$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

က်မ္းငယ္အမည္ - လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ကာမရာဂ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

  • News Code : 782309
  • Source : ABNA
မိခင္ႏွင့္ဖခင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း သတိမမူၾကျခင္းဆိုသည့္ အိပ္စက္ ျခင္းျဖင့္ အိပ္စက္ေနၾကေလသည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္လည္းပဲ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္တည္း။ ၄င္းလူငယ္လူရြယ္ မ်ားသည္လည္း ဂရုမျပဳမႈ၊ အေလးမထားမႈ၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ တို႔တြင္ နစ္မြန္း ေနေလ သည္။


က်မ္းငယ္အမည္ - လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ကာမရာဂ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား


စကားဦး
အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားႏိုးထရန္အတြက္

မိခင္ႏွင့္ဖခင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း သတိမမူၾကျခင္းဆိုသည့္ အိပ္စက္ ျခင္းျဖင့္ အိပ္စက္ေနၾကေလသည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္လည္းပဲ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္တည္း။ ၄င္းလူငယ္လူရြယ္ မ်ားသည္လည္း ဂရုမျပဳမႈ၊ အေလးမထားမႈ၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ တို႔တြင္ နစ္မြန္း ေနေလ သည္။

တနည္းအား ျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း မ်ားကို ေက်ာ္လႊား ရမည့္အစား ေမ့ပစ္ျခင္းကိုပိုမို၍ အေလးေပး ၾကေလသည္။ (သို႔မဟုတ္) အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို “သည္းခံျခင္းႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထားျခင္း” တို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကေလသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျပစ္မဲ့လူငယ္ လူရြယ္မ်ားသည္ ဂရုမျပဳမႈ၊ မထီမ်က္ျမင္ျပဳမႈ၊ အေလးအနက္ မထားမႈ၊ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္မႈ၊ ေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ အသိဥာဏ္ပညာကင္းမဲ့မႈ တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရရွာေလသည္။ လူငယ္လူရြယ္ တို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္သည္ လည္း ရိုင္းစိုင္းမႈ အသြင္သို႔ ေဆာင္သြားေလ၏။

အမွန္တကယ္ အ့ံၾသစရာပင္တည္း……….

တကမာၻလံုး၌ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ပင္လယ္ေရျပင္ေအာက္ရွိ သိုက္နန္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ သက္ရွိ သတၱ၀ါမ်ိဳးစံု ၊ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ား ၊ေလေၾကာင္းမ်ား ၊ ေလျပင္းမုန္တိုင္း  မ်ား ဦးတည္ ၍ တိုက္ခိုက္ရာ အရပ္ေဒသ၊ ညအခ်ိန္ႏိုး ထရွင္သန္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ပိုးမႊား ေကာင္ေလးမ်ား၊ ေတာဆိတ္ႏွင့္ ေတာင္ဆိတ္ အမ်ိဳးအစား မ်ိဳးဆက္ႏြယ္မ်ား၊ အေဆာက္အဦး မ်ား၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ ညအခ်ိန္ေႏြးေထြးမႈ ၄င္းကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြသည့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္စ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို က်င္းပၾကပါသည္။ (ဤအထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္) တကမာၻလံုးရွိ ပညာရွင္မ်ား တစ္ေနရာတည္း စုေ၀းၾကၿပီး၊ အေျခအတင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈလိုအပ္သည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္တရာအနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သာမန္အဆင့္ျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳၾက ေလသည္။ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားတကာ့ အမ်ားဆံုးႏွင့္ မႏုႆ၊ ပုထုဇဥ္လူသား တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အဖိုးအတန္တကာ့ အဖိုး တန္ဆံုးအရင္းအႏွီးျဖစ္သည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ား ျပႆနာမ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မျပဳၾကေခ်။

ဤျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းသည္အဘယ္နည္း!?

   ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယေန႔ေလာကသည္ အကဲလ္ တည္းဟူေသာ အသိ ဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ မန္သစ္(က)ေခၚ ေလာ္ဂ်စ္ျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ ၾကေခ်။ အျဖစ္မွန္ အမွန္တရားမ်ားကို စာရင္းမသြင္းၾကေပ။ အေလးမထား ၾကေခ်။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ လမ္းစဥ္၊ ျပႆနာကိစၥရပ္ မ်ားကို၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ေနရာေဒသအေရး၊ စိတ္အလိုအေလ်ာက္၊ ႏွလံုးသားေပ်ာ့ ေအာင္၊ အေပၚယံ အျပင္ပိုင္း အဆင့္တစ္ခု၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းခံ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကေလသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဤမွ်အေရး ႀကီးသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ ကိစၥရပ္ကို ဥေပကၡာ မျပဳၾကေခ်။ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဂရုမျပဳမႈ၊ မိဘမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔ တာ၀န္ကို မေက်ပြန္မႈ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေခ်။

၄င္းတို႔အားလံုးအေနျဖင့္ ဤသမိုင္းေပးတာ၀န္ကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ (ဖြာရစီ ဘာသာ စကားပံု ရွိေလသည္။) အကယ္၍ ကေလး အေပၚ မာမူ (အေမ၏ ေမာင္ (သို႔) အစ္ကို) မွ မသနား မၾကင္နာလွ်င္ အေမကလည္း မသနား မၾကင္နာဟု အဓိပၸါယ္ ေကာက္ မရေခ်ဟု ျဖစ္ေလ သည္။
                          
              ယေန႔ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း အေျမာက္အမ်ားမွာ လိင္ကိစၥ၊ တဏွာ၊ ရာဂ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ မည္သည့္ကိစၥမွ် ဤ ကာမ၊ရာဂ၊ လိင္ (ကိစၥ)ေလာက္ အဓိက အခက္အခဲ ႏွင့္ အေရးႀကီးမႈကိုမျဖစ္ေစေပ ။

               အလြန္တရာ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ မလႊဲမေသြ ၀န္ခံရမည္ဆိုလွ်င္ -
             
      ဤျပႆနာအခက္အခဲသည္ တိုးတက္လာသည့္ (အိမ္စီး၊အဌား) ကားကဲ့ သို႔ လ်င္ျမန္လာ သည့္ဘ၀၊ ပညာသင္မႈ ကာလႏွင့္ အထူးတန္းမ်ား (ဘြဲ႕လြန္စသည္ျဖင့္)တက္ရသည့္ကာလမ်ား၊မိသားစု၀င္မ်ား၏ တိုးတက္ေရး၊ လူပ်ိဳ အပ်ိဳ ေကာင္ေလး၊ ေကာင္မေလးတို႔၏ ေျခလွမ္းမ်ား လႊဲေခ်ာ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ဤ(လိင္ကိစၥ၊ တဏွာရာဂ ဆိုင္ရာ) ျပႆနာသည္ ပို၍႐ႈပ္ေထြးေပြလီ ၿပီးခက္ခဲသြားေခ်သည္။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤက်မ္းငယ္၌ အထင္အရွား၊ ကြက္ကြက္ကြင္း ထိုအခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကိုလည္းၫႊန္ျပထားပါသည္။အမွန္ေတာ့ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးဖို႔ မလုပ္သင့္ဟုျမင္ၾက ေလသည္။

    ေျဖရွင္းဖို႔ အဆင္ေျပဖို႔ လမ္းမရွိ ဟုဆိုေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔လံုး၀မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသထူထားပါသည္။ အကယ္၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ား မိဘမ်ား ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ဖို႔ က်ားကုတ္ က်ားခဲ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားမေ၀းေခ်။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤက်မ္းငယ္တြင္ဆက္လက္ၿပီး (လိင္ကိစၥဆိုင္ ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား) ကို ကုသနည္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားကို တိုက္ရိုက္ လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္၊ လက္ေတြ႕က်က်တင္ျပထားပါသည္။

    ဤက်မ္းငယ္ကို ေလ့လာမွတ္သားျခင္းျဖင့္ အေသအခ်ာလူငယ္ လူရြယ္မ်ားအားလံုးသည္ အသိတရား အေျမာက္အမ်ားကို ဤျပႆနာမွ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    ဤေဆြးေႏြးမႈသည္ “နစ္လ္ေလဂ်၀ါန္” ဆိုသည့္မဂၢဇင္းတြင္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းခံမႈႏွင့္ စာအေျမာက္အမ်ား ပံုႏွိပ္တိုက္ရံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ကို ေရွ႕႐ႈ၍အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး စာအုပ္က်မ္းငယ္အျဖစ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈ (မွတ္သား) ေစလို ပါသည္ ခင္ဗ်ား …..

    (စာဖတ္ပရိတ္သတ္) အားလံုးလက္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိ ေအာင္စီစဥ္ လိုက္ပါသည္။
    ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထံဆုျမတ္ ေတာင္းခံပါသည္။

    လူငယ္လူရြယ္အားလံုးအေနျဖင့္ဤက်မ္းငယ္ပါ ပညတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူႏိုင္ၿပီး ဘ၀၏ အေရးႀကီးဆံုး က႑ကို  သတိႀကီးစြာ ထား၍ လိုအပ္သည့္ ျပႆနာကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ စြမ္းအား ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ျခင္းခံရပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။


ကြမ္းၿမိဳ႕ - နာေစရ္းမကာေရမ္မိုရွီရာဇီ

မိုရ္ဒါဒ္လ - ၁၃၅၀ အီရန္သကၠရာဇ္


* * * * *

“ အၾကင္မည္သူမဆို သူတစ္ပါး ၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ရွာေဖြ မည္ဆိုလွ်င္ အျခား သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လည္းေကာင္း၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ကို ရွာေဖြ ၾကေပမည္ ။   ” (ေအမာမ္အလီ (အ.စ) )

ကာရွ္ဖ္၊တြဲ၃၊စ-၁၃၆


* * * * *


ပထမပိုင္း
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ဘ၀သစ္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည့္  အမည္ျဖင့္အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ျပႆနာတစ္ခုအခန္းက႑ (၁)

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာ၌ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

    အရြယ္ေရာက္လူငယ္လူရြယ္တိုင္းသည္ ဤအခက္အခဲ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိထားသည့္အတိုင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းစာရင္း သည္ ဂရုုျပဳရမည့္အတိုင္း အတာအထိ က်ဆင္းလာၿပီး ၄င္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္အသက္အရြယ္တြင္ ထိမ္းျမားျခင္း(အသက္ႀကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း) သည္အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾက သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဆက္ခံသည့္ၿမိဳ႕ မ်ားေနသူမ်ားအတြင္း မ်ားျပားလာ သည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

    မည္မွ်အထိ အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္းမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကသည္ ဆုိလွ်င္ လူငယ္၊လူရြယ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ၊ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းမႈ၊ အရြယ္ေကာင္းမႈ၊ လူငယ္လူရြယ္ သဘာ၀ရွိမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆံုး႐ံႈး ရသည့္အခ်ိန္၊ သဘာ၀တရား အရအေကာင္း တကာ့အေကာင္းဆံုး အိမ္ေထာင္ျပဳရမည့္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္တို႔၌ ျဖစ္ၾကပါသည္။
    အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာတြင္ ေနာက္က်၊ အခိ်န္ကုန္ ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာ အေျမာက္အျမားရွိေလသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ သည္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ(၁)  -  ပညာဆည္းပူးခ်ိန္ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္း

အေၾကာင္းအရာ(၂)   -  တရားမ၀င္ဆက္သြယ္မႈ (သမီးရည္းစားဘ၀ျဖင့္)ကို
                          အလြယ္တကူပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာ(၃) - (ႏွလံုးသား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အညီ) ဘ၀အတြက္
                အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္
                လက္ထပ္ထိမ္းျမားဖို႔ စရိတ္ႀကီးမားျခင္း။

အေၾကာင္းအရာ(၄)   - လူငယ္၊ လူရြယ္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ စိတ္မခ် မယံုၾကည္       ႀကျခင္း၊ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

      ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤေနရာ၌ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ျဖစ္သည့္ပထမအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကိုအေသအခ်ာေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

     လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အခ်ိဳ႕အႀကီး အကဲ၊ လူႀကီးသူမမ်ား အေနျဖင့္ ဤအႏၲာရာယ္ ႀကီး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာ၊ စီစစ္မႈမျပဳဘဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းကိုမေရြးခ်ယ္ေတာ့ဘဲ “အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ” စနစ္ကို တင္ျပၾကေလသည္။

    ဤသို႔ျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ (သာဓက) အေနျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ လက္မ ထပ္ေသးသူမ်ား ၊အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူမ်ားထံမွ အသျပာ အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊၄င္းတို႔ အားအတင္း အဓမၼလက္ထပ္ ေပးၿပီး အိမ္ေထာင္ သည္ဆိုသည့္ အက်ႌကို ၀တ္ဆင္ေပးျခင္းကို ျပဳေပမည္။

     သို႔မဟုတ္ပါက ဌာနဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အသီးသီး၌ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား ကိုအထူး သတ္မွတ္ထားသည့္အသက္အရြယ္အပိုင္း အျခားႏွင့္ အညီ အလုပ္ ေပးျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ဆိုင္ရာ အခက္ အခဲအၾကပ္အတည္းမွကယ္တင္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) (အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အျဖစ္)ႀကီးမား ေလးလံသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကိုသတ္မွတ္က်င့္သံုး ျခင္းကို ျပဳရေပမည္။

   အခ်ိဳ႕ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေမးျမန္းၾကေလ၏ (ေမးခြန္းသည္ကား-) “လူႀကီးမင္းတို႔၏ အယူအဆ၊ လမ္းၫႊန္မႈအရ ဤလႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို၊ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ မွန္ကန္ပါသလားခင္ဗ်ား” ? ( ျဖစ္ေလ၏ ။)

    ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရ အကယ္၍ အတင္း အဓမၼလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုသည္မွာ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ား ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး မ်ား၌ အလုပ္ရရန္ အတြက္မျဖစ္မေန ျပဳရသည့္ သေဘာကို ေဆာင္မည္ဆို လွ်င္ အႀကမ္းအားျဖင့္ လတ္တေလာအေျခအေန တစ္ခုခု အထိ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။

     သို႔ေသာ္လည္း “လက္ထပ္ထိ္မ္းျမားျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း ” ဆိုသည့္ အေျခခံတရား အဓိက ေျဖရွင္းေပးသည့္နည္းလမ္း လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မေတာ္တဆ မေမွ်ာ္လင့္ မထင္မွတ္သည့္ မလိုလားအပ္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္ေပသည္။

       အေျခခံက်က်ေျပာရလွ်င္ “လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း”ႏွင့္ “အတင္းအဓမၼ” ဆိုသည့္ စကားစုႏွစ္ခုမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ စကားစုမ်ားျဖစ္ေပသည္။ မည္သည့္အခါမွ် ၄င္းစကားႏွစ္လံုး တြဲဖက္ေပါင္းစည္းရန္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေခ်။အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္အတင္းအဓမၼမိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းလုပ္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ပမာတူေလ၏ ။
   မႏုႆလူသား၊ ပုထုဇဥ္ လူသား ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ အားအတင္း အဓမၼစနစ္၊ ဥပေဒ၊ အာဏာစက္အားျဖင့္ ခ်စ္ခင္မႈ ေမတၱာရွိမႈကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား?

   လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၏ ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္မွာ- ေအးခ်မ္းစြာ အတူတကြလက္တြဲေနထိုင္ ရမည့္ ဘ၀ခရီးတစ္ခုအတြက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ၾကည္လင္သည့္ စိတ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ႐ူးဟ္ (၀ိညာဥ္) တို႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းကိုေခၚဆို ပါသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈလုပ္ရန္ လံုး၀လြတ္လပ္ ေနသည့္ အေျခအေနရွိဖို႔ဆိုသည့္အေထာက္အထား၊ သက္ေသကိုမလြဲမေသြ ရရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အတင္းအဓမၼ အၾကပ္ကိုင္မႈမွ် မရွိဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

   ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္တရားေတာ္မွႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီ ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ လံုး၀မရွိသည့္ လက္ထပ္ထိမ္ျမား ေနကာဟ္ျပဳျခင္းကို တရားမ၀င္သည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈအျဖစ္ ျပဌာန္းထားေလသည္။

     လက္ထပ္ထိမ္ျမားျခင္းသည္ (ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏) တပ္မေတာ္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရသကဲ့သို႔  မဟုတ္ေခ်။ သာဓကအားျဖင့္( အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္ ထဲမ၀င္မေနရ ဥပေဒျပဌာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပေဒအင္အား၊ အမိန္႔အင္အား ျဖင့္တပ္မေတာ္ အတြင္းသို႔ ၀င္ခိုင္းၿပီး အထူးထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ တစ္ခုခု၏ ေအာက္၌ထားကာစစ္ပညာကို(လိုအပ္လာလွ်င္ႏိုင္ငံေတာ္အားကာကြယ္ေပးရန္) သင္ၾကားေပးရသကဲ့သို႔ လုပ္၍မရေပ။

    ဤ ေနရာ၌ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းလွ ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ- ဤ ျပႆနာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းရန္၊ ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ လူမႈပတ္၀န္း က်င္၌မေကာင္းမႈ ရလာဒ္မ်ားကိုေျမာက္ေစ သည့္ အခက္အခဲ မ်ား အားလံုးကို ရွင္းထုတ္ပစ္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲသူလူႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ဤ အေျခ အေန အေၾကာင္းအရင္း အစစ္အမွန္ကို အနည္း တကာ့ အနည္းဆံုး ေလ့လာစူးစမ္းမႈ မျပဳဘဲ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။

  ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာသံုးသပ္ ခ်က္အရ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစီအစဥ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ အျဖစ္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဆိုခဲ့လွ်င္လည္းမလြဲမေသြ၄င္း အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း မ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ား၊ ဤေရေသာက္ျမစ္မ်ား ၏ အကိုင္းအခက္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။

   ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေစမည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္ထပ္ထိမ္းျမား မႈ ေနာက္က်အခ်ိန္လြန္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြး စီစစ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာဆည္းပူးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္း

    လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအတြက္ လက္ထပ္၊ ထိမ္းျမားရာတြင္ ပထမ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းျပႆနာမွာ ဤပညာဆည္းပူးခ်ိန္၊ အခ်ိန္မ်ားၾကာရွည္ရျခင္းပင္တည္း။

    အမွန္တကယ္ ဤအတြက္ရွင္းျပ တင္ျပရန္မလိုအပ္ေခ်။ လူငယ္၊ လူရြယ္တိုင္းသည္ ပညာဆည္းပူးေနခ်ိန္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ၾကေခ်။ အိမ္ေထာင္သည္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘ၀ကို မပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကေခ် ျဖစ္ေပသည္။

    တနည္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသည္ ပညာသင္ယူ ၿပီးဆံုးၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ လူပ်ိဳဘ၀၊အပ်ိဳဘ၀၌ ရွိေနေပသည္။ (သို႔မဟုတ္)အခ်ိဳ႕ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ားသည္လံုး၀ပညာ သင္ယူၿပီး ဆံုးခ်ိန္ ကာလၾကာျမင့္သည့္ တိုင္ေအာင္ ဘြဲ႕ရၿပီးႏွစ္ အေတာ္ၾကာျမင့္ သြားသည့္ အထိ အေျခအေနသို႕ေရာက္ေနေသာ္လည္းလူပ်ိဳဘ၀၊အပ်ိဳ ဘ၀ႏွင့္သာဘ၀ တည္ေဆာက္ေန ၾက ေလသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ၊ ပညာဆည္းပူး သင္ယူခ်ိန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ ျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဟန္႔တား တားဆီးမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ျငင္းမရ ႏိုင္ေပ။

    ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးရန္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဘာသာဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁၈) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လို အပ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တစ္ေယာက္ကို            (ဘြဲ႕တစ္ခုခုရသည္အထိ) ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္သည္အထိ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၅)ႏွစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဖြာရစီ စကား သံုးအရ “ လူငယ္၊ လူရြယ္ဆိုသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး၊ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ရွာေဖြရမည့္၊ ေခၚဆိုရမည့္ အမည္ကို  ေခၚျခင္းျဖစ္ေလ၏။

   ဤအခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ႏွင့္ဆိုလုိခ်က္အဓိပၸါယ္ အစစ္အမွန္ကို သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္ မွန္မည္ဟုမထင္ေခ်။အေၾကာင္းမွာတစ္နည္းဆိုရလွ်င္လူငယ္၊လူရြယ္ဘ၀၏အေကာင္းတကာအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကိုလက္လြတ္ၿပီး၄င္းဘ၀၏အခ်ိဳ႕အခ်ိန္သာက်န္ေတာ့သည္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ”

    အနာဂတ္ကမၻာသည္ သုေတသီဂုဏ္ထူးတန္း၊ အထူးတန္းျဖစ္ သျဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုခုအား ဂုဏ္ထူးတန္း၊ အထူးတန္းအထိ ထိေရာက္ ဆည္းပူး ႏိုင္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၃၅) ႏွစ္ခန္႔ လိုအပ္ေပသည္။

    ယခုေမးခြန္း ေမးစရာ ရွိေပသည္ -

    ပညာေရးခရီး မၿပီးဆံုးမျခင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းကို တားျမစ္ထားရမည္ေလာ? (ပညာေရးခရီးဆံုးရန္ မည္မွ်ပင္ၾကာျမင့္ လွ်င္ၾကာျမင့္ပါေစ။) (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးခရီးမၿပီးမျခင္း အိမ္ေထာင္မျပဳရ ဆိုသည့္ ဤဆက္ႏြယ္မႈစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးရမည္ေလာ? ၿပီးေနာက္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား သည္းမခံ၊ မေအာင့္အီးႏိုင္သည့္ (အထက္ပါ) စည္းကမ္းမွ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ေလာ? ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားပင္တည္း …..

    သို႔ေသာ္ အျခားတဖက္၌လည္း ပညာသင္ လူငယ္၊ လူရြယ္ တစ္ ေယာက္၏ အေျခအေနသည္ (သံုးစြဲသူ) ႏွင့္ (စရိတ္မ်ားကို လုိလားသူ) သာျဖစ္ေလသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (၀င္ေငြရွိသူ) တစ္ေယာက္မဟုတ္ေခ်။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤလူငယ္၊ လူရြယ္ အေနျဖင့္ ႀကီးမားေလးလံ သည့္၀န္ထုပ္၊ ၀န္ပိုးျဖစ္ၿပီး ခါးကိုခ်ိဳးပစ္မည့္ လက္ထပ္ျခင္းကို အဘယ္သို႔ ျပဳႏိုင္မည္နည္း?

    ၿပီးေနာက္ ပညာခရီးၿပီးဆံုးၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္ ဆိုသည့္ စနစ္ကို ေခ်မႈန္း၊ ေတာ္လွန္ႏိုင္မည္နည္း?

    ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ အျမင္အရ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အနည္းငယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္မည္၊ လမ္းေၾကာင္းအမွားအယြင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဤျပႆနာ ပုဒ္စၧာအတြက္ အေျဖအလြန္တရာ မခဲယဥ္းေခ်။

    အစ ပထမတြင္ တရား၀င္ဆက္ႏြယ္လိုရမႈ တစ္ခုခုတရား၀င္ ရွရီအီ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းဆိုသည့္ (သာသနာတရားေတာ္မွ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ ေနကာဟ္ျပဳျခင္း ဧည့္ခံပြဲမပါဘဲ) ႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲအတြက္ အေျမာက္အမ်ား ဧည့္သည္လာေရာက္မႈ၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ အကုန္အက်အမ်ားအျပား မလိုေခ် ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။

    လူငယ္၊ လူရြယ္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးအၾကားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ငါတို႔သည္ တရား၀င္ ေနကာဟ္ဖတ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာင္္တြင္ (ေက်ာင္းၿပီး၊ ပညာခရီးၿပီးသည္ႏွင့္) အတူတူ ေအးအတူ ပူအမွ် ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ အျဖစ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ရဦးမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သိထားရန္သာ လိုအပ္ေပသည္။
    ၿပီးေနာက္အဆင္ေျပတတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည့္ မဂၤလာအခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ရိုးရိုးေအးေအး သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။

    ဤနည္းစနစ္၏ ပထမဆံုးအက်ိဳးအျမတ္သည္ကား လူငယ္၊ လူရြယ္ တို႔၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈတစ္ခုကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ဘ၀ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည့္ လင္းတန္း ထြန္းေတာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

    ဤ အက်ိဳးအျမတ္ ႏွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ လူပ်ိဳ လူလြတ္မ်ားကို အနာဂတ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အႏၲာရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ႐ိႈင္တြာန္နီ လုပ္ရပ္မ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္မႈကို ေပးေဆာင္ေၾကာင္း သိရေပမည္။

    အျခားတဖက္တြင္လည္း ဤနည္းစနစ္လမ္းစဥ္သည္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ား၏ အေျမာက္အမ်ားေသာ စာရိတၱပ်က္လာမႈ၊ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေပးေလသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ တတ္စြမ္း ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရသည့္ အခ်ိန္ကို အခ်ိန္ပို အျဖစ္ရရွိေလသည္။ (အခ်ိန္မကုန္ေတာ့ေခ်။) လြတ္ေျမာက္သည့္ဘ၀၊ လြတ္လပ္သည့္ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဘ၀တည္ ေဆာက္မႈ သည္ သဘာ၀ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအသြင္သို႔ ေဆာင္သြားေလသည္။

    ဤနည္းလမ္းစနစ္သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အတြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

    အကယ္၍ မိဘမ်ား သတိဂရုျပဳမည္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္မွန္တည္ၿငိမ္သည့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဤနည္းစနစ္ အား လက္ေတြ႕က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ဒုကၡမွန္ သမွ်သည္ ေျပလည္၊ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

    အက်ဥ္းခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ တရားေတာ္အရ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားျခင္း (ေနကာဟ္ဖတ္ထားေပးျခင္း) သည္ ေယာကၤ်ား ေလးႏွင့္ မိန္းကေလးအား တရား၀င္ဖြဲ႕ ေႏွာင္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္ တို႔၏လိုအပ္သည့္ ကာမ၊ ရာဂ လိင္ေတာင္းတမႈကိုလည္း (တရား၀င္) ျဖည့္ဆီး ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရွရ္အီေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းထားမႈ ဘ၀သည္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္ အာနိသင္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရေလသည္။ ရွင္းျပဖို႔ မလိုအပ္သည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ ကာမ၊ ရာဂလိင္ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္းတစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနအစားထိုးျဖည့္ဆီး ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

    ဤသို႔ျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ မသန္႔စင္သည့္နည္းျဖင့္ ကာမျဖည့္ ဆီးမႈ၊ မေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အာသာေျဖမႈ၊ တရားမ၀င္ လိင္ဆက္ဆံမႈ တို႔ကို ဖယ္ရွားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

    ေယာကၤ်ားေလး (သို႔မဟုတ္) မိန္းကေလးတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား အတြက္ အပိုေငြလည္းကုန္က်မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ကေလးေမြးဖြားရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးရန္ဆိုသည့္ အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ားမွလည္း လြတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သြားေလသည္။

    အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုသည္ကား - လူငယ္၊ လူရြယ္တို႔၏ ပညာ သင္ယူဆည္းပူးေနခ်ိန္၌ပင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အခမ္းအနားကို အစအဆံုး ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဆိုသည့္ နည္းလမ္းပင္တည္း။

    သို႔ေသာ္ နည္းလမ္း အထူးသီးသန္႔လည္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ားသံုးေနသည့္ နည္းစနစ္ကို သံုးရေပမည္။ (ထိုနည္းလမ္းမ်ားမွ နည္းလမ္း အေျမာက္အမ်ားသည္လည္း ရွရ္အီအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိေပသည္။) ထိုနည္းလမ္း မ်ားမွ တစ္နည္းမွ သေႏၶတားျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

    အေၾကာင္းမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အသီးအပြင့္ ရလာဒ္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို ဤအသက္အရြယ္၌ ပညာသင္ၾကားမႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသည့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း ဒုကၡျဖစ္ေစသည့္ အရာမွာ သားေမြးျခင္း၊ ကေလးယူျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

    ဤနည္းလမ္း အစီအစဥ္ စနစ္မ်ားအားလံုးသည္ လူအထင္ႀကီး ေအာင္က်င္းပသည့္ မဂၤလာပြဲ၊ လက္ရွိေခတ္ကာလ အရ ၊ ခါးကိုခ်ိဳးေစသည့္ စရိတ္အမ်ားအျပား ကို သံုးစြဲရသည့္ ေလာ္ဂ်စ္မဆန္ လံုး၀အ႐ူးဆန္ဆန္ ျဖစ္သည့္ မဂၤလာပြဲမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလး အေဆာင္ အေယာင္၊ အေမာ္အႂကြား၊ ဂုဏ္ပကာသန ကင္းသည့္မဂၤလာပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ မွသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။

    အမွန္တစ္ကယ္ မိဘမ်ား ထိုနည္းတူစြာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး လိုလားသည့္ လူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) လမ္းစဥ္ကိုသာ လိုက္နာသင့္ေပသည္။

    အဆင့္ျမင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းၿပီးဆံုးသည္ အထိ ေစာင့္စားျခင္း ၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိကာ လစာ အေတာ္ေကာင္းသည့္ အလုပ္တစ္ခုခု အစီအစဥ္၊ အိမ္၊ ကား ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးစရိတ္ ႀကီးၿပီး အေမာ္အႂကြားကိုျဖစ္ေစသည့္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ တုိ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားမႈ၏ ရလာဒ္မွာ လူငယ္၊ လူရြယ္အား (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္၏) အလြန္တရာ ညစ္ပတ္၊ ႏြမ္းနယ္မႈ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ မႈမွ အပ အျခားရလာဒ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။

    ဤကဲ့သို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေစာင့္စားျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္၏ အသက္သည္ ၃၇ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၄၀ နီးပါးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အရြယ္က်သည့္ အရြယ္ေရာက္က တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ယူၾကေလ၏။

    ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား၊မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း မ်ားသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သဘာ၀ မဆန္မႈ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ စစ္မွန္ သည့္ မဂၤလာ မျဖစ္မႈကို ျဖစ္ထြန္း ေစေလသည္။

    အေၾကာင္းမွာ - ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္းသည္ လူအခြင္႔အေရးႏွင့္ မႏုႆ လူသား၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈကို မျဖည့္ဆီးႏိုင္ ေတာ့ေခ်။ ထို႔ျပင္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမႈ ၏ အစစ္အမွန္တရား ႏွင့္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မဆြတ္ခူးႏိုင္ေတာ့ေခ် ျဖစ္ေလသည္။

* * * * *

“ အၾကင္ မည္သူ မဆို  ေသာၾကာေန႔တိုင္း စူရဟ္ေအ ေနစာ အား ေသလာဝသ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ကဗဲရ္ ညႇပ္ျခင္းမွ လုံၿခဳံ ေပမည္။ ” (ေအမာမ္အလီ (အ.စ) )

သဖ္စီးေရဗိုရ္ဟန္က်မ္း အတြဲ ၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၃

* * * * *

“ အၾကင္မည္သူမဆို  လစဥ္ လတိုင္း စူရဟ္ေအ အန္ဖါလ္ ႏွင့္ စူရဟ္ေအ ေသာင္ဗာ  အား ေသလာဝသ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ ႏွလုံးသား ၌ ေနဖာက္ (သစၥာမဲ့မႈ၊အေရၿခဳံမႈ) ျဖစ္ထြန္းမည္ မဟုတ္ေခ်။ ၿပီးေနာက္ အမီးရြလ္မိုေမနီ (ေအမာမ္အလီ (အ.စ)) ၏ ရွီအာမ်ား စာရင္းတြင္ပါဝင္ျခင္း ခံရေပလိမ့္မည္။ ” (ေအမာမဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္က္ (အစ))

စဝါးဗ္ဗိုလ္ အအ္မါလ္ က်မ္း ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၆

* * * * *


အခန္းက႑(၂)
လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းျခင္း ေလ်ာ့က်မႈသည္ လူပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ခုပင္တည္း

    လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀အျဖစ္ ဘ၀တည္ေဆာက္ဖို႔ မႏွစ္သက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းထက္ သဘာ၀ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး လူပ်ိဳဘ၀အျဖစ္ ဘ၀တည္ေဆာက္ျခင္း ကိုအေလးေပးျခင္းမ်ားကို ဘ၀ဟု လံုး၀အမည္တပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ဤအရာမ်ားသည္ကမၻာ႕လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ျပႆနာႀကီး၊ အ႐ႈပ္ထုပ္ႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤျပႆနာ၊ အ႐ႈပ္ထုပ္ႏွင့္ အတူ အျခားအႏုတ္ လကၡဏာျပ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္သည့္ ဘ၀ခရီးႏွင့္တကြ၊ ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခတ္လူသားမ်ားကို ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ ထားေလသည္။

    လက္ထပ္မႈနည္းသြားျခင္း၊ ေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးေစမႈ၊မ်ိဳးဆက္သစ္နည္းပါး မႈဆို သည့္ျပႆနာ ကို သာ ျဖစ္ ေစ သည္ မဟုတ္ေပ။

    လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ကမၻာေလာကႀကီး၌ လူဦးေရမ်ားျပားမႈ ျပႆနာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေလသည္။ မၾကာမီအနာဂတ္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူဦးေရ နည္းပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ (အေၾကာင္းမွာ လူဦးေရမ်ားလာမႈကို စက္မႈထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပင္တည္း။) ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရွာဒီလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈေလ်ာ့က်ျခင္းသည္ ဒုကၡေသာက အေၾကာင္းတရားကိုျဖစ္ေစေလသည္။

    ပို၍ဆိုးရြားလွသည့္ အားနည္းမႈ၊ ခၽြတ္ယြင္းမႈမွာ ဤလက္ထပ္မႈနည္း လာျခင္းထက္ လူပ်ိဳမ်ားသည္ လူမႈေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ား ကိုထမ္းေဆာင္ရာ၌ ေနာက္က် က်န္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာအားလံုးအရာ၌ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ျပတ္ေတာက္သြားေခ်ၿပီ။

    တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားၿပီး၊ အထိန္း အကြပ္ မရွိသည့္ ေလဟာျပင္တြင္ အေလးခ်ိန္မရွိဘဲ လြင့္ေမ်ာေန သည့္အရာ တစ္ခုပမာ ေမ်ာလြင့္ေနေခ် သည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေသးမႊားဆံုး အရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမႏွင့္ေရကိုပင္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေပသည္။ ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း အျခားေနရာတစ္ဖက္သို႔ ေလလြင့္သြားေလသည္။ (စိတ္လြင့္ မတည္ မၿငိမ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ဆိုလိုပါသည္။) (သို႔မဟုတ္) ေဒါသ အမ်က္ ထြက္လ်က္ (မိမိ) ဘ၀ကို အဆံုးသတ္ေစေလသည္။ ဘ၀ကိုမ်က္ကြယ္ ျပဳေလသည္။

    မိမိကိုယ္ သတ္ေသသူမ်ား၏ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားသည္ ဤျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ျပေနေပသည္။ (အေၾကာင္းမွာ) မိမိကို သတ္ေသသူမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားထက္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ၏ အေရအတြက္မွာ (အၿမဲတမ္း) အမ်ားဖက္မွ ရွိေနေလသည္။

    ႐ူးသြပ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကားတြင္ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အပ်ိဳမ်ား၊ ယခုထိ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ ဘ၀ကို တည္ေထာင္ ေနသူမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး ၀န္းက်င္၌ ေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။

    ေျမႇာက္မ်ားစြာေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားမွာ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ၊ လူလြတ္ (သို႔မဟုတ္) လူလြတ္ပမာ ဘ၀တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾက ေပသည္။

    အမွန္တကယ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ ဘ၀သည္ မႏုႆ၊ ပုထုဇဥ္ လူသား၊ မိမိ ကတိကို သာ အေလးေပးျခင္း (တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း)၊ ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလို၊ ဒြိဟ၊ သံသယေရာဂါမ်ားမွ ကယ္တင္ေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ေသးငယ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ (ခ) မိသားစု အတြက္ေၾကာင့္ တာ၀န္မ်ားကို ခံစားတတ္လာေလသည္။ ၿပီးေနာက္ (မိမိ မိသားစု ေလးကို) အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာအႏၲာရာယ္၊ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ေလသည္။ ဤ “တာ၀န္ကို မခံစားတတ္၍ မေက်ပြန္ျခင္း” ႏွင့္ “လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနျခင္း” သည္လည္းပဲမေကာင္းမႈဒုစရိုက္၏ အျခားမ်က္ႏွာ တစ္ဖက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဤကိစၥ၌ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ (မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္) မိမိ၏ အင္အားႏွင့္ စြမ္းအား အားလံုးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘ၀အတြက္ တိုးတက္၊ ဖြံ႕ျဖိဳး ေစမည့္အင္အား၊ အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္း မစုစည္း ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    ဤ လုပ္ရပ္သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ၏ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ ဖို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ ထိုတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ မည္သို႔ပင္ ျဖတ္သန္း ရပါေစ၊ ၀မ္းမနည္းေတာ့ေခ်။ အင္အားမ်ားကိုလည္း အမ်ားႀကီးစုဖို႔ မလိုေတာ့ ဟုယူဆေလသည္။ (ဘ၀ကို မေလးစား၊ ဂ႐ုမျပဳေတာ့ေခ်။)

    ဤအေၾကာင္းအရာသည္လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မရွိသူမ်ား ၏ဘ၀ကို ပ်င္းရိ ပ်င္းတြဲ ျဖစ္ေစေလသည္။ ဂရုမျပဳမႈ၊ မထီမ်က္ျမင္ျပဳမႈႏွင့္ အတူ ၄င္း၏ဘ၀အတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးသံုးစြဲလာသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။

    ဤအေထာက္အထား သက္ေသေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္မ်ားသည္ မိမိလူပ်ိဳဘ၀၌ပင္ မိမိဘ၀ကို မရုန္းကန္၊ မလႈပ္ရွားႏိုင္သျဖင့္ (အၿမဲလိုလို) သူတစ္ပါးအား မွီခို၍ ဘ၀ တည္ေဆာက္ရရွာေလသည္။

    လူပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ ၄င္းကို လူဖ်င္း၊ လူည့ံ၊ လူေပ်ာ့ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ (၄င္းသည္) အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီးသူအျဖစ္ ဘ၀စတင္သည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေျဖာင့္မတ္သည့္ အက်င့္စရိုက္ရွိသူ၊ အင္အားစြမ္းအားရွိသူ၊ စိတ္ရွည္သူ၊ တကယ္လုပ္သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူ၊ ႀကိဳးစားသူျဖင့္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ရွိသူ စာရင္း၌ ၀င္လာေလသည္။

    ဤဂုဏ္ပုဒ္မ်ားအားလံုးသည္ မိမိတာ၀န္ မိမိသိ၍ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ ခံစားမႈ အသိစိတ္၏ တန္ခိုး အာနိသင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

    “႐ိုဇီ စားနပ္ရိကၡာသည္ မိမိ၏ ဇနီးၾကင္ယာႏွင့္အတူ ရွိေၾကာင္း” အစၥလာမ္ မီဆိုင္ရာ အကိုးအကားက်မ္းမ်ား၌ ပါရွိေၾကာင္း၊ တိုက္တြန္းထား ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအဓိပၸါယ္ (အိမ္ေထာင္သည္အျဖစ္ေနဖို႔ဆိုသည့္) ဖက္သို႔ ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေပသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ားကို (တဲဖ်င္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ အိမ္မရွိ ေျမမရွိ ေလွ်ာက္သြားေနထိုင္ေနသူ မ်ား(ကေလကေခ်မ်ား) ဟု ေခၚေ၀ၚလွ်င္ မွားမည္ မဟုတ္ေပ။


    ဤကေလကေခ် ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေျမကိုမွ် အတည္တက် ျဖစ္ၿပီး၊ စည္ကားသိုက္၀န္းေအာင္ မျပဳၾကေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ အလ်င္အျမန္ကူးေျပာင္းၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းတို႔သည္ နေမာ္နမဲ႔၊ စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ ႏိုင္ၾကေလသည္။

    စာရိတၱပိုင္းဘာသာရပ္အရ ႐ႈျမင္သံုးသပ္လွ်င္ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မရွိသူသည္ “ ၿပီးျပည့္စံုသည့္လူ ” ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းအရင္းသည္ကား - စာရိတၱပိုင္း ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအရ စာရိတၱ၏ အဓိပၸာယ္ဆိုလိုမႈကို ေဆာင္ထားသည့္ အေျမာက္အမ်ားေသာဂုဏ္ပုဒ္မ်ား (သာဓကအားျဖင့္ …) သစၥာရွိမႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ေယာကၤ်ားပီသမႈ (ကတိတည္မႈ) ခ်စ္ခင္ယုယမႈ၊ ေမတၱာဂ႐ုဏရွိမႈ၊ စေတးခံမႈ၊ အမွန္တရားကို သိရွိနားလည္မႈ တို႔အားလံုးသည္ မိသားစု၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးဘ၀၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္ရ သည့္ဘ၀ဆိုသည့္ ၿခံဳထည္အတြင္း ေနထိုင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမဆို အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ႏွင့္ ေ၀းေနမည္ဆိုလွ်င္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား၏ ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸာယ္ကို (အေသအခ်ာနည္းလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။) အနည္းငယ္သာ နားလည္ေပမည္။

    အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာလူသားအေနျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ႏွင့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း အေျမာက္အမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္ႏွင့္ တူသည္ဆိုသည့္ စကားမွာ မွန္ေပသည္။

    သို႔ေသာ္ မႏုႆလူသား၊ ပုထုဇဥ္လူသားသည္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္ အတည္း၊ ဒုကၡမ်ားကို ရင္မဆိုင္ဘဲ၊ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားကို တာ၀န္မယူဘဲ ျပည့္စံုသည့္ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သလား?


