ အစိုးရသစ္အဖြ႔ဲသည္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရသစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား၊ ဘက္ေပါင္းစံုမွ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္မႈ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒတရပ္ ေပၚထြန္းလာရန္ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။


==========================


251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*