    (မႏုႆလူသား) ၏  ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ၀ိဥာဥ္ (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္) ၏သဘာ၀ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာကိစၥအတြက္ အေျဖထြက္ႏိုင္မႈ၊ အေျဖမထြက္၊ အေျဖ မေပးသည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေပ။ ဤအတြက္ သီးသန္႔ အခန္းက႑၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွိေပသည္။ ဤက႑၊ ျဖစ္ရပ္မွန္အတြက္ သီးသန္႔ တင္ျပဖို႔ မလြဲ မေသြလိုအပ္ေပသည္။

    ဤအမွန္တရား၊ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊ျငင္းမရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေျပာလို႔ရသည့္ အခ်က္မွာ - အကယ္၍ “လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မျပဳသူ” ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္းပြဲမ်ား၊ အစီ အစဥ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာေလ်ာ့က်၊ က်ဆင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ ႀကီးမားသည့္ ကပ္ႀကီးတစ္ခုဆိုက္လာၿပီဟု အမည္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ရေပသည္။ ဤအမည္ေပးမႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႔မွ် အတိုင္းထက္အလြန္ ေျပာဆုိ သတ္မွတ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

    သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေမးစရာေမးခြန္းထြက္လာေလ သည္။ ေမးခြန္းကား - ဤကဲ့သို႔ ထြက္ေပါက္မရွိသည့္လမ္း၊ အင္အား၊ စြမ္းအားကိုကုန္ခန္းေစသည့္အၾကပ္အတည္း၊ဒုကၡမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာလူငယ္၊လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤ (သဘာ၀က ေပးအပ္လာသည့္ တာ၀န္ (ထိမ္းျမားျခင္း) ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေပးေဆာင္လာသည့္ တာ၀န္ (အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း))ကို ေက်ပြန္ရန္ ဘာလုပ္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ပင္တည္း?

    ဘာလဲ…! ယခုလို တိုးတက္ေနသည့္ ေခတ္၊ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္ အတည္း၊ ဒုကၡမ်ား အားလံုး၊ အေၾကာင္းမဲ့၊ ေနရာမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား အၾကားရွိ ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ သေဘာထားမတူညီမႈ မ်ား၊ လက္ရွိေခတ္ ပညာသင္စနစ္ႏွင့္ အခ်ိန္၊ ဓေလ့ထံုးစံ ၇ မ်ိဳး ၇ သြယ္ (ဓေလ့၊ ထံုးတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)၊ စား၀တ္ေနေရး၊ အလုပ္အကိုင္၏ အခက္အခဲမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ မႈမ်ား၊ (ကတိ မတည္ၾကမႈမ်ား) ရွိေနသည့္ အေျခအေန အရ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤႀကီးက်ယ္၊ ျမင့္ျမတ္၊ မဂၤလာရွိသည့္ တာ၀န္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ လက္ထပ္၊ ထိမ္းျမားျခင္းကို သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္အညီ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသလား?

    ဤကိစၥ (ျပႆနာ) ကို မလြဲမေသြ၊ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး တင္ျပမႈ၊ စိစစ္မႈျပဳရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤျပႆနာကို မေျဖရွင္းမခ်င္း၊ ဤလူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ႀကီးမားလွသည့္ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡျပႆနာ အေျခအျမစ္ အစစ္ကို ဖယ္ရွား၊ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

    သတိျပဳၿပီး မလြဲမေသြ ဂ႐ုျပဳရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္တစ္ခု ဤေနရာ ၌ရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ - လက္ထပ္ထိမ္းျမား မဂၤလာႏွင့္ ၄င္းအတြက္ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ တရားခံမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေခ်သည္။ အမွန္တကယ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုသည္မွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔မွအပ အျခားအရာ မဟုတ္ေခ်။ အျခားအဓိပၸာယ္ ဆိုလိုခ်က္ကို မေဆာင္ထားေပ။

    ဤ (လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ) အတြက္ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားသည္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ မိုးေကာင္းကင္မွ က်လာသည္မဟုတ္ေပ။ ေျမပထ၀ီအတြင္းမွလည္း ခြဲၿပီးထြက္လာသည္ မဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သာ ယူေဆာင္လာသူမ်ား၊ ဖန္တီး သူမ်ားပင္တည္း။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မွားယြင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သည့္ ေတြးေခၚ၊ စဥ္းစားခ်က္၊ မွားယြင္း၊ မမွန္ကန္သည့္ ဓေလ့၊ ထံုးထမ္း စဥ္လာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ မ်က္ကန္းေနာက္လိုက္ျခင္းတုိ႔ကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ …

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အတူ အစီအစဥ္ ဆြဲမည္ဆိုလွ်င္ ဤအခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ျပႆနာ ဒုကၡမ်ား ကိုအဆံုးသတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အစီအစဥ္အသစ္ကို ေရးဆြဲၾကရေပမည္။ ထိုအစီ အစဥ္သည္လည္း အျဖစ္မွန္၊ အေျခမွန္၊ အစစ္အမွန္တရားႏွင့္ စစ္မွန္၊ မွန္ကန္သည့္ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ စိတ္ကူးယဥ္မ်ား၊ (အိမ္မက္) အထင္မ်ား၊ (လံုးခ်င္း) ၀တၳဳဆန္ဆန္၊ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္သဖြယ္မ်ား၊ အမွားအယြင္းေနာက္လိုက္မႈ မ်ားအေပၚ အေျခ မခံမိ ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

    ဤလုပ္ငန္းအတြက္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ လမ္းပိတ္ေနၿပီး၊ ထြက္ေပါက္ မရွိေတာ့ဟူ၍မဟုတ္ပါ။ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မိုအ္ေဂ်ဇာ (ဘုန္းတန္ခိုးျပသျခင္း) လည္း မလိုအပ္ေခ်။ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္လည္း မဟုတ္ေခ်။

* * * * *
အခန္းက႑(၃)
တရားမ၀င္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမ်ား၌ ေလ်ာ့က်၊ က်ဆင္းမႈ၏ အဓိက အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံ တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

    အမွန္တကယ္ လက္ရွိ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္မႈ၊ လူေနမႈ ပတ္၀န္းက်င္၊အသိုင္းအ၀ိုင္း အမ်ားႏွင့္ လုပ္ရမည့္ဘ၀၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဘ၀ မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ (ေျပာင္းလဲသြားေလၿပီ။)

    ၄င္းတို႔အနက္မွ နမူနာသာဓကတစ္ခုမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ အလြန္တရာ က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္သည့္ ဘ၀ ( လူပ်ိဳ လူလြတ္၊ အိမ္ေတာင္မရွိသည့္ ဘ၀) ကို အေလးေပးလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

    လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈ၊ မဂၤလာေဆာင္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ လူပ်ိဳလူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မဲ့သူ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာ သည္ႏွင့္အမွ် မ်ိဳးဆက္သစ္ ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျပဳေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ အေန ျဖင့္ အစီရင္ခံေရးသားတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။

    (ဤသို႔ျဖင့္ မႏုႆလူသား အေနျဖင့္) မည္သည့္တာ၀န္၊ ၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ခံစားခ်က္ပင္ မရွိေတာ့ေခ်။ ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ေ၀းကြာသြားၾကေလသည္။ လူအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈကို ဥေပကၡာျပဳ မေထမ့ဲျမင္ ျမင္ျပဳလာၾကေလသည္။ (ဤအခ်က္အလက္၊ လကၡဏာမ်ား သည္) အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ား၏ဘ၀၌ လံုး၀ေတြ႔ရသည့္ လကၡဏာမ်ားပင္တည္း။
    လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေရာဂါ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေပ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူ လူပ်ိဳ၊ လူလြတ္အမ်ားဆံုး က်ဴးလြန္ေနသည့္ စာရိတၱခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္ျပား ပ်က္စီးမႈ မ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ား ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ဤလူမႈေရး ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း ျပႆနာမ်ား အေရးႀကီးမႈ ပိုမို၍ ထင္ရွား သြားေပမည္။

    လက္ရွိ လက္တေလာ စာ႐ႈသူ လူႀကီးမင္း အေပါင္းတို႔အား လူမႈ ပတ္ ၀န္းက်င္အတြက္ အႏၲရာယ္ ျပႆနာကို ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္း တရားမ်ား ဖက္သို႔ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပပါမည္။

    ဤအႏၲာရာယ္ ျပႆနာ အေၾကာင္းခံမ်ားမွာ တစ္ခုႏွစ္ခုတည္း ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္သည့္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ျငင္းမရေအာင္ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းေျမာက္ျမားစြာေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္းခံတရားမ်ားထက္ အလြန္တရာ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

    ထိုအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ (တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာ ျခင္း) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

    အေၾကာင္းမွာ -

    အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းမမ်ား ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္းမိန္းမမ်ားသည္ (ယခုေခတ္) လူငယ္လူရြယ္အေျမာက္အျမားတို႔၏အျမင္၌သိကၡာမရွိသူ၊တန္ဖိုးမရွိသည့္အရာ၊ယုတ္စြအဆံုး တစ္ခါတစ္ေလ “ အလကားရသည့္ ပစၥည္း၊အခမဲ့ရသည့္ ပစၥည္း ” ပမာျဖစ္ေနၿပီး အလြယ္တကူ ႏွင့္ ဆြတ္ခူးရယူၾကေလသည္။

    ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း အတိတ္က ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း တြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္စိတ္၀င္စားေစခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ အရွက္သိကၡာ၊ အိေႁႏၵ၊ အဆင့္အတန္း ပ်က္စီးခဲ့ရေလၿပီ။ ထို႔ျပင္ (ဤအဆင့္အတန္းပိုင္ရွင္ မေလးမ်ားကို) ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ႀကီးမားသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ စေတးမႈကို လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပဳခဲ့ရပါသည္။ (သို႔ေသာ္) အားလံုး ပ်က္စီးေရစံု ေမ်ာသြားရေလၿပီ။

    ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မလံုမၿခံဳ ဟိုေပၚဒီေပၚ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ေပါမ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ် မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္၊ စာရိတၱ ပ်က္ျပားလာမႈသည္လည္း တိုးပြားလာေလသည္။

    အကယ္၍ ဤလုပ္ရပ္အား အစပထမကတည္းက သတိျပဳသူ၊ ဂ႐ုျပဳ သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စား အာ႐ံုထားျခင္းခံရမည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖမွာ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏တန္းဖိုးက်မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္ပါသည္။ၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

    ဤ အေထာက္ အထားေၾကာင့္ အတိတ္ေခတ္ကာလ၌ ေနကာဟ္ ႏွင့္ အက္ဒ္ (တရား၀င္ ေနကာဟ္ျဖစ္ရန္ ရွရီအသ္ မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀ါက်ကို ရြတ္ဆိုျခင္း) တို႔၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ သန္႔ျပန္႔ သန္႔စင္ စင္ၾကယ္သည့္ “အခ်စ္” “ေမတၱာ” သည္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မည္သည့္ အာနိသင္ အစြမ္းမွ် မရွိေတာ့ေခ်။

    အေၾကာင္းသည္ကား - မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသားသည္ အၿမဲတမ္း လြယ္လြယ္ႏွင့္ မရသည့္ အရာကိုသာလွ်င္ တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တတ္ၾကေလသည္။

    အားနည္းသည့္ အရာတစ္ခု၊ အလကားအခမဲ့၊ တန္ဖိုးမဲ့သည့္ အရာကို မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္မရွိေခ်။ ဤအခ်စ္သည္  (အခ်စ္မီး (ခ) တဏွာမီး) ပင္တည္း။

    အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဒုစရိုက္သမား၊ ကေလကေခ် ၊ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ယဥ္ေက်းမႈမရွိ တဏွာ႐ူးမ်ား အေနျဖင့္ ေျပာၾကားေလသည္။

    “ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔၊ ရယူႏိုင္ဖို႔ ေယာကၤ်ား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ (စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား) ကို လက္ခံၿပီး လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၿပီးယူဖို႔ ဘာအေရးႀကီး လို႔လဲ၊ (ဘာအလုပ္႐ႈပ္ခံမွာလဲ) တကယ္ဆို ဒီလို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြကို လက္ခံဖို႔ တာ၀န္ယူဖို႔မလိုဘဲ မိန္းမအေျမာက္အျမားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္…”

    ဤကဲ့သို႔ေျပာရျခင္းမွာဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ တို႔၏ ရလာဒ္အက်ိဳးဆိုး၊ ဒုကၡဆိုးမ်ားကို မသိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

    ၄င္းတို႔၏အျမင္၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ လိင္ျပႆနာ ကိုသာ ေျဖရွင္းေပးသည့္ တန္ဆာတစ္ခုတည္းဟု ထင္ျမင္ ေနၾက ေလသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အားလံုးသည္ အ႐ူးအလုပ္ဟု သတ္မွတ္ ထား ၾကေလသည္။

    ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဤ ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဘ၀ တစ္ခုလံုး(သို႔မဟုတ္) ဘ၀၏ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ဘ၀ ျဖင့္ ကုန္ေစေလသည္။

    အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ (တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား လြယ္ကူ ေပါမ်ားလာျခင္း) ကို ဂ႐ုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ ေလ်ာ့နည္း ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားလံုး၀ ရွင္းလင္းထင္ရွားသြားေပမည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အကြပ္အထိန္းမွ် မရွိေခ်။ ဤကဲ့သို႔ (တိရိစၧာန္မ်ားနည္းတူ) လြတ္လပ္မႈ အေျမာက္အျမားကို ျမင္ႏို္င္ေပသည္။

    သို႔ျဖစ္ပါ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳထိမ္းျမားျခင္းသည္လည္း အမ်ားအျပား နည္းရေလသည္။ အကယ္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမား အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္လည္း အသက္ရၿပီး အသက္ႀကီးမွ ျပဳၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ ဤအသက္ႀကီး မွအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား သည္လည္း အရသာသိပ္မရွိေတာ့ေခ်။ ရက္ၾကာ ရွည္မခံ ေတာ့ေခ်။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အေသးအဖြဲ ကိစၥေလးကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္ရင္း ေျပာင္ရင္း ကြဲသြားျပတ္စဲသြား ၾကေလသည္။

စာရိတၱပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၏ရလာဒ္
    
          အထက္ေဖာ္ ျပမႈ အျပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္လည္း တင္ျပ သီကံုး သင့္ေပသည္။ လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘ၀ကို အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ထက္ ဦးစားေပး အေလးထားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ၄င္းတို႔ထံ၌ ညစ္ပတ္ၿပီးပုပ္ပြ ေနသည့္ အနာရွိေလသည္။ (ထိုအနာအား) ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားေနရာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မ်ား “ ၿမိဳ႕သစ္ ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။


    ဤ ေနရာမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေပသည္။ အေရးႀကီး အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် သိကၡာရွိ ဂုဏ္သေရရွိ မိသားစုမ်ား၏ အရွက္ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ေစ ကြဲေစ ေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ ညစ္ႏြမ္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကင္လည္ရာေနရာမ်ားကို မေကာင္းသည့္၊ မသန္႔စင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုး၌ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း သည္ ေကာင္းသည့္စာရိတၱ အက်င့္စရိုက္ မရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူေနေပသည္။ ကာမပ်က္ျပားမႈႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာ မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္႔ပြားလာျခင္းႏွင့္ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကို ေရာဂါျဖစ္ေစ သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေလးျဖစ္ေစ မေလ့လာသင့္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ လက္ထပ္မဂၤလာကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လူပ်ိဳလူလြတ္ ဘ၀သို႔ ပို႔ေပးသည္ဟု သည္အခ်က္ေလးႏွင့္လည္း မတင္းတိမ္သင့္ေခ်။

    အမွန္တကယ္ ဤအေၾကာင္းအရာတခ်က္ျခင္း အတြက္ မ်ားမ်ား ေလ့လာသင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ား၌ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးလုပ္စားသည့္ ျပည့္တန္ဆာမမ်ား အေၾကာင္း စိစစ္ေလ့လာမႈကို အေသအခ်ာ အေသးစိတ္ အေလးေပးၿပီး ေလ့လာစိစစ္သင့္ေပသည္။

    ဤအေၾကာင္းအရာကိစၥကို အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ သုေတသီ ျပဳမႈႏွင့္အတူ စာအုပ္မ်ား ေရးသားသီကံုးခဲ႔ၾကေလသည္။

    ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ တဆင့္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး အႏၲရာယ္၊ အႀကီးမားဆံုး AIDS ေရာဂါကို ျဖစ္ေစ၊ကူးေစေၾကာင္းတညီ တၫြတ္တည္း ၀န္ခံေရးသားထားၾကေလသည္။

    ဤ ကဲ့သို႔ မသန္႔မိန္းမမ်ား၊ ေအာက္တန္းက်သည့္ မတတ္ႏိုင္ရွာၾက သည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေခါင္းမွ ေျခအထိ အေႂကြးမ်ား၌ နစ္မြန္း ေနၾကေလသည္။ ေနႏွင့္ည သူစိမ္း (တရားမ၀င္) ေယာကၤ်ားမ်ား၏ လိုအင္ ကာမဆႏၵ ႏွင့္ အရသာကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ေလးပမာ (မိမိတို႔၏ဘ၀ကို) ေလာင္ကၽြမ္းေနေစရေလသည္။

    ေနာက္ဆံုး (မိမိဘ၀အဆံုးခရီးအျဖစ္) အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အေျခ အေနအျဖစ္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက လက္မခံသည့္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ဘ၀ တည္ေဆာက္ၿပီး ေသဆံုးရေလသည္။ တစ္ခါတစ္ေလဆို လွ်င္၄င္းျပည့္တန္ဆာမမ်ား၏ အေလာင္းကိုပင္ ေျမျမႇဳပ္၊ ဒဖွ္နာျပဳေပးမည့္သူ၊ သၿဂႍဳဟ္ေပးမည့္သူ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မေတြ႕ရေခ်။

    မည္သည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ Logic အရ လက္ခံႏိုင္ပါ သနည္း?
အေၾကာင္းမွာ …..

    လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကၽြန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးလို႔ ေႁကြးေၾကာ္အာမခံ ေနသည့္ ဤေခတ္ကာလ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာကၽြန္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားေနသူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရႏိုင္ေပသည္။ မည္သူမွ် ၄င္းတို႔ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေျခလွမ္း မလွမ္း ၾကေခ်။

    (ကၽြန္စနစ္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းမမ်ားကို ေငြေပးၿပီး အသံုးျပဳျခင္း၊ ၄င္းတို႔အား ေငြရႏိုင္သည့္ အျခား သမာအာဇီ၀ က်သည့္ အလုပ္ မ်ားမေပးျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္ မ်ားသည္ မိန္းကေလး မ်ား ခႏၶာကိုယ္ ေရာင္းစားဖို႔၊ မိမိအရွက္ အဂၤါကို လူတကာကို ေပးဖို႔ အသင့္ ျဖစ္ေစၿပီး မဏိကာ ျဖစ္သည့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ားကို ဖြင့္ထားျခင္း စသည္တုိ႔လည္း အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေပသည္။) (ဘာသာျပန္ဆိုသူ)

    သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာ အခ်က္ပင္တည္း ….. ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဤကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအေနျဖင့္ တမင္တကာသိလွ်က္ တရား၀င္ ကိုင္သည့္ အေျခအေနထိ တြန္းပို႔လက္ခံလို္ကေခ်ၿပီ။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း တရားမ၀င္ ကာမ ဆက္ဆံမႈမ်ား လြယ္ကူေပါမ်ားမႈကို ဖန္တီးၿပီးသား ျဖစ္သြားေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းသည့္ အက်င့္ပ်က္ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ အမိႈက္ႏြံ တြင္ နစ္ေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ရွရီအသ္္ ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၏ ရလာဒ္(ဆုိး) အျဖစ္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဤမေကာင္းသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရေလေတာ့သည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို စာအုပ္ မ်ား၌ တင္ျပထားေလသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားသည္ သံသယမရွိ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မရွိ၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားပင္တည္း။ ယေန႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ နဖူးျပင္ရွိ ၊ မေကာင္းသည့္ အမာရြတ္၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အျဖစ္ စာရင္း၀င္ သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာအခ်က္မွာ ဤကိစၥ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီစစ္ ေဆြးေႏြးမႈ အနည္းငယ္သာရွိေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ………. ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနျဖင့္

- အိမ္ထာင္စု မိသားစု၀င္မ်ားကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္…

-အိမ္ေထာင္ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈက်ဆင္းမႈ၏ လ်င္ျမန္မႈႏႈန္းကိုထိန္းႏိုင္ရန္

-(မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကိုလုပ္ေနသည့္)ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္         ေစရန္…

    ဤအထိမ္းအကြပ္မဲ့၊ ကာမဆက္ယွက္မႈ ဆက္ခံမႈ၊ တရားမ၀င္ ဆက္သြယ္မႈ ေပၚမ်ားျခင္းကို မလြဲမေသြ တားဆီးပိတ္ပင္ရမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ဤ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ အတြက္လည္း မွန္ကန္ၿပီး စည္းစနစ္ရွိသည့္ အစီအစဥ္ မ်ား၏ အကူအညီမွ အပ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖိုးထားရပါေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္ေလးမ်ား …

    အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွန္တရားမ်ားကို ဂရုျပဳၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ အတြက္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ပို၍ သတိရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါေလ…..

    လမ္းလြဲ၊ လမ္းမွား၊ လမ္းေခ်ာ္ေအာင္ ေကာက္က်စ္ဖ်ားေယာင္းသူ မ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာ မသန္႔ျပန္႔သည့္ လြတ္လပ္မႈဖက္ ဆြဲေဆာင္ေနသူမ်ား (သူယုတ္မာမ်ား) ၏ စကားကိုနား မေယာင္ပါေလႏွင့္။ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါေလ။

    အၾကင္မည္သူမဆို ဤအေျခအေနႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ တင္ျပမည္။ ဤအရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္မရွိဖို႔ဆိုၿပီး ဤ (တရားမ၀င္ ဆက္ဆံမႈ) ကို သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သည့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အလုပ္၊ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆို၍ ဤဒုစရိုက္ အလုပ္အား အမည္ေကာင္းေပးမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အမွားကို ျပဳေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    ဤမေကာင္းမႈ၊ ရြံစရာ၊ ရွက္စရာ (ကာမဆက္ဆံမႈ) ေၾကာင့္ လူမႈပတ္၀န္း၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မ်ားကို ျပန္႔ပြား ေနေစၿပီး၊ ကိုယ္ခႏၶာ ကိုပါ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ မျဖစ္ေစပါ သေလာ?

    ဤအေထာက္အထားအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဤမေကာင္းမႈကို ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေ၀းေ၀းထားၾကေလသည္။ ၄င္းအက်ဥ္းေထာင္ (မေကာင္းမႈ၊ ကာမ ဆက္ဆံမႈအား) တံတိုင္းျမင့္မ်ား ေလးဖက္ေလးတန္ ထူေထာင္ၿပီး ဤ မေကာင္းဆိုးက်ိဳး အားနိသင္အား အိမ္ေထာင္စု၊ မိသားစု အတြင္း မေရာက္ လာၾကေစရန္၊ မကူးစက္လာေစရန္ တားျမစ္ႏိုင္ေပသည္။

    လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈ တစ္ခုအသြင္ အျဖစ္ ထိုမသန္႔ မေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို အ၀င္အထြက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ (႐ုပ္ႏွင့္နာမ္) သာယာၿငိမ္းေျမ့မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသလား?

* * * * *
လူႀကီးမင္း၏ လက္ဝယ္ အတြင္းရွိ ဤက်မ္းငယ္ ႏွင့္ အတိတ္က ထုတ္ေဝလွဴဒါန္းခဲ့သည့္ က်မ္းငယ္မ်ား (စာအုပ္မ်ား) သည္ (အခမဲ့ ဓမၼဒါန ) ဆိုေပမဲ့ ဘာသာျပန္ ေရးသား ျပန္ဆိုမႈ ၊ ပုံႏွိပ္မႈ၊ေဝငွလွဴဒါန္းမႈစသည္တို႔အတြက္အခ်ိန္မ်ား၊ေငြအသျပာ မ်ားႏွင့္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို သုံးစြဲထားရပါသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (မူရင္းေရးသားသူမ်ား ၊ဘာသာျပန္ဆိုသူ ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား ) အေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားေပးၿပီး၊တန္ဖိုးထားအားေပး ကာ တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ေဖးမ ကူညီၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
အခန္းက႑(၄)
လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ား
    
    ကၽြႏု္ပ္တို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည့္သဘာ၀အခ်ိန္၊ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားသည္မွာ အမွန္ပင္တည္း … သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ မည္ကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကမည္နည္း…..

အမွန္တကယ္ ယခု လက္ရွိ အေျခအေနအရ

 -  ယခုအခ်ိန္အထိ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ မရွိေသးေခ် …..

 - ယခုအခ်ိန္အထိ စီးစရာ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ မရွိေသးေပ …..

-  ယခုအခ်ိန္အထိ ၀င္ေငြေကာင္းသည့္ အလုပ္အကိုင္ မရွိေသးေခ် …..

- ယခုအခ်ိန္အထိ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲအတြက္ ကုန္က်မည့္     ႀကီးမားသည့္ ကုန္က်စရိတ္လည္း မစုေဆာင္းႏိုင္ေသးေခ်…..

 - ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားထည္၀ါၿပီး က်က္သေရမဂၤလာ ရွိသည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မဂၤလာခန္းမေနရာလည္း မေရြးရေသး  …..

- ယခုအခ်ိန္အထိ ……………………. ယခုအခ်ိန္အထိ ………………………

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သမီးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ စီစဥ္ၾကမည္နည္း?  အမွန္တကယ္ အေျခအေနအရ ……

    လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေယာက္က်ား (ခင္ပြန္း) ေကာင္း တစ္ေယာက္ ၊  ၀င္ေငြေကာင္းၿပီး ၊ သိကၡာဂုဏ္ရွိသည့္ အလုပ္ရွိသူ၊ ေကာင္းသည့္ ရာထူးပိုင္ရွင္၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ေကာင္ေလး၊ ေကာင္းသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအစား ရွိသူ၊ ေကာင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ရွိသူ၊ …… စသည္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ သည္ သမီးကို လာမေတာင္း ေသးေခ်။ လာေတာင္းသည့္ လူငယ္တိုင္းလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားမွ တစ္ခု ၊ ႏွစ္ခု သာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

    ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေရးႀကီး မဂၤလာခန္း၀င္ပစၥည္းမ်ား မစီစဥ္ ႏို္င္ေသးေပ။ ၿပီးေနာက္ အိမ္တြင္း ပစၥည္းမ်ား၊ ေကာ္ေဇာအခင္း၊ ဆိုဖာထိုင္ခံု၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ စားေသာက္စရာမ်ားအတြက္ ဆိုက္စံုခြက္မ်ား၊ ပန္းကန္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူ၊ လွ်ပ္စစ္တံျမက္စီး၊ အ၀တ္ခ်ဳပ္စက္ စသည္ျဖင့္ မရွိေသးေပ။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသာရွိေလသည္။

    အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဤအေျခအေနပင္ သမီး မ်ား ကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးမည္ဆိုလွ်င္ သိကၡာခ် အရွက္ကြဲယံုသာ အဖတ္တင္ ေပမည္။

    အိုျမတ္အလႅာဟ္ ….. ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖက …..

    လက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဤအရာမ်ား ရွိဖို႔(အေရးႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း) ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္ေခ်ၿပီ။ …..

    ဤကဲ့သို႔ ႀကီးမားေလးလံသည့္ (လူလုပ္) စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ဒုကၡ ေသာက ၾကပ္တည္းမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အလြတ္မေပးေခ်။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကရမည္နည္း ……….?

    ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားကိုထိခိုက္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) မွန္ကန္ သည္ထက္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘနီအစၥရာအီတို႔၏ အေၾကာင္းျပမႈမ်ား သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ား ၊ ေကာင္ေလး မ်ား၊ ေကာင္မေလးမ်ား၊ အေဖမ်ား ႏွင့္ အေမမ်ားကို အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔ လွမ္းမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား တားျမစ္ပိတ္ပင္ သလို ျဖစ္ေနေလ၏။

    အသိပညာဥာဏ္မ်ားက ဆိုၾကေလသည္ …………

    “ ဘ၀ဟာ အစိတ္အပိုင္း ႏွစ္ခုျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားမႈမွအပ မရွိေခ်။ ပထမအစိတ္အပိုင္းသည္ ဒုတိယအစိတ္အပိုင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထား ရသည့္ ဘ၀ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ အစိတ္အပိုင္းသည္ ပထမ အစိတ္အပိုင္း အတြက္ ေနာင္တရ၊ ယူက်ံဳး မရ ခံစားရသည့္ ဘ၀ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ”

    အကယ္၍ (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) ဆိုသည့္ စကား၏ေနရာ၌ (အိမ္မက္စိတ္ကူး) ဟုအစားထိုးသံုးလွ်င္ ပို၍ေတာင္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္ေခ်သည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ …..

    “ ဘ၀၏ ပထမတစ္၀က္ သည္ ဒုတိယတစ္၀က္ အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘ၀၏ ဒုတိယတစ္၀က္သည္ ပထမဘ၀ တစ္၀က္ ျဖဳန္းတီး လိုက္မႈ အတြက္ ေနာင္တ၊ ယူက်ိဳး မရ ျဖစ္ရ သည့္ ဘ၀ ျဖစ္ ေပသည္။  ”

    ဤေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ နမူနာမွာ ဤ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူငယ္လူရြယ္ အေျမာက္အမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္း ကိစၥပင္တည္း ……….

    ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္မ်ား၏ အသက္တစ္၀က္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေကာင္းရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမႈ အတြက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းလိုက္ရၿပီး၊ က်န္တစ္၀က္မွာ ပထမ အသက္တစ္၀က္၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေနာင္တရျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

    မည္သို႔ဆိုေစ ……… ဤ ကဲ့သို႔ေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘႏွစ္ပါးတို႔အား မလြဲမေသြ၊ မေျပာမျဖစ္ စကား တစ္ခု ေျပာပါေစ….

    ဤကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွား၊ မွားယြင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေသာက၊ ဒုကၡေရာက္ စရာမ်ားကို ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္မွ အပ မည္သူမွ် လုပ္ထား၊ ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ေခ်။ …………..

    အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို အေခါင္းေပါက္ တစ္ခုေဆာင္သည့္ ဆိုလိုခ်က္၊ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အိမ္မက္အေတြးအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေလသည္။

    စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္၊ အတု အေယာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးမႈ ေအာင္ျမင္မႈ ဘ၀အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈဘ၀၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ ဘ၀ အစစ္အမွန္ကို လဲလိုက္ၾကေပသည္။
    စိတ္ခ်၊ ယံုၾကည္ လုိက္ပါေလ ……….

    ဤမိမိဘ၀ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ (စိတ္ကူးစိတ္သန္း) ျဖင့္ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားမႈမ်ား အစီအစဥ္မ်ားသည္ အသင္တုိ႔အား လံုး၀ဥႆုန္ ေအာင္ျမင္ မႈဘ၀သို႔ ပို႔ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

    စမ္းသပ္မႈ အားလံုးႏွင့္ အေတြ႔ အႀကံဳ မ်ားအားလံုးသည္လည္း ဤအမွန္တရားကို ေထာက္ခံသက္ေသ ထြက္ဆိုထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

    ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မ်က္လံုးမ်ား၏ မေကာင္းျမင္မႈ၊ တစ္ဦးဦး၏ မ်က္ကန္း သကၠ္လီး၌၊ အေရးမႀကီးသည္ကို အေရးႀကီးသည္ဟု ျပဳလုပ္(ေျပာဆို)မႈ၊ဤသို႔ေသာစစ္မွန္သည့္ဘ၀တြင္လမ္းလြဲလမ္းမွားအျမင္မ်ားႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ မျပည့္ႏိုင္၊ မတင္းတိမ္ႏိုင္သည့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ အိမ္မက္တု၊ စိတ္ကူးယဥ္တုမ်ား၊ ဤေနရာမ်ားအားလံုးသည္ အသင္တို႔၏ ေျခႏွင့္လက္တို႔ကိုတုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ေလးလံေသာသံႀကိဳးမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

    ဤ ေနရာမ်ားသည္ အသင္တို႔အား လူငယ္ လူရြယ္ တစ္ဦးအတြက္ အေရးအႀကီးတကာ့ အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္အား မလုပ္ႏို္င္ရန္ ဟန္႔တား သည့္ အရာမ်ားပင္တည္း။ …………..

    ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားခင္ဗ်ား …..

    အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ အနည္းငယ္ေလး ၊ သတၱိ (ဇြဲ၊ လံု႔လ) ကို အသံုးျပဳၿပီး၍ သံႀကိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းလြဲ လမ္းမွားမႈမ်ား အထင္အျမင္ ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္မ်ားကို ဖ်က္ပါ။ ဤ မဟုတ္မမွန္ သည့္ ဓေလ့ဆိုးဆိုသည့္ ရုပ္တုမ်ားကို ၿဖိဳပါ။

    (ဤကဲ့သို႔ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္) အသင္တို႔အေနျဖင့္ အတိုင္းမသိသည့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာလြတ္ေျမာက္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့မႈကို ခံစားရေပလိမ့္ မည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကံေကာင္း၊ ကံထူးသူမ်ား ျဖစ္သြား ၾကေပလိမ့္မည္။

    အမွန္ဆိုလွ်င္ ….. အသင္တို႔ အေနျဖင့္ လူငယ္ လူရြယ္ စျဖစ္သည့္ အရြယ္မွစၿပီး အိမ္ႏွင့္ဘ၀အတြက္ လိုအပ္သည့္ အရာမွန္သမွ်ကို အဆင္သင့္ ရွိေနသည့္သူကို ေတြ႕ဖူးပါသေလာ? အသင္တို႔ ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ ဇနီးမ်ားကိုေကာ ဤကဲ့သုိ႔ အျဖစ္ႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါသေလာ?

    ေတြ႕ဖူးသူတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ သုည ” ကေနစခဲ့ရသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ား၊ သူေဌးအမ်ိဳးအႏြယ္ မ်ား၊ ေငြမ်ားကို အလကား စစ္ပြဲမ်ားမွ ရလာသူမ်ားကိုသာလွ်င္ တစ္ခါ တစ္ေလ “ သုည ” ကေန မစရေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

    သို႔ေသာ္ ဤ ကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေငြေၾကး၊ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀သူမ်ား၊ မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ကံေကာင္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ကံဆိုး သည္ျဖစ္ေစ ဤ စြမ္းအား၊ စည္းစိမ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

    အလုပ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာ မဂၤလာ ေဆာင္ရန္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အတြက္ အသိဥာဏ္၊ ဦးေႏွာက္ရွိရွိ ရိုးရိုး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသာ ထားရွိဖန္တီးၾကၿပီး၊ ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ၾကပါေလ။

    ကၽြႏု္ပ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ရိုးရိုးေအးေအးႏွင့္ အစီအစဥ္အမ်ား အျပား ဆြဲရန္မလိုဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ မအ့ံၾသဘူးဆိုလွ်င္ပင္ ….. ယုတ္စြအဆံုး ပညာသင္ ဘ၀၌ ပင္အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ျဖင့္လံုး၀ဘ၀ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေပ သည္။ တခုခုေတာ့ရွိေပသည္။ သတို႔သားဖက္ သတို႔သမီးဖက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸာယ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိဖို႔ရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ကမၻာ့အဖန္ဆင္းခံ အရာမ်ားသည္လည္း တဆင့္ၿပီး တဆင့္တက္လာသည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းျမတ္ သည့္ဘ၀အတြက္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သည္ လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္လာမည္ဟု ႏွလံုး သြင္းထားဖို႔လိုေပသည္။ ၿပီးေနာက္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္လည္း အၿမဲတေစ (မိမိတို႔၏) အင္အားႏွင့္ အညီအမွ် ျဖစ္ဖို႔ မလြဲမေသြ လိုအပ္ေပသည္။

    အေယာင္အေဆာင္မ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္မ်ား၊ မလိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈ၊ အေရးပါမႈႏွင့္ ပင္မအရင္းအျမစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ သြားၾက ေလ သည္။

    (အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွာ) “မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသား ႏွစ္ဦး” အေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပးႏိုင္ၾကၿပီး၊ ဘ၀၏စစ္မွန္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ ဤ အေပၚ အေျခခံၿပီး အခ်စ္ေမတၱာႀကိဳးကို ခ်ည္ေႏွာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    အကယ္၍ဤအဓိက၊ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခု၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသားႏွစ္ဦး (သတို႔သားႏွင္႔ သတို႔သမီး (သို႔) ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီး) အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ နည္းျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ သိရွိ နားလည္ၾကလွ်င္  က်န္အရာမ်ား အားလံုး သည္ (ဘာမွ) မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ အကယ္၍ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နည္းလည္ သေဘာေပါက္ ေပးရမည္ မဟုတ္လွ်င္ က်န္ကိစၥမ်ားတြင္လည္း လံုး၀ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမာ၊ သာယာမည္ မဟုတ္သည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

    ဤ အေထာက္အထားကို အေျချပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ေဖရ္ကာ(မဇ္ဟဗ္) (ရွီအာ ေအမမ္မီယာ) ၏ ဥပေဒမ်ားအရ စစ္မွန္ ေသာ လက္ထပ္မႈ၊ ထိမ္းျမာ္းမႈ အတြက္ အသိဥာဏ္ရွိၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီး သည့္ လူသားႏွစ္ဦး (ေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမ) ၏ အျပန္အလွန္နားလည္ သေဘာေပါက္ ေပးမႈဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းမွ အပ အျခားအရာမ်ားကို စည္းမ်ဥ္း အျဖစ္ မသတ္မွတ္ထားေခ်။

    သို႔ေသာ္ (၀မ္းနည္းစရာပင္တည္း …..) ဤမွ် ရိုးရွင္း လြယ္ကူသည့္ ကိစၥသည္ မည္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေနေပသနည္း? ! ….. ကို မ်က္ျမင္ အေတြ႔ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည့္ပိြဳင့္

    သာသနာ့ ပညာသင္ ေက်ာင္းသားမ်ား (အီရန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု) ၏ အလြန္တရား ရိုးရွင္း ရိုးေအးသည့္ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈသည္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အတြက္ လက္ေတြ႔ အတုယူဖြယ္ စံနမူနာ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ (အေသးစိတ္ ဂရုျပဳသင့္ေပသည္။)
    (အီရန္ရွိ) ေဟာင္ဇာေယေအလ္မီေယ တြင္ ပညာသင္ယူဆည္းပူး ေနေသာ သာသနာ့ ေက်ာင္းသား ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ ကာလအတြင္း၌ ပင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈ ကိုျပဳၾကေလသည္။

    အမွန္ တကယ္ဆိုလွ်င္ ေဟာင္ဇာေယေအလ္မီေယ မ်ားရွိ သင္ရိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ လံုး၀ ခက္ခဲလွေပသည္။ တစ္ခ်ိန္လံုး၊ အခ်ိန္ေပး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ ရေလသည္။

    အေၾကာင္းမွာ ဤပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း (ေမာင္လာနာမ်ား အၾကား) ဘ၀၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မွာ ေအလ္ဟာမ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ ၏ အမိန္႔ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ညီသည့္ “ဘ၀ရိုး” ေလးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။

    ၄င္းေမာင္လာနာမ်ား (သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) ကို ဘိုက္သြလ္မာလ္ မွ အနည္းအက်ဥ္း အသံုးစရိတ္ (ေထာက္ပံ့ေၾကး) အျဖစ္ (သက္ဆိုင္ရာမ်ားဖက္မွ) ေပးၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ ေမာင္လာနာမ်ား (သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) ဆိုလွ်င္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ သာမန္၀င္ေငြရမည့္ အလုပ္ေလးလုပ္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ေလးလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဤကဲ့သို႔ ေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို ပညာသင္ၾကားေနရင္း အလြန္တရာ သန္႔စင္၊ သန္႔ျပန္႔စြာ၊ ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကေလသည္။

    ဤ (သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) သည္ ရလာဒ္ ဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ လူပ်ိဳ လူလြတ္ ဘ၀ျဖစ္( အခ်ိန္တန္လွ်င္လည္း) အိမ္ေထာင္မျပဳ ပဲေနျခင္းကို မျပဳၾကေပ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ၊ ေအးေဆးမႈ၊ ကံေကာင္းမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏိုင္ၾကေပေလသည္။

    “ အလုပ္ မလုပ္ခ်င္ရင္ အီရန္သြား၊ စီးပြားမရွာတတ္လွ်င္ အီရန္ သြား ဆိုသည့္ အခ်ိဳ႕ ေမာင္လာနာမ်ား ႏွင့္ အဆင္မေျပသူမ်ားေျပာသည့္ စကား သည္ ရယ္စရာ ျဖစ္သြားေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေမာင္လာနာမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ဂ်မာအတ္ မ်ား ဤ ကဲ့သုိ႔ မထင္ၾကေအာင္ အျမင္မမွားရေအာင္ သတိျဖင့္ သာသနာ့အက်ိဳးမ်ား ေဆာင္၍ေနျပရေပမည္။ ” ဘာသာျပန္ဆိုသူ

* * * *
အခန္းက႑(၅)
အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ အတြက္ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု

*     ေျမာက္မ်ားစြာေသာ “မေကာင္းသည့္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ ကိစၥမ်ား” ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဘ၀ဟု အမည္ (လွလွေလး) တပ္ၾကေပသည္။ အမွန္တကယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားသည့္  Logic ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနေသာ အလုပ္မ်ား၊ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေယဘုယ် သေဘာအရ ေရွာင္ၾကဥ္ ေရွာင္ရွား ရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

*     ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာအခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဖူးစာ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ဟုထင္ေနၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ ဤ ကဲ့သို႔ေသာ ေသာက ဒုကၡ အခက္အခဲ ဆိုသည့္ သံႀကိဳးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
( ျမန္မာစကားအရ ဒုကၡ ကို ဒုကၡ ခံၿပီး ရွာခဲ့သည္ ဟုဆိုႏိုင္ေလသည္။) ဘာသာျပန္ဆိုသူ

*     ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဒုကၡ အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေစာဒက တက္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေခါင္းမာမႈမ်ား၊ လက္ခံသင့္သည္ကို လက္မခံမႈမ်ား တို႔၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြႏု္္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဒုကၡ အခက္အခဲ မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ ၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း အစစ္မ်ားမဟုတ္ၾကေခ်။

    အီရန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားထဲမွ မင္းသားျဖစ္သည့္ “ရိုစ္သမ္” ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးေျပာၾကေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းကို သိမ္းပို္က္ ေအာင္ျမင္ လိုလားေပ သည္။ ထိုအခ်ိန္အခါထိ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထိုေနရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မသိမ္းပို္က္ႏိုင္ေသးေခ်။

    ၄င္းမင္းသားအေနျဖင့္ (ဤလုပ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး ထိုေနရာအထိ ေရာက္ႏို္င္ဖို႔) မိမိ၏ လမ္း၌ တစ္ခုထက္တစ္ခု ပိုႀကီးၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္း သည့္ “ အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု” ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

    (ထို အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခုမ်ားမွ) တစ္ခါတစ္ေလ “ တံတိုင္းျဖဴ” အသြင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ သရဲ တေစၦေခါင္းမ်ား ႏွင့္ နဂါးမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ အႏၲရာယ္ ႀကီးသည့္ ေမွာ္ဆရာ၊ ေအာက္လမ္းဆရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။

    ေနာက္ဆံုး မိမိ၏သတၱိ၊ ဗ်တၱိ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အတုမရိွ ၿပိဳင္ဖက္မရွိ ရဲစြမ္းသတၱိတို႔ေၾကာင့္ အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခု လံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဤအေၾကာင္း အရာကို အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ (ကမၻာေက်ာ္) ကဗ်ာဆရာႀကီး ေဖရ္ဒူစီ မွ ကဗ်ာ အျဖစ္သီဆိုၿပီး လွလွပပ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။
    ဤ “ျဖစ္ရပ္မွန္” သည္ ဘ၀တြင္ေရာက္ရွိလာမည့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း၊ ဒုကၡမ်ား၏ အစုလိုက္အပံုလိုက္ကို ကဗ်ာ ပညာျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္၊ ပံုသြင္းထားေပသည္။ ဒုကၡ အခက္အခဲ မ်ားျပားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လမ္းမ်ားကို ျပသေနၿပီး၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၊ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ဖက္သို႔ လမ္းၫႊန္ျပေနေလသည္။ ယေန႔ လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ ေခတ္ကာလရွိအိမ္ေထာင္ျပဳေရး၊မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏အခက္အခဲ မ်ားကိစၥသည္လည္း “ရိုစ္သမ္” အေနျဖင့္ အခက္အခဲႀကီး အဟန္႔အတားႀကီး (၇) ခုကို ေက်ာ္လႊားရသေလာက္၊ ျဖတ္ေက်ာ္ရသေလာက္ မခက္ခဲေခ်။ မခဲယဥ္းေပ။

    လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အားလံုး၌ “ရိုစ္သမ္” ကဲ့သုိ႔ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ အင္အား အဟန္႔ အတားႀကီး(၇)ခုကို ေက်ာ္လႊား၊ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္စြမ္း ပင္၊ မရွိ ေနပါေစ (သို႔မဟုတ္) ဤ ကဲ့သုိ႔ ရွိရမည္ လံုး၀အစီအစဥ္ မဆြဲထားလွ်င္လည္း ေနပါေစ (အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။)

    ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္လည္း လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ ထိုကိစၥကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို မိမိတို႔၏ အေျခအေနအမွန္၊ အေျခအေန အစစ္၊ သဘာ၀ေနရာမွ အျပင္ထြက္သြား ေၾကာင္းတင္ျပ ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သို႔ထြက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ား၊ အခက္အခဲ၊ ေသာက ဒုကၡမ်ားကိုသာ ေပးသည့္ အသြင္ေဆာင္သြား ေလေတာ့သည္။

    လူငယ္ လူရြယ္မ်ား၊ အေဖမ်ား၊ အေမမ်ားတို႔ အမ်ားစု၏ ညည္းတြား ညည္းညဴသံမ်ား၊ တိုင္တန္းသံမ်ားမွ မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ စရိတ္စကႀကီးသည္ ဟုအခ်က္ပင္တည္း။

    အမွန္တကယ္ ဤျပႆနာ ကိစၥ၏ အေျခႏွင့္ပင္ရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည့္ ရိုးရွင္းမႈ၊ သန္႔ျပန္႔၊ သန္႔စင္မႈကိုသာ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ကံဆိုး မိုးေမွာင္က်မႈ မ်ား၊အခက္အခဲအၾကပ္ အတည္းမ်ား အားလံုး ကို ထည့္ၿပီး မစဥ္းစားသင့္ေခ်။(မလိုေခ်။)(လက္ရွိ အေျခအေန အရ)အိမ္ေထာင္ ျပဳေရး ကိစၥ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ (လူငယ္ လူရြယ္မ်ား) အဖို႔ ေရႊတြင္းမွ ေရႊေဖာ္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ မည္မွ်အထိ အပိုမ်ား၊ အျခားမဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေရာေႏွာသြားသည့္ ဆိုလိုလွ်င္ အပင္ပန္း၊ အဆင္းရဲဒုကၡခံၿပီး “ေရႊ” ေဖာ္လွ်င္ေတာင္ အက်ိဳး အျမတ္ မရွိေတာ့ေခ်။

    ဤကဲ့သုိ႔ ေရာေထြး၊ ေရာေႏွာေနျခင္းကို အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သာဓကအျဖစ္ျပႏိုင္ေပသည္။မသင့္ေတာ္မေလ်ာက္ပတ္မႈမ်ား၊ အေယာင္ ေဆာင္ ထည္၀ါ ခမ္းနားမႈမ်ား၊ မွားယြင္းေနသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ တဏွာႏွင့္လိုအင္ဆႏၵေနာက္လိုက္မႈမ်ား၊ ဂုဏ္လိုခ်င္မႈမ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဂုဏ္ထူးရာထူးမ်ား (စသည္ျဖင့္) ေရာေႏွာေနေလသည္။

    အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္းသည္ ဤမွ်အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း အစုလိုက္အပံုလိုက္၏ ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ ထားမႈေၾကာင့္ မိမိ၏ ပကတိိ၊ နဂိုမူလ အေျခအေနကို လံုး၀ လက္လႊတ္လိုက္ရေလသည္။ “ေတာရိုင္းလူ၀ံသူရဲ၊ ေၾကာက္စရာ လန္႔စရာ အေကာင္တစ္ေကာင္” ပမာ အသြင္ဆာင္သြားေလၿပီ။ ၄င္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ဖု႔ိ လူငယ္လူရြယ္တိုင္းႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္သြားေလၿပီ။

    မေကာင္းတကာ မေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွာ ဤမဟုတ္မမွန္မႈ၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ မႈေတြႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ မိစၧာေကာင္ ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းကို သတၱိရွိရွိႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူနည္းေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    ဤ တိုက္ပြဲ၌ စာတတ္ ေပတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ စာမတတ္ ေပမတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ ပိုၿပီးဆိုးရြားေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုေခတ္က လူမ်ားသည္ အရင္ေခတ္ကလူမ်ားေလာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔၊ ေတာ္လွန္ဖို႔ စြမ္းအား မရွိေတာ့ေခ်။

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အမွားအယြင္း၊ အေထာက္အထားကို တင္ျပၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေလသည္။ ၄င္းတို႔ မွားယြင္း သည့္ သက္ေသကေတာ့ “မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ တစ္သက္မွာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္မ်ား လက္ထပ္ရလို႔လဲ၊ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေလးလုပ္ရေအာင္? ငါတို႔ကို မိမိတို႔၏ ဘ၀၊ ေနာက္ဆံုးလိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ တပ္မက္မႈမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လြတ္ေပးပါအုန္း …..”

    ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဤ မွားယြင္း၊ ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသည့္ အေထာက္ အထား သက္ေသမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားအားလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ကံေကာင္းမႈ လမ္းတြင္ ယုတ္စြ သက္ေသထူသူမ်ားအတြင္းပင္ အဟန္႔ အတားႀကီး၊ ပိတ္ဆို႔မႈ ႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾကေပသည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဗ်တၱိတို႔ျဖင့္ “ရိုစ္သမ္” မင္းသားအတိုင္း အဟန္႔အတားႀကီး (၇)ခုကို ေက်ာ္လႊားခဲ့သလို ဤျပႆနာဆိုးႀကီး၊ အ႐ႈပ္ထုပ္ႀကီးကို လည္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရဲရေပမည္။ “ရိုစ္သမ္” မင္းသားေမွာ္ပညာ၊ ေအာက္လမ္းဆရာမ်ား ပညာျပကြက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား သကဲ့သို႔ ေက်ာ္လႊားျပရေပမည္။

    အသင္တို႔အေနျဖင့္ အ့ံၾသဖို႔မလိုေခ်။ ဤလမ္း၌လည္း “ရိုစ္သမ္” မင္းသား၏ လမ္း၌ အဟန္႔အတားႀကီး (၇)ခုပမာ အဟန္႔အတားႀကီး(၇)ခု ရွိေပသည္။ ၄င္း(၇)ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ အဆံုးမသတ္ႏိုင္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အိမ္မက္မ်ား

ေကာင္မေလး မ်ား ဖက္မွေကာင္ေလးမ်ားအေပၚ၊ ေကာင္ေလး မ်ားဖက္ မွ ေကာင္မ ေလးမ်ားအေပၚ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ား ဖက္မွ ျဖစ္ေလသည္။

၂။ မလိုလားအပ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မိဘမ်ား၊ လူမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ရေလသည္။

၃။ ခါးကိုက်ိဳးေစသည့္ မဟာေငြမ်ားတင္ရျခင္း

၄။ မလိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား

    ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မဂၤလာပြဲ မၿပီးမည္ (ေရွ႕ေျပးမ်ားအသြင္) ၿပီးေနာက္ (ပိတ္ပြဲမ်ားအသြင္) ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး မေကာင္းသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေခ်သည္။

၅။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္မိသားစုမ်ား အတြဲမညီ၊ အဆင့္အတန္းမတူဟု ဆိုသည့္ မလိုအပ္သည့္ ေစာဒကတက္မႈမ်ား

၆။ တဏွာအခ်စ္မီးေတာက္

    ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းလို႔မရသည့္၊ စာရင္းအင္းမရွိသည့္ တဏွာ အခ်စ္ မီးေတာက္ျဖစ္ေပသည္။

၇။ စည္းေက်ာ္၍သံသယျဖစ္ျခင္း

    (သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္ အလွန္ အယံုအၾကည္ႏွင့္ အီမာန္ မရွိၾကျခင္းႏွင့္ သံသယ၊ သစၥာမရွိမႈ ျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအဟန္႔အတားႀကီး(၇)ခုကို စဥ္းစားေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း မ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၏ ကိစၥႏွင့္ မဆက္ႏြယ္ဘဲ၊ အပိုကိစၥမ်ား၊ မလိုလားအပ္မႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္သာ ဆက္ႏြယ္ေနေလသည္။
    သာဓကသက္ေသအျဖစ္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္…..

    “အဆင့္အတန္းတူျခင္း”ကိစၥျဖစ္ေပသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရ အရ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “အတြဲညီျခင္း၊ စံုတြဲလိုက္ဖက္ျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။

    (ဤကိစၥသည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔သင့္ေပသည္။) ဤအေၾကာင္း အရာ ကိစၥသည္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အလြန္ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔ အတားဟု “လူထုအေျမာက္အမ်ား” ထင္ေနၾကေလသည္။ အမွန္တကယ္ (လူမ်ား၏) ေျပာင္းလဲလိုက္မႈသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ အစစ္အမွန္   ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေခ်။

    လူငယ္ လူရြယ္ တစ္ေယာက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရနံဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ဟု ကၽြန္ေတာ္(မူရင္းက်မ္းရွင္) ကို မိတ္ဆက္ေပးေလသည္။ ၄င္းေျပာျပခ်က္ အရ လစာ ေကာင္းေလသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသက္(၃၀) ခန္႔ျပည့္ေနေလၿပီး။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ အိမ္ေထာင္မျပဳ ႏိုင္ေသးေခ် ။ တိုင္တည္မႈမ်ား၊ ညည္းညဴမႈမ်ား လုပ္ေနေလ၏။

    ၄င္းအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုေျပာေလ၏ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ဇနီး (ေလာင္း)ကို အိမ္တိုင္း၊ အိမ္တိုင္း၊ မိသားစုတိုင္းမွ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မလြဲမေသြ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး၊ ရိုေသေလးစားထိုက္သည့္၊ အဆင့္အတန္းတူ သည့္ မိသားစု တစ္ခုမွ “ဇနီးေလာင္း” လိုက္ရွာရေလသည္။

    ဒါေပမဲ့ ….. ဤ ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားေတြ႔ လို႔သြားလွ်င္ လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔၊ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔ စကားစတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းဖို႔ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ၏ စာရင္းကို ကြန္ပ်ဴတာ ဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္ မွ အပ မည္သူမွ် မေရတြက္ ႏိုင္ၾကေခ်။ ….. !
    ကၽြန္ေတာ္ (မူရင္းက်မ္းရွင္) မွ ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္အား ေျပာေလ သည္။ ေမာင္ရင္အျမင္မွာ “ရိုေသေလးစားထုိက္သူ၊ ဂုဏ္သေရ၊ သိကၡာရွိသူ” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ? …..

    ဘာလဲ စာတတ္၊ ေပတတ္၊ ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မိသားစုကို ဆိုလိုတာလား ? …..

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ စာတတ္ေပတတ္၊ ပညာတတ္ မိန္းကေလးမ်ား ရွိၿပီး ေမာင္ရင္လို သူႏွင့္ဆို သေဘာတူမည့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ အေျမာက္ အမ်ား ကိုသိပါတယ္ …..

    (သို႔မဟုတ္) ေမာင္ရင္အျမင္မွာ … ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္ျမင့္ ပိုင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ စာရိတၱ ပိုင္ရွင္မ်ား ကို ဆိုလိုပါသလား …..?

    (သုိ႔မဟုတ္) ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား သူမ်ားထက္ ထူးၿပီး ေကာင္းသူ ေတြကို ဆိုလိုတာလား …..?

     ဤကဲ့သို႔ဆိုလိုသည္ဆုိရင္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ မိန္းကေလးမ်ား သည္ မနည္းေခ် …..

    ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း သန္႔စင္ သန္႔ျပန္႔မႈ၊ ရိုးသားသန္႔စင္မႈ၊ မ်ိဳးသန္႔မႈ အတြက္ ေျပာစရာမလိုသည့္ မိန္းကေလး အေျမာက္အမ်ား ရွိေပသည္။ …..
    ဒါေပမဲ႔ ေမာင္ရင္၏ ဆိုလိုတာ ျမင္တာ၊ အထက္ေဖာ္ျပထားတာ ေတြမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္ ….. ေမာင္ရင္ အျမင္အရ ဂုဏ္သေရ သိကၡာ ရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မိသားစုဆိုတာ (ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုခု၏) အႀကီးဆံုး မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ အႀကီးဆံုး ဥကၠဌ၏ တူမ၊ ေမာင္ႏွမ တစ္၀မ္းကြဲကို ဆိုလိုတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ …..
    ၄င္း၏မိဘႏွစ္ပါး ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၊ ကားတိုက္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊  အေတာက္အေရာင္ဘ၀ ကိုပိုင္သူ မ်ားကို ဆိုလိုတာလား? ….. ကၽြန္ ေတာ္ ထင္ထားသည့္ အတိုင္း ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္၏ ဆိုလုိုခ်က္ ျဖစ္ေနေလသည္။

    ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ၄င္းလူငယ္ လူရြယ္ အားေျပာေလ၏။

            ….. ေမာင္ရင္အေနျဖင့္ မိမိဘ၀မွ ဤေလာက္ႀကီးမားတဲ့ (မိုက္မဲမႈ) မွားယြင္းမႈ ကို ျပဳခဲ့ေလၿပီး …..

    ….. ေမာင္ရင္အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရိုအေသကို ဤကဲ့သို႔ ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္၊ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ထင္ပါသလား ….. ?
အမွန္တကယ္ မႏုႆလူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရိုအေသ အစစ္အမွန္မ်ား ဟာ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေပ . . . ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားမွာ မလြဲမေသြ မရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ . . .
စိတ္၀င္စားစရာ၊ ဂရုျပဳစရာပိြဳင့္သည္ကား . . .

    ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစၥလာမ္မီရီ၀ါယတ္ေတာ္ မ်ားအရ အတြဲညီျခင္း၊ စံုတြဲညီျခင္း ဆိုသည့္ ကိစၥ ၌ လက္ရွိေခတ္ကာလမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား အျပင္း အထန္စြဲကပ္ေနသည့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာ အတုအေယာင္ အျပင္းအထန္ ေတာ္လွန္ကန္႔ ကြက္ထားေလသည္။

    ျပည္သူလူထုရွိ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေကာင္ေလးမ်ား၊ ေကာင္မေလးအားလံုး အတြက္ စံုတြဲညီမႈ၊ အတြဲညီမႈ ကို “အီမာန္” ၌သာ သတ္မွတ္ ျပဌာန္း ထားေလသည္။     အစၥလာမ္မီ ရီ၀ါယတ္ေတာ္မ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖတ္မွတ္သားရသည္မွာ ..

((المؤمن کفوالمؤمن))

 “မိုမင္ႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူသူ၊ အတြဲညီသူမွာ မိုမင္ပင္ျဖစ္ေပသည္။” ဟူ၍ျဖစ္ ေလ၏။ မိုမင္တိုင္းဟာ မည္သည့္ မိသားစုတိုင္း၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္း၊ အဆင့္အတန္း တိုင္းမွျဖစ္ေနပါေစ အျခားမုိမင္အတြက္ အဆင့္တူ၊ အတြဲညီ၊ စံုတြဲညီျဖစ္ ေလသည္။

    ဤ ကိုအေျချပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္မွာ … အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကားရွိ (အီမာန္ရွင္ အခ်င္းအခ်င္း အၾကား၌) အဆင့္အတန္းလူမ်ိဳးစု ခြဲျခားမႈႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားျဖင့္ ဘ၀တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ရွင္းပစ္မည္ …

    အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ မႏုႆ လူသားမ်ား တန္ဖိုးအစစ္အမွန္၊ Logic ႏွင့္ အသိဥာဏ္ခြင့္ျပဳထားမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳမည္ . . . မည္သည့္ ေလာဘ ရမၼက္မွ (ဥပမာ ေကာင္မေလး ၏ ဦးေလး၊ ေမာင္ (သို႔) အစ္ကိုတစ္၀မ္းကြဲ ဘယ္ဌာနခ်ဳပ္က အရာရွိ၊ ေကာင္မေလး အေမ ညီမ အစ္မမ်ား၊ သူတို႔၏ သားသမီးေတြက စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတာ၊ ကားတိုက္ပိုင္ရွင္ ေတြပါလို မထားမည္ . . . ဆိုလွ်င္

    မုခ် ဧကန္မလြဲ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းဒုကၡအားလံုးသည္ သူအလိုအေလ်ာက္ ေျပလည္ရွင္းလင္းသြားေပလိမ့္မည္။

    ရုတ္တရက္ တိုက္ဆိုင္မႈအရတင္ျပရလွ်င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အတြက္ အျခားေသာ အခက္အခဲ၊ ေသာကဒုကၡမ်ား လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

* * * * *
အခန္း႑(၆)

တင္းၾကပ္ေသာ မိဘမ်ား

ဤကဲ့သို႔မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာ သားသမီးမ်ား၏ ေနာင္ေရး အနာဂတ္ကို ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္တြင္းသို႔ ပို႔ျခင္းမည္ေလ၏။

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေခတ္စကားအရ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမား မိဘ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ လူငယ္ဘ၀၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ၊ မ်ားျပား လွေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား၊ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း (မိမိတို႔၏) လူငယ္ လူရြယ္တို႔ ႏွင့္ ႏွလံုးသားမွ ေတာင္းဆိုေနသည့္ လိင္ကိစၥ၊ ကာမကိစၥ တည္း ဟူေသာ မုန္တိုင္းကို မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းေအာင္မျပဳႏိုင္ ၾကေပ။

    မိမိတို႔ ၏ သားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေအးလြန္းသည္ (သုိ႔မဟုတ္) အလြန္တရာ တင္းၾကပ္လြန္းလွေပသည္။

    ဤေအးလြန္းမႈႏွင့္ တင္းၾကပ္လြန္းမႈ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ အေျခခံမွာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မည္မွ်ထိ ဤေ၀ဒနာရွင္မ်ားခံယူသည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ တစ္ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္သြားလွ်င္လည္း ၄င္းတို႔၏အျမင္၌ သာမန္ကိစၥေလးႏွင့္ အခ်ိန္ အနည္းေလးဟု သတ္မွတ္ၾကေလသည္။

    “ ေကာင္းၿပီး . . . ဒီႏွစ္မေဆာင္ျဖစ္လည္း အင္ရွာအလႅာဟ့္ ေနာက္ႏွစ္ေပါ့ . . . ” သို႔မဟုတ္ အခုမေဆာင္ျဖစ္ေတာ့လည္း ေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္းေပါ့ အခုထိ အခ်ိန္ရွိေသးပါတယ္လို႔ . . . ဆိုတတ္ ၾကေလသည္။

    ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လူငယ္လူပ်ိဳ အပ်ိဳဘ၀၏ အေရးႀကီးအခ်ိန္၌ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်ဖို႔မဆိုထားလွ်င္ တစ္လေနာက္က်လွ်င္ပင္(သို႔မဟုတ္)ရက္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်လွ်င္ပင္ လူငယ္လူ႐ြယ္၊အပ်ိဳလူပ်ိဳ ဘ၀၏ရလာဒ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိႈင္ေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေလသည္။

    ဤကဲ့သုိ႔ေသာမိဘမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အတိတ္က လူပ်ိဳအပ်ိဳဘ၀မ်ားကို ေမ့သြားၾကမလဲမသိေပ။

    အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ မေရာက္ ခင္က လူပ်ိဳအပ်ိဳဘ၀၏မုန္တိုင္းမ်ား၊ တက္ၾကြမႈမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ေမ့သြားၾကရပါသနည္း?

    မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏လူငယ္၊လူ႐ြယ္၊အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳမ်ား ၏ေနရာတြင္ အစားထိုး၍ကိုယ္ခ်င္းမစာၾကပါသနည္း?

    အမွန္တကယ္ မိမိတို႔၏ လူငယ္၊လူ႐ြယ္၊ အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳဘ၀ မ်ား၏ ကိစၥ(အိမ္ေထာင္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေသြးေအးေနျခင္းသည္ အလြန္တရာ အႏၱရာယ္ႀကီးလွေပသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ မႀကံဳျခင္းသည္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ႐ူးသြပ္သည္အထိ ျဖစ္တတ္ရေလသည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွ မိဘေဆြမ်ိဳးမိသားစုမွ ထြက္ေျပးၾကျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္အဆံုးစီရင္ၾကျခင္းမ်ား၊ လမ္းလႊဲလမ္းမွားသြားၾကမႈမ်ား၊ ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္းမ်ား ျဖစ္ရမႈမ်ားစသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းမ်ားမွ တစ္ခုမွာ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) သဘာ၀တရား၊ အမွန္တရားကို အေလးမထား ဂ႐ုမျပဳမႈေၾကာင့္ပင္တည္း။

    အကယ္၍ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္မည့္ ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာသည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ သီလ သမာဓိရွိျခင္း၊ သန္႔ျပန္႔ သန္႔စင္သည့္ စာရိတၱပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အီမာန္ရွိျပစားျခင္းတို႔ျဖစ္ မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တင္ျပမႈသည္ ႐ုတ္တရက္ ၄င္းအေၾကာင္းကို ပို၍တင္ ျပသည္ မည္သြားေခ်မည္။

    မိဘႏွစ္ပါးဖက္မွ အလြယ္ျမင္ျခင္း၊ ေပါ့ေလ်ာ့၊ ဂ႐ုမျပဳျခင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ ျပဳျခင္းထက္ ပိုရာေရာက္သြားေပမည္။

    အမွန္တရားကို သိျမင္ျခင္း၊ အစစ္အမွန္ကို သိျမင္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းသြား ေလသည္။

    ၿပီးေနာက္ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ နားလည္ေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဤလိုအပ္ဆႏၵမ်ား အားလံုးအသြင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အေျခခံျဖစ္လာေပသည္။ ၄င္းအရာ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ အေနအထားအျဖစ္ အကယ္၍ မႏုႆ၊ ပုထုဇဥ္ လူသားသည္ အရာ တစ္ခုခုကို အေရးမပါ၊ အေရးမႀကီးဟုခံစား၊ ခံယူမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ လူသားအား အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းကို ႀကိဳက္သူ၊ အတင္းအၾကပ္ လုပ္သူအျဖစ္သို႔ ပို႔လိုက္ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ၄င္းအရာကို ႏွစ္သက္ျခင္းမွ ေရွာင္လာေလသည္။

    ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕အတင္းအၾကပ္ႀကိဳက္သူ၊ သံသယျဖစ္သူ အခ်ိဳ႕သည္ ကား၀ယ္ယူသည့္ အခ်ိန္ ယုတ္စြအဆံုး ထုိကား၏ အနံကိုပင္ ႐ွဴၾကသည္ဟု ေဆာင္ပါးတစ္ခု၌ ဖတ္ရေလသည္။
    အသား (သို႔) ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ၀ယ္ခ်ိန္ (ပုပ္မပုပ္) အနံ႔ခံ၍ ၀ယ္ရသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ကား၀ယ္ခ်ိန္ေတာင္ အနံခံၾကေသး လွ်င္ မိမိေခါင္းကိုသံုးၾကလွ်င္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ ဖက္ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္၌ ဘာေတြမ်ားလုပ္ၾကမည္နည္း?

    စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္၊ ဂ႐ုျပဳစရာအခ်က္မွာ…..

    ဤကဲ့သို႔ေသာ္ သံသ(ႀကီးသူ) မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ရႊံ႕ထဲလဲခ်ၾကၿပီး လံုး၀ (မိမိရႊံ႕ထဲမွာ ရွိေၾကာင္း) ခံစားမႈ မရွိေၾကာင္း အေျမာက္အမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါသည္။

    ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဤသို႔ျဖစ္ေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေကာက္က်စ္ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္သူမ်ား၊ ကိုယ့္ကို အထင္ႀကီးေအာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ (မိမိတို႔၏) မေကာင္းမႈ ေကာင္က်စ္မႈ ေက်ာ့ကြင္း ႏွင့္ ေျမႇာက္ပင့္မႈ စသည္တို႔ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သာယာစိမ္းလန္း စိုေျပသည့္ ၿခံတြင္ရွိေနသူအျဖစ္ သံသယရွိသူမ်ားကိုျပသၿပီး ၄င္းတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ေနရာယူတတ္ၾကေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္သည္ လူ႐ိုးလူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ သာမန္ လူတစ္ေယာက္လုပ္ဖို႔ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မည္သူ႕ကိုမွ် ဤကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ နည္းစနစ္ကို သံုးၿပီး စြဲေဆာင္မွာ လံုး၀မဟုတ္ေခ်။

    အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ လံု၀အေသအခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ေရြးခ်ယ္ ရမည္ဆိုတာမွန္ပါတယ္ …..
    အမွန္တကယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားသည္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူငယ္လူရြယ္ အရြယ္ေရာက္ သားသမီးမ်ား၏ လိင္ကာမအရသာ ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္မႈ၊ တက္ၾကြမႈ၏ အေျခအေနမွန္ကို ေကာင္းေကာင္းမွန္မွန္ သိထားေသာ္လည္း တမင္တကာ ေမ့ေလ်ာ့ေနရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားရေအာင္ တြန္းပို႔ေလသည္။
    ၿပီးေနာက္ ၄င္း (မိဘမ်ားကို) အခု မိမိတို႔ထံ၌ အခ်ိန္ရွိေသးသည္ ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစေလသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေျပာၾက၊ ဆိုၾကေလသည္။

ဒီေလာက္အလွ်င္အျမန္ႀကီး လုပ္ဖို႔ ဘာအေရးႀကီးေနရတာလဲ …..!

အခုထိ ပါးစပ္မွ (အေမ) ႏို႔ အန႔ံ မေပ်ာက္ေသးဘူးေလ …..!

အခုထိ ကေလးဘဲရွိေသးတယ္ေလ …..၊ ကေလးေတြအတြက္ မဂၤလာ ကိစၥဆိုတာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲဗ်ာ …..! အခု ….. အခု …..

    သို႔ေသာ္ ဤ  “အခု”   “အခု” မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရလာဒ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္တတ္ၿပီး၊ မိဘႏွစ္ပါး၏ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၊ လက္လြတ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္တတ္ေပသည္။ အစားျပန္ထုိးလို႔မရသည့္ လမ္းအထိ ေရာက္သည္အခါလည္း ျဖစ္တတ္ေလသည္။
    မိမိတို႔၏ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္တရာအတင္းအၾကပ္နည္းကို သံုးၾကေလသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အေျခမဲ့စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ မဂၤလာေဆာင္ကိစၥအတြက္ သတ္မွတ္ၾကေလသည္။

    ယုတ္စြအဆံုး သံသယဆိုသည့္ နယ္နမိတ္အထိ ေရာက္ေအာင္ ျဖစ္သြား ၾကေလသည္။

    ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းခံမ်ား ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အေရးပါ အေရးႀကီးျခင္းဆိုသည့္ ခံစားမႈ ေပ်ာက္သြားရေလသည္။

    အေၾကာင္းမွာ မႏုႆပုထုဇဥ္လူသားသည္ အၿမဲတမ္းသဘာ၀ တရားအရ ေနထိုင္ၿပီး အကယ္၍အရာတစ္ခုခုကို အေရးႀကီး၊ အေရးပါ သည္ ဟုခံစား ခံယူ လွ်င္ ၄င္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားကို နည္းသည္ထက္နည္းေအာင္၊ ေလ်ာ့သည္ထက္ေလ်ာ့၊ ေပါ့သည္ထက္ေပါ့ ေအာင္လုပ္ေလသည္။ အေၾကာင္းသည္ကား ဘ၀ၾကင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈ ကိစၥ သည္ ဘ၀ တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး၊ အက်ီတစ္ထည္၊ အ၀တ္တစ္ခု ဥပမာ ၀ယ္ၿပီး ၀တ္ၿပီး လႊင့္ပစ္လိုက္လို႔ ရသည့္ အရာကိစၥမဟုတ္ေခ်။

    သို႔ေသာ္လည္း “အေသးစိတ္ဂ႐ုျပဳမႈ” ႏွင့္ “တင္းၾကပ္ျခင္း” “သံသယျဖစ္ျခင္း” တို႔အၾကား အမ်ားႀကီး ကြာျခားမႈရွိေလသည္။

    ဤ သို႔အားျဖင့္ အျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ အသင့္အတြက္ သင့္တင့္၊ ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ျဖစ္မည္၊ ၿပီးေနာက္ သတင္းရွိသူ (အတြင္းသိသူ) မ်ားစံုစမ္းခ်က္သည္လည္းပဲ ေထာက္ခံေနမည္ဆိုလွ်င္ (ဤကဲ့သို႔ေသာမိန္းကေလး) အား သံသယ၊ ဒြိဟမရွိဘဲ မလြဲမေသြ လက္ခံရ ေပမည္။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ အကူအညီ အေဖးအမကို ေမွ်ာ္ကိုးရေပမည္။ ရလာဒ္ေကာင္းထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေပမည္။

    အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ေလ့လာသူမ်ား (ပညာရွင္မ်ား) အေျမာက္အမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ေပးေရး ကိစၥကို အလ်င္တလို၊ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အိမ္ေထာင္ ေရးကိစၥကို ေသြးေအးေအးမလုပ္ၾကရန္ (အခ်ိန္မဆြဲရန္) အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလာဒ္အႏၲာရာယ္ကို သာမန္႐ိုး႐ိုးေလးဟု မသတ္မွတ္ရန္၊ မိမိတို႔ခ်စ္လွရေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကို အႏၲရာယ္တြင္းသို႔ အေရာက္မပို႔မိေစရန္ မိဘတိုင္းကို ဆံုးမထားေပသည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ကာမတက္မက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဂ၏ အင္အားသည္ အလြန္တရာ ႀကီးမားၿပီး ဤကိစၥအတြက္ ဂ႐ုမျပဳမႈ (မထီမဲ႔ျမင္ျပဳမႈ) ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္တရာႀကီးမားသည့္ အႏၲာရာယ္ တစ္ခုခု ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလြဲမေသြ အသိရွိရေပသည္။ မေမ့သင့္ေခ်။

    လိင္ရာဂ၊ ကာမရာဂ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားသည္ မည္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္မွ် မတူေၾကာင္း၊ လူသားအားလံုး၏ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာႏွင့္ မႏုႆလူသား၏ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေတြ႔ႀကံဳမႈမ်ားသည္ အားလံုး သက္ေသထြက္ဆိုေနေပသည္။ မုခ်ဧကန္ ဤကိစၥႏွင့္ျပႆနာတိုင္း အေရး ႀကီးသည့္ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

* * * * *

အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ

 “ ဘဝေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရး ၊စိတ္ခြန္အားျဖည့္ စာစုမ်ား ဖတ္မွတ္ ေလ့လာ ႏိုင္ေရး အတြက္ ဘာသာေရး စာအုပ္ေကာင္း ၊  စာေပမြန္မ်ား ေပၚထြက္လာဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံးပူေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကပါစို႕ ”

**********
အခန္းက႑(၇)
ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ကို လူငယ္လူရြယ္တိုင္း (သို႔မဟုတ္) မိဘမ်ားမွ မည္သူကေရြးခ်ယ္ရမည္နည္း?

    ဤေရြးခ်ယ္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျပဳခဲ့တာပါ …..!

    ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဖအေမ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ …..!

    ဤျဖစ္ရပ္မွန္ကိစၥသည္လည္း အလြန္တရာ အံ့ၾသစရာပင္တည္း။ ဤအတြက္ သာဓကသည္လည္းမနည္းလွေခ်၊ သတင္းတစ္ခု၌ ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခု ဤသို႔လာရွိေလ၏။

    ၁၇-ႏွစ္အရြယ္ သတို႔သမီးေလးတစ္ဦးသည္ ေနကာဟ္မဖတ္မီ မိနစ္ အနည္းငယ္ အလွ်င္ သတို႔သမီးအ၀တ္ကို ခၽြတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအ၀တ္ကို ၀တ္ကာအခန္းျပဴတင္းေပါက္မွ ၀ရံတာသို႔ခုန္ခ်ၿပီး ထြက္ေျပးေလ၏။ ၿပီးေနာက္ နရ္မက္လမ္း (တီဟီရန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းတစ္လမ္းအမည္) ရွိ အမ်ားသံုး ေရခ်ိဳးခန္းသို႔ သြားၿပီး မိမိလက္ေသြးေၾကာကို ျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမ့ၿပီးလဲက်သြားေလသည္။ အနည္းငယ္ေနၿပီးေနာက္ အနီးအနား ရွိသူမ်ားက သတိျပဳမိ၍ ေဆးရံုကို ပို႔လိုက္ရာ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရသြားေလ သည္။

    ဤမိန္းကေလးသည္ ေသရြာျပန္လာၿပီးေနာက္ မိမိဘ၀၏ ျဖစ္စဥ္ကို ရဲအရာရွိတစ္ဦးအား ဤသို႔ေျပာျပေလ၏။

    “လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သမီးအထက္တန္းေက်ာင္းသူေလးပါ။ လူငယ္ ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးကိုယ္တိုင္ေမတၱာမွ်ခဲ့၍ ေစ့စပ္ဖူးသူအျဖစ္ လက္ခံ လိုက္ပါတယ္ ….. သမီးကိုယ္တိုင္ေရြးခဲ႔တာပါ …..”

    “ ၿပီးသည့္ႏွစ္ကပဲ တစ္ေန႔ သမီးေစ့စပ္ထား တဲ႔ေကာင္ေလး ဓာတ္ပံုကို နရ္မက္လမ္းရွိရဲမ်ားႏွင့္ အတူ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းခိုးမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံထား ရသည့္သတင္းစာ၌ ေတြ႔လိုက္ဖတ္လိုက္ရပါတယ္ …..”

    “ မယံုႏိုင္လို႔ သူအိမ္ဖုန္းဆက္ၿပီး စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ မွန္ေနတာသိလိုက္ရတယ္….. သူဟာသူခိုးအုပ္စု တစ္စုႏွင့္ ႏြယ္ၿပီး ခိုး၀ွက္ ေလ့ရွိသူေပါ့၊ အခုသူ႔ဆီမွာရွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာေတြ အားလံုးဟာ ခိုးရာပါ ပစၥည္း ဥစၥာေတြေပါ့ …..”

    “ ဒါေပမယ့္ သမီးက ဤစံုစမ္းရရွိမႈ သတင္းကို မယံုေသးတာနဲ႔ သမီးေကာင္ေလး အလုပ္လုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာတဲ႔ ကုမၸဏီက တာ၀န္ခံ တစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ ”

    ေကာင္ေလးေျပာသမွ်ဟာ အလိမ္ေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတယ္ေလ….. ဤကုမၸဏီက သူ႔ေကာင္ေလးကို လံုး၀မသိဘူးေလ….. (ဤကုမၸဏီက လူမဟုတ္ဘူးေလ….)

    ဒီလိုနဲ႔ သမီးအေဖ၏သူငယ္ခ်င္းက တစ္လအလွ်င္ကေပါ့….. ဇနီးဆံုးထားတာသိပ္မၾကာေသးတဲ႔ အသက္(၄၀)နီးပါးအရြယ္ရွိ သူေဌး တစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အိမ္လာေတာင္းခံခဲ့တယ္ …..

    သမီးအေနျဖင့္ ဤကမ္းလွမ္းမႈကို သေဘာမတူခဲ့ဘူး၊ သေဘာ မက်ဘူး၊ အႀကိမ္မေရတြက္ ႏိုင္ေအာင္ သမီးအျမင္ကိုေျပာခဲ့တယ္…..

    သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္သူမွသမီးစကားကို နားေထာင္ဖို႔ အသင့္ မရွိဘူးေလ…..

    သမီးအေဖကေတာ့ ဤအိမ္ေထာင္ဖက္ကို လက္ခံဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းတယ္…..(ေနာက္ဆံုး) ၾကည့္ရင္း ၾကည့္ရင္း မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ လိုက္ေ၀သည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါေရာ …..

    ဒါေၾကာင့္သမီးဆီမွာ မဂၤလာေဆာင္ေနကာဟ္ပြဲကေန ထြက္ေျပးဖို႔ ကိုယ့္ကို ကိုယ္သတ္ေသဖို႔ လမ္းမွ အပအျခားမရွိေတာ့ပါ ….. ဟုဆိုေလ၏။

    ဤကိစၥ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ မိဘႏွစ္ပါး၊ အိမ္သူအိမ္သား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲက အႀကီးအကဲမ်ား ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ေလာ …..

    ဤအေရးႀကီးကိစၥအတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ျပဳရမည္ေလာ…..

    ဤေနရာ၌လံုး၀တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ဆန္႔က်င္ေနသည့္ အျမင္ႏွစ္ခု ရွိေလသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ မိမိတို႔၏ကိုယ္တိုင္ LOGIC ႏွင့္ အေထာက္ အထားသက္ေသမ်ားရွိေလ၏။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ပထမဦးစြာႏွစ္ဖက္စလံုး၏ LOGIC သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို သိေအာင္တင္ျပထားပါသည္။ ၿပီးေနာက္ မွန္ကန္သည့္ လမ္းကို စိစစ္ေရြးထုတ္ၾကမည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အုပ္စုတစုမွဆိုၾကေလသည္။
    
    ကၽြႏု္ပ္တို႔မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္၊ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ ဇနီးေလာင္းေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အမွန္တကယ္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ဟာ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေပသည္။

    သာဓက၊ ဥပမာအျဖစ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဟိုေကာင္မေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိဘမ်ားအျမင္တြင္ နတ္သမီးေလးတစ္ပါးဟု ျမင္ေလ၏။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မႏွစ္သက္၊ မႀကိဳက္လွ်င္ ထိုမိန္းကေလးသည္ ေတာထဲက ငွက္(ဆိုး) တစ္ေကာင္ထက္ပိုၿပီးဆိုးေလသည္။

    လူမႈေရးသုေတသီ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသီျပဳခ်က္ႏွင့္ အေတြ႔ အႀကံဳ ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ေလသည္။

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ သြာလက္ခ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈဆိုသည့္ အေျခအေနမွာ အသက္ငယ္ခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ား သေဘာတူသူတို႔ႏွင့္ လက္ထပ္ၾကျခင္း၏ ရလာဒ္ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားေလသည္။

    အေျခခံ (သဘာ၀သေဘာအရ) ေျပာရလွ်င္ မည္သည့္ဂုဏ္သေရ၊ သိကၡာရွိသည့္ လူတိုင္းမဆို မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားမွ ေကာင္းေလးျဖစ္ေစ၊ ေကာင္မေလးျဖစ္ေစ အိမ္ကေနထြက္ေျပးတာမ်ိဳး၊ ကိုယ္တို္င္လုပ္ႀကံ သတ္ေသတာမ်ိဳးကို မလိုလားမႏွစ္သက္ၾကေပ။

    ဤသို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အုပ္ထိန္းသူ၊ တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီး သူမမ်ားတို႔ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ အမွားအယြင္း၊ အခၽြတ္အေခ်ာ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေလသည္။

    ဤအတြက္သာဓက အေထာက္အထားအျဖစ္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ား၌ အၿမဲတေစေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ တခ်ိန္တခါက (အရင္ေခတ္ ကာလတုန္းက) လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အျမင္၊ နားလည္မႈ မဖြ႔ံၿဖိဳးေသး၊ မိမိ တို႔အေနျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းစဥ္းစားမႈအေပၚ မထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး၊ စြမ္းအား မရွိ ေသးဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုေခတ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဤေခတ္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္လာသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အရာအားလံုးကို သိၾကေလသည္။

    အေျခခံအားျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုမွာ ေခတ္ ေနာက္က်သြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအေခၚသည္ ယေန႔ ေခတ္ႏွင့္ မညီေတာ့ေပ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ လူငယ္လူရြယ္ ေကာင္ေလး၊ ေကာင္မေလး မ်ား၏ ထူးခၽြန္မႈမ်ား၊ လိုအပ္မႈမ်ား ကို မခံစားတတ္ေတာ့ေခ်။

    အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးအေနျဖင့္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ကို မလြဲမေသြ သီးျခားထားရေပမည္။ လူငယ္လူရြယ္ ေကာင္ေလး၊ ေကာင္မေလးမ်ား၏ ၀ါသနာ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ကြင္းျပင္ကို ဖြင့္ထားေပးသင့္ေလသည္။ (လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပးေနသင့္ေပသည္။)

    သို႔ေသာ္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုၾကေလသည္။

    “မႏုႆလူသားသည္ အကယ္၍ အဖ္လာသြန္(န)(နာမည္ေက်ာ္ ေလာဂ်စ္ပညာရွင္) ႏွင့္ အဘူလီစိနာ (ကမၻာေက်ာ္ေဆးပညာရွင္ ႏွင့္ သမား ေတာ္) ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ လူပ်ိဳ စျဖစ္ ခ်ိန္၌ မရင့္က်က္ေသးေပ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီး အျမင္ၾကည္လင္ၾကျခင္း၊ အေတြးပြင့္ၾကျခင္းႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ယံုၾကည္ မႈကို ျပဳၾကေလသည္။ မိမိစိတ္၏ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔မႈ အတြက္ အျပင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ အလွမ်ားႏွင့္ လိမ္ညာထားသည့္ (အျပင္ပိုင္း) လွပမႈ ရုပ္မ်ား၏ ေကာက္က်စ္၊ အကြက္ခ်လွည့္ဖ်ားျခင္းကို ခံရေလသည္။

    ၄င္းအေနျဖင့္ ဤအလွတုအျပင္ဆိုင္ရာ ရုပ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္၌ ေၾကာက္ဖြယ္၊ ဆိုးရြားအက်ည္းတန္ရုပ္ဆိုးသည္ကို သတင္းမရွိၾကေခ်။

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လမ္းလြဲလမ္းမွားသူမ်ားရွိေလသည္။ ၄င္းတို႔ အေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္ ေကာင္ေလး၊ ေကာင္မေလးမ်ားကို မိမိတို႔၏ ေက်ာ့ကြင္း၌ ဖမ္းမိရန္အလို႔ငွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္ ခ်စ္ေၾကာင္း ႀကိဳက္္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကဗ်ာဆန္ဆန္ အသဲႏွလံုးကို ခိုက္ေစလန္းေစသည့္ စကားလံုးမ်ား၀ါက်မ်ား အလြတ္က်က္ထားေလသည္။

    အလြန္တရာပါးနပ္ ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင့္ ယံုေအာင္လုပ္ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ အလွ်င္အျမန္ တိက်လွသည့္ ရွိင္တြာန္နီ အကြက္မ်ားႏွင့္ ပညာမ်ား ျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ေနရာရေအာင္ယူေလ၏။

    ေရွးေခတ္လူႀကီးမ်ား ေျပာေလ့ရွိေပသည္။ “ပထမ မိမိအတြက္ ေနရာလုပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ၾကည့္ေပါ့ … ဘာေတြလုပ္ရတယ္ဆိုတာ…”

    ၿပီးေနာက္ ၄င္း၏လုပ္ရပ္သည္ လက္ထဲမွထြက္သြားၿပီး ျပန္လမ္းမရွိ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ “ ထင္ထားေတြးထားသည့္ အတိုင္း မဟုတ္ပဲ၊ ဆန္႔က်င္ဖက္ ကိုေတြ႔ရေလ၏။ ”

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ လည္လည္၀ယ္၀ယ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ရွိပါက ေနာက္ဆံုးပထမဦးဆံုး ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဘ၀ခရီး (အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း) အတြက္ လမ္းညႊန္မႈလိုအပ္ေပသည္။ လမ္းညႊန္သူ မည္မွ် အေရးႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း (အထက္ေဖာ္ျပပါ) ဤလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ဖူးၿပီးေသာလူမ်ား ေမးၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ဖြြါရစီဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရအရ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “အဆင့္ဆင့္ မ်ားကိုေက်ာ္လႊားရန္ ဟဇရတ္ (သ)ေခဇ္ရ္ အတူရွိရန္ အေရးႀကီးေပသည္။” (ျမန္မာလို ဆရာ မျပ နည္း မက်) ဟုဆိုရေပမည္။

    အေၾကာင္းမွာ “ ဤလမ္းသည္ေမွာင္မိုက္ေနသည္။ မလြဲမေသြ လမ္းလြဲလမ္းမွားမႈ အႏၲရာယ္ကို မလြဲမေသြေၾကာက္လန္႔ရေပမည္။ ”

    ဘာလဲ … အမွန္တကယ္ မိဘႏွစ္ပါးသည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသနည္း။ ၄င္းတို႔ဘ၀အတြက္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္ ေရြးခ်ယ္ေပးမႈကို ဥပကၡာျပဳၾကမည္ေလာ…။

    မိဘဆိုသည္မွာ သားသမီးမ်ားကို မိမိတို႔၏ အသက္ထက္ပင္ ပို၍ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကေလသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္းမိမိတို႔၏အသက္မ်ားကို (လိုအပ္လာလွ်င္) စေတးၾကေလသည္။

    မိဘႏွစ္ပါးဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဂ်ာေဟလ္ျဖစ္ေနပါေစ၊ သတင္း မရွိပါေစ၊ ေလာက၏ အနိမ့္အျမင့္ကို ေတြ႔ဖူးၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀အတြက္ အနာဂတ္ အက်ိဳးအာနိသင္ ျဖစ္မည့္ ထူးခၽြန္ သည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စိတ္ကူး၊စိတ္မွန္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္ကို ခြဲျခားေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

    အားလံုးေသာ စကားကို ျဖတ္ၿပီးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ စာရိတၱပိုင္း အျမင္ အရဆိုလွ်င္လည္း မိဘႏွစ္ပါးဟာ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား၏ ဘ၀အတြက္ အျပည့္အ၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သားသမီးမ်ားကို မိမိတို႔၏ ရွိသမွ်စြမ္းအား၊ အင္အားႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို စေတးေပးခဲ့သူမ်ားျဖစ္လွ်က္ ဤ အိမ္ေထာင္ ဖက္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ အနာဂတ္ ဘ၀အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ကိုသာျပဳသည့္ မိဘႏွစ္ပါးကို ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးကိစၥအတြက္ လံုး၀ သီးသန္႔ ဖယ္ထားရမည္ဆိုသည့္ အလုပ္မွာ အလြန္တရာ ႏွလံုးသားကုိ ထိခိုက္ၿပီး ခါးသီးသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမိဘႏွစ္ပါး၏ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ သည့္ ခံစားခ်က္မ်ား တခ်က္တည္း ပ်က္စီးရမည္ေလာ … သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ လိုအင္ တဏွာ ကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔သာ စဥ္းစားေနၾကပါသေလာ… ၿပီးေတာ့မိဘႏွစ္ပါး၏ ႏွစ္သက္ၾကည္ျဖဴမႈ မရွိဘဲ မိမိဘ၀ၾကင္ေဖာ္အိမ္ေထာင္ သည္ကိုေရြးခ်ယ္ ၾကမည္ေလာ …..

    သားသမီးမ်ားအေပၚ ျပဳခဲ့သည့္ မိဘမ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ားကို ေမ့လိုက္ ရေတာ့မည္ေလာ… ဤလုပ္ရပ္သည္ မည္သည့္ “လူ႔ အခြင့္အေရး” အရ (လံုး၀) မကိုက္ညီ မအပ္စပ္ေခ်။

    သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ လူငယ္ လူရြယ္ ႏွစ္ဖက္လံုး ၏အျမင္မ်ား သည္ၿပီးျပည့္စံု သည့္အျမင္မ်ား မဟုတ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရေပသည္။

    (အမွန္တကယ္) လူငယ္လူရြယ္သားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳခိုင္းဖို႔ မိဘႏွစ္ပါးတည္း၏ ၀တၱရားမဟုတ္ေခ်။

    ဤ ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးကိစၥအတြက္ (မိမိတို႔) တည္းသာဆံုးျဖတ္ဖို႔ (သားသမီးမ်ား) လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္လည္း မသင့္ေတာေခ်။

    တနည္းအားျဖင့္ လမ္းမွန္စနစ္မွန္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္(မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ သားသမီးမ်ား) ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဤအေရးႀကီးသည့္ ဘ၀ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

    ဖခင္မ်ား ႏွင့္ မိခင္မ်ားကို ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ LOGIC ႏွင့္ အေထာက္ အထားသက္ေသ တစ္ခုတည္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္လို႔ မရဆိုေသာ အမွန္တရားဖက္ ဂ႐ုျပဳရန္မျဖစ္မေန သတိေပးရေပမည္။

    တနည္းအားျဖင့္ ဤအလုပ္အား ေရြးခ်ယ္ရာ ၌ ေယဘုယ် အဓိကက် သည့္အေျခခံအရာမွာ ေလးနက္မႈျဖစ္ေပသည္။ လူသား အားလံုး၏ ေလးနက္မႈ သည္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ေပ။ ယုတ္စြအဆံုး ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ေတာင္ မတူဘဲကြဲျပားျခားနားမႈေတြ အေျမာက္ အမ်ားရွိေလသည္။

    အတင္းအဓမၼ အစီအစဥ္ ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ သည့္ အိမ္ေထာင္ မ်ားသည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲ သည္မွာ အလြန္နည္းေလသည္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္က ေတာ့ အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလို ကြာရွင္းျပတ္စဲသို႔ ေရာက္ရာေလသည္။

    အားလံုးထက္ အဆိုးရြားဆံုးႏွင့္ အႏၲရာယ္ အရွိဆံုးကေတာ့ …..

မိဘႏွစ္ပါးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀ၾကင္ ေဖာ္ ေရြးခ်ယ္ ခ်ိန္မွာ မိမိတို႔၏မွတ္ေက်ာက္အရ ေကာင္းသည္ ဆိုသူ အားေရြးခ်ယ္ ေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာမိဘမ်ားသည္ အလြန္တရာလမ္းလြဲလမ္းမွား ေနသူမ်ားပင္တည္း။

    ဒုတိယတဖက္၌လည္း “လူငယ္လူရြယ္” မ်ားအေနျဖင့္လည္းမ်ား ေသာအားျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္အခ်ိန္အခါ၌ အခ်စ္ေမတၱာျပင္းထန္မႈသည္ မႏုႆလူသား၏ မ်က္စိမ်ားအား ပရ္ဒါအထူႀကီး (ကန္႔လန္႔ကာအထူႀကီး) ႏွင့္ ဖံုးအုပ္ထားရ မည္ေလသည္။

    (ဤအတြက္ေၾကာင့္) ဤကိုယ္ခ်င္းစာ၊စာနာတရားရွိသည့္မိခင္ဖခင္ မ်ား၊ တတ္သိနားလည္သည့္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ မွမလြဲမေသြ ဤဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္မႈကိစၥအတြက္ အကူအညီယူရေပမည္။

    ၿပီးေနာက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အင္အားခြန္အား ႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ၊ ဘ၀မုန္တိုင္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မိဘႏွစ္ပါး၊ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အကူ အညီအေဖးအမႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေခ်။

    အကယ္၍လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤအေရးႀကီးကိစၥအတြက္ မိဘမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ေရာက္လာမည့္ အနာဂတ္၏ အခက္ အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားအတြက္ မိဘႏွစ္ပါး၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ၊ အကူအညီ၊ အေဖးအမကိုရမည္ မဟုတ္ေခ်။ အမွန္တကယ္ မိဘႏွစ္ပါးမွ မိမိတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈကို ဆြတ္ခူးရန္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အထူးအေရး ႀကီးလိုအပ္ေပသည္။

    စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင္အရလည္းပဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤအေရးႀကီးကိစၥ (ဘ၀ၾကင္ေဖာ္၊ ၾကင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈ) အတြက္ ကိုယ္ခ်င္း စာတရားရွိသည့္ မိခင္၊ ဖခင္မ်ားကို မိမိတို႔ အခ်စ္ေမတၱာေႏြးေထြးမႈႏွင့္အတူ တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ျငင္းမရသည့္ သမိုင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

    ဤ အတြက္ေၾကာင့္လည္း အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ အဆံုးအမ၊ အမိန္႔ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ ပူးတြဲႀကိဳးပမ္းမႈကို အလြန္လွပ တင့္တယ္ စြာျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

    အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ား(အပ်ိဳကညာေလး) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးအမိန္႔ လာရွိေလသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘ၀သစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဦးစြာ ပထမ (ကာယကံရွင္) မိန္းကေလးမ်ား၏ သေဘာတူႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ ကိုရယူရ ေပမည္။ ၿပီးမွ အုပ္ထိန္းသူမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ေလသည္။

    သို႔ေသာ္လည္း ဖခင္အေနျဖင့္ မိမိ၏ပုဂၢလိက ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးအျမတ္ေရွ႕႐ႈၿပီး မိမိသားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို မငဲ့ပဲ အိမ္ေထာင္ျပဳေပးမႈကို (အလြန္တရာ) နည္းပါးစြာေတြ႕ရေပမည္။ ဤသည္ အစၥလာမ္ဥပေဒႏွင့္ သီးျခားသီးသန္႔ျဖစ္ေလသည္။ (မဆိုင္ေခ်။)

    ထိုနည္းတူစြာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ သားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိၿပီး ဤအိမ္ေထာင္ျပဳမႈ ကိစၥအတြက္ ဖခင္မွ တမင္သက္သက္ပြဲပ်က္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္သြားသည့္ အခါမ်ိဳးလည္း အနည္းငယ္သာရွိေပသည္။

    ဤ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) အေျခအေနႏွစ္ခုလံုး၏ အျမင္သည္ တရား မ၀င္ေခ်။ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌(သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္)မိဘႏွစ္ပါး၏ အမိန္႔ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ မလိုေခ်။ (အျပစ္မရွိေပ။)

မွတ္ခ်က္။    ။ မိဘမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္ေစ ….. ပြဲပ်က္မႈ ဆိုသည့္ကိစၥျဖစ္ေစ ….. ရွရီအသ္္က သတ္မွတ္ဖို႔ လိုေလသည္။ လူမ်ား ႏွင့္ သားသမီးတို႔၏ အျမင္အရ မျဖစ္ဖို႔ အထူး အေရးႀကီးေပသည္။ (ဘာသာျပန္ဆိုသူ)


* * * * *
အခန္းက႑(၈)
အခ်စ္မီးေတာက္
လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ဘ၀၌အႏၲရာယ္အျပည့္ႏွင့္အလြန္တရာႀကမ္း တမ္းခက္ခဲသည့္လမ္း

    အခ်စ္၏ ႀကီးက်ယ္မႈအဆင့္အတန္း (သို႔မဟုတ္) အခ်စ္၏အ႐ူးထမႈ ေရာဂါႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျမာက္အမ်ားေရးသား သီကံုးေျပာဆိုခဲ့ၾကေလ သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤစကားလံုး (အခ်စ္) ေလာက္အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆန္႔က်င္ဖက္မတူညီသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအျဖင့္ အေျမာက္အမ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

    အခ်ိဳ႕ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ေလ “အခ်စ္” အေၾကာင္း ကို အလြန္တရာျမႇင့္ တင္ၿပီး ေရးသား ၾကေလသည္။ ေရးသား သည္မွာ …..

    “အခ်စ္ဆိုတာ ဘ၀၏သရဖူ၊ အၿမဲတေစကံေကာင္းမႈ၏အမည္” ျဖစ္ေလ၏။ (ကိုသာမ္၊ ဂ်ာမဏီစာေရးဆရာႀကီး)

(သို႔မဟုတ္)

       “ဟဇီေယ”၏အေျပာအရဆိုလွ်င္“အခ်စ္ဆိုတာစၾကာ၀ဋာ၏ပိသုကာပါ”

     “သို႔ပါစ္”အေနျဖင့္ အခ်စ္တန္ခိုးအာနိသင္ကို ေရးသားထားေလသည္။ ၄င္း၏ယံုၾကည္ခ်က္သည္ကား အခ်စ္ဆိုတာ ၀ိဥာဥ္အတြက္ခြန္အား၊ မႏုႆ လူသား၏ႏွလံုးသားကိုရွင္သန္ေစသည့္အရာျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုထားေလသည္။

    အခ်ိဳ႕အေရွ႕တိုင္း ဖေလာ္ေဆာ္ဖာႀကီးမ်ား၏ အုပ္စုမွ ဤထက္ပင္ ေျခလွမ္းထားေပသည္။

၄င္းတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္သည္ကား …..

    “ေလာကႀကီး၏ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၊ အသြင္ေဆာင္မႈတိုင္း၏ေနာက္ ကြယ္၌ အခ်စ္တစ္မ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) တစ္မ်ိဳးမကႀကိဳးကိုင္ထားေလ၏။ ယုတ္စြ အဆံုးၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လွည့္ပတ္ေနမႈသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ (အခ်စ္တစ္မ်ိဳး) ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။!”

    သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ဤစကားလံုး၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ၄င္း၏က်ယ္ျပန္႔ မူကို ဆိုလိုသည္မွာ ဆြဲေဆာင္မႈတိုင္းႏွင့္ အတိုင္းထက္အလြန္ စိတ္၀င္စား ဆြဲေဆာင္မႈဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ(အထက္)က ၄င္းတို႔ ၏ဆိုစကားကို ေထာက္ခံရေပမည္။

    ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္လွပသည့္အက်ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအားလံုးဆန္႔က်င္ၿပီးအခ်ိဳ႕စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ဖေလာ္ေဆာ္ဖာမ်ားကအလြန္တရာျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ေရးသားထားေလသည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲ မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ အခ်စ္ကိုေရာဂါေ၀ဒနာတစ္ခုႏွင့္ ရြံ႕စရာ မုန္းစရာ ေကာင္းသည္ အဖိုးမဲ႔အရာတစ္ခုဟု ဆိုထားၾကေလသည္။

    အေက်ာ္အေမာ္အေရွ႕တိုင္းစာေရးဆရာတစ္ေယာက္ကဤသို႔ဆို ေလ၏။

    “ အခ်စ္ဆိုသည္မွာ ….. ပမာအားျဖင့္ စလ္(ခ)ကင္ဆာေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္၍၊ကင္ဆာႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္ရွိသူ လူသားအေနျဖင့္ မလြဲမေသြထြက္ေျပးေလ၏။” ….

ႏိုင္ငံျခားစကားပံုတစ္ခုရွိေလသည္။

“ အခ်စ္ဆိုတာ ရွာမ္ဗာနီအရက္ကဲ့သို႔ပင္တည္း။ ”

    အျခားအခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားမွာ ပမာအားျဖင့္ (နကၡတာရာအေက်ာ္ အေမာ္ပညာရွင္) (ကိုပရ္နီက္) အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုသိကၡာခ်ၿပီး အမ္ေသဂ်ယ္ အျပည့္ႏွင့္ ေျပာေလသည္မွာ …..

    “အခ်စ္ဆိုတာ အ႐ူးအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ အ႐ူးတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ရင္ ေတာင္ အနည္းဆံုး ဦးေႏွာက္အားေပ်ာ့ၿပီး မတတ္ႏိုင္သူရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရလာဒ္ တစ္ခုဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္ …..”

    ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္အခ်ိဳ႕လည္းပဲ၊ဥပမာအားျဖင့္“ကာရ္လာေယလ္” အေနျဖင့္လည္း အခ်စ္အေပၚတိုက္ခိုက္ၿပီးေျပာေလသည္မွာ …..

    “အခ်စ္ဆိုတာ … အ႐ူးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္း၏ အမည္မဟုတ္ဘဲ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အ႐ူးအမ်ိဳးအစား မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အရာျဖစ္ ေခ်သည္…..”

    ဤကဲ့သို႔ အလြန္တရာအျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ဖက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ားကိုအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုအတြက္ဟုအဆိုမျပဳသင့္ေခ်။ အမွန္တကယ္ ဤကြဲလြဲမႈမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ား၊ ေတြးေခၚေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ ျပဳလုပ္သူမ်ား ၏ အျမင္ကြဲလြဲမႈသာ ျဖစ္ေပသည္။

    ဆိုလိုသည္မွာ စာေရးဆရာႏွင့္ ပညာရွင္တိုင္းသည္ အမွန္တကယ္ အခ်စ္၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္မိမိတို႔ဘ၀ေတြ႔ ႀကံဳခံစားရသည့္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကိုသာလွ်င္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ မလြဲမေသြေထာက္ခံရမည္မွာ …..

    အကယ္၍ အခ်စ္၏ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ မႏုႆလူသားႏွစ္ဦး၏ (သို႔မဟုတ္) ၿခံဳငံုၿပီးေျပာရလွ်င္ တည္ရွိေနသည့္အရာ (မႏုႆ၊ တရိစာၦန္၊ အသီး၊ အေခါက္၊ အရြက္မ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင္႔ သက္မဲ႔အရာမ်ား) အၾကား အတိုင္းထက္အလြန္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု၊ စိတ္၀င္စား၊ စြဲမက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ျမင့္မားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ဆိုလွ်င္ဤထက္ေကာင္းသည့္အရာရွိပါဦးမည္ေလာ? ! ျဖစ္ေပသည္။

    အေၾကာင္းသည္ကား …..

    ထို(အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်စ္)၏ စြမ္းအား၊ခြန္အားသည္၄င္း ၏ လမ္း တြင္လာသမွ်အဟန္႔အတား၊အတားအဆီး၊အေႏွာက္အယွက္မ်ားကို မိမိလက္ အတြင္း သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္အထိ အံ့ၾသစရာ ခြန္အားရွိေပသည္။ ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၏ ခရီးစဥ္ရွိ အခက္အခဲမ်ားအားလံုး ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ေပသည္။

    အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာမႈမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္း၏ ခြန္အား၊စြမ္းအားႏွင့္အတုမဲ့အင္အားေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရွိထားသည့္အတိုင္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ စာေပလကၤာမ်ား၊ ဗိသုကာမ်ား၊အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ဤ စြဲေဆာင္မႈ၊ စိတ္ ၀င္စား မႈဆို သည့္ အခ်စ္ခြန္အား၏ ရလာဒ္ေၾကာင့္ပင္တည္း။

    သို႔ေသာ္ အခ်စ္ဆိုသည့္ဆိုလိုခ်က္မွာ အျပစ္ငရဲသား မႏုႆလူသား ႏွစ္ဦးအၾကား၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ မေကာင္းသည့္ စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈမ်ားဖက္သို႔ ေခၚေဆာင္ေစသည့္ စြဲေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈကို ဆိုလိုပါက အခ်စ္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ႐ႈံ႕ခ်ထားမႈသည္ နည္းပင္နည္းေနေသးေပ၏။ အေၾကာင္းမွာ ….. ဤမေကာင္းသည့္ (ရွက္စရာ) အမာရြတ္အစြန္း အထင္းသည္ ခၽြန္ရန္၊ ေပ်ာက္ရန္ မလြယ္ေတာ့သည့္ ထင္ရွားသည့္ အမာရြတ္ႀကီး အစြန္းအထင္းႀကီး ျဖစ္ေလသည္။

    အကယ္၍ ဤဆြဲေဆာင္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈဆိုသည္မွာ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသိဥာဏ္ တရားကိုပ်က္စီးေစၿပီး အလုပ္မလုပ္ေတာ့သည့္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ မႏုႆလူသားအား မိုက္႐ူးသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို လုပ္ ေစသည့္ ႐ူးသြပ္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အရာဆိုလွ်င္ မည္မွ်ပင္ ခ်ိဳးႏိွမ္သိကၡာခ် သည္ ျဖစ္ပါေစ နည္းေသးေပသည္။

    ျပင္သစ္စာေရးဆရာ“ေအစ္သာ(န)ဒါလ္”ေျပာေလသည္။

    “အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥတြင္ ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈတို႔၏ ကြာျခားမႈ အကြာအေ၀းမွာ တစ္ခ်က္ “နမ္း” သေလာက္သာလွ်င္ကြာေ၀းေန ေပသည္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ အတိုခ်ဳပ္ ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ….
.
    အျမင္စံု၊ ေထာင့္စံုကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၿပီး အခ်စ္၏မ်က္ႏွာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေၾကာင္း ဤအခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ၄င္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျခင္းႏွင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္႐ႈံ႕ခ်ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။
စာအိမ္ထဲမွ ကဗ်ာဆန္သည့္အခ်စ္

    ဤေနရာ၌ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔ျဖဴစင္သည့္ လူငယ္လူရြယ္တို႔ အတြက္ ဂရုျပဳရန္အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္ စာအိတ္လွလွေလးထဲမွ အခ်စ္ကဗ်ာဆန္ဆန္ (ရည္စားဘ၀)တြင္ စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစသည့္ ဒုစရိုက္မ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား မျဖစ္ဘဲေနေစသည့္ အကြက္က်န္ပါေသးသနည္း။

အညစ္အေၾကးအလုပ္မ်ား မသန္႔မရွင္း၊တရား မ၀င္သည့္ အလုပ္မ်ား ကို သန္႔ျပန္႔သည့္ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ဟု အမည္ေပးၿပီး အလြဲသံုးစားျပဳေနၾကေလ သည္။ အျပစ္မ်ားႏွင့္ က်င္လည္က်က္စား ေနသူမ်ား၊ (တရားမ၀င္သည့္) ကာမရာဂ ေနာက္လိုက္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ကိုစစ္မွန္ သည့္အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ထားသူမ်ား၊ ေခတ္ စကားအရ ဆိုလွ်င္ “အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာျဖစ္သြားသည့္ ႏွလံုးသားကို သက္ေသအျဖစ္၊ ဤအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ႏွလံုးသား” မွအပ စနဒ္ လက္မွတ္ အေထာက္ အထားအျဖစ္ လက္ေတြ႔ မရွိဟု ဆိုသူမ်ားအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။

    ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူမွန္သမွ်ႏွင့္ မိမိ၏ တိရစာၦန္ဆန္ဆန္ျဖစ္သည့္ ကာမရာဂစိတ္ကိုျဖည့္စီးရန္သာ မေကာင္းသည့္ နီယသ္ရွိသူမ်ားသာ အခ်စ္ အား ကဗ်ာဆန္ဆန္စကားလံုးမ်ားအျဖစ္ တင္ျပမႈမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔ ၏႐ိႈင္တြာန္ဆန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက ေလသည္။

    ေယဘုယ်အားျဖင့္ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤကဲ့သို႔ေသာမသန္႔ရွင္းသည့္ နီယသ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မသန္႔ရွင္းသည့္ နီယသ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ရုပ္အစစ္ အမွန္ကိုျပေလသည္။ျပဳထားသမွ် ကတိက၀တ္မ်ားကိုေမ့လိုက္ၾကေလသည္။
ပမာအားျဖင့္ တင္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ ေရအျပည့္ျဖည့္ ထားသည့္ ေရခြက္အား တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေမွာက္လွန္လို္က္ရာ ေရတစက္ပင္ မက်န္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ မ်ိဳး အျဖစ္ ၄င္းတို႔၏ သန္႔ျပန္႔သန္႔ရွင္း ပါသည္ ဆိုေသာ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ မ်ား၊ အခ်စ္မီးေတာက္မ်ား၊ အခ်စ္မီးလွ်ံမ်ား မက်န္ ေတာ့ေခ်။

    ဤသို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွလံုးသား၌ အခ်စ္၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ အခ်စ္ အတြက္ဆိုၿပီး ေပးထားခဲ့သည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကတိက၀တ္မ်ား မရွိေတာ့ေခ်။

    ဤအခ်ိန္၌ (က်ိဳးပဲ့၊ အက္ကြဲေနသည့္ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္) ခ်စ္သူမွ ေကာက္က်စ္ လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံလိုက္ရၿပီး ေနာင္တရကာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ပူေဆြးမႈဆိုသည့္ ေလာကသို႔ေရာက္ရေလသည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မလြဲမေသြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ အေသး စိတ္၊ ဂ႐ု ႏွင့္ သတိျပဳ ႏိုင္သမွ်ျပဳၿပီး၊ သတိရွိႏိုင္သမွ်ရွိၿပီး ဤအခ်စ္တုသမား မ်ား အခ်စ္ အားသတိရွိရေပမည္။ (ျမန္မာဆန္ဆန္ေျပာရလွ်င္ ရည္းစား မထားသင့္ေခ်။ ထားလွ်င္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မေကာင္းမႈဖက္၊ တရားမ၀င္မႈ ဖက္သာ ဦးတည္ေနေပသည္။)

    ဤလူလိမ္လူေကာက္ အခ်စ္သမားမ်ားထံ၀ယ္ မုသား၊ လိမ္လည္မႈ၊ ေကာက္က်စ္လွည့္ဖ်ားမႈ၊ (ယုတ္ညံ့မႈ) မွအပ အျခားအရင္းအႏွီးမရွိေခ်။

    အျပင္ပိုင္းအရ အခ်စ္ႏွင့္ျပည့္ေနသည့္ ၄င္းတို႔၏ ႏွလံုးသားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနရာအမ်ားအျပားတါင္ ေနရာေပးေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈျဖင့္ မိမိကိုယ္ အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ ရွိသူ အျဖစ္ သက္ေသထူၾကေလ၏။
သတိရွိကိုရွိၾကပါေလ။

    ယခုေခတ္ကာလ၌ ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား အေျမာက္အမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မုသားမ်ား၊ လိမ္ညာမႈ မ်ား၊ ေကာက္က်စ္မႈမ်ား၊ လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ရည္စားစာ တစ္ေစာင္တည္းကို ေကာင္မေလး (၄၊ ၅ ေယာက္) ေပးသည္အထိ အရွက္ သိကၡာမဲ့လာၾကေလသည္။

    ေနရာတိုင္း “အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ သန္႔ျပန္႔ျဖဴစင္သည့္ အခ်စ္ေမတၱာ ကို” ျပျပၿပိး လွည့္ဖ်ားေလသည္။ ဤအခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္အမည္ျဖင့္ ဂိုနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို က်ဴးေက်ာ္ၾကေလသည္။

    ဤကိစၥအတြက္ ေကာင္မေလး(လူငယ္လူရြယ္မ်ား)သာ သတိႏွင့္ ေနရာမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေကာင္ေလး(လူငယ္လူရြယ္မ်ား) လည္း သတိႏွင့္ျပဳ ရေပမည္။

    ယခုေခတ္ကာလ၌ အခ်စ္ေမတၱာဆိုသည့္ အမည္ျဖင့္ေထာင္ေခ်ာက္ ေက်ာ့ကြင္းေပါင္းအမ်ိဳးစံုကိုခင္းထားေလသည္။ ထိုေက်ာ့ကြင္း ေထာင္ေခ်ာက္ ၌ မိခဲ့လွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ေခ်။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ တခဏတာေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ ေပါ့ဆမႈ၊ အေၾကာင္းမဲ့ အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ျပစားလွည့္စားမႈသာ ျဖစ္သည့္ စကားလံုး လွလွေလးေတြ ကို လက္ခံလိုက္မႈေၾကာင့္ တစ္ဘ၀လံုး အစားထုိး ဆပ္လို႔မရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး တခါတေလ ျဖစ္ရေလ၏။

    အထူးသျဖင့္ အခ်စ္ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ား၊ ဘ၀အားအပယ္ခံရမႈမ်ား ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရသူမ်ားသည္ အခ်စ္ေမတၱာ၏ အမည္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုလာ မႈကို အလွ်င္အျမန္လက္ခံ အေျဖေပးၾကေလသည္။

    ဤအပယ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္လွည့္ဖ်ား၊ ေကာက္က်စ္မႈကို ခံရေလ သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား( အခ်စ္ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ား၊ အပယ္ခံ ရမႈမ်ားခံရသူမ်ား) အေနျဖင့္ သူတစ္ပါးထက္ပိုၿပီး သတိ၊ အသိရွိဖို႔ လိုအပ္ ေပသည္။

    လာမည့္ေဆြးေႏြးမႈမွာ“အခ်စ္၏အႏၲရာယ္မ်ား”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္အေရး ႀကီးအေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပမပါမည္။ ဤက႑၏အဆံုး သတ္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *

“ မိမိ၏ သာသနာ့ ညီေနာင္မ်ား အေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား ထားေပးျခင္းသည္ ရိုဇီ (ခ) စားနပ္ရိကၡာ ေပါမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစေလသည္။ ” (ေအမာမ္အလီ (အ.စ))

ေဘဟာ(ရ)က်မ္း အတြဲ (၇၄) ၊စာမ်က္ႏွာ (၃၉၅) ၊ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၂၂)

အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ
အခ်ိန္တန္ ၍ အသိမွန္ မွ အိမ္အျပန္ (တမလြန္) လွေပလိမ့္မည္။

*****

အခန္းက႑(၉)
အခ်စ္၏ အႏၲရာယ္မ်ား

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ “အခ်စ္ဆိုတာ” အလြန္တရာဆြဲေဆာင္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈ တစ္ခု၏ ခြန္အား၊ စြမ္းအားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသားႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အရာႏွစ္ခုအၾကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ သန္႔စင္သန္႔ရွင္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေပသည္။

    အခ်စ္(စစ္မွန္)သည္ မႏုႆလူသား၏ ၀ိဥဥ္အား အျမင့္တကာ့ အျမင့္ဆံုးလင္းလက္ေတာက္ပမႈႏွင့္ဖန္ဆင္းခံမ်ား၏အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊က်က္သ ေရအရွိဆံုး လက္ရာတစ္ခုပင္တည္း။

    မုခ်ဧကန္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အေျခခံ သည္ သန္႔စင္သန္႔ျပန္႔သည့္ အခ်စ္ေမတၱာအေပၚ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးမွ အေျချပဳ ထားမည္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတေစ၊ ထာ၀ရခိုင္ခံ့ၿမဲၿမံၿပီး၊ ျမင္ရာတိုင္းအျပစ္အနာ အဆာကင္းျခင္း၊ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားျပည့္ေနသည့္ ရလာဒ္မ်ား ရျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်စရာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ားကိုသာ ခံစားရေပလိမ့္မည္။

    သို႔ေသာ္ ဤ(အထက္ေဖာ္ျပပါ) အားလံုးစည္ လိမ္လည္၊ မုသားျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခ်စ္တု၊ လွည့္ဖ်ားေကာက္က်စ္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔ေႏွာင္ ထားသည့္ အခ်စ္တုႏွင့္ လံုး၀ဥႆံု ကြာျခားေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသူမ်ားသည္ အလြန္တရာအခ်စ္မီး အျပင္ပိုင္းအရ ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ ေထာက္ျပသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

    မႏုႆလူသားအားအျခားအရာမ်ားအားလံုးကိုေမ့ပစ္ေစၿပီးစစ္မွန္ သည့္ အခ်စ္စစ္၊ အခ်စ္မွန္ကိုျပရမည့္အစား အျခားအရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေမ်ာ ပိတ္မိေစသည့္ အတင္းအဓမၼကာမ၊ ရာဂႏွင့္ တရားမ၀င္ ကာမ၊ရာဂႏွင့္ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်စ္စစ္၊ အခ်စ္မွန္သည္) ဆန္႔က်င္ေနေလသည္။

    အမွန္တကယ္ ထိုစစ္မွန္သည့္အခ်စ္၊ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္မ်ား ေမတၱာမ်ားသည္ပင္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။ ထိုအႏၲရာယ္မ်ားကို လံုး၀ဂ႐ုသတိမျပဘဲ မေနသင့္ေခ်။
ပထမအႏၲရာယ္

    သာမန္အားျဖင့္အခ်စ္ေမတၱာမ်ားသညပင္အလြန္တရာခ်စ္ျမတ္ႏိုး ျခင္း၊ စြဲလန္းျခင္းအျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖံုးဖိ၊ ဖံုးကြယ္ေပးျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ေလသည္။

     တနည္းအားျဖင့္ သာဓကအားျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ မႏုႆ လူသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ မ်က္လံုးႏွလံုးတြင္ တစ္လံုးသည္ “ေရဇာ” ေခၚ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈႏွင့္ ေနာက္တစ္လံုးမွာ “နဖရသ္” ေခၚ မုန္းတီးရြ႕ံရွာမႈကို ပိုင္ဆိုင္ၾက ေလသည္။ အခ်စ္ေမတၱာထားၿပီးေနာက္ ေယဘုယ်အမ်ားအားျဖင့္ မႏုႆ လူသားသည္ “နဖရသ္” ေခၚ မုန္းတီးရြံ႕ရွာမႈ မ်က္လံုးအား လံုး၀ပိတ္ထား လိုက္ေလသည္။

    ယုတ္စြအဆံုးခ်စ္သူ၏မေကာင္းတကာ့မေကာင္းဆံုး(ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အျပစ္အနာအဆာ) ကိုပင္ အ့ံၾသစရာေကာင္းသည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ အက်ယ္ ဖြင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္း “အလွဆံုး” အျဖစ္တင္စားၾက ေလသည္။

    မည္မွ်ဆိုလွ်င္ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဤ(အတိုင္း မဲ့၊ အကြပ္မဲ့အခ်စ္ခ်စ္သူမ်ား) အနည္းငယ္ပင္ ဆိုဆံုးမသတိေပးမိလွ်င္လည္း အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္မႈႏွင့္ ၄င္း၏ႏွလံုးသား၌ အၿငိဳးအေတးထားမႈ ကိုလုပ္ေလသည္။

    ၿပီးေနာက္ ဆိုဆံုးမသူအား မိမိႏွင့္ရန္ၿငိဳးထားသူ၊ မနာလို၀န္တို စိတ္ထားသူ၊ အျမင္က်ဥ္းသူအျဖစ္ျမင္ေလ၏။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆိုဆံုးမသူ ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ရန္လုပ္၊ ျပႆနာလုပ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္သြားေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔မ်က္ကန္းအခ်စ္သမားမ်ားသည္ အလြန္တရာ လမ္းေမွာင္ မိုက္သို႔ေရာက္သြားေလသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားသည္ အခ်စ္ေၾကာင့္ တေလာကလံုးရွိသူမ်ားက မပိုင္ဆိုင္ရသည့္အရာကို ပိုင္ဆိုင္ လိုက္ရသည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ထင္ၾကျမင္ၾကေလသည္။

    အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆိုဆံုးမလွ်င္လည္း ထုိဆိုဆံုးမသူ သည္ သတင္းမဲ့မႈ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ မသံုးသပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္၊ မွားယြင္းစြာ စီစစ္မႈ ၏ရလာဒ္ေၾကာင့္ဟု သတ္မွတ္နားလည္ေလ၏။

    ဖြာရစီဘာသာစကား၌ ဆို႐ိုးစကားရွိေလသည္။“မဂ်္ႏူ(န)၏မ်က္လံုး ျဖစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လုိင္းလာ ၌ မည္သည့္မေကာင္းမႈ၊ အျပစ္အနာအဆာ မွ်မရွိေခ်။”

    ျမန္မာစကားအရဆိုလွ်င္ “ပပ ၀တီမ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မင္းကုသ၌မည္သည့္မေကာင္းမႈ၊ အျပစ္အနာအဆာမွ်မရွိေခ်။” ျဖစ္ေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ(မ်က္ကန္း)အခ်စ္သမားမ်ားကိုဆိုဆံုးမမႈသည္မည္သည့္အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းသည့္အျပင္ တခါတရံ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္ဥပဒ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ….. ဤကဲ့သို႔ေသာအခ်စ္မ်ားသည္ သာမန္အား ျဖင့္ကာမဆက္ယွက္မႈျပဳၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းသြားၾကေလသည္။ ႐ုတ္တရက္ ဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ား အားလံုးေပၚလာေပေတာ့သည္။ အမွန္တရားကိုျမင္လာ ေလသည္။ အတိုင္းမဲ့အခ်စ္သမားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ နက္႐ိႈင္းသည့္ အရသာခံစားမႈႏွင့္ ၾကာရွည္အိပ္ေပ်ာ္ေနမႈမွ ႏိုးထေလေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ ၄င္းသည္ အထင္အျမင္စိတ္ကူးယဥ္ ကမၻာမွ ထြက္ၿပီးစစ္မွန္သည့္ေလာကသို႔ ေျခလွမ္းခ်လိုက္သည္ဟု ခံစားရေလသည္။

    ဤအျမင္၌ အခ်စ္ေမတၱာ၏ အေရးႀကီးမႈ၊ တန္ဖိုးရွိမႈ မွန္သမွ် ကုန္ဆံုးသြားေလသည္။အရာရာတိုင္းကိုအျမင္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ျမင္လာေလသည္။ အထက္ကမေကာင္းျမင္ထားသည့္ အရာမွန္သမွ်၊ ခၽြတ္ယြင္းမႈ မွန္သမွ်ကို အေကာင္းျမင္လာေလ၏။

    ထိုအခ်ိန္အခါ၌ အရွက္တရား၊ ေနာင္တ တရားကို တင္ျပမရႏိုင္ ေတာ့သည့္ တင္ျပမႈကို ရပ္ဆိုင္းရေလသည္။ မဲေမွာင္၊ မဲမိုက္ေနသည့္ညပမာ အခက္အခဲပူေဆြးမႈမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း၏၀ိညာဥ္ကို မေန ႏိုင္မထိုင္ႏိုင္၊ မအီမသာျဖစ္ေအာင္ ေၾကာက္လန္႔၊ သဲထိတ္ရင္ဖို အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ၏။

    တခါတေလ ဤအေျခအေနႏွစ္ခုအၾကား ၄င္း၏ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ျမွဳပ္ႏွံလိုက္ရသည္အထိ ကြာေ၀းသြားေလသည္။ ေနာက္ဆံုး၄င္းအေနျဖင့္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ အပူအပင္မ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းႀကံသည္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားရေလသည္။

    သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေန၊အခ်ိန္အခါ၌ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုသည္မွာလြယ္ကူသည့္ လုပ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ အတိုင္းမဲ့အခ်စ္သမား၊ အခ်စ္႐ူးႏွင့္ ၄င္းကဲ့သို႔အျခားသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာသူမ်ား အားလံုးသည္ မိမိဘ၀၏ စာမ်က္ႏွာ၌ အခ်စ္ဆိုသည့္ မည္သည့္ သင္ခန္းစာမွ် မွတ္တမ္းမရွိေစရန္ အခ်စ္စာမ်က္ႏွာ အားလံုးကို ဖ်က္လိုက္ၾကေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အဖို႔ မည္သည့္ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထား သက္ေသမ်ား၊ LOGIC ဆိုင္ရာအေထာက္အထား သက္ေသမ်ား အလုပ္မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ဤေနရာ၌၄င္းတို႔သည္အျခားသူမ်ား အားလံုးႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ တစ္မ်ိဳးတည္းထားေလေတာ့သည္။

    ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ေလာကႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ေလာကသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္သည့္ စကားပင္ နားမလည္ သေဘာမေပါက္ေတာ့သည့္ အထိ ကြာျခားသြားေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေန ျခင္းမွာ ၄င္းတို႔သည္ အခ်စ္၏ စကားကို သာ နားလည္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္ႏွင့္ LOGIC ၏စကားကို ေျပာၾကဆိုၾက နားေထာင္ၾက သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား (ေဆြမ်ိဳးေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ားအေနျဖင့္) မိမိသူငယ္ခ်င္း(အခ်စ္႐ူး)၏ အမွားအယြင္းႏွင့္ အျပစ္အနာကိုသိသူမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထူးသတိဂ႐ုျပဳျခင္း ျဖင့္တစ္နည္း၊ ၄င္းပါလာေအာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ေလသည္။ သြယ္၀ိုက္သည့္နည္း ျဖင့္ျပႆနာမ်ားကို ၄င္းအေရွ႕တြင္ရွင္းျပရေပမည္။

    ၄င္းအေနျဖင့္ မခံစားမရိပ္မိေအာင္၊ ဒဏ္ရာေဟာင္း ပိုၿပီးနားၾကည္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳရေပမည္။ အခ်စ္႐ူးမႈ၏ အစစ္အမွန္ အေျခအေန၊ ေစာဒကတက္ မႈမ်ား ႏွင့္ အျမင္မွားမႈမ်ားကို ေမးခြန္းပံုစံေလးျဖင့္ ရွင္းျပေပးရ မည္။ ဤအခ်စ္႐ူးအေနျဖင့္ မိမိ၏မွားယြင္းသည့္အခ်စ္ (ေက်ာ့ကြင္းတြင္မိေန) ေၾကာင္း(အမွားကိုသိရွိလာၿပီး) ထိုအမွားတြင္းမွ တျဖည္းျဖည္းဤမွားယြင္းမႈ အမိုက္လမ္းလြဲလမ္းမွားမွ ျပန္ထြက္လာသည့္ အလုပ္(မ်ိဳး) လုပ္ေပးရေပမည္။

    ၿပီးေနာက္၄င္းအေနျဖင့္ မည္သူ၏အကူအညီ အေထာက္အပံ့မပါပဲ၊ အမွန္တရားကို သိရွိနားလည္ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ထုိလမ္းလြဲလမ္းေခ်ာ္မွ ျပန္လွည့္ရျခင္း (မည္သူမွ) ၄င္းကို လမ္းျပလိုက္သည္ မဟုတ္ဟု ထင္ေအာင္ ျပဳေပးရမည္။

    အခ်စ္႐ံႈးသမား၊ မ်က္ကန္းအခ်စ္သမား ဘ၀အျဖစ္သို႔ မေရာက္ ေအာင္ သာမာန္အေျခအေန၌ပင္ အႏၲရာယ္မွ မိမိကုိယ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ မလြဲမေသြ လူငယ္လူရြယ္တိုင္းႀကိဳးပမ္း သင့္ေပသည္။ သတိေပးေနရေပမည္။

    အေၾကာင္းမွာအခ်စ္႐ူး၊မ်က္ကန္းအခ်စ္ဘ၀သို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မႏုႆလူသားဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္တံခါးသည္ပိတ္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။အသိဥာဏ္ႏွင့္ LOGIC အစြမ္းမျပႏိုင္ေတာ့ေခ် ျဖစ္သြားေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ၄င္းအား ကူညီေဖးမၿပီး ထိုဆိုးရြားမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန၊ မလြဲမေသြ မိမိကုိယ္ကို သတိေပး၊ အသိေပးေနရေပမည္။ အၿမဲတမ္း (နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား) (အာလင္မ္မ်ား) ၏ ဆိုဆံုးမမႈ၊ ၾသ၀ါဒမ်ားကို တန္ဖိုး ထားၿပီး လုိက္နာရေပမည္။ ျပႆနာရင္ဆိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ထံမွ စစ္ကူရယူရ ေပမည္။

    အခ်စ္႐ူးမ်က္ကန္းအခ်စ္သမားမ်ား သေဘာတူလက္ခံလာေစရန္ အလို႔ငွာ …..

    (ဤ) အခ်စ္႐ူးမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္းစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ထားေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ခ်စ္သူမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳေပးျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ ရာ၌ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ မမွားခဲ့ေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ မိမိဖက္ အထူးဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ေလ၏။ သေဘာတူလက္ခံယံုၾကည္လာေအာင္ ျပဳႏိုင္ေလသည္။

    ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုဆံုးမ၊ၾသ၀ါဒ ေပးသူမ်ား၏အေတြးအေခၚကိုေလးစား(တန္ဖိုးထားမႈ)ႏွင့္ဂ႐ုျပဳၿပီး နားအ၀င္ခံ မႈတို႔ကို ျပဳလာၾကေပလိမ့္မည္။

    မျဖစ္မေန ဂ႐ုျပဳသတိရွိရမည္မွာ …..

    ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်စ္႐ူး၊မ်က္ကန္းအခ်စ္သမားမ်ားကို အထင္အျမင္ ေသးၿပိး သိကၡာခ်ျခင္း၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးဆိုး မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးမွ အျပင္းအထန္ေရွာင္က်ဥ္ သင့္ေပသည္။

    ထို႔ျပင္ အစကတည္းက လမ္းလႊဲ လမ္းမွားၿပီး အႏၲရာယ္ နစ္ေနသူ မ်ားကို ထပ္ၿပီးျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ်ျခင္းႏ်င့္ ခ်ိဳးႏိွမ္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းသည္ တရား မမွ်တေခ်။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေ၀းသြားေလသည္။

* * * * *
အခန္းက႑(၁၀)

အခ်စ္သူပုန္! အထိန္းအကြပ္မဲ့အခ်စ္

    “အခ်စ္”၏အစသည္ ပုန္ကန္မႈ (အထိန္းအကြပ္မဲ့ခဲ့လွ်င္)ျဖစ္လွ်င္ လူသတ္သူပင္ျဖစ္ေပသည္။ …

    “အခ်စ္သူပုန္(ခ) အထိန္းအကြပ္မဲ့အခ်စ္” သည္ အၿမဲတမ္းစာေရး ဆရာမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာဆရာမ်ားအၾကား ေက်ာ္ၾကားေလသည္။

    အခ်စ္အကယ္၍ အထူးသျဖင့္ မီးေတာက္(အလြန္အမင္းစြဲလန္းမႈ) ႏွင့္အတူဆိုလွ်င္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ မီးေတာက္မပါသည့္ အခ်စ္ကို အခ်စ္ ဟုမေခၚဆိုႏိုင္ေခ်။) ၏ မည္သည့္ အတိုင္းအတာ ပမာဏ မွ်မရိွေခ်။ (တိုင္းမရေခ်။)

အခ်စ္သည္ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္း၏စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးပစ္ေလသည္။စာရိတၱဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုကေလး ကစားစရာ အသြင္ လုပ္လိုက္ေလသည္။

အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ၊အဆံုးအမၾသ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ အဆင္မေျပေခ်။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ “အခ်စ္သည္ တံခါးေပါက္ တစ္ခုမွ၀င္လာၿပီ ဆိုလွ်င္ အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္မွသည္ အျခား တံခါးေပါက္တစ္ခုမွ ထြက္ခြာသြားေလသည္။”

    “အခ်စ္” ႏွင့္ “အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္” ႏွင္ ့ပတ္သက္ သည့္စကား ၄င္းတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္မႈသည္ ျပႆနာအသစ္အဆန္း မဟုတ္ေခ်။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာေပအလကၤာမ်ားပင္ ရွိေပသည္။

    အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္သာဓကအားျဖင့္ ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ “ကာရ္လာေယလ္” ဆိုသည့္ အေက်ာ္အေမာ္အဂၤလိပ္ ေဖာ္ေဆာ္ေလာ္ဖာ ပညာရွင္ပင္တည္း။ ၄င္းသည္ အခ်စ္ကို တိုက္ခိုက္ထားေပသည္။ အခ်စ္ကို အ႐ူးတစ္မ်ိဳး (သို႔မဟုတ္)(ေျမာက္မ်ားစြာေသာအ႐ူးမ်ားကို စုေပါင္းထားေသာ အ႐ူးဇံု) တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

    အကယ္၍ အခ်စ္ကိုအမွန္အတိုင္းႏွင့္ တရား၀င္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ ခြန္အားတစ္ခုအသြင္ႏွင့္ စာရိတၱအျဖစ္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၄င္း၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို ျငင္းဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

    ဤလမ္းစဥ္ကိုေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးအတိတ္ကသူမ်ားအေနျဖင့္အခ်စ္ကို အရွက္ကြဲမႈ၊ သိကၡာမဲ့မႈ အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားၾကေလသည္။

    ႏွလံုးသားကြဲသူမ်ား၊  အခ်စ္သမားမ်ား၏ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာျဖစ္ ရပ္မွန္မ်ားမွ ၄င္းတို႔၏သိကၡာမဲ့မႈကို ေဖာ္က်ဴးေနေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ယေန႔၊ မေန႔၊ ေခတ္သစ္ ေခတ္ေဟာင္းလူမ်ား ႏႈတ္၌ရွိ ေနေလသည္။

    ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ခ်ိဳသည့္ ကဗ်ာဆရာ“ဖ႐ူးကီးဗစ္သြာမီ”မွ ကဗ်ာျဖင့္ ဤသို႔စပ္ဆိုထားေလ၏
رسوا ی عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدا نکرده که رسواکنم تورا

စကားေျပအဓိပၸါယ္….

    “အခ်စ္အတြက္ေၾကာင့္ အခ်စ္စိတ္၊ အခ်စ္ေ၀ဒနာေၾကာင့္ တေလာ ကလံုးတြင္ သိကၡာမဲ့ခဲ့ၾကေလသည္။

    ျမတ္အလႅာဟ္ကိုေၾကာက္ပါသည္။ ျမတ္အလႅာဟ္မလုပ္ပါေစႏွင့္။ အသင္ကိုလည္း သိကၡာမဲ့သူ၊ သိကၡာမရွိသူအျဖစ္သို႔ လုပ္သည့္အျဖစ္(ဤ အခ်စ္ေၾကာင့္)မေရာက္သြားပါေစႏွင့္။”

    ဤေနရာ၌ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤေခါင္းစဥ္၏ အခ်ိဳ႕စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အထူးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းမ်ားဖက္သို႔ ၫႊန္ျပပါမည္။ ၿပီးေနာက္ အခ်စ္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအျမစ္ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပသည္။

    အခ်စ္ဆိုတာ မီးႏွင့္ပမာတူပါသည္။ ခ်စ္သူ၏တည္ရွိမႈတစ္ခုလံုးကို မီးေတာက္တစ္ခုပမာျပဳလုပ္ေစသည္။ ၄င္းတည္ရွိေနမႈ (ဘ၀တစ္ခုလံုး)ကို အေရာင္ထြက္သထက္ ထြက္ေအာင္လုပ္ေလ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၄င္း၏ တည္ရွိေနမႈ၏ ခြန္အား၊ စြမ္းအား၊ အားလံုးကို ခြန္အားတစ္ခုတည္း အသြင္ ေဆာင္ေလသည္။ ထိုခြန္အားတစ္ခုတည္း၏ အမည္မွာ အခ်စ္ ျဖစ္ေလသည္။

    အမွန္တကယ္ အခ်စ္၏ခြန္အား၊ စြမ္းအားျပသမႈ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈမွာဤ သို႔ျဖစ္ေလ၏။

    ၄င္းမွာတစ္ခုသည္ အခ်စ္၏ကိုယ္ပိုင္ သာမန္ခြန္အားမ်ား ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ ခြန္အား၊ စြမ္းအား မ်ား အားလံုး၏ စုစည္းရာျဖစ္ေလသည္။

    မႏုႆလူသားခြန္အား၊ စြမ္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ အသိ ဥာဏ္ဦးေႏွာက္ဆိုင္ရာ ခြန္အား၊ အခ်စ္ေမတၱာဆိုင္ရာစြမ္းအား၊ မႏုႆ လူသား၏ အတြင္းရွိ ကာမစိတ္ စြမ္းအားတို႔ျဖစ္ပါသည္။

    ျမစ္ႀကီးတစ္ခုမွ ျမစ္ငယ္ေလးမ်ား ခြဲထြက္လာသည့္ပမာ ျဖစ္ေပ သည္။ အေရးႀကီးလိုအပ္မႈႏွင့္ အတူ ေျမအသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ စီးေနသည္ျဖစ္ေပ သည္။

    အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေခ်ာင္းငယ္၊ ျမစ္ငယ္မ်ား၌ စီးေန သည့္ေရမ်ားကို ရပ္ေစၿပီး ျမစ္ႀကီးတစ္ခုတည္း၌ စီးဆင္းၾကမည္ဆိုလွ်င္က်န္ သည့္ေျမအားလံုးသည္ ေျခာက္ေသြ႕သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမစ္တစ္ခုတည္းေရမ်ား လာျခင္း၊ ျမစ္ေရႀကီးျခင္း ကပ္ဆိုက္လာမည္မွာ သိသာထင္ရွားေနေလသည္။

    ထိုနည္းတူစြာ (ႏွလံုးသားကြဲေနသည့္ အခ်စ္သမားတစ္ေယာက္)ကို မိမိခ်စ္သူ၏ စိတ္မွအပ အျခားမည္သည့္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္ေသာကမရွိေတာ့ေခ်။

    ၄င္း၏စိတ္ဆႏၵ၊လုိအင္အာသီသမွာအၿမဲတမ္းမိမိအခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ အေၾကာင္းသာၾကားေနေစလိုေပသည္။

    ထိုင္၀ိုင္းတိုင္း၊ပြဲတိုင္း၌လည္းပဲခ်စ္သူေျပာသည့္အသံကိုသာၾကားလို ေလ၏။ မိမိတည္ရွိေနမႈ၏ အစတိုင္းအစတိုင္းတြင္ မိမိခ်စ္သူကိုရွာေဖြေနေလ သည္။ အျဖစ္အပ်က္တိုင္းကို သာမန္အစီစဥ္မ်ားကိုလည္းပဲ အခ်စ္၏စြမ္းအား ေၾကာင့္ႏွင့္ ခ်စ္သူႏွင့္ ႏြယ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေလသည္။

ေလတိုက္ခတ္မႈတိုင္း …..
ႏွင္းက်တိုင္း …..
ျမစ္မ်ား၏ လိႈင္းသံမ်ား …..
သစ္ပင္မ်ား၏ သစ္ရြက္တို႔၏လႈပ္ရွားမႈ …..
ေက်းငွက္မ်ား၏လႈပ္ရွား၊ အေတာင္ခတ္မႈ …..
ၾကက္မ်ား၏အသံ …..
မႏုႆလူသားမ်ား၏ သြားသည့္ျပန္သည့္အသံမ်ား …..
အားလံုးတြင္ မိမိခ်စ္သူကိုျမင္ရၿပီး ခ်စ္သူ႔အသံကို ၾကားရေလသည္။

    အခ်စ္သမားတစ္ေယာက္၏ အႏၲရာယ္သည္ ဤေနရာမွစတင္ေလ သည္။ အေၾကာင္းသည္ကား …… အခ်စ္သည္ ဤအေျခအေန၌ မည္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အကြပ္အထိန္းကို လက္မခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးေနာက္ခ်စ္သူ၏ပမာသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ျဖစ္သြားၿပီး ၄င္းၿမိဳ႕ အားပ်က္စီး၊ ေခ်မႈန္းမႈရန္သူတပ္သားမ်ား၀န္းရံထားၿပီး၊ ထုိၿမိဳ႕ကို ကာကြယ္ ေပးရန္ မိမိထံ မည္သည့္ ကိရိယာ၊ တန္ဆာပလာမွမရွိ မိမိ၏ၿမိဳ႕အား အျမန္လက္ ေျမႇာက္ လိုက္ရသည့္ပမာျဖစ္ေလသည္။ (ထိုနည္းတူစြာ) ခ်စ္သူ အေနျဖင့္ မိမိ၏ တည္ရွိေနမႈတစ္ခုလံုးကို အခ်စ္၏ေရွ႕၀ယ္ လက္ေျမႇာက္ ေပးလိုက္ေလသည္။

    ထိုအခ်ိန္ အခ်စ္ေမတၱာသည္ ၄င္း၏လည္ပင္း၌ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ၿပီး လိုသည့္ေနရာ ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။ ထိုေနရာသည္ တႏွစ္စာ၀တ္ ေက်ာင္း    ေတာ္ပင္ျဖစ္ေစ ….. (သို႔မဟုတ္) ႐ိႈင္တြာန္(ေနရာ) ျဖစ္ေစ! …..

    ဤေျမေနရာ၌ အခ်ိန္အခါ၌ အကယ္၍ ၄င္းအခ်စ္႐ံႈးသမားအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္လမ္းဖက္သို႔ၫႊန္ျပ ေပးမည့္သူမ်ားမရရွိပါက ဘာမဆိုလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

    အေၾကာင္းသည္ကား - ရွိသမွ်အရာအားလံုးသည္ ၄င္း၏ခ်စ္သူမွ အပအလကားဟုသတ္မွတ္ထားေလသည္။နာမည္ပ်က္ျခင္း၊နာမည္ေကာင္း ျခင္း၊ ဂိုနာအျဖစ္ငရဲ၊ သန္႔စင္မႈ၊ စသည္ျဖင့္ အားလံုးသည္သူအဖို႔တစ္ထပ္ တည္းျဖစ္ေလ၏။

    အခ်စ္႐ံႈးသမားဟာမနက္ဖန္အတြက္လည္းထည့္မစဥ္းစားထားသလို မိမိႏွင့္မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဂ႐ုမျပဳေတာ့ေခ်။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ဓေလ့ရ႐ိုးရာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုလည္း အေလးမထား ေတာ့ေခ်။ ထိုဓေလ့ရိုးရာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ လူမႈေရးအရာျဖစ္ပါေစ၊ စာရိတၱအရာျဖစ္ပါေစ …..

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဤအေျခအေန၌ (မွားယြင္းသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္) မရွိေခ်။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ သတင္းမရွိျဖစ္၍ ဟိုဟိုဒီဒီဘ၀ ျဖစ္ေနေလ၏။ မိမိဘ၀၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအားလံုးကို ဤ(အခ်စ္) အတြက္အသံုး ခ်ေလ၏။

    ၄င္းအခ်စ္႐ံႈးသမားကို သတိျပန္၀င္လာသည့္အခါ… ဤသတိျပန္၀င္ လာမႈသည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္သာမန္အားျဖင့္ အခ်စ္ျဖင့္ေရာေထြးေနသည့္ ရာဂျဖင့္ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ၊ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳၿပီးမွ ျဖစ္ေလသည္။

    ထိုအခါအားလံုး ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး အမွားအယြင္းမ်ားကို ျပဳၿပီးခ်ိန္ ျဖစ္သြားသည့္ အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈ ဆိုသည့္ မုန္တိုင္း ထန္ပါေတာ့ ေလသည္။

    အတိတ္ကာလ၏ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ေနာင္တ တရား သည္ ၄င္းအခ်စ္႐ူး၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း အထုပ္တစ္ထုပ္ျဖစ္ သြားေလ၏။သို႔ေသာ္လည္း၀မ္းနည္းဖြယ္ပင္တည္း…ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤ အခ်ိန္ဟာအရမ္းေနာက္က်သြားေလၿပီ။အခ်ိန္ဟာလက္မွထြက္သြားေလၿပီ။

    ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခုခုက်ဴးလြန္ ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုခုအတြင္း ေနာတရျခင္း၊ ျပန္လည္အသိ၀င္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ (သို႔မဟုတ္) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) အိမ္ႏွင့္ေ၀းေ၀းေနျခင္းျပဳလုပ္၍ အေ၀းတစ္ေနရာ၌အထီးက်န္ဘ၀ျဖင့္ေနထိုင္ ေလသည္။

    ရာဇ၀တ္မႈ၊ ဂိုနာအျဖစ္ဒုစ႐ုိက္ဗဟိုဌာနမ်ား … မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ အသိတရား၀င္လာျခင္းသည္လည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္အစပထမပိုင္းေလးမ်ားသည္ အျပင္ပိုင္း အားျဖင့္သာမန္ေလးမ်ား၊ ႐ိုး႐ိုးေလးမ်ားျဖစ္သည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားမွ (အၿမဲ တေစ) သတိ၊ အသိ ႏွင့္ေနထိုင္ရေပမည္။

        ဂိုနာျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္၊ မေကာင္းမႈကိုစတင္ၿပီးသာမန္အၾကည့္၊ အျမင္ေလးေၾကာင့္ အသိတရားျပန္၀င္လာႏိုင္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ - ပထမအစတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လြယ္ကူသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ကိုယ္ကိုအႏၲရာယ္ဧရိယာမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အခ်ိန္လြန္ သြားေခ်ၿပီး …..

    အလုပ္ေကာင္း အကိုင္ေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရေပမည္။ မိမိ၏ အခ်ိန္ကို ပညာဆည္းပူးျခင္းႏွင့္ အားကစားစသည္ကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ား အတြက္အသံုးျပဳရေပမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ အေတြးအျမင္ကို ေမ့လိုက္ရေပမည္။ အထက္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခက္အခဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ျမွဳပ္ၿပီး ေမ့ေလ်ာ့ေန လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား(ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား) ႏွင့္ေ၀းေ၀းေရွာင္ရေပမည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည့္ အခ်က္အတြက္ရွိသည့္ ကြက္လပ္ ကေလးတစ္ခုကို မိမိ၏ (အနာဂတ္တြင္)လာမည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ ဇနီးေလာင္း ေလးအတြက္သိမ္းထားရေပမည္။

    တခါတေလ အျပင္ပိုင္းအရ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း စစ္မွန္ၿပီးအတြင္း ပိုင္း၌ တဏွာ၊ ရာဂ ႏွင့္ ေရာေထြးေနသည့္ အခ်စ္မ်ားမွ အျပင္းအထန္ေရွာင္ၾကဥ္ ရေပမည္။

    လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ တစ္ခုမွာလည္း …..

    ဤအေျခအေန၌ ပိုမို၍ ေလးလံတာ၀န္ရွိေပသည္။ (တာ၀န္ပိုႀကီး ေပသည္။)

    မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို မိတ္ေဆြပီပီ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ ယုယုယယ နည္းျဖင့္ ၄င္းေမ့ေလ်ာ့ သတိမဲ့ေနမႈ၊ ဂ႐ုမရွိမႈကိုႏိုးထေပးရေပမည္။ဤအလုပ္ ကို ၄င္းအေနျဖင့္ ဆံုးမ၊ ၾသ၀ါဒ၊ သတိေပးမႈ လက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္အေသြး ပိုင္ရွင္အျဖစ္ သိၿပီးမွလုပ္ရေပမည္။

* * * * *

အသင္ ... ဘာသာေရးစာအုပ္ေကာင္း၊ စာေပမြန္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစဖို႔ ဘဝကို ရင္ဆိုင္ပါ ၊ထြက္မေျပးပါႏွင့္။
*****
အခန္းက႑(၁၁)
အခ်စ္ႏွင့္စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္မ်ား

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထြက္ေျပးမႈမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို လုပ္ႀကံအဆံုးစီရင္ျခင္း တို႔၏အေၾကာင္းခံမွာ အတိတ္က ခ်စ္သူဘ၀၏ အိမ္မက္မ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    လူငယ္လူရြယ္တိုင္း တေန႔ေန႔ မသန္႔ရွင္းသည့္ အခ်စ္ေမတၱာ၊ အခ်စ္ မီးေတာက္သည့္အခါ ဤအႏၲရာယ္ေအာက္သို႔ အၿမဲေရာက္ရေလသည္။

    အရာအားလံုး ယုတ္စြအဆံုး ၄င္းလူငယ္လူရြယ္ ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္၏ အခ်ိဳ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအရင္းႏွင့္ေ၀းေ၀း ေတာသူမ်ားပင္ ဤအႏၲရာယ္ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရရွာေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ….. ဤအႏၲရာယ္မွ တတ္ႏိုင္သမွ်ေ၀းေ၀းေရွာင္ ၿပီးေနရန္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္လူရြယ္တိုင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားကို အသိမေပးမျဖစ္ ေပးသင့္ ေပသည္။

    “အခ်စ္” ဆိုသည့္ ေပါင္းပင္ေလးဟာ အျခားေပါင္းပင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်က္အလြန္လ်င္ျမန္ႀကီးထြား၊ တိုးတက္ေလသည္။ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း တစ္ႏွစ္တာ အလုပ္ကိုလုပ္ေလသည္။

    ေျပာရေရးရမည္ဆိုလွ်င္ ….. ကၽြန္ေတာ္တင္ျပထားၿပီးသည့္အတိုင္း တခါတေလအခ်စ္အတြင္း (အၾကည့္ေလးတစ္ခ်က္အတြင္း) အလြန္တရာ အင္အားစြမ္းအားႀကီးမားသည့္ သစ္ပင္ႀကီးပမာ အသြင္ေဆာင္ေစသည့္မ်ိဳးေစ့ ကိုေပးေလသည္။အထူးသျဖင့္အခ်စ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစြမ္းရည္ပညာပိုင္ရွင္ မ်ားအတြက္ျဖစ္ေပသည္။

    ဟုတ္ပါသည္ ….. မွန္ပါသည္ ….. တခဏေလး၊ တစ္ခ်က္အၾကည့္ ေလး၌ပင္ အလုပ္အားလံုးကိုလုပ္သြားေလသည္။

    အခ်စ္၏ အထူးအေျခအေနသေဘာတရား၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေခါင္းစဥ္ကိုမ်ားမ်ားေလ့လာမွတ္သားရေပမည္။၄င္း ၏အႏၲရာယ္မ်ားကိုလံုး၀အေလးအနက္ထားရေပမည္။ယခုကၽြန္ေတာ္အေန ျဖင့္ၿပီးခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးခန္း အခ်စ္၏အႏၲရာယ္မ်ားအခန္းကို ေရွ႕ဆက္တိုးၿပီး အခ်စ္၏အျခားအႏၲရာယ္မ်ားကို စီစစ္ေဆြးေႏြးတင္ျပ သီကံုးပါမည္။

အခ်စ္ႏွင့္စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္မ်ား!

    မည္သည့္ အရာမွ်စိတ္ကူးယဥ္  အခ်စ္ေလာက္၊ စိတ္ကူးယဥ္မႈ မရွိေခ်။

    သမိုင္းအရ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အခ်စ္ႏွင့္စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္တို႔ အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမွ အလြန္ေရွးက်လွေပသည္။

    ဤေက်ာ့ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္၌မိသူအေပါင္းတို႔သည္အၿမဲတေစ အိမ္မက္ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀တည္ေဆာက္ရေလသည္။၄င္းတို႔၏အရာရာတိုင္းသည္  ဤေလာကႏွင့္ကြာျခားေလသည္။

    ၄င္းတို႔ေလာက၏ တိုင္းတာမႈမွတ္ေက်ာက္သည္ ကၽြႏု္ပ္ေလာက၏ တိုင္းတာမႈမွတ္ေက်ာက္ႏွင့္ မတူေခ်။ ၄င္းတို႔ေလာက၏ ျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားကို ၄င္းတို႔၏အေျပာအရဆိုလွ်င္ ျမင္သာျမင္ႏိုင္ၿပီးေျပာျပ၊ တင္ျပလို႔မရဟုဆိုထား ေလသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ….. ဤသာမန္႐ိုး႐ိုးဘ၀အတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ ခ်စ္သူမ်ား၏ဘ၀ကို ပံုေဖာ္၊သ႐ုပ္ေဖာ္ဖို႔ စြမ္းအားမရွိဟု ဆိုၾကေလသည္။

    “အခ်စ္ကဗ်ာဆရာမ်ား၏” အ့ံၾသဖြယ္စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ကဗ်ာမ်ား၏ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေျပာင္းသာယာမႈသည္ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ (သို႔မဟုတ္) အစားထိုးအခ်စ္၏ စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္ မ်ားေက်းဇူးေၾကာင့္ အေၾကြးေၾကာင့္ဟု ဆိုေလသည္။

    ဤ သက္ေသ အေထာက္ အထားေၾကာင့္ လည္း…..ႏွလံုးသား ကြဲအက္ ေနသည့္ အခ်စ္ သမားေလး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ဤ စိတ္ကူး ယဥ္အိမ္မက္ မ်ားေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္အခါ ဤမွ်လွပေကာင္း မြန္သည့္ အခ်ိန္ေလး ခ်စ္သူအတြက္ ဆက္သြယ္ရမႈမရွိဟု ေတြးမိေလသည္။

    စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္ေလးေၾကာင့္ ပထ၀ီေျမႀကီးႏွင့္ အာကာသမိုး ေကာင္းကင္၊ ၾကယ္တာရာမ်ား ျမဴးတူး ၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ (စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္သူ အခ်စ္သမားေလး) အတြက္ ေပ်ာ္စရာ၊ ရႊင္စရာ၊ ျမဴးစရာသာယာၾကည္ႏူးစရာေလာကႀကီးႏွင့္ အႏိႈင္းမဲ့အရသာကို ရုတ္တရက္ ခံစား ပိုင္ဆိုင္ရေလ၏။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈဟာ မိမိ၏ ခ်စ္သူ ႏွင့္ျဖစ္သြားသည့္အခါ သူ (စိတ္ကူးယဥ္သူ) ၏ အိမ္မက္မ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္ စိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အာနိသင္နည္းသြားသည္ကိုျမင္ရေလသည္။ တနည္းဆိုလွ်င္ သဘာ၀အရာရာတိုင္းသည္ အမွန္တရား၏ စည္းကို အလြန္ ေက်ာ္သြားေလ၏။

    ထိုအခ်ိန္အခါ ၄င္း၏ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးသည္ ေၾကာက္စရာမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးသြားေလသည္။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲၿပီးအခ်စ္ေၾကာင့္အ႐ူးအမူး ျဖစ္ရမည့္ အစား၄င္း၏ႏွလံုးသား၌ မာေက်ာမႈကိုျဖစ္ေစေလသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ သူ႔အေနျဖင့္မိမိကို တစ္ေယာက္တည္း၊ တစ္ဦးတည္းအထီးက်န္ဘ၀ျဖင့္ မေအာင္ျမင္သူဟု ခံစားရေလသည္။

    တစ္ခါတစ္ရံဆိုသူ႔အားလွည့္စားျဖားေယာင္းသြားသည္ဟုထင္မွတ္ ေလသည္။သို႔မဟုတ္ လွ်ို႕၀ွက္ၿပီးဖံုးကြယ္ၿပီး ၄င္းအားစိမ္းကားေနသူမ်ား၊ ရန္ၿငိဳးရွိသူမ်ားႏွင့္ မနာလို၀န္တိုသူမ်ားက ရန္ၿငိဳးေၾကာင့္ ျပဳ ၾကသည္ဟု ေတြးေလသည္။

    အရာတစ္ခုခုအတြက္ ထင္ျမင္မႈဟာ ဤမွ် ႏွလံုးသားကို နက္႐ိႈင္း ေလးနက္ေစခဲ့လွ်င္ ထိုအရာအစစ္အမွန္ဟာ ႐ူဟ္(၀ိဥာဥ္) မရွိေတာ့ျခင္း၊ တန္ဖိုးနည္းသြားျခင္းႏွင့္ အေလးအနက္နည္းသြားျခင္းဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါသလား။

    ဤအေျခအေန၌ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေလ၏။ လူထုအေနျဖင့္ အေ၀းရွိ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚ လွပသည့္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခုခုကို ေတြ႕ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ အလြန္တရာ၊ အလြန္အမင္းလွပၿပီး စိတ္၀င္စားစရာစု ထင္ျမင္ၾက ေလသည္။ သို႔ေသာ္ပန္းခ်ီကားအနီးေရာက္သည့္အခါ သာမန္ေရးသားမႈေလး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးအေရာင္ေလး ျခယ္ထားျခင္းမွ အပအျခား ဘာမွ်မဟုတ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသကဲ့ပင္ျဖစ္ေလသည္။

    ဤေနရာ၌ အခ်စ္ေမတၱာသည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္မိမိ၏ေပါက္ကြဲမႈကို ျပေလသည္။အခ်စ္ေမတၱာ၏စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္ႏွင့္လက္ေတြ႔အျဖစ္မွန္တြင္ မည္မွ်ကြာျခားသြားေၾကာင္း ျမင္ရေလသည္။ ၄င္း၏ရလာဒ္အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ထြက္ေျပးျခင္း၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုလုပ္ႀကံအဆံုးစီရင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေလသည္။ (သို႔မဟုတ္) အျခားအစြန္းေရာက္မႈ တစ္ခုခုကို လုပ္ေလသည္။
အခ်စ္ႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား

    ႏွလံုးသားလမ္းမွာ ကၽြန္းခံေနသည့္ အခ်စ္သမားမ်ားသည္ အမ်ား အားျဖင့္ မိမိခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ အေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္ အတိုင္းထက္အလြန္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ပလပ္ျခင္းကိုုျပဳေလသည္။ (သို႔မဟုတ္)အကယ္၍အတိုင္းထက္ အလြန္ ခ်စ္သူကိုခြင့္မလႊတ္ႏိုင္လွ်င္လည္း အနည္းဆံုးဤအတြက္အသင့္ရွိ ေလသည္။

    အခ်စ္မီးေတာက္၏ အပူရွိန္ေအးသြားသည့္အခါ အခ်စ္သမားဟာ ခ်စ္သူထံမွ အံ့ၾသစရာေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား၊ အားကိုးမႈမ်ားကို ထားလာ ေလသည္။

    ဤေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား၊ အားကိုးမႈမ်ားသည္ လံုး၀အေျဖမေပး ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ ညည္းျခင္း၊ တိုင္တည္ျခင္းမ်ားကို စတင္ေလေတာ့သည္။

    ဤရလာဒ္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အနာဂတ္ဘ၀ကို ယုတ္စြအဆံုး ႏွစ္ဦး ပင္အတူေနရပါေစ ဂ်ဟႏၵမ္ ဘ၀အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလိုက္ေလေပမည္။
အခ်စ္ႏွင့္လက္စားေခ်မႈ(ကလဲ့စားေခ်မႈ)

    အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးမ်ားမွ ေနာက္အႏၲရာယ္ႀကီး တစ္ခုမွာကလဲ့စားေခ်ျခင္းျဖစ္ေလသည္။အခ်စ္သမားဟာခ်စ္သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္ မႈကိစၥတြင္ ရည္မွန္းခ်က္အထိမေရာက္ေတာ့ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏ႏွလံုးသား၌ ကလဲ့စားေခ်ရန္ စိတ္အျပင္းအထန္ ထၾကြလာ ေလသည္။

    အတိတ္သမိုင္း၌ ခ်စ္သူမ်ား၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အင္မတန္လူမဆန္ သည့္ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားရွိေလ သည္။ အသတ္ခံရသူသည္ အျခားသူလည္းမဟုတ္ေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ မေန႔က (တခ်ိန္က) ၄င္း၏ခ်စ္သူ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

    ဤကိစၥအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ရွင္းလင္းျပတ္သားေနပါသည္။ ဤခ်စ္သူ သူပုန္စိတ္ ေသာင္းက်န္းသည့္ အခ်စ္စိတ္ဟာ မိမိ၏ ခြန္အား အင္အားရွိေနသည္ကိုပင္ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္ေလးပင္ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်စ္သူ၏ကၽြန္အျဖစ္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္လံုး၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္သြားသည့္ အခါ ၄င္း၏စြမ္းအား၊ ခြန္အားသည္မၿငိမ္းေအးသြားသည့္အျပင္ အျပင္းအထန္ ကလဲ့စားေခ်ရန္ အဆင့္သို႔ ေျပာင္းသြားေလသည္။ (သာဓကအားျဖင့္ အေျမာက္တစ္ခုဟာ အကယ္၍ေရွ႕မွထြက္ဖို႔ တစ္ခုခုပိတ္ဆို႔တားဆီးထား လွ်င္အေနာက္ဖက္သို႔လာ၍ ကြဲတတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေလသည္။)

    ခ်စ္သူႏွင့္အခ်စ္ခံရသူတို႔အၾကား ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈေၾကာင့္ အားကိုးမႈ ေၾကာင့္ လာသမွ်၊ အရာအားလံုးကို ဥပကၡာျပဳခဲ့သလို၊ အခက္အခဲျပႆနာ မွန္သမွ်ကိုခုခံ ရင္ဆိုင္ခဲ့သလို ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား အေျဖမေပးေတာ့ခ်ိန္ တြင္လည္း ကလဲ့စားေခ်ရန္အတြက္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ဂ႐ုမျပဳေတာ့ေခ်။
ထိုအခါေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိလုပ္ရပ္၏ ထိေရာက္မႈကို မျမင္ရမေတြ႕ရ မျခင္း ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္၍မေနေခ်။

    အကယ္၍ မိမိကုိယ္ကို ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ ခြန္အား၊ စြမ္းအားမရွိမႈခံစားရ ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္၊ သတ္ေသရန္လုပ္ေလ၏။ ဤကဲ့သို႔ေသာ နမူနာ မ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိေလသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ခ်စ္သူထံမွ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ဆီမွ ကလဲ့စားေခ်မႈကို ျပဳၾကေလသည္။

    ဤအရာမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုး ဆံုး႐ံႈးမႈဆိုသည့္ ရလာဒ္ကိုသာ ေပးသည့္ အခ်စ္မီး၊ တဏွာ၊ ရာဂ မီးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား မွ တစိတ္တေဒသျဖစ္ေလသည္။

* * * * *

အသင္ .... လမ္းမႀကီး မျဖစ္ႏိုင္လည္း လမ္းသြယ္ေလးေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ... သူရိယေနမင္းႀကီး မျဖစ္ႏိုင္လည္း ၾကယ္ေလးတစ္ပြင့္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ .... ဘာသာေရး စာအုပ္၊ တစ္အုပ္လုံး အတြက္ မလွဴ ႏိုင္လည္း တစ္ရြက္ေလာက္အတြက္ေတာ့ လွဴႏိုင္ပါတယ္ ...

**********
အသင္ မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း အသင္ အတြက္  စဝါးဗ္ေတြကို ထြန္းေပါက္ ျဖစ္ထြန္း ေစေနမဲ့ အဖိုးတန္ သာသနာ့ စာေပမြန္မ်ား ထုတ္ေဝ ႏိုင္ဖို႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္း၊ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အဘယ္ေၾကာင့္မႀကိဳးပမ္း၊အားထုတ္ ရပါ သနည္း ?

********************

အခန္းက႑(၁၂)

စီးပြားေရးဆန္သည့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား

    ယခုေခတ္ကာလ၏ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ အခက္အခဲ တကာ့ အခက္ခဲဆံုးႏွင့္ အလြန္ တရာ ႐ႈတ္ေထြးေပြလီမႈ ကိစၥတစ္ခုအသြင္ ေဆာင္သြားေလၿပီ။

    အခ်စ္ႏွင့္၄င္း၏ အႏၲရာယ္မ်ား စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုၿပီးခဲ့သည့္ အေရးႀကီးေဆြးေႏြးမႈဖက္သို႔ ျပန္လွည့္ ၾကပါစို႔။

    အကယ္၍ အံ့ၾသစရာဟု မထင္မွတ္မည္ ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း သည္ အမ်ိဳးအစားမ်ားရွိေလသည္။

စီးပြားေရးဆန္သည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား

မေကာင္းသည့္လိုအင္ဆႏၵ အာသီသအရ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား

စကၠဴဆန္သည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား

အျခားအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိေလသည္။

    ထိုအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အမ်ိဳးအစားတိုင္း၌ အခ်ိဳ႕ အမွတ္အသား လကၡဏာ မ်ားရွိေပသည္။ ၄င္းအမွတ္အသား လကၡဏာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

    စီးပြားေရးဆန္သည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား၏ အမွတ္အသား လကၡဏာမ်ားမွာ …..

မဟာေငြႏွင့္ခန္း၀င္ပစၥည္းမ်ားျပားျခင္း

ေရပိုင္၊ ေျမပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ စသည္ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

တခါတေလ သတို႔သမီးေၾကး ဆိုသည့္အမည္ျဖင့္ ေငြအေျမာက္အမ်ား ေတာင္းခံျခင္း(အမွန္တကယ္ အစၥလာမ္မီရွရီအတ္၌ သတို႔သမီးေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္စနစ္ အေထာက္အထားမွ် မရွိေခ်။)

သို႔မဟုတ္ အျခားအမည္မ်ားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံျခင္း

(မွတ္ခ်က္။    ။အမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အီရန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ သတို႔သမီးေၾကး မရွိေသာ္လည္း ဟိုတယ္မွာမဂၤလာဆာင္မွ၊ ဒီဟိုတယ္မွ၊ သတို႔သမီးအတြက္ အ၀တ္က ဘယ္ေလာက္တန္မွ စသည္ျဖင့္ အေျမာက္အမ်ား ကိစၥသည္လည္း ပါ၀င္ေပသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ)

    တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ စီးပြားေရးဆန္သည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း မ်ား၌ အေျခခံသာမန္အားျဖင့္ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာပစၥည္းအရင္းအႏွီးသည္ အေျခခံ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ေလသည္။

- စရ္၀သ္မရ္အီ

- စရ္၀သ္နာမရ္အီ


စရ္၀သ္မရ္အီ
    အဓိပၸာယ္မွာ ေကာင္ေလးႏွင့္ ေကာင္မေလးတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာ၏ စာရင္းအတိအက်ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ႏြယ္ေနသူမ်ား(ဥပမာအားျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါး၊ အစ္ကို၊ ညီ၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္ မည္သူမဆို ကြယ္လြန္သြားရာ ၄င္း၏ ပစၥည္း အားလံုး (သို႔မဟုတ္) အခ်ိဳ႕ကို သတို႔သားႏွင့္သတိုးသမီးတို႔မွ အေမြအျဖစ္ရ သည့္ဥစၥာပစၥည္းမ်ား)၏ စည္းစိမ္၏စာရင္း အတိအက်ကိုေခၚဆိုပါသည္။
    စီးပြားေရးဆန္သည့္ ထိမ္းျမားမႈမ်ား၌ ဤဥစၥာပစၥည္း၊ စည္းစိမ္ အားလံုး၏စာရင္းအင္း အတိအက်ရွိရေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ရလာဒ္မွာ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးအေနျဖင့္ အေမြအႏွစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားကာ မိမိ ၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ကြယ္လြန္မည့္ရက္ကို တြက္ေနၾကေလ၏။

စရ္၀သ္နာမရ္အီ
    ဆိုသည္မွာ သတို႔သားႏွင့္သတို႔သမီး၏ေသြးခ်င္းေတာ္စပ္သူ ျဖစ္ေစ၊ အေ၀းမွေတာ္စပ္သူျဖစ္ေစ တို႔၏ ရာထူးအဆင့္အတန္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။၄င္း ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ လမ္းေဖာက္ၾကေလသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရာထူးအဆင့္အတန္း ခြန္အားရွိ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေလသည္။ ထိုပါတီ၏ခြန္အား အားပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၌မိမိ တို႔၏ တိုးတက္မႈဟု သတ္မွတ္ အထူးျပဳၾကေလသည္။
    ဤစရ္၀သ္နာမရ္အီ၏ တန္ဖိုးမွာ တစ္ခါတစ္ေလ(သတို႔သားျဖစ္ေစ၊ သတို႔သမီးျဖစ္ေစ) တဖက္ဖက္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကို ရာထူး တစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) အလုပ္တစ္ခုခု စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစသည့္ ၄င္း၏ အေရးပါမႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံအျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ထက္ပင္ပို၍ မ်ားျပားေလသည္။

    ဤကိစၥတြင္ကြာျခားမႈရွိေပသည္။ (ထိုကြာျခားမႈမွာ)

    စရ္၀သ္နာမရ္အီေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ သတို႔သားႏွင့္သတို႔သမီးတို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းမ်ားဖက္မွ လာမည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ျမတ္အလႅာဟ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေရးႀကီးလိုအပ္လာပါက ၄င္းတို႔၏ တိုးတက္မႈအတြက္ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အေျခအေန လမ္းမ်ားဖြင့္လာရန္ ေန႔၌ည၌ အားျပဳေနေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ ထိမ္းျမားမဂၤလာမ်ား၌ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ မႏုႆလူသား စိတ္ပါမႈ မပါမႈသည္ မွတ္ေက်ာက္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပမႈ လိုမည္ဟုပင္ မထင္ေခ်။

    စာတတ္ေပတတ္မ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုသည္မွာလည္း အေရးမႀကီး ေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေဆြးေႏြးမႈအားလံုး စရ္၀သ္မရ္အီျဖစ္ေစ၊ စရ္၀သ္နာမရ္အီျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ (အထူးသျဖင့္ သတို႔သမီး ဖက္)မွ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ေငြသာလွ်င္ အဓိက ျဖစ္ေလသည္။

    စီးပြားေရးဆန္သည့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီး(ေကာင္မေလးသတို႔သမီး)၏ ဂုဏ္က်က္သေရသည္ ကုန္ပစၥည္းပမာ ေရာင္းခ်လိုက္ သည့္အဆင့္အထိ ပ်က္စီးသြားရေလသည္။

    ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ …..

    ဤကဲ့သို႔ေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ မဂၤလာပြဲမ်ား ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ႐ိုးေနေခ်ၿပီ။

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မိဘမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ သစၥာရွိေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ မဂၤလာပြဲမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳၾကေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာမဂၤလာပြဲမ်ား၌ႀကီးမားသည့္ခၽြတ္ယြင္းမႈ၊အျပစ္အနာအဆာတစ္ခုႏွစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ေခ်။အစအဆံုးအျပစ္အနာအဆာ၊ကံမ ေကာင္းမႈမ်ား၊ စိတ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္တိုမႈမ်ား ျပည့္ေနေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ၄င္း၏ ရပ္တည္ေနမႈအတြက္ အေျခခံခဲ့သည့္အရာ (စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ၊ ပစၥည္း၊ ေငြ) ရွိေနသမွ်တည္တံ့ေနေလသည္။

    အကယ္၍ ေကာင္ေလး ႏွင့္ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္မလိုေတာ့ခ်ိန္၊ ဥစၥာပစၥည္းကိစၥ၊အေပးအယူကိစၥတြင္အဆင္မေျပ ေတာ့သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္းအိမ္ေထာင္ပ်က္ေလေတာ့သည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ နမူနာမ်ား အေျမာက္အမ်ားေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

    ဤသို႔ျဖင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား (ခင္ပြန္း) အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဇနီး၊ ၾကင္ေဖာ္မ်ားကို သစ္သီးကို သံုးေဆာင္ၿပီး အခြံကိုလႊင့္ပစ္ လိုက္ၾကသလို လႊင့္ပစ္လိုက္ ၾကေလသည္။

    စစ္မွန္သန္႔ျပန္႔၊သန္႔ရွင္းသည့္ အခ်စ္သာလွ်င္အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿမဲ (သာယာဖို႔)အတြက္အေၾကာင္းခံျဖစ္ေပသည္။၄င္းတို႔၏ဘ၀၌ဘာမွအေရးမပါ ေတာ့ေခ်။ ထိုအခါ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးၾကည့္လွ်င္ အဖိုးတန္ေစ်းႀကီး ဘတ္စ္ကား တစ္စီးႏွင့္ အဖိုးတန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုၾကည့္သကဲ့သို႔ၾကည့္ၾကေလသည္။
(တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထား ေလးစားၾက ေလသည္။)

    မိမိအတြက္ ခန္း၀င္ပစၥည္း၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ပစၥည္း၊ ဥစၥာ၊ စည္းစိမ္၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးကို အတိုင္းထက္ အလြန္ ေမွ်ာက္လင့္ခ်က္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သတို႔သမီးမ်ား) ၏ အိမ္ေထာင္ေရးကို ခက္ခဲမႈႏွင့္ ရန္ၿငိဳးႀကီးမႈကို ျဖစ္ေစေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားသည္ ႐ိုးလား၊ အမ်ားျဖစ္လာ သည့္အခါ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔မိသားစု၀င္မ်ား သည္ မိမိတို႔ဖက္ဆြဲေဆာင္ရန္ လိမ္လည္ၿပီး ေၾကာက္စရာလွည့္ျဖားမႈမ်ားကို သံုးၿပီး ကားအေကာင္းစားပိုင္ရွင္ တိုက္ပိုင္ရွင္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေလသည္။

    အိမ္ကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးေနာက္ မိုးခုႏွစ္ထပ္လံုး၌ပင္ ၾကယ္ေလး တစ္ခုေတာင္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာလိုဟန္သာရွိၿပီး အဆံ မရွိေၾကာင္းလည္း သိၾကေရာ ျပႆနာ၊ ရန္ျဖစ္မႈ၊ ႐ိုက္ၾကပုတ္ၾက၊ ေနာင္ခ်ိန္မ်ား စတင္ပါေတာ့ ေလသည္။ သူကိုသတ္ရမွာလား၊ ကိုယ့္ကို သတ္ေသရမွာလားဆိုသည့္ ဒိြဟ အဆင့္သို႔ေရာက္ေလသည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ မဇ္ဟဘ္(ေဖက္ရွီအာေအမမ္မီယာ) ၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ မ်ားအရဤကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေတာ္လွန္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္မဇ္ဟဘ္၏ အႀကီးအကဲ၊ ဦးေသွ်ာင္၊ ေခါင္းေဆာင္မွ ေငြေရးေၾကးေရးကို (အဓိကထား)ၿပီး မဂၤလာေဆာင္သူမ်ားကို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ တားျမစ္႐ံႈ႕ခ်ထားေလသည္။

    ထိုနည္းတူစြာ မဟာေငြမ်ားျခင္းကို မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမႈတြင္ကံဆိုး မိုးေမွာင္က်ျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။

    အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို မဟာေငြေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ အတူ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းစိမ္ထက္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသူမ်ား ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္းကို ျပဳရေပမည္။

    ဤသို႔ျဖင့္ ဤလုပ္ရက္လုပ္သည္ ေလာကသူ၊ေလာကသားမ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာ၊အတုယူစရာ ျဖစ္သြားေလသည္။

    မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

    မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၄င္း၏အလွအပ (တစ္ခုတည္း) အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၄င္းပိုင္စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဓန အတြက္အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ျမတ္အလႅာဟ္၄င္းကိုသူ႔အေျခအေန၌ လႊတ္လိုက္ေတာ္မူေလသည္။ (မိမိ၏ဂ႐ုဏာေတာ္၊ ေမတၱာေတာ္ကိုျဖတ္ ေတာက္လိုက္ေလသည္။)

    အီမာန္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔ ၊ ျဖဴစင္ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားပါေလ။

ၫႊန္း - ၀စာေအလြရွ္ရွီအာက်မ္း၊ အတြဲ - ၃၊ စာမ်က္ႏွာ - ၆

* * * * *
အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ

¬
အခန္းက႑(၁၃)

မေကာင္းသည့္လိုအင္ဆႏၵအာသီသ(တဏွာ)အရ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား
    
    မေကာင္းသည့္ လိုအင္ဆႏၵ(တဏွာ)သည္ အေရးအႀကီးတကာ့ အေရးႀကီးဆံုးႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အႏၲရာယ္အႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုး အေျခအျမစ္မ်ားအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ ျဖစ္သြားေလသည္။

    မေကာင္းသည့္ လိုအင္ဆႏၵ(တဏွာ)ကို တရား၀င္တရားေတာ္မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လိင္အရသာမ်ားႏွင့္ မေရာေႏွာသင့္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ - တရား၀င္အရသာမ်ားသည္ သဘာ၀တရားအရ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေပသည္။

    ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အခါ လိင္ဆက္ဆံမႈအရသာကို ရွာေဖြၾကသည္ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖို႔ မလိုေခ်။ သဘာ၀တရားႏွင့္ဖန္ဆင္းခံထားရသည့္ သေဘာတရားအေျခအေန အရ မႏုႆလူသား၏ သဘာ၀ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ပါသည္။ မႏုႆလူသား၏ ရပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္ေပသည္။

    သို႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ လိုအင္ဆႏၵ (တဏွာ၊ ရာဂ) ထက္အဆင့္ ျမင့္၊ ျမင့္ျမတ္သည့္အရာျဖစ္ေလသည္။

    စိတ္ကူးယဥ္ အတုအေယာင္မ်ား၊ မွားယြင္းသည့္စီစစ္မႈႏွင့္ အသိ ဥာဏ္မဲ့သည့္ လုပ္ရပ္၏အမည္မွာ လိုအင္ဆႏၵ(တဏွာ၊ရာဂ)ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း အတြင္း၌ အက်ိဳးမဲ့၊ အခ်ည္းႏွီးအေလ့အက်င့္မ်ား၊ မွားယြင္းလြဲမွားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႐ိႈင္တြာန္ႏွင့္ တိရစာၦန္တို႔၏ လကၡဏာမ်ားေရာေထြးေန ေလသည္။

    မေကာင္းသည့္လိုအင္ဆႏၵ(တဏွာ၊ရာဂ)၏အေျခမွာ အတင္း အဓမၼ ျပဳထားသည့္တန္ဖိုး၊ အေျခခံမႈႏွင့္ တခါတေလ ကေလးဆန္ဆန္ သို႔မဟုတ္ အ႐ူးအဆန္ဆန္ျဖစ္ေလသည္။

    တဏွာ၊ ရာဂအေပၚအေျခခံၿပီး ေဆာက္တည္ထားသည့္ အိမ္ေထာင္ ေရးဘ၀သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈသို႔ ေရာက္ရေလသည္။
    အေၾကာင္းမွာ ၄င္းအိမ္ေထာင္မႈရပ္တည္ဖို႔ အာမခံခ်က္မွာ အလြန္ တရာအားနည္းၿပီး ေရေပၚမွအျမွဳပ္ေရျမွဳပ္ (သို႔မဟုတ္) မိုးေကာင္းကင္မွ လွ်ပ္စီးတစ္ခု ပမာျဖစ္ေပသည္။

    တဏွာ၊ ရာဂေၾကာင့္တည္ေဆာက္သည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ လကၡဏာအမွတ္အသား အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ တဏွာ၊ ရာဂမဂၢဇင္း တြင္ျပည့္လွ်ံေနေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္ နမူနာအျဖစ္တင္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္တခါတရံ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တခါတေလမဂၤလာေဆာင္ ႏွင္းမႈမ်ား၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲသူမ်ား၊ တခါတရံ လုပ္စားကိုင္စားေနသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကုန္သည္မ်ားကဲ့သို႔ မိမိစီးပြားေရး ႏွင့္ အလုပ္ကိုထင္ေပၚ ေျပာင္ေျမာက္လာေစရန္ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အလုပ္အသစ္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကို လုပ္၍ ၄င္းအမည္ကို ႏႈတ္ဖ်ားမွမခ်ရန္လုပ္ေနသည္ ဆိုတာေမ့ေနၾကေလသည္။

    သို႔ျဖစ္ပါ၍ မတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုးတစ္ေန႔မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေန႔ကြာရွင္းျပတ္စဲေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အက်ယ္ေစ်းရွိသတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ တန္ဆာဆင္ေနရာယူေလ ေတာ့သည္။ ၄င္း၏အလုပ္ႏွင့္ ကုန္ကူးမႈအတြက္ က်က္သေရအသြင္ေဆာင္ သြားေလသည္။

    ႐ုပ္ရွင္ရွိမ်က္ႏွာမ်ားသည္ မ်က္ႏွာအစစ္အမွန္မဟုတ္ဘဲ ကရီးမ္ႏွင့္ မိတ္ကပ္ျဖင့္ ခ်ယ္ထားသည့္ ရုပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိထားရေပမည္။ ဤမ်က္ႏွာမ်ား၌ အျခားအမ်ိဳးအစား မ်က္ႏွာမ်ားရွိေနေပသည္။

    သို႔ေသာ္ တဏွာ၊ ရာဂကို ကိုးကြယ္သူ၊ မသိနားမလည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဤမ်က္ႏွာမ်ားအားလံုးကို အစစ္ဟုထင္ၿပီးထိုင္ေနေလသည္။ မိမိ၏ ဘ၀ကို ေရႏွင့္တူေသာသဲျပင္ႏွင့္ေရျပင္ေပၚကအျမွဳပ္ပမာကိုအေျချပဳေလ၏။ မိမိ၏တဏွာ၊ ရာဂကိုျဖည့္ဆီးရန္ မိမိကုိယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုပါ ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အခက္အခဲမ်ားတြင္ ေရာက္ေအာင္ပိုပေလသည္။ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ သူတစ္ပါးကိုလည္းဟိုေပါက္ဒီေပါက္ ျဖစ္ေစေလသည္။

    တဏွာ၊ ရာဂအေပၚအေျခခံသည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားမွ နမူနာ ေနာက္တစ္ခုမွာ တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္စ႐ိုက္ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ပမာအားျဖင့္ အားကစား တစ္ခုခု ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခုကိုၾကည့္၍ ခံစားမႈတစ္ခုခုကို ထုတ္ေဖာ္ျပ သည္စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္တြင္ျပဳရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ မေကာင္းသည့္အတုခိုးျခင္းကို အေျခခံသည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေလသည္။)

ေဘာလံုးျဖင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း

    လတ္တေလာအတြင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္သတင္း တစ္ခု ကိုေတြ႔ခဲ့ရေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိအမ်ိဳးသားခင္ပြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ံုးသို႔ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ေလ၏။ ကၽြန္မေယာကၤ်ားဟာေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၀ါသနာထံုသူျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္းထက္လြန္၍ေဘာလံုးပြဲကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ေလတယ္။ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေဘာလံုးပြဲရွိရွိ ပထမဆံုး လက္မွတ္၀ယ္သူမွာ ကၽြန္မေယာကၤ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ (အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္) ေဘာလံုးပြဲက်င္းပသည့္ေနရာမေရာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ နည္းျဖင့္မဆို တယ္လီေဗးရွင္း၌ရေအာင္ၾကည့္ေလသည္။ (သို႔မဟုတ္) ေရဒီယိုဖြင့္ၿပီး နားေထာင္ပါတယ္။

    အထူးသျဖင့္ ဖန္သားျပင္၌ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကိုၾကည့္ခ်ိန္ အရာ အားလံုးကို ယုတ္စြအဆံုး ညစာ၊ အိပ္ဖို႔၊ မိန္းမ၊ မိမိကေလးေတြကိုပါ ေမ့သြား ပါတယ္။ တျခားအေၾကာင္းေတြမႏွစ္သက္ပါဘူး။

    သူကုိယ္တိုင္လည္း ေဘာလံုးမကန္ပါဘူး။ ေငြအေျမာက္အမ်ားကို ေဘာလံုးပြဲေလာင္းခဲ့ပါတယ္။ တခါတေလဆို အေၾကြးေတာင္တင္ပါတယ္။

    အို၀မ္းနည္းေလစြ!  ဤေဘာလံုးပြဲ အခ်စ္သမား၊ ေဘာလံုး႐ူးဟာ ကၽြန္မကိုလက္မထပ္ခဲ့ဘဲ ေဘာလံုးႏွင့္သာလက္ထပ္ခဲ့ရင္ ပိုေကာင္းမွာပါ။

ကၽြန္မဒီလိုဘ၀၌ ေမာေနပါၿပီ။ အခုနစ္မြန္းၾကပ္တည္းေနပါတယ္!

    သို႔ေသာ္ ဤအမ်ိဳးသမီးသည္ ယခုမိမိေယာကၤ်ားႏွင့္ ကေလးတစ္ ေယာက္ရထားေလသည္။ သူမေယာကၤ်ားဟာ သူမကိုေဘာလံုးေၾကာင့္ယူခဲ့ သည္ဆိုတာ လံုး၀မသိေခ်။

    သူမကိုယ္တိုင္၀န္ခံေလ၏ ကၽြန္မေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲကို ၾကည့္ဖို႔သြား ခဲ့ပါတယ္။ ေဘာလံုးကစားသူမ်ား၏ အသင္းတစ္သင္းကိုႀကိဳက္မိပါတယ္။ဤ လူငယ္လူရြယ္ (ကၽြန္မေယာကၤ်ား) လည္း ကၽြန္မအတိုင္း ႀကိဳက္ပါတယ္။ဒါ ေၾကာင့္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးလက္ထပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နာမ္ပိုင္းအရ ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ဦး တစ္သင္း တည္းႀကိဳက္ခဲ့တာတူခဲ့ပါတယ္။

    (စာ႐ႈသူခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအေနျဖင့္)သူမေယာကၤ်ား ဟာ ဤတိုင္ ၾကားမႈကို ဘာေျပာခဲ့သလဲသိပါသလား ? ထင္မွတ္ေနပါသနည္း ….

    ေျပာသည္ကား …..

    မင္းျမင္တဲ့အတိုင္းပဲကြာ …..ငါကေတာ့ …..အဆင္ေျပမယ္ဆိုေနေပါ့ သည္းခံေပါ့။ မေျပရင္ေတာ့ ကိုယ့္လမ္းကိုေလွ်ာက္ေတာ့ ….. သြားေတာ့ ….. ေပါ့ ….. ျဖစ္ေလသည္။
စကၠဴႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ား

    ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မဂၢဇင္း၏ အထူးသီးသန္႔ စာမ်က္ႏွာကို ဖတ္ေလ၏။

    သမီးပ်ိဳေလး(၂၉)ႏွစ္အရြယ္ရွိေလ၏။အရပ္အေမာင္း…..စင္တီမီတာ ခါးအက်ယ္ ….. စင္တီမီတာ၊ ၀င္ေငြ ….. က်ပ္လစဥ္၊ ၀ါသနာရွိသည့္အရာ မ်ားမွာ ေတးဂီတ၊ အကအခုန္၊ ေလ့လာေရးခရီး၊ လွည့္ပတ္ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသည့္ ေယာကၤ်ားေလးကေတာ့ စိမ္းလန္းၿပီး ဂ်ံဳေရာင္ရွိသူ၊ အရပ္အေမာင္းကေတာ့ ….. စင္တီမီတာ၊ ခါးအက်ယ္အတိုင္း ကေတာ့ ….. စင္တီမီတာ၊ အသံေကာင္း၊ အသံယဥ္ရမည္၊ ေကာင္းသည့္ ဆက္ဆံမႈ၊ ေကာင္းသည့္႐ုပ္ရည္ႏွင့္ စကားေကာင္းတတ္သူျဖစ္ရမည္၊ ၀င္ေငြ ကေတာ့မပါ၊ မသိ၊ မည္သူမဆို (ဤအရည္အခ်င္းရွိလွ်င္) ႀကိဳဆိုပါသည္ဟု ျဖစ္ေလ။

    ဤေၾကျငာစာမ်က္ႏွာေလးသည္ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ဂ႐ုျပဳေစၿပီး ၄င္း အားဆြဲေဆာင္သြားေလ၏။ အေၾကာင္းမွာ မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္အျဖစ္ေတြ႔ေလ၏။ အျခားတဖက္၌လည္း ထိုေဖာ္ျပပါ႐ံုးအားဆက္သြယ္၍ ေကာင္မေလးကို ဆက္သြယ္ေလ၏။

    ဤ မဂၢဇင္း၏ အလယ္၌ ေမ်ာက္မဂၤလာပြဲ အေၾကာင္းလည္း ပါလာ ေလ၏။

    သို႔ေသာ္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္အတိုင္း စိတ္ေရာက္ေနေလ၏။ မိမိ အတြက္သာစဥ္းစားေနေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေသရ္အာလာန္ဂ္ႏွင့္ အလ္၀ါရ္အတြက္၀ယ္ေလ၏။ အရပ္အတိုင္းအတာအရွည္အက်ယ္၊ အရပ္ အေမာင္းႏွင့္ခါးအတိုင္း၊ ကခုန္မႈ ႏွင့္ အ၀တ္အစားအတြက္သာလွ်င္တင္းတိမ္ ေလ၏။

    မႏုႆလူသား၏ အရည္အေသြးအစစ္အမွန္မ်ား၏ အာမခံခ်က္ျဖစ္ သည့္ သစၥာရွိမႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကိုျဖစ္ေစသည့္အရာ အားလံုးကို ေမ့လိုက္ေလသည္။

မွတ္ခ်က္။    ။ ေသရ္အာဟန္ဂ္ (تیر آهن) ႏွင့္ အယ္၀ါရ္ (الوار) ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို အီရန္ႏိုင္ငံ တြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ဖူးေသာ ကၽြန္ေတာ္ (ဘာသာျပန္ဆိုသူ) ၏ (သာသနာ့)  ညီအစ္ ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားထံေမးျမန္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

    အေၾကာင္းမွာ ဤ(အထက္ေဖာ္ျပပါ) အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း မ်ားကို တစ္ခုမွ်မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း အျဖစ္မေၾကျငာထား သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။သတ္မွတ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားမွာလည္းမဂၤလာပြဲအတြက္ေဘာင္အျပင္ေရာက္ေနၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ စဥ္းစား ဥာဏ္မွာ မဂၤလာေဆာင္ရန္ (တရား၀င္မွန္ကန္ရန္) အလို႔ငွာမဟုတ္ေခ်။ မတတ္ႏိုင္သည့္အဆံုး အရပ္အေမာင္းအတိုင္းအတာအတိအက်၊ ခါးအက်ယ္ အ၀န္း၊ ေပါင္အတိုင္းအတာ အနည္းအမ်ားသာ ေၾကျငာ ၾကေလသည္။ (လိုလားၾကေလသည္။)ယုတ္စြအဆံုး (ခါး၊ ေပါင္အတိုင္းမွာ) တစ္စင္တီမီတာ အထိပင္ ျဖစ္ေနပါေစ …..

    သင့္ေလွ်ာက္သည့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းကို သီးသန္႔ ထုတ္ၾကေလသည္။ ဤမဂၤလာပြဲ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈအတြက္ စနစ္၌ပါ စကၠဴကို စုတ္ၿပဲေလ၏။ အေ၀းသို႔ပစ္ေလ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ကာလမ်ားေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ အၾကပ္အတည္း၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အေၾကြးမ်ားေအာက္၌ နစ္ျမွဳပ္ေနေလမည္။

    (ဆိုသည္မွာ ရွရီမဂၤလာကို အဓိကမထားဘဲ သာမညကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္အတြက္ ဒုကၡေသာကေရာက္မည္ဟုဆိုလိုပါသည္။ ေၾကျငာ စာမ်က္ႏွာအတိုင္းလိုက္ရွာၿပီး မဂၤလာေဆာင္ၾကသျဖင့္ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ အေနျဖင့္ စကၠဴႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဟု အမည္ေပးထားေလ၏။)


    အခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ တဏွာ၊ ရာဂႏွင့္ စီးပြားဆန္မႈႏွစ္ခု စလံုးေရာေထြးပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံမ်ားျပားစံုလင္လွ သည့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား၊ မေကာင္းမႈကံဆိုးမႈမ်ားဆိုသည့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။

    ဤမဂၤလာပြဲမ်ားထက္ဆိုးသည့္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး ဆန္သည့္ မဂၤလာပြဲမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ေခါင္းမကိုက္တာကို မိမိကိုယ္ကိုေခါင္း ကိုက္ေအာင္ မလုပ္တာေကာင္းပါသည္။ေခါင္းေအးေနတာကို အေအးအတိုင္း ထားလွ်င္ ေကာင္းေပသည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သာသနာ့အႀကီးအကဲ ဦးေသွ်ာင္မ်ားမွ အရာရာတိုင္းကို နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္အေတြးအေခၚမွန္ကန္ၿပီးစာရိတၱေကာင္းမြန္မႈ ႐ူဟ္(၀ိဥာဥ္) ႏွင့္ စာရိတၱမြန္ ႏွစ္ခုစလံုးေကာင္းသည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္သာ တိုက္တြန္းထားေလသည္။

    ဤသက္ေသအေထာက္အထားအရ မိသားစုကို သြန္သင္ဆံုးမမႈ၊ အဓိကက်မႈမ်ား၊ စစ္မွန္မႈမ်ားသည္ စိတ္ ပါ၀င္ေနသည့္ ႐ူဟ္(၀ိဥာဥ္)၊ အခ်စ္ ေမတၱာ(သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း)၊ ရက္ေရာ၊ ေဖာ္ေရြမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈသန္႔ျပန္႔သည့္ဘ၀၊ အမ်ိဳးေကာင္းမႈ၊ အီမာန္သက္၀င္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္သီလ၊ သမာဓိတို႔ကိုအားလံုး ထက္အေရးႀကီး လိုအပ္ေၾကာင္း ျပဆိုထားေလသည္။

    “အနံ႔ဆိုးႏွင့္မသန္႔ရွင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ေရာေထြးေနသည့္ ေျခာက္ေသြ႕ ၿပီးအေရာင္စံုသည့္ သစ္ဥ၊ သစ္ဖု၊ အရြက္၊အေခါက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။!”
    သာ၀ကေတာ္မ်ားမွေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဆိုလို သည့္ သစ္ဥ၊ သစ္ဖု၊ အရြက္၊ အေခါက္မ်ားမွ အဘယ္အရာျဖစ္ပါသနည္း?

    မိန္႔ေတာ္မူေလ၏ ကၽြႏ္ုပ္ဆိုလိုသည္မွာ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီးအေရာင္စံု သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မသန္႔ျပန္႔သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး အျပစ္ဂိုနာမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနသည့္ မိသားစုမ်ား၏ မေကာင္းသည့္ သြန္သင္မႈရထားသည့္ မိန္းကေလးျဖစ္ပါသည္။ (ေကာင္းမြန္ ေကာင္းျမတ္သည့္ စာရိတၱမြန္မ်ားမရွိသည့္ မိန္းကေလးျဖစ္ေပသည္။)
    
* * * * *


အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ


**********

 “ အၾကင္မည္သူမဆို ပညာတစ္ခုခုအား (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ ဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပါးအား ေရးသားသီးကုံးမည္ဆိုလွ်င္ လည္းေကာင္း ပညာႏွင့္ ဟဒီးစ္ က်န္ရစ္ ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ေရးသားသီကုံးသူ အတြက္ အက်ဳိးစဝါးဗ္ အျဖစ္မွတ္တမ္း တင္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ” (မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ))

ကန္ဇြလ္အာမါလ္က်မ္း ၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ (၂၈၉၅၁)


*****************************ဒုတိယပိုင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားအခန္းက႑(၁)

လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား

    အရပ္တိုင္းမွာ နာက်င္ဖြယ္ ညည္းတြားသံ မ်ားအသံက်ယ္ေန ေလသည္ …..!

    အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္ အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ တရားအရ (လိင္ကိစၥဆႏၵရွိမႈရွိေၾကာင္း) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိေပသည္။ ဤသဘာ၀ေတာင္းတ ခ်က္(လိင္ကိစၥ)ကို မွန္ကန္သည့္နည္းျဖင့္ လမ္းၫႊန္ျပသမႈမျပဳခဲ့လွ်င္ လူငယ္ လူရြယ္တို႔၏ ကံေကာင္းမႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈကို မိမိ၏ျပင္းထန္သည့္ ႐ိုက္ခ်က္ (လုပ္ရပ္)ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရေပလိမ့္မည္း။ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၾကကြဲ သြားေစလိမ့္မည္။

    ျမတ္အလႅာဟ္ခ်ီးျမွင့္ထားသည့္ ပင္ကိုအရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး မ်ားသည္လည္း အခုဖူးပြင့္ေနသည့္ ပန္းအဖူးအငံုေလး ေၾကြက်ပ်က္စီးရသကဲ့ သို႔ပ်က္စီးသြားရေပလိမ့္မည္။

    ၄င္းတို႔၏ လာမည့္အနာဂတ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္း အတြက္ႏွင့္ မိမိအတြက္ ေရေသာက္ျမစ္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည့္ နဗူဂ္(ခ)အရည္အေသြးႏွင့္ ေအဗ္ေသကာ(ခ)၀ါသနာ၊ အသစ္တီထြင္မႈ သည္လံုး၀အခ်ည္းနည္း အလကားျဖစ္သြားေလ၏။
    ဤလမ္းစဥ္၌ စေတးခံလိုက္ရသည့္ လူငယ္လူရြယ္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ေခ်။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အိမ္မက္မွႏိုးထလာၿပီး ေနာက္ (လမ္းမွန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္) မိမိ၏႐ူဟ္၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈႏွင့္ေနာင္တကို ခံစားရေလ သည္။ အရည္အတြက္အေျမာက္အမ်ားရွိေလသည္။

    ဤလမ္းစဥ္ ဤလမ္းစဥ္၌ စေတးခံရသည့္ လူငယ္လူရြယ္ အေျမာက္အမ်ား၏မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ စာမ်ား ကၽြန္ေတာ္ဆီ (က်မ္းျပဳဆရာ ေတာ္)ထံရွိေလသည္။

    ဤစာမ်ားေၾကာင့္ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ဖြင့္ဟပြင့္ထြက္လာေလသည္။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေခါင္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။

    စာေရးသူမ်ားအေနျဖင့္ မေျပာျပႏိုင္သည္အထိ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈ၊ ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္ခဲ့ၾကေလသည္။ မိမိ တို႔လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမာ ေစမည့္နည္းလမ္းကိုလည္းေတာင္း ဆိုထားၾကေလသည္။

    အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လည္းပဲ ဤမွ်အႏၲရာယ္၏ အေရးႀကီးမႈကို မသိခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္သတင္းရရွိထားမႈ သိရွိထားမႈအတြက္ ေၾကာင့္မလႊဲသာမေရွာင္သာ မိမိ၏စြမ္းအား၊ အင္အားႏွင့္အညီ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကို ဤအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိတရားေပးရေတာ့မည္။ အႏၲရာယ္ ကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအစစ္မ်ားဖက္သို႔ သတိျပဳေပးရမည္။ အသိ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
    ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္အလႅာဟ္အို အရွင္ျမတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏အကူအညီ အေဖးအမႏွင့္ ကင္းေအာင္ မထားပါႏွင့္ဟု ဒိုအာဆုမြန္ ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

    ပထမဦးစြာ ထုိစာမ်ားမွ တခ်ိဳ႕ကို (မူရင္းအတိုင္း) လူႀကီးမင္းတို႔အား ေရးသားတင္ျပပါမည္။

ပထမစာ

    ….. လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မိမိ၏ေဟာေျပာတရားပြဲ၌ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကို မိမိတို႔၏အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ မိန္႔မထားသျဖင့္ ဤစာကို ပို႔ရ၌အျမန္လုပ္လိုက္ပါသည္။

    ကၽြန္ေတာ္အၿမဲတေစ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနရသည့္ အခက္အခဲမွာ အမွန္ဆိုရလွ်င္ လိင္ကိစၥႏွင့္ တဏွာ၊ ရာဂကိစၥ ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္ကို အျမန္ႀကီးပ်က္စီးေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အခက္အခဲကို လူႀကီးမင္းအားတင္ျပပါ့မယ္။

    ကၽြန္ေတာ္ဟာအသက္(၂၃)ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မွန္ကန္၊ စစ္မွန္သည့္ သြန္သင္ျပမႈ မရခဲ့တာရယ္၊ အသိပညာမရွိခဲ့တာရယ္ေၾကာင့္ “လမ္းလြဲလမ္းမွားမႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လိင္ကိစၥတစ္ခု” ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဤမေကာင္းသည့္ အလုပ္ကို လုပ္လာတာ (၇)ႏွစ္ ဆက္တိုက္ရွိေနပါၿပီခင္ဗ်ား။

    အခုခ်ိန္ထိ ဤမေကာင္းမႈမွာ နစ္ေနပါတယ္။ ဤအလုပ္ကို မလုပ္ ေတာ့ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲႀကိဳးစားႀကိဳးစား မေအာင္ျမင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဤ လုပ္ရပ္စက္ဆုပ္ဖြယ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္စာအုပ္ထဲ၌ ဖတ္ရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္၌လည္း(လက္ေတြ႔) ခံစားေနရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္မ်က္လံုးေတြ အားနည္းကုန္ပါၿပီ။ အေၾကာေတြအားနည္း ၿပီး၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာအားနည္းျခင္းႏွင့္ တုန္ေနျခင္း၊ ပိန္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္း စိတ္မခ်မ္းမသာ မၾကည္ ျခင္းတို႔ကို ခံစားေနရပါၿပီ။

    တခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္မွာ အင္အား ခြန္အား အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆိုင္ထား သည့္အတြက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ့ ခြန္အားေတြေလ်ာ့သြားပါၿပီ။ (စာ၏ဆိုလိုခ်က္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္လည္း အေသအခ်ာ နားမလည္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အတင္းအဓမၼ ပညာဆက္ လက္သင္ေနရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္စာေရးဖို႔ ေဘာလ္ပင္ကိုကိုင္တိုင္း ေရးဖို႔ခြန္အားမရွိျဖစ္ရ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေဘာလ္ပင္ကိုခ်ၿပီး အားျပန္၀င္လာတဲ့အထိေစာင့္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေရးရပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္မႈလည္း နည္းသြားပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္အတြင္းစိတ္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအၿမဲတေစ နိမ့္ခ်ေနပါတယ္။

    မလြဲသာမတတ္သာလို႔ ေထာင့္တစ္ေနရာရာမွာ သြားသြားထုိုင္ၿပီး အၾကာႀကီးငိုပါတယ္။ မ်က္လံုးေတြဆို နီရဲကုန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ အက်ဥ္း ေျပာရရင္ သနားစရာ ကံမေကာင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူမဲ့သူ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။

    ဤမွ်ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျမင္ရ ပါလ်က္ ဤအလုပ္ကိုဘာေၾကာင့္လက္ မလြတ္ႏိုင္ရသည္ဆိုသည့္အခ်က္ လူႀကီးမင္းသိေကာင္းသိပါမယ္ခင္ဗ်ား?

    ဤအတြက္အေျဖလည္းကၽြန္ေတာ္ဆီမွာရွိပါတယ္။ယေန႔ဒီအလုပ္ ကိုလက္လြတ္ဖို႔ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္) မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးခင္ဗ်ား။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ တဏွာ၊ ရာဂႏိုးထလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (လြတ္ဖို႔) အင္အား ယုတ္သြားပါတယ္။

    အားလံုး(တဏွာ၊ ရာဂအႀကိဳက္) လုပ္ၿပီးၿပီဆို ေနာက္ငိုတာမ်က္ရည္ က်တာျဖစ္ပါတယ္။

    တခါတေလ ကၽြန္ေတာ္ျမတ္ အလႅာဟ္ထံ ဒိုအာ ေတာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ေအမမ္မ်ား(အ.စ)ထံသ၀ါဆိုလ္ျပဳပါတယ္။ဒါေပမဲ့ခင္ဗ်ား၊ဒိုအာဆုမြန္ ေတာင္းတိုင္း ေတာင္းတိုင္းရလာဒ္အနည္းငယ္ကိုသာရပါတယ္။

    တခါတရံ ကၽြန္ေတာ္ေလ ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ျပစ္မဲ့ ေအမမ္မ်ား(အ.စ) မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အျပစ္သမား၊ ဒုစ႐ိုက္သမား၊ မသန္႔ရွင္းသူမ်ားကို လံုး၀ဂ႐ုျပဳ။ သတိမထားဟု ထင္မိပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္လိုမ်ိဳးအကူအညီ၊အမွီအခိုမဲ့သူမ်ားဟာ မိမိတို႔၏ႏွလံုးသား ၏ ခံစားမႈ၊နာၾကင္မႈမ်ားကိုမိမိတို႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုပင္ ေျပာမျပႏိုင္သည့္ အထိ သနားစရာေကာင္းသည့္ အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္သူ႔ဆီအကူအညီေတာင္းရမည္နည္း။?

    ကၽြန္ေတာ္၏ညည္းခံျခင္း၊ ခႏၲီးတရားခြက္လည္း ေမွာက္ေနပါၿပီ။ အသက္ထြက္ဖို႔ လည္ပင္း အထိေရာက္လာပါၿပီ။ ျမတ္အလႅာဟ္ကၽြန္ေတာ့္ကို သနားၾကင္နာပါေစ။ လြတ္ေျမာက္မႈလမ္းကို ၫႊန္ျပေတာ္မူပါေစ။ အကယ္၍ ေဆးအၫႊန္းအရ လူႀကီးမင္းသိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ကို အသိေပးပါခင္ဗ်ား။ ဧကန္မုခ် လူႀကီးမင္းသိပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္လိုမ်ိဳး လူႀကီးမင္းကိုေလးစားရိုေသဖို႔ လူႀကီးမင္းအတြက္ လိုမည္မဟုတ္ပါ။ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ရိုေသ ေလးစားရေပမည္။မုခ်ဧကန္ ျမတ္အလႅာဟ္ လူႀကီးမင္းကို ေကာင္းျမတ္သည့္ ဆုလာဒ္ေတာ္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
အျခားစာတစ္ေစာင္

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ လမ္းမွန္ကိုၫႊန္ျပႏိုင္ရန္ မြန္ျမတ္လွသည့္ လူႀကီးမင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို စတင္ၿပီးျဖစ္ရာ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သိထားၿပီးသည့္ အတိုင္းကၽြန္ေတာ္ အတြက္ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ မ်ားစြာေသာ စာေရးဆရာမ်ားေရးသားမႈမ်ား၊ ထုတ္ေ၀ပံုႏွိပ္ၿပီး (စာေရးဆရာ မ်ားဟု ဆိုလွ်င္ေျပာရေပမည္။)၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ လူႀကီးမင္း၏ ေရးသားမႈမ်ား သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ကံေကာင္းမႈအတြက္ ႀကီးက်ယ္သည့္အရာ အသြင္ေဆာင္ေနပါတယ္။

    မည္သို႔ဆိုေစ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါသည္။စာသင္ခ်ိန္အစကတည္းမွစ၍ကၽြန္ေတာ္ဟာ ထူးခၽြန္ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ အခ်ိဳ႕သီးသန္႔ အေၾကာင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနသည့္ ေက်ာ့ကြင္း၌မိသြားေတာ့ပါ တယ္။ ထို(ေက်ာ့ကြင္းကို) လူႀကီးမင္းေကာင္းေကာင္းသိပါသည္ ခင္ဗ်ား။

    တနည္းဆိုလွ်င္ ဤအခက္အခဲသည္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ရင္ဆိုင္ေနရမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ အရြယ္တူအေျမာက္အမ်ားသည္ လည္းပဲ ဤအခက္အခဲတြင္ နစ္ျမွဳပ္ေနပါတယ္။

    အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာဤလုပ္ရပ္အတြက္ေလာင္စာ(၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈ)ကို ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ဟာ အားနည္းအားေပ်ာ့သထက္ အားနည္းအားေပ်ာ့သြားပါတယ္။

    အခုကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မိမိကိုယ္ခႏၶာ၌ အေကာင္းဆံုး တကာ့အေကာင္းဆံုးအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ႏွလံုး၊ ကၽြႏ္ေတာ္၏အေၾကာ အခ်ဥ္မ်ားတြင္ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားရွိလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

    ယုတ္စြအဆံုးကၽြန္ေတာ့္စိတ္ဆႏၵခြန္အားသည္လည္းအတိုင္းထက္အလြန္ ကုန္ခမ္းသြားပါေတာ့တယ္။

    ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကို အၿမဲအထင္အျမင္ေသးမႈကို ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာနည္းသြားပါတယ္။ အားကစားလည္းမလုပ္ေတာ့ပါ။ ယုတ္စြအဆံုး ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားသုိ႔လည္းသြား မလည္ျဖစ္ေတာ့ ပါ။

    ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ အရမ္းမေကာင္းဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ လိုအင္ဆႏၵဆံုးျဖတ္မႈခြန္အားဟာ ဤမေကာင္းသည့္အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ခက္ခဲသည္အထိ ကုန္ခမ္းသြားပါတယ္။

    ဒါဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနရပါသလဲ ခင္ဗ်ား။?

    အေၾကာင္းကေတာ့ ကိုယ္လံုးတီး၊ နီးကပ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဓာတ္ပံု မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ရြယ္တူ လူငယ္အမ်ားစုၾကည့္ၾကပါတယ္။

    စက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အျပာကားမ်ားၾကည့္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ မေကာင္းသည့္စာအုပ္ေတြ လည္းေၾကနည္းနည္းေလး ျဖင့္ အေျမာက္အမ်ားရပါတယ္။

    အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကၽြန္ေတာ္ကိုလမ္းၫႊန္ပါခင္ဗ်ား။ဤေၾကာက္မက္၊ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္မေကာင္းမႈမွ ေခ်မႈန္းပစ္ေစႏိုင္ရန္ ဘာလုပ္ရမည္ဆို တာလည္းမိန္႔ၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။

* * * * *
တတိယေျမာက္စာ

    လူႀကီးအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ တို႔၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိပါသလား?

    လူငယ္လူရြယ္တခ်ိဳ႕ဟာ ႀကီးမားစက္ဆုတ္ဖြယ္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္က်ဴး ေက်ာ္ေနၿပီး စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ား နစ္ျမွဳပ္ေနတာ လူႀကီးမင္းသိပါသလား ခင္ဗ်ား။?

    ရက္အနည္းအငယ္အရင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ရွိ စရ္ယာလမ္းေပၚမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။ရုတ္တရက္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကုိယ္ခႏၶာခံစားမႈမရွိ၊ မ်က္စိကန္းေနသည့္(၂၅)ႏွစ္ခန္႔အရြယ္လူငယ္တစ္ေယာက္ကိုျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူကိုသူရဲ႕ညီကလက္တြဲထားၿပီး လမ္းျဖတ္ေနပါတယ္။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဆိုင္ကယ္ေပၚမွဆင္းၿပီး သူရဲ႕ညီငယ္ကိုသိသည့္ အတြက္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

    သူ႔အေနႏွင့္ ဒါကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုဟုေျပာေလရာအံ့ၾသသြားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းခင္ဗ်ားအစ္ကို ဒါမ်ိဳးဘာေၾကာင့္ျဖစ္သြားတာလဲဟုေမးျမန္းပါ တယ္။ အေျဖေပးပါတယ္။ အစ္ကိုအသက္(၂၀)အထိေတာ့မေကာင္းတာဘာ မွမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မေကာင္းသည့္နည္းျဖင့္ လိင္ကိစၥေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အရင္အစ္ကို႔မ်က္လံုးေတြကန္းသြားခဲ့ရပါတယ္။ အခုထိလည္း အစ္ကိုက သူ႔အက်င့္ဆိုးကို မေဖ်ာက္ေသးပါဘူး။

    လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သမွ် လူငယ္လူရြယ္မ်ားကိုဤ ဆံုး႐ံႈးမႈဆိုးက်ိဳးမႈမ်ားမွ ကုသႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကို ၫႊန္ၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔အေနျဖင့္ ဤအညစ္အေၾကးမ်ားမေပးရန္ မည္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသနည္း?

* * * * *

    ၿမိဳ႕ေပါင္းစံုမွ လာသည့္စာမ်ားမွ ဤစာမ်ားသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ စာေရးသူမ်ား၏ အမည္အရင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕အေရးမႀကီး သည့္ စာပိုဒ္မ်ားကို ျဖဳတ္ၿပီး လူႀကီးမင္းစာ႐ႈသူတို႔အား အထက္၌တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

    ဤစာမ်ားႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျခားစာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္လူငယ္ လူရြယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ လက္ေတြ႕အမွတ္အသား မ်ားျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား သန္႔ရွင္းသန္႔စင္ၿပီး မညစ္ပတ္ေသးေသာ မည္သည့္ မေကာင္းမႈစာရိတၱ ေဖာက္ျပန္မႈကို မက်ဴး လြန္ခဲ့သည့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိသည္ကို ျငင္းမရေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း (မေကာင္းမႈလိင္ကိစၥ)အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား စေတးမႈမ်ားေပးခဲ့ရေလသည္။

    အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လက္ေပၚလက္တင္ၿပီး ထိုင္၍ၾကည့္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ သန္႔ျပန္႔သူ လူေကာင္းမ်ားလည္း ဤအညစ္အေၾကးတြင္ နစ္လာမည့္အခ်ိန္ မေ၀းေတာ့ေခ်။ နစ္နာသူမ်ားအားလံုး ၿခံဳငံု၍ ဆိုရလွ်င္ လက္လြတ္လိုက္ရေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားစေတးမႈမ်ားကို ေပးရေပ လိမ့္မည္။

    ဤနည္းျဖင့္ မတတ္ႏိုင္သူမ်ား၊ သနားၾကင္နာဖို႔ထိုက္သူမ်ား၊ ႐ံႈးခဲ့သူ မ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္လည္း ရာဇ၀တ္သားအျဖစ္ ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားရ ေလမည္။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ဤအျဖစ္ဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လိုလားပါကျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ၿပီးေနာက္ သန္႔ ျပန္႔သန္႔ရွင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတိဂ႐ုျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို မေကာင္း သည့္နည္းျဖင့္ ျဖည့္ဆီးသည့္ လိင္ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ေပသည္။

    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ ဤစေတးခံရသူမ်ား၏တိုင္တည္ သံေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ေရးသားမႈ၏ ကေလာင္ထိပ္ဖ်ား သည္ငိုေၾကြးခဲ့ၿပီး ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုေပသည္။

    ဤအတြက္မႏုႆလူသားတိုင္း၏ ႏွလံုးသားတြင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ တစ္ခုအသြင္ကိုေဆာင္ေစေပသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ကာလ၏ ကံဆိုးမိုးေမွာင္မႈမွာ ယေန႔မွားယြင္း လြဲမွားေနသည့္သြန္သင္မႈအေနျဖင့္ စာရိတၱကိုပ်က္ျပားမႈျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနသည့္ စာအုပ္စာေပညစ္မ်ား၊ အျပာ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ တဏွာ၊ ရာဂ ကိုထေစသည့္ဓာတ္ပံု မ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လိင္ကိစၥကို ပိုမို၍ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေလၿပီ။

    လြတ္လပ္မႈဆိုသည့္ အမည္ကိုအလြဲသံုးစားျပဳၾကၿပီး၍ (လိင္ေဖာက္ ျပန္ေရးကိစၥ) ကိုပိုမို၍ အမ်ားဆံုးအဆင့္အထိ ပို႔ခဲ့ၾကေလသည္။

    အကယ္၍ ဤမေကာင္းမႈအား အေျခခံက်က်ေတာ္လွန္မႈ မျပဳခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္မလႊဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ (ကံဆိုးမိုးေမွာင္ က်မႈ) ႏွင့္ ေသတြင္းသို႔က်မႈကို ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အထက္ပါ စာမ်ား၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူငယ္မ်ားကို ဤလမ္းစဥ္တြင္ စေတးခံခဲ့ ၾကသူမ်ားဟု ထင္ထားၾကေလသည္။ (အမွန္တကယ္ ဤအရာမ်ားကို ယခု စေတးခံခဲ့မႈဟု ေျပာမရေသးေခ်။) ၿပီးေနာက္ထို႔ျပင္ အျခားနမူနာမ်ားကိုလည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို စာ႐ႈသူခ်စ္ပရိသတ္ႀကီး အေနျဖင့္ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေပသည္။


    ဤျမင္ေတြ႕ရမႈသည္ ဆရာသမားတစ္ဦးပမာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားကို အားလံုးကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေလသည္။

    သို႔ေသာ္ ….. ဤေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေရးႀကီး သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္၊ စကားဆိုရန္ လိုအပ္ေပသည္။ လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ ဘ၀ခရီးလမ္းရွိဆူးေျငာင့္ ခလုတ္မ်ားကိုသူတို႔ေလးေတြ အားလံုးသိလာေအာင္ သတိေပးၿပီး၊ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္လမ္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ရေပမည္။

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းစာဖတ္ပရိတ္သတ္အားလံုးႏွင့္မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားကို ဤကိစၥ၊ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ႏြယ္ၿပီး အတိအက်အေသးစိတ္ ေလ့လာေပးရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

    အကယ္၍ မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးမည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပးသမွ်(လမ္းၫႊန္မႈ) မ်ားကို အသင္တို႔အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမည္ဆို လွ်င္ အႏၲရာယ္မ်ိဳးစံုမွ လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ရလိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ေစ လိုပါသည္။

* * * * *" မရိွလို႔ မလွဴ၊ မလွဴလို႔ မရိွ "
ရွင္းေနပါသည္။သားေပးမွ ေခၽြးမ၊ရတာ … သမီးေပးမွ
သားမက္၊ရတာ ...

အခန္း(၂)

လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္
ေသခ်င္ဖြယ္ေလာက္ေရာက္သည့္ရလာဒ္မ်ား

    လူငယ္လူရြယ္ မ်ားေတြ႕ႀကံဳ၊ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေရးႀကီးျပႆနာ မ်ားမွ ဤျပႆနာသည္လည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

    မပ်က္စီးေသးေသာသူမ်ားအတြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းႏွင့္ပ်က္စီး ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ကုသရမည့္လမ္း !

    ၿပီးခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္ပမာ မ်ားေၾကာင့္ လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္မွားယြင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးမ်ားဟာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို မစြမ္းမတတ္ႏိုင္ေအာင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့မႈ၊ေခတ္ေနာက္ျပန္မႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္မႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို “႐ူးသြပ္ျခင္း” ႏွင့္ “ေသဆံုးျခင္း” အထိပို႔ေလ၏။

    ၀မ္းနည္း၊ ကံဆိုးေလစြ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခတ္ကာလ၌ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ဤကိစၥကို “ေခတ္ကာလ၏ လိင္ျပႆနာမ်ား၊ လိင္ကိစၥမ်ား” ဟုအမည္တပ္ ၾကေလသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့သည့္ စာေရးဆရာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဤလူငယ္လူရြယ္မ်ား လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို အေသး အမႊားကိစၥ၊အေရးသိပ္မႀကီးသည့္အရာအျဖစ္တင္ျပရန္ ႀကိဳးစားၾကေလသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိဳ႕ပ်က္စီး၊ လမ္းမွား၊ လမ္းလြဲ ေနသူမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္၊ သေဘာက်ေစရန္ဤ(မေကာင္းမႈမ်ားကို)လူငယ္သဘာ၀၏လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ဟုတင္ဆက္ၾကေလသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔အသိပင္ …..အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ဤ (မေကာင္း မႈ) ကို ကိုယ္တိုင္အတြက္ႏွင့္ မသန္႔မျပန္႔သည့္ ေငြမ်ား ရွာေဖြဖို႔အတြက္ အသံုး ခ်ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္လိုင္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုႏွင့္တဏွာ၊ ရာဂကို ႏိုးထလွေစမည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္လုပ္စီစဥ္ၿပီး ေျမႏွင့္အခ်ိန္ကို မေလးမစားမ႐ိုမေသျပဳၾကေလသည္။ မည္သည့္လိမ္လည္မႈကိုမဆို က်ဴးလြန္
ရန္၀န္မေလးေတာ့ေခ်။ !

    ပမာအားျဖင့္ မဂၢဇင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား” အမည္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေလသည္။ ေရးသားျပဳစု သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ သတင္း တစ္ခုအရဥေရာပတစ္တိုက္လံုးကိုလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာေလသည္။(နာမည္ ေက်ာ္လာေလသည္။)

    (ဤ (မေကာင္းမႈ၏) (ဆိုးက်ိဳး) သက္ေရာက္သည့္ အာနိသင္မ်ား သည္ အျခားတိုက္မ်ားသို႔လည္း အလ်င္အျမန္ေရာက္လာမည္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။)

    ထို“အမ်ိဳးသမီး”မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားေၾကျငာထားသည္မွာ - အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမိေယာကၤ်ား၊ ခင္ပြန္းအတြက္ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ အလိုရွိေၾကာင္း၊ ရွာေနေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။

    ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္ မွာ ကိုယ္တိုင္(သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားမွ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

    မိမိတို႔၏ မဂၢဇင္းအား ေၾကျငာရန္ႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေစဖို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ ျပၾကေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာသတင္းမ်ားေၾကျငာထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္း က်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အရွက္သိကၡာမဲ့မႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ျပႆနာမ်ား မွအပ အျခားမည္သည့္အရာမွ် မျဖစ္ေပၚေစပါ။

    ကံဆိုး၊ မိုးေမွာင္က်ေရာက္မႈမွာ ဤမွ်ေလးတင္ မၿပီးေသးေခ်၊ (တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္) ယုတ္စြအဆံုး ပညာရပ္ဆိုင္ရာေ၀ါဟာရအရ ေျပာရလွ်င္အခ်ိဳ႕လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊စိတ္ဓာတ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားသည္လည္း ဤ “လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ၊ လိုင္းတံပိုး” ကိုသဘာ၀ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းသက္ေသထူရန္ ႀကိဳးပမ္းပါေလသည္။

    အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤမွားယြင္းမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရလာဒ္မ်ား ကိုလက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ၏ နည္းစနစ္ကို သံုးရာ၌ ဤ(မေကာင္းမႈကို)ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္အစား၊ နစ္ျမွဳပ္ေနသည့္သူမ်ားကို ကူညီေဖးမရာ မေရာက္ေတာ့ပဲ လမ္းလြဲလမ္းမွားကိုသာ ပို႔ေစေလသည္။

        ဤမေကာင္းမႈအေပါင္း၏အေၾကာင္းခံမ်ားအေနျဖင့္လူငယ္ လူရြယ္မ်ားအၾကား လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈကို အတိုင္းထက္အလြန္႐ႈပ္ ေထြးေပြလီေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ တြန္းပို႔ေလ သည္။ ဤေကာင္းမႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို ထုတ္ပစ္ရွင္းလင္း၊ သုတ္သင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ ဤကိစၥအတြက္ အခ်ိန္၊ ဘ႑ာေငြႏွင့္ တိက် (ခိုင္မာသည့္) အစီအစဥ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

* * * * *

လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္မလြဲမေသြ မိမိတို႔၏ ခိုင္မာ၊ တည္တံ့သည့္ အသိဥာဏ္၊ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကို အမွီသဟဲ ျပဳၿပီး မိမိ တို႔၏မွန္ကန္သည့္ ခံစားမႈမ်ားအျဖစ္ဆံုးကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္ အသိပညာမဲ့မႈ ႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္မေကာင္းမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းရေပမည္။ အမွန္တရားႏွင့္မႏုႆ လူသားကို လမ္းလြဲလမ္းမွားေရာက္ေစသည့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အလုပ္ မလုပ္ေစသည့္ ဆိုလုိမႈမ်ားကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ရေပမည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာဆင္ျခင္ရေပမည္။ အမွန္တရားမ်ားကို ခံစားႏိုင္ဖို႔ နားလည္ရန္ျပဳရေပမည္။ႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းေလးကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား၊ ကိစၥမ်ားကို သိျမင္ရေပမည္။ ဤေသခ်င္ဖြယ္ေလာက္ေကာင္းသည့္ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး(ဆိုးက်ိဳး)ရလာဒ္ကို ကိုယ္ေတြ႔ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရေပမည္။

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤေနရာ၌ ပထမဦးစြာ ေဒါက္တာမ်ားႏွင့္သုေတ သီမ်ား၏ အေထာက္အထား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါမည္။ ၄င္းတို႔ (ေဒါက္တာမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား) သည္ မိမိတို႔ဘ၀ကို ဤျပႆနာ၊ကိစၥမ်ား ၏ေလ့လာေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအသံုးခ်ခဲ့ၾကေလသည္။

    ၿပီးေနာက္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီးခြဲစိတ္၊ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပမႈကို ျပဳသြားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဤအက်င့္ဆိုးမ်ား ေတာ္လွန္ရမည့္ နည္းလမ္းကိုတင္ျပပါမည္။

    အေက်ာ္အေမာ္ ေဒါက္တာတစ္ဦး အေနျဖင့္မိမိ၏ စာအုပ္၌ ဤ ရွက္ဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အက်င့္ (လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း)၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေရးသားတင္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႔စိစစ္ထားၾကသည့္ ေဒါက္တာမ်ား၏ ရွင္းျပမႈမ်ားကို ဆင့္ဆိုတင္ျပပါမည္။

    “ဟူဖ္မာန္”ဆိုသည့္ ေဒါက္တာေျပာေလ၏။

    “ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္တစ္ဦးကို ၁၅ ႏွစ္သားအရြယ္မွ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ အထိလက္ျဖင့္ အာသာေျဖသည့္ အက်င့္ဆိုးျပဳခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ဖူးပါ တယ္ …..

    ဒီေကာင္ေလးအေနျဖင့္ စာအုပ္ဖတ္ခ်င္တယ္လုပ္တိုင္း မ်က္လံုးမ်ား မွာ အေမွာင္ကိုသာ ျမင္ရၿပီး၊ ေခါင္းကိုက္သည့္အထိ ကိုယ္ခႏၶာအားနည္းသြား တာကို ခံစားရတယ္ေလ … စရ္စာမ္ (   سرسام  ) အမည္ရွိ အရက္႐ူး ေရာဂါ သည္ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ တူေနေလတယ္ …..

    သူ႔အတိုင္းေနာက္လူတစ္ေယာက္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ (ဒီအက်င့္ ဆိုးရွိသူ)ဆိုလည္းသူ၏မ်က္လံုးေတြရွိမ်က္အိမ္ဟာအႀကီးႀကီး၊ ႀကီးသြားတယ္၊ ျပန္႔သြားတယ္ေလ ….. ေနာက္မ်က္လံုး အလြန္နာၾကင္တာကို ခံစားရတာကို (ေတြ႔ရတယ္) …..”ဟုေျပာခဲ့ေလသည္။

    ေဒါက္တာ  Huotchinson မွလည္း ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို (ဤကဲ့သို႔) သက္ေသထူထားေလသည္။

    “အမ်ားအားျဖင့္ ေယာကၤ်ားတန္ဆာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္၊ ပတ္သက္ သည့္ေရာဂါမ်ားသည္ လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ….. မ်က္လံုးအတြင္းရွိ မ်က္ဆံႏွင့္ အျခားမ်က္စိအေျမႇးပါးဆိုင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာ မ်ားသည္လည္း ဤလက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏ ရလာဒ္ဆိုးပင္ျဖစ္ပါတယ္…”

    (ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။)

    အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဒါက္တာမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္မွာ-

    “ဤအက်င့္ဆိုး (လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း) ပထမဦးဆံုးရလာဒ္ဆိုး က်ိဳးမွာမ်က္လံုး၏ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ကုန္ေစျခင္းႏွင့္ အေရာင္ အစစ္ကို ပ်က္စီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ …..

    ထိုနည္းတူစြာ ညႇိဳးႏြမ္း၊ ႏြမ္းနယ္သြားေလတယ္ ….. ဤအက်င့္ဆိုး ရွိသူမ်ားကေတာ့ ပထမဆံုး အသိတရား၊ အသိဥာဏ္ပ်က္စီးစြားေစပါတယ္ … ၄င္းတို႔၏ မ်က္ႏွာဟာ မသာမယာေသာက၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ပံုေပၚလြင္ေန ပါတယ္ … မ်က္စိဟာ အနီကြင္းေတြ ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာဟာ ပ်င္းရိ ပ်င္းတြဲ ျဖစ္ျခင္းစလာပါေတာ့တယ္ …..”

    မွတ္ဥာဏ္အားနည္းျခင္း၊ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊အစာမေၾကျခင္း၊အသက္ ႐ွဴၾကပ္ျခင္း၊ စာရိတၱေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိတ္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ မတင္ျပႏိုင္ျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးစိတ္ျဖစ္လာျခင္း၊၀မ္းနည္းေသာကျဖစ္ျဖင္း၊ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊စိတ္မရႊင္ ျခင္း၊ အၿမဲတမ္းအထီးက်န္ေနထိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေတြးေတာေနျခင္းစသည့္ (ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားအားလံုးသည္)ဤလိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ရလာဒ္ဆိုးျဖစ္ ေပသည္။

    ဤေဒါက္တာအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္တြင္ အျခားေနရာ၌ဤ(အက်င့္ ဆိုးေၾကာင့္) ေသြးနည္းျခင္း၊ ႐ုပ္ႏွင့္စိတ္ဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ား ပ်က္စီးရျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္မႈႏွင့္နားေရာဂါ၊ခါးကိုက္၊ခါးနာ၊အသက္႐ွဴၾကပ္ျခင္းမွတ္ဥာဏ္နည္း ျခင္း၊ပိန္ျခင္း၊အားနည္းအားေပ်ာ့၊ပ်င္းရိျခင္းေနာက္ဆံုးအက်ဥ္းအားျဖင့္ခႏၶာ ကိုယ္တစ္ခုလံုးနီးပါးအင္အားမရွိျခင္းကိုျဖစ္ေစေၾကာင္းထပ္ျဖည့္ေရးသားထားေလသည္။

    ၿပီးေနာက္(ဆိုးက်ိဳး)အာနိသင္ဟာတာရွည္ခံစားမႈငါးပါးႏွင့္နီးကပ္ေနသည္ျဖစ္ၿပီး၊အထူးသျဖင့္မ်က္စိႏွင့္နားအေပၚပို၍ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေလသည္။

    ဤမွားယြင္းသည့္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈအက်င့္ဆိုး(လက္ျဖင့္အာသာေျဖမႈ)ေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာ၏ခြန္အားသည္ေရာဂါမ်ားကိုခုခံကာကြယ္ဖို႔အားနည္းသြားေလသည္။

    ဤအခ်က္ကိုအထက္ေဖာ္ျပပါေဒါက္တာအေနျဖင့္ေထာက္ခံ အတည္ျပဳထားေလသည္။

    အၾကင္မည္သူမဆိုဤအက်င့္ဆိုးအက်င့္ရွိပါကအကယ္၍ေရာဂါႀကီး ႀကီးတစ္ခုျဖစ္၀င္သြားလွ်င္မိမိကိုယ္ကိုေသျခင္းမွလြတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။

    ၿပီးေနာက္ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ေရးသားမႈကိုဆင့္ဆိုပါအုန္းမည္။“လူငယ္လူရြယ္တစ္ေယာက္၊ဤအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူျဖစ္သြားေလသည္။အဖ်ားေရာဂါတစ္ခုခု၀င္လာပါေတာ့သည္။ဖ်ားၿပီးေနာက္(၆) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္လံုး၀အားမရွိတဲ့သူျဖစ္သြားေလသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္မလြတ္ခဲ့ေခ်။ေနာက္ဆံုးေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာေသျခင္းႏွင့္ေသရေလေတာ့သည္။”

    ေနာက္ေဒါက္တာအေနျဖင့္အျဖစ္အပ်က္မွန္တစ္ခုကိုလည္းဆင့္ဆို ေလ၏။

    “လူတစ္ ေယာက္ကို ဤ လာဒ္မရွိသည့္ အက်င့္ဆိုးစြဲေနေလ၏။အ ဆက္မျပတ္ဒီအလုပ္ပဲလုပ္ေနခဲ့ေလ၏။ တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္သူဟာအသိဥာဏ္ အားနည္းမႈ ကိုအျပင္းအထန္ခံစား ရေလေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ဤ အက်င့္ ဆိုးေၾကာင့္ေပါင္ႏွင့္ေျခသလံုး ရွိ အသားမ်ားမက်န္ေတာ့ ဘဲပိန္လိန္ သြားသည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္သြားရေလသည္။ သူခါး အၿမဲတေစနာၾကင္ ေနေလ၏။ ဒါလည္းဒီအက်င့္ဆိုး ကို လက္မလြတ္ေခ်။ ေနာက္ဆံုးသူကုိယ္ခႏၶာဟာေလ ျဖတ္သြားေလ၏။ (၆)လတိုင္ တိုင္ အိပ္ယာေပၚ လွဲသြားၿပီးေသမလို၊ရွင္မလိုျဖစ္ ေလ၏။ေနာက္ဆံုး ေသျခင္း၏ ရင္ခြင္သို႔၀င္သြားရေလ၏။”

    ဤလက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၊အက်င့္ဆိုးသည္ခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌ဒဏ္ ရာတစ္ခုခုရွိေနသူ၊ေအာ္ပေရးရွင္းတစ္ခုခုကိုျပဳထားသူမ်ားအတြက္အလြန္တရာအႏၲရာယ္ႀကီးမားေလသည္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ကၽြမ္းက်င္အေတြ႕ အႀကံဳရွိသည့္ေဒါက္တာမ်ား၏တင္ျပခ်က္အရ-ဤကဲ့သို႔ေသာ္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသည္ေဆးပညာအရျဖစ္ေစ၊ဘာသာေရးအျမင္အရျဖစ္ေစ စက္ဆုပ္၊ရြံရွာဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေလ၏။မႏုႆလူသား၏ဘ၀တည္ရွိမႈ၊ဖ်က္စီး၊ ပ်က္စီးေစရာအေၾကာင္းခံျဖစ္ၿပီး၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုလည္းယိမ္းယိုင္ေစေလ သည္။

* * * * *
လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္းအက်င့္ကိုထန္းခ်ဳပ္၍မရေခ်။

    မည္သို႔ဆိုေစဤကဲ့သို႔ေသာ္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္သာရွင္းလင္းတင္ျပထားပါ သည္။

    အႏၲရာယ္အႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုးမ်ားအနက္တစ္ခုမွာဤအက်င့္ဆိုး၏အက်င့္စြဲမႈကိုမည္သို႔မွ်ထိန္းခ်ဳပ္မရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးကိုအေျမာက္အမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္မႏုႆလူသား၏လိုအင္ရည္မွန္းခ်က္ကိုေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအားနည္းေစခဲ့ေလသည္။အစြန္းေရာက္မႈကိုအံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္အေျခအေနအထိတြန္းပို႔ေလ၏။ရွိသမွ်အတိုင္းအတာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ေလေတာ့သည္။

    လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္နည္းျဖစ္အတိုင္းထက္လြန္ျခင္းဟာ၊(တရား၀င္အိမ္ေထာင္ျပဳ၍)ပင္ျဖစ္ပါေစ၊အလြန္အမင္းအႏၲရာယ္မ်ားအ တြက္ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာမွန္ေပသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲလိင္ကိစၥကိုသဘာ၀နည္းအရျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္သဘာ၀ကိုဆန္႔က်င္ၿပီးျဖည့္ဆည္းျခင္းတြင္ကြာျခားမႈအႀကီးႀကီးရွိေလသည္။(ဤအေၾကာင္းေနာက္တြင္တင္ျပပါမည္။)

    အေၾကာင္းသည္ကား -

    တရား၀င္ႏွင့္သဘာ၀နည္းလမ္းအရလိင္ကိစၥကိုျဖည့္ဆည္းရန္အ တြက္အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုအပ္ေပသည္။ဤအရာသည္အေျခအေန တိုင္းတြင္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    သို႔ေသာ္ထိုလာဒ္မရွိသည့္အက်င့္ဆိုးလုပ္ဖို႔မည္သည့္အထူးသီးသန္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွ်မလိုေခ်။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤအက်င့္ဆိုးစြဲသူမ်ား၏ဘ၀တြင္အႏၲရာယ္တြင္းတစ္တြင္းကိုအျမစ္တြယ္ႏိုင္ရန္ေဖာက္ေပးေလ၏။

    အထက္ ေဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ ဤ ကိစၥကိုေရွ႕႐ႈၿပီး လူငယ္လူရြယ္တို႔ မ်ားခႏၶာ ကိုယ္ အေရး၊ေတြး ေတာဆင္ ျခင္ အ ေရး၊ စာရိတၱကိစၥ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ကိုထိန္း သိမ္းေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္အႏၲရာယ္ရွိ အက်င့္ဆိုးမ်ားမွလံုၿခံဳေစရန္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမည့္(အခ်က္မ်ား)နည္းလမ္းမ်ား ကိုအေသအခ်ာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေပသည္။

    အက်င့္ဆိုး၌နစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္ လြတ္ရန္အခုေနာက္မက်ေသးေၾကာင္းဆိုသည့္အခ်က္ကိုမလြဲမေသြသိထားရေပမည္
    အရာရာတိုင္းကိုလက္မလြတ္ခင္အရင္ခိုင္မာတိက်သည့္ရည္မွန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုျပဳရေပမည္။ၿပီးေနာက္(သတိႏွင့္)အတိအက်ကၽြန္ေတာ္တင္ျပ မည့္အမိန္႔မ်ား(ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္တင္ျပပါမည္။)ကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုးရပါမည္။မုခ်ဧကန္အမိန္႔ပညတ္မ်ားကိုလက္ေတြ႔အေကာင္အတည္ေဖာ္မည္ဆို လွ်င္ဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္ဖို႔ခဲယဥ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။

* * * * *"မရိွလို႔ မလွဴ၊ မလွဴလို႔ မရိွ "
အခန္းက႑(၃)

လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ႀကီးမားသည့္အထင္အျမင္တစ္ခု

ကၽြန္ေတာ္ေသြးမ်က္ရည္က်ျခင္းပါသည္။အေၾကာင္းမွာမ်က္လံုးမ်ား၌မ်က္ ရည္မရွိေတာ့လို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္တည္တမ္းတလိုပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းရင္ထဲမွာ“အား”ဟူသည့္အသံပင္မထြက္ေတာ့ပါ။

စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတြးေတာလိုပါသည္။ဒါေပမဲ့ဘယ္အေၾကာငး္ကိုလဲ?ဘယ္ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မႈအေၾကာင္းကိုလဲ?ဘယ္အက်ိဳးမဲ့တဲ့ကိစၥအတြက္လဲ?

    စဥ္းစားေတြးေခၚသူမ်ား၏ဦးေႏွာက္ဟာဤအခက္အခဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တဲ့အခါသူေနရာႏွင့္သူရွိေကာရွိပါသလား?

    သနားစရာႏွင့္တစ္ေယာက္တည္း၊အကူအညီမဲ့ၿပီးပူေဆြးေနျခင္း၊အ ခက္အခဲအၾကပ္အတည္း၊မိမိလက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္အတြက္ေၾကာက္ေနျခင္းလူတိုင္းႏွင့္အရာရာတိုင္းကိုမုန္းတီးေနသူႏွင့္နာမည္ပ်က္ႏွင့္မသန္႔ရွင္းသည့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနေနရသူ!

    အသက္ ၂၁ အရြယ္ရွိၿပီးအေရးအႀကီးဆံုးရက္မ်ားျဖစ္သည့္ဘ၀ကို တစ္ဦးတည္း(အထီးက်န္ဘ၀)ျဖင့္ကုန္ဆံုးေစခဲ့ပါသည္။ဘ၀၏အခက္အခဲအ ၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္၏မေကာင္းသည့္မ်က္ႏွာမ်ားကၽြန္ေတာ္ကိုအတိုင္းထက္အလြန္ဒုကၡေပးပါတယ္ …..

    ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ကိုလည္းမသိလိုက္ဘူး၊ႏွစ္အနည္းအရင္ေပါ့၊စာအုပ္တစ္အုပ္ေလ့လာေနရာ႐ုတ္တရက္မရည္႐ြယ္ဘဲမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုး (လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး)သိခဲ့ရပါတယ္ …..

    အခ်ိန္ေတာ့ကုန္သြားၿပီေလ … ဒါေပမဲ့ဗ်ာ။ … လူငယ္၊လူပ်ိဳဘ၀ဟာ မည္မွ်အေရးႀကီးၿပီးအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းဘယ္သူမွမေျပာျပခဲ့ပါဘူးတဏွာ၊ရာဂကိုႏိုးထေစၿပီး၊အသိတရားကိုေလာင္ကၽြမ္းေစသည့္ … ကိုယ္လံုးတီး၊နီကတ္ အ၀တ္မပါသည့္၊ကိုယ္တံုးလံုးမိန္းကေလးမ်ား၏ဓာတ္ပံု မ်ား ကိုၾကည့္ၿပီးကၽြန္ ေတာ္ ကိုယ္တြင္းကတဏွာစိတ္ကိုႏိုးထေစခဲ့ပါတယ္ …

    ကၽြန္ေတာ္(ဒါေတြၾကည့္တဲ့)အက်င့္ဆိုးစြဲသြားပါၿပီ၊ … ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ႏွစ္ ခုလံုးမက်န္းမာေတာ့ပါဘူး … ႐ူးသြယ္သည့္အေျခအေနထိေရာက္ေနပါၿပီ။ … ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေရာက္အခက္အခဲေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာေတြးေတာင္မ ေတြးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး …

    စာရွည္ေနသည့္ အတြက္ လူႀကီးမင္းကိုေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္၏တိုင္တည္မႈလူႀကီးမင္းၾကားေနပါတယ္…ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ တည္းမဟုတ္ပါဘူး…ကၽြန္ေတာ္လိုအေျမာက္အမ်ားေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားဟာလည္းဒီအဆင့္ကိုျဖတ္ေနရပါတယ္…ကၽြန္ေတာ္လိုပါဘဲကူညီမဲ့သူမရွိပါ ဘူး …

    ကၽြန္ေတာ္လူပ်ိဳဘ၀တုန္းက ၁၆ ႏွစ္နဲ႔ ၁၇ ႏွစ္အၾကား အရြယ္မွာ လည္း ကိုယ္ကိုသတ္ေသဖို႔ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္ႀကိဳးစားခဲ့ဖူး ပါတယ္…ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္   တို႔လိုခိုကိုးရာမဲ့ မ်ားကို ေသခြင့္လည္း မရဘူး ခင္ဗ်ား အခု ကၽြန္ ေတာ္ အလြန္အားအင္မရွိ ေတာ့ပါဘူး… ေတာင္းပန္မႈအျပည့္ အ၀ျဖင့္ တင္ျပ လို ပါတယ္…ရက္အနည္းငယ္ရွိေနပါၿပီ၊ မရည္ရြယ္ဘဲ၊ဆႏၵမရွိဘဲ…ကၽြန္ေတာ္ ဆီကေန…အရည္ေတြထြက္ေနပါတယ္…အခုကၽြန္ေတာ္ေသရဖို႔ဆိုသည့္မုန္တိုင္း၌ဟို ဖက္ဒီဖက္ယိုင္ေနပါၿပီ၊…ဒီ(မုန္တိုင္း) ဟာ တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ကို ပ်က္စီးဖို႔ေခၚေဆာင္ေနတယ္လို႔ထင္ရပါတယ္…

    ကၽြန္ေတာ္ လူႀကီးမင္းဆီ ကေတာင္းခံေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါ တယ္…ကၽြန္ေတာ္ကို ကယ္ေပးပါ အုန္းခင္ဗ်ား…အျမန္ဆံုး အေျဖေပး မည္ဟုလည္း ေမွ်ာင္လင့္ထား ပါတယ္… အကယ္၍လိုလားတယ္ ဆိုရင္အေျဖ ကိုစာတိုက္ကေနပို႔ၿပီး ျဖစ္ေစ(သို႔မဟုတ္)လူႀကီးမင္း၏ မဂၢဇင္း“နစ္လ္ေလဂ်၀ါန္” တြင္ေပးႏိုင္ပါတယ္…ခင္ဗ်ား…ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ လိုမ်ိဳးအက်င့္ဆိုးမ်ား တြင္နစ္ျမႇဳပ္ ေနသည့္သူမ်ား ကိုလံုၿခံဳမႈေပးရန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဤမဂၢဇင္းကိုထုတ္ေနသည့္ လူႀကီးမင္းကဲ့ သို႔ႏွလံုးသား သန္႔စင္သူေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ခ်စ္လွစြာေသာမဂၢဇင္းအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပးေနသူမ်ား အားလံုး၏ တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္ဆူတည္း အရွင္ျမတ္ အလႅာဟ္ထံဒိုအာျပဳလိုက္ပါတယ္။
မရွ္ဟဒ္ၿမိဳ႕

* * * * *
အေရးႀကီးကိစၥဟာဤေနရာမွျဖစ္ပါသည္။

    ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ ဖြယ္မ်ားႏွင့္ျပည့္လွ်ံ ေနသည့္ စာေနာက္
တစ္ ေစာင္၊လူငယ္လူရြယ္တစ္ေယာက္၏အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ပတ္ ၀န္း  က်င္၏၀မ္းနည္းဖြယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္တဲ့စာကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ေရးသားသူ၏အမည္အားအတိအက်ေဖာ္ျပျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ထားပါသည္။

    ယခု ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း(Masturdation) ၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္အက်င့္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတင္ျပပါမည္။၄င္းအားေတာ္လွန္ခုခံရမည့္ နည္းလမ္း ကိုလည္းတင္ျပပါမည္။ဤအႏၲရာယ္ ေဘးဆိုးကပ္ႀကီးကို အ တိုင္းအတာတစ္ခုအထိဟန္႔တား၊ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဟုထင္မိပါသည္။

    ဤအေရးႀကီးကိစၥႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးမွားယြင္းေနသည့္အျမင္တစ္ခုရွိပါသည္။၄င္းမွာ -

    စပါယ္ရွယ္လစ္ေဒါက္တာမ်ား၊မိမိဘ၀၏လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ႏွစ္ကိုဤအက်င့္ဆိုးအတြက္ေလ့လာသုေသတနျပဳခဲ့ၿပီးစာအုပ္မ်ားေရးသားထားခဲ့သည့္ေဒါက္တာမ်ား(ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား)(နမူနာမ်ားအေနျဖင့္စာ႐ႈသူမ်ားၿပီးခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတါင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)တို႔ အား ဆန္႔က်င္ၿပီးအခ်ိဳ႕ ေဒါက္တာမ်ားကမိမိတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုဖြင့္ဟထားေလသည္။

    “ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆးပညာအရဤအလုပ္(Masturdation)အတြက္မည္သည့္ဆံုး႐ံႈးမႈကိုမွ်ရွာေဖြမေတြ႕ခဲ့ပါ။သို႔ေသာ္လည္း၄င္းအလုပ္၏မွားယြင္းမႈႏွင့္ေသခ်င္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ဆိုးက်ိဳးရလာဒ္မ်ားျဖင့္ေျခာက္မည္ဆိုလွ်င္၄င္းတို႔ထံမလိုလားသည့္ဆိုးက်ိဳးလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚသြားႏိုင္ေပသည္။

    တခါတေလေျပာၾကေလ၏။

    “ဤအလုပ္ႏွင့္ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္း၌ဘာမွအေထြအထူးမကြာျခားဟု”ဆုိျပန္ေလ၏။

    ၀မ္းနည္းစရာပင္။ဤေလ့လာမႈမရွိဘဲ(ရွာေဖြမႈမရွိသည့္)အျမင္မ်ား ေၾကာင့္သာလွ်င္ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားဤလာဒ္မရွိစက္ဆုပ္ ဖြယ္အက်င့္ဆိုးသမားမ်ားျဖစ္သြားၾကရေလသည္။

    ဤအျမင္ကိုအသိ၊သတိ(ေလ့လာမႈ၊စူးစမ္းမႈ)ရွိသည့္ေဒါက္တမ်ားမွဤသို႔အေျဖေပးေလ၏။

    “ဤ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်သည့္ အခ်က္ တစ္ခုကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေပသည္။ေျမာက္မ်ားစြာေသာလက္ေတြ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ဤအက်င့္ဆိုးတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ား၏၀န္ခံခ်က္မ်ားအရဤအလုပ္ဟာလူသားေတြရဲ႕အက်င့္ျဖစ္သြားပါသည္။(ဤအက်င့္၏) ေနာက္ဆံုးစခန္းကေတာ့ေသျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ဤအက်င့္ကိုလြယ္လြယ္ႏွင့္လက္လြတ္လို႔မရပါဘူး။

    မူးရစ္ေစသည့္အရာတစ္ခုခု(အရက္၊ဘိန္း…)ကိုတစ္ႀကိမ္တစ္ခါသံုးစြဲယံုျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မရႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းအက်င့္ပါသြားမွစိုးရိမ္စရာႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ဒီလိုအက်င့္ပါသြားရင္မႏုႆလူသား၏အရာမွန္သမွ်ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။

    ကၽြန္ေတာ္တင္ျပထားသည့္အတိုင္းဤေခါင္းစဥ္ကိုကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေရးသားတင္ျပမႈႏွင့္အညီဤလာဒ္မရွိသည့္အက်င့္ဆိုးသည္လူသားကိုအက်င့္ပါေအာင္လုပ္ေလသည္။ဤအက်င့္ဆိုးကိုလူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

(ဂ႐ုႏွင့္သတိျပဳပါေလ။)

အျခားေနာက္တခ်က္မွာ-
    ဤအက်င့္ဆိုးကိုလုပ္ဖို႔အေၾကာင္းခံပစၥည္းမ်ားကိုအလြန္လြယ္ကူစြာစီစဥ္ႏုိင္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုဤေခါင္းစဥ္အတြက္ထပ္ျဖည့္ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။အမွန္တကယ္ဆိုအေၾကာင္းခံပစၥည္းမ်ားလည္းမလိုေခ်။ဘယ္အခ်ိန္၌မဆိုဤအက်င့္ဆိုးကိုျပဳႏိုင္ေပသည္။သူ႔အတြက္နယ္နိမိတ္လည္းမရွိေခ်။

    အထူးသျဖင့္ဤေရာဂါသည္အသက္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္အသက္ (၂၀) အတြင္းရွိ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား(လိင္ဆက္ ဆံမႈ အတြက္မုန္တိုင္းျပင္းေန သည့္ အ ခ်ိန္)ကို အလ်င္အျမန္ မိမိစက္ကြင္း တြင္ဖမ္းေလ၏။ ၿပီးေနာက္ အက်င့္ တစ္ခုအသြင္ေဆာင္သြားေလ၏။

    အမွန္တကယ္ဆိုရင္ျဖင့္ကိုယ္လက္ႏီွးေႏွာဖို႔(ဖိုႏွင့္မ)ဆက္ဆံဖို႔ဤ အက်င့္ဆိုးကိုလုပ္ဖို႔ေလာက္႐ိုး႐ိုး(လြယ္လြယ္ေလး)မဟုတ္ေခ်။အေၾကာင္းမွာေယာကၤ်ားခင္ပြန္းႏွင့္မိန္းမဇနီးတို႔အေနျဖင့္အထူးတတ္ႏိုင္မႈမ်ားမရွိဘဲမ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေခ်။

    ဤအက်င့္ဆိုး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို နည္းေၾကာင္း အေသး အမႊားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆို၊ေရးသားသူမ်ားသည္မုခ်ဧကန္ဤအက်င့္ဆိုးေရာဂါဆိုး၏အက်င့္ပါမႈအေၾကာင္းႏွင့္ဤကိစၥ၏အျခားအထူးအေျခအေနမ်ားကိုမသိနားမလည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

    သို႔မဟုတ္ပါကဤမွ်အေရးႀကီးသည့္အမွန္တရားကိုျငင္းပယ္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ျငင္းပယ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ဤအက်င့္ဆိုးသမားလူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ေသျခင္း၊႐ူးသြပ္မႈ၊ေယဘုယ်အားျဖင့္ေလျဖတ္မႈ၊စြမ္းအားကုန္ ခမ္းမႈ အထိ ေရာက္ ရွိၿပီးျဖစ္ေပ သည္။မိမိတို႔၏ အရာမွန္သမွ် ကိုဤအက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကရေလသည္။ဤအေရးႀကီးလက္ေတြ႔မ်က္ျမင္အျဖစ္အပ်က္ မ်ားကိုျငင္းလို႔ရပါသနည္း?
    အမွန္ဆိုလွ်င္ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ားအၾကားအမ်ားစုကေျပာၾက သည္မွာ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဤအက်င့္၏ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္အ႐ံႈး၊နစ္နာမႈကို လံုး၀မသိပါဟုဆိုၾကေလ၏။

    ဤအတြက္ေၾကာင့္ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၄င္းတို႔ကိုဆိုဆံုးမရန္ လည္းေရႊ႕ေျပာင္းရပ္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤအက်င့္ဆိုးမွတိမ္းေရွာင္ႏိုင္ရန္အမိန္႔မ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ား

    ယခု အမွန္တရားမ်ား ဟာ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသြားၿပီျဖစ္ပါ သည္။ သတိ၊ အသိေလးေလးနက္နက္ျဖင့္ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္လူရြယ္အားလံုး ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားဖက္သို႔ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။မည္ သည့္ နည္းျဖင့္ဤအက်င့္ဆိုးတြင္မနစ္ျမႇဳပ္ေစရန္ထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုသည့္အၾကာင္းႏွင့္အကယ္၍ျမတ္အလႅာဟ္မလုပ္ပါေစႏွင့္…..။အက်င့္ဆိုးသမားျဖစ္သြားလွ်င္မည္ကဲ့သုိ႔ကုသရမည္ဆိုတာျဖစ္ပါသည္။

ဤအက်င့္ဆိုးေရာဂါအားကုသႏိုင္ပါသည္။

    ပထမဆံုးအဆင့္မွအျဖစ္ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ားသည္ဤေရာဂါဆိုးအက်င့္ဆိုး၏ေသခ်င္ဖြယ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ကုသ၍ရသည္ဆိုစကား ကုိမလြဲမေသြ မွတ္သားထားရေပမည္။ေဒါက္တာမ်ားႏွင့္နည္းလမ္းအ ေပၚလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္မေကာင္း၊မွားယြင္းေနသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားအားလံုးကဲ့သို႔ဤအက်င့္ဆိုးကိုလည္းစိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္လက္လြတ္ႏိုင္ေပသည္။
    ဂ႐ုျပဳ၊သိတိျပဳရမည္အခ်က္မွာ -
    အက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာဆိုး က်ိဳးအာနိသင္ အေျမာက္ အမ်ား ကိုအခ်ိန္တိုေလး အတြင္းဤအက်င့္ဆိုး ကိုျဖတ္ၿပီး ေနာက္ အဆင္ေျပ သြားေပလိမ့္မည္။အေၾကာင္းမွာ -

    လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏မဟာသုခႏွင့္ခြန္အားသည္ၿပီးခဲ့သည္အတိတ္ကဆံုး႐ံႈးမႈအေျမာက္အမ်ားကိုအစားျပန္ထိုးေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။(အားလံုးကိုအစားျပန္ထိုးေပးႏိုင္သည္ဟုကၽြန္ေတာ္မဆိုထားပါ။ အ ေျမာက္အမ်ားဟုဆိုထားပါသည္။)

    ပမာအားျဖင့္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာေပၚရွိအနာမ်ား၊ဒဏ္ရာမ်ားသည္အျမန္ႀကီးျပန္ေကာင္းလာသကဲ့သို႔မေကာင္း သည့္ အက်င့္ဆိုး၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္လည္းႏိုးထၿပီးေနာက္(ဂ႐ုျပဳ၊သတိျပဳမိသည့္ အသြင္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္)အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းအဆင္ေျပ၊ေပ်ာက္ကင္းသြားေပ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးသမားလူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမည္(သိ္ု႔မဟုတ္)ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံရမည္ဆိုလွ်င္မလြဲမေသြႀကီးမားသည့္အထင္လြဲမႈတစ္ခုကိုျပဳေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းျခင္းႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ကိုခံရျခင္း တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္ဖို႔လမ္းအတြက္အႀကီးမားတကာ့အႀကီးမားဆံုးပိတ္ဆို႔မႈႀကီးျဖစ္ေန ေလသည္။(ဂ႐ု၊သတိရွိပါေလ။)

    ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ …..။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ဤအက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္ဖို႔၊စြန္႔လႊတ္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္အက်င့္ဆိုးေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္အႏၲရာယ္မ်ားအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္မခက္ဘူးဆိုေၾကာင္းကိုယံုထားဖို႔ပထမဆံုးအေရးႀကီးေပ သည္။

    ယခုအသင့္အေနျဖင့္ပထမေျခလွမ္းကိုလွမ္းလိုက္ၿပီး၊အျပည့္အ၀အီမာန္ႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္အတူဤအက်င့္ဆိုးကိုကုသဖို႔အတြက္ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြမိမိကိုယ္ကိုကုသဖို႔ႏွင့္ျပဌန္းမႈအေပၚလက္ေတြ႔က်င့္သံုး ရန္အသင့္ရွိေနပါေစ။

* * * * *
မည္မွ်အေရႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ေတြးရန္ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

    ေဒါက္တာမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္အက်င့္တိုင္းကိုလက္လြတ္ရန္၊စြန္႔လႊတ္ရန္ပထမဦးဆံုးခိုင္မာသည့္၊တကယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္လိုအပ္သည္ဆိုတာလက္ခံထားၾကေလသည္။(ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွာအလြန္တရာခိုင္ၿမဲျခင္းႏွင့္လံုး၀အခိုင္အမာျဖစ္ဖို႔ဆိုလိုေပသည္။)

    ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။အသင္တို႔အေနျဖင့္ဤေခါင္းစဥ္ကို႐ိုး႐ိုးေလးႏွင့္သာမန္ဟုထင္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္.....ကၽြန္ေတာ္အျမင္၌ဤမွ်အေရးႀကီးၿပီးအာနိသင္ရွိေၾကာင္းစဥ္းစားပင္မရျဖစ္ေပသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔ဤကဲ့သို႔ျပဳႏိုင္ပါသည္။ပထမဦးစြာကၽြန္ ေတာ္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ဤအက်င့္ဆိုး၏ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ဆိုးက်ိဳး မ်ားႏွင့္အႏၲရာယ္ရလာဒ္မ်ားကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ၾကည့္ရပါမည္။

    ၿပီးေနာက္အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၏ရလာဒ္မ်ားကိုအေကာင္လိုက္အထည္လိုက္ေပၚေအာင္၊ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါေလ။ထို႔ေနာက္လူသား၏သာမန္မဟုတ္သည့္စြမ္းအားမွန္အားျဖစ္ၿပီးလူတိုင္းတြင္အထူးသျဖင့္လူငယ္လူရြယ္တို႔တြင္ဖံုးကြယ္ေနသည့္အရာျဖစ္ရာထိုစြမ္းအား၊ခြန္အားကိုေရွ႕႐ႈ၍မလြဲမေသြသံကဲ့သို႔မာေက်ာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကြက္လပ္အျဖစ္မခံသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကိုျပဳရေပမည္။

    လံုး၀ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဤအက်င့္ဆံုးသမားစြဲေနသည့္လူငယ္လူ ရြယ္တို႔ေစာဒကတက္မည္ဆိုတာလံုး၀သိေနပါသည္။

    (ေစာဒကမွာ)“ဤကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာခိုင္မာ၊တည္ၿမဲသည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္စြမ္းအားမရွိေခ်။ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္စြမ္း အားလည္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

    ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ဤအက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္ရန္ခဏခဏဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါလည္းပဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။”

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ေစာဒကခ်က္ကိုေကာင္း ေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းပဲကၽြန္ေတာ္၏အေျဖကိုဂ႐ုစိုက္မႈအျပည့္အ၀ျဖင့္နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားေပးပါ။

    ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ေစာဒကတက္သူမ်ားအားေမးျမန္းပါသည္။
(ေမးခြန္းက)

    “လူငယ္လူရြယ္တို႔အေနျဖင့္လံုး၀မိဘႏွစ္ပါး၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ(သို႔မဟုတ္)ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားေရွ႕၌ဤအက်င့္ဆိုးကိုေျပာင္းလုပ္ဖို႔သတၱိရွိခဲ့ဘူးပါသလား?

    အမွန္တကယ္အသင္တို႔၏အေျဖမွာမဟုတ္၊မရွိခဲ့ဘူးဟုျဖစ္ေပမည္။
(ထပ္ၿပီး)ကၽြန္ေတာ္ေမးပါမယ္၊ဘာေၾကာင့္လဲ?

    အသင္တို႔ ၏အေျဖမွာ - အေၾကာင္းမွာဤအလုပ္ဟာရွက္စရာ ေကာင္း သည့္အလုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    တနည္းအားျဖင့္အသင္တို႔၏ေျပာၾကားလိုသည္မွာ -

    ဤအလုပ္ဟာရွက္စရာအလုပ္ျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္(လူႀကီးေတြ)သူတို႔အေရွ႕မွာမလုပ္ဘူးလို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

    ဤကိစၥအတြက္ေကာင္းမြန္စြာသက္ေသျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္ေလသည္။အသင္တို႔သည္မိမိကိုယ္ကိုဤလုပ္ရပ္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဲ့ႏွင့္လက္ထဲမွမရွိဟုထင္ေနေလသည္။ဤသို႔မဟုတ္ပါ။

    အကယ္၍အသင္တို႔အေနျဖင့္လက္ထဲမွမရွိ၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဲ့ဟုျဖစ္ေနလွ်င္(လူႀကီးေတြ)သတို႔ေရွ႕ေမွာက္မွဤအက်င့္ဆိုးကို(ေျပာင္လုပ္ဖို႔)မည္ သည့္အရွက္ကိုမွ်ခံစားၾကမည္မဟုတ္ေခ်။လူႀကီးေတြရွိရွိမရွိရွိဤအက်င့္ဆိုးကိုလုပ္ဖို႔ကြာျခားမည္မဟုတ္ေခ်။

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ဤမိမိ၏(ဆံုးျဖတ္ခြန္အား)ကိုဤကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားအတြက္အသံုးခ်ရန္မလြဲမေသြႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ေနရာတိုင္းအသံုးျပဳရေပမည္။ဤရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံအရင္းအႏွီးသည္အသင္တုိ႔၌တည္ရွိေနပါ သည္။ဤအရင္းအႏွီးကိုအဘယ္ေၾကာင့္အသံုးမျပဳၾကပါသနည္း?

    ျမတ္အလႅာဟ္ေနရာတိုင္း(အခ်ိန္တိုင္း)ရွိေနသည္ဆိုတာကိုလည္းမေမ့ေလ်ာ့သင့္ေခ်။အသင္တုိ႔၏အလုပ္အားလံုးအေပၚျမတ္အလႅာဟ္၏အျမင္ရွိေနေတာ္မူေပသည္။အသင္တို႔ဘယ္ေနရာမွာဘဲရွိရွိ အလႅာဟ္ ၏မ်က္ေမွာက္ မွာ၊ေရွ႕မွာရွိေနျခင္းျဖစ္ပေသည္။ဤကဲ့သို႔ေသာျမတ္အလႅာဟ္၏ေရွ႕ေတာ္ ေမွာက္၀ယ္ဤကဲ့သို႔ေသာ (ရွက္စရာ၊စက္ဆုပ္စရာ) အလုပ္ကိုလုပ္သင့္ပါ   သလား?

    စိတ္၀င္စားစရာစကားတစ္ခုမွာ - အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ဦးေသွ်ာင္၊ ဦးေခါင္း ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒိက္ (အ.စ)ထံေတာ္၀ယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေလွ်ာက္ထားေလ၏“မည္သူမည္၀ါ၊သနားစရာသူတစ္ေယာက္ဟာ (လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈတခု) ျပဳသူျဖစ္ ေနပါသည္။(ဤမေကာင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးမွအပ အျခားအက်င့္ဆိုးလည္း) သူ႔ဆီမွာရည္ရြယ္ခ်က္ပင္မရွိပါ။”

    ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ေဒါသထြက္ေတာ္မူၿပီးမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
“ဘယ္လိုစကားကိုဆိုေနပါသနည္း? ထိုသူဟာ ဤအလုပ္ကို ျပည္သူအေတြ အရွ႕မွာလုပ္ျပရဲပါသလား?”

    ေလွ်ာက္ထားသူမွာျပန္ဆိုေလ၏။“မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။”

    ေအမာမ္(အ.စ)ျပန္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

    “ဒါဆိုသိသာေနၿပီဘဲ၊သူကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္အတြင္းရွိမႈေၾကာင့္လုပ္တာဆိုတာ …..”

    သို႔ေသာ္လည္းပဲအခ်ိဳ႕ကဆိုေလသည္။

    “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ဘယ္သို႔ဆိုကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။သို႔ ေသာ္လည္းပဲမေအာင္ျမင္ၾကပါ။”
    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဤသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုရွင္းလင္းစြာေျပာပါ မည္။

    “ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏အာနိသင္အားလံုးႏွင့္လူသား အတြင္းမရွိေတာ့ ဟုဆိုလိုရာမေရာက္ေပ။ ဤမေအာင္ျမင္ျခင္း သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္မႏုႆလူသား ၏ႏွလံုးသားႏွင့္႐ူဟ္ (၀ိဥာဥ္)၏ အနက္တြင္ေနာက္ဆံုး၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုၿပီးခဲ့သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထက္ပိုၿပီးခိုင္မာတည္ၿမဲမႈအစြမ္းကိုေဆာင္ေလ၏။”
(သတိ၊ဂ႐ုျပဳသင့္ေပသည္။)

    စာဖတ္သူခ်စ္ပရိသတ္မ်ားကိုပမာတစ္ခုတင္ျပပါမည္။

    မႏုႆလူသားဟာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာမိမိကုိယ္ပိုင္ေျခေထာက္ျဖင့္ေတာင္ထိပ္ကိုတက္ရန္ႀကိဳးစားေလ၏။(သို႔မဟုတ္)ကား၏အကူအညီျဖင့္အ ျမင့္တစ္ခုခုကိုတက္ရန္ႀကိဳးစားၾကေလသည္။ပထမအႀကိမ္(သို႔မဟုတ္)ဒုတိယအႀကိမ္တစ္ခါတစ္ေလ(၁၀)ႀကိမ္ေရာက္သည္အထိလည္းပဲမေအာင္ျမင္ခဲ့ ေခ်။

    သို႔ေသာ္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္တြင္ေတာ့ေအာင္ျမင္မႈကိုရေလျဖစ္သည္။ဤကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေပသည္။ဤစကား၏ဆိုလိုခ်က္အဓိပၸါယ္မွာပထမအႀကိမ္မွာဘာမွ်မလုပ္ခဲ့ဘူး။တနည္းဆိုရလွ်င္အႀကိမ္တိုင္းအခါတိုင္း(ေအာင္ျမင္ဖို႔) ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ခက္ခဲသည္ေျခလွမ္းကိုလွမ္းခဲ့ၾကေပသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲကိုယ္တုိင္သတိ၊အသိမရွိဘဲအတိုင္းအတာတစ္ခုအဆင့္ျဖစ္မႈကိုသင္ယူလိုက္ၿပီး၊သိမ္းဆည္းခဲ့ေလသည္။ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ ခ်ိန္တြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရေလသည္။(ဇြဲ၊လံု႔လကိုအသံုးခ်ခဲ့၍ျဖစ္ေပသည္။)

    ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ေျပာဆိုသည္မွာ -

    ကဗ်ာတစ္ပိုဒ္ (သို႔) စာတစ္ပုဒ္ကိုက်က္မွတ္ရန္ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ (၉)ႀကိမ္ထပ္ထပ္က်က္မွတ္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ကာလအနည္း ငယ္ ၾကာ ၿပီးေမ့သြားႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ေနာက္ တစ္ေခါက္ က်က္မွတ္ရန္ (၉) ႀကိမ္ျပန္ ေႏြးဖို႔၊က်က္မွတ္ဖိုပမလိုေတာ့ေခ်။(၃)ႀကိမ္သည္ဖူလံုေကာင္းဖူလံုႏိုင္ ေပသည္။

    ဆိုလိုသည္မွာက်က္မွတ္ထားသည့္အတိတ္ကအာနိသင္ မ်ားသည္ မႏုႆလူသား၏႐ူဟ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ဒုတိယအ ႀကိမ္က်က္မွတ္ရာတြင္လြယ္ကူသြားေလေတာ့သည္။ထိုနည္းတူစြာမႏုႆလူသား၏႐ူဟ္(၀ိဥာဥ္)ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ရွိသမွ်အားလံုးေသာကိစၥမွာဤ အတိုင္းျဖစ္ေလသည္။

    သို႔ျဖစ္ပါ၍အကယ္၍ယခုအခ်ိန္အထိ(၁၀)ႀကိမ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳ၍ မ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္လည္းအက်င့္ဆိုးအမ်ိဳးအစားတိုင္းအားစြန္႔လႊတ္ရန္သံကဲ့သို႔ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္၊ျပတ္ျပတ္သားသားကိုခ်ဖို႔အသင့္ျပဳရ ျဖစ္သြားေပမည္။

    မိမိတို႔ ၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အား၊ စြမ္းအား (အထူးသျဖင့္ ျမတ္ အလႅာဟ္ ေပၚထားသည့္အီမာန္၏အင္အား)ကိုစုေပါင္းၿပီးဤေ အာင္ျမင္ မႈကိုဆြတ္ခူးရေပမည္။

    ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဦးေသွ်ာင္၊ဦးေခါင္း ေမာင္လာအလီ(အ.စ)၏ဤစကားကိုမေမ့ေလ်ာ့သင့္ေခ်။

    “အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္သူပုဂၢိဳလ္(မြန္)မ်ားသည္ေတာင္ႀကီးပမာ ခိုင္ခံ့၊ၿမဲၿမံၿပီးဇြဲလံု႔လရွိသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသူျဖစ္ပါသည္။”

    အခုအသင္တို႔အေနျဖင့္ေနာက္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုထားထားၿပီးျဖစ္ရာက်န္ရွိေနေသးေသာအနာဂတ္အမိန္႔မ်ား၊ ပညတ္မ်ားကိုအတိအက်လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈျပဳပါေလ။


* * * * *
သင္… ေၾကာင့္ သာသနာ့ စာေပမြန္မ်ား ထုတ္ေဝ လွဴဒါန္း ေနမႈ အားေပ်ာ့ျခင္း ၊ ရပ္စဲသြားျခင္း မ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္ …ခန္းက႑(၄)

ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး

    ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္လက္ျဖင့္ အာသာေျဖျခင္း (Masturdation)ကိုေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။တခါတေလဤ“လက္ျဖင့္အာသာ ေျဖျခင္း”ကိုသမိုင္းဆိုင္ရာ၀တၳဳမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ “အိုနာနီးမ္”ဟုလည္းေခၚ ပါသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးဟာမႏုႆလူသားကိုအလ်င္အျမန္အက်င့္စြဲေအာင္ ျဖစ္ေစသည္ဆိုတာျငင္းမရေခ်။အက်င့္ဆံုး၏အရင္းမ်ားမည္မွ်အထိက်ယ္ျပန္႔ ေနသည္ဆိုလွ်င္မႏုႆလူသားဟာတစ္ေန႔တည္းအႀကိမ္မ်ားစြာဤအက်င့္ ဆိုးကိုက်ဴးလြန္ေလ၏။

    ယုတ္စြအဆံုးအခ်ိဳ႕အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၏ကိုယ္တိုင္၀န္ခံခ်က္မ်ားအရတခါတေလဘာမွမလုပ္ရဘဲ“ဓာတ္လံုးေလးၾကည့္ယံုသက္သက္၊စဥ္းစားယံုေလးျဖင့္”၄င္းတို႔ကိုယ္ခႏၶာမွသီးသန္႔အရည္(သုတ္ရည္)ထြက္ရသည့္အေျခအေနအထိေရာက္သြားေလသည္။

    သို႔ေသာ္ဤအလုပ္ထက္ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္မွာေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

    အေၾကာင္းမွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ေရာဂါတြင္ခံစားေနရသူမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈကိုအႀကီးစားတကာ့အႀကီးဆံုးပိတ္ဆို႔၊ဟန္႔တားမႈႀကီးျဖစ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    ၿပီးေနာက္၄င္းတို႔အတြင္းမလိုလားမတာင္းတသည့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆန္႔က်င္မႈမ်ားကိုအတိုင္းထက္အလြန္ျဖစ္ေစေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၊အက်င့္ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုျဖစ္ေစလိုၿပီးမိမိတို႔အတြင္း၌ရွိေနသည့္အာနိသင္(ဆိုးက်ိဳး)အားလံုးထုတ္ ပစ္လိုလွ်င္ဒီအက်င့္ႏွင့္အာနိသင္ေတြဟာေနာက္ဆံုးအသက္အထိရွိေနမွာပါဆိုသည့္အေတြးကိုဦးေႏွာက္တြင္မျဖစ္ေစဖို႔လိုပါသည္။

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆို၇လွ်င္။ အလြန္တရာလိမၼာပါးနပ္ စြာႏွင့္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ“လာမည့္အမိန္႔ပညတ္ မ်ား”ကိုလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးၿပီးဤအက်င့္ဆိုးအားေတာ္လွန္ရန္ ထရ ေပမည္။

    ဤအက်င့္ဆိုး၏လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားသည္မလြဲမေသြမိမိတို႔၏သန္႔ရွင္းသန္႔ျပန္႔မႈကိုအေလးအျမတ္ထားရေပမည္။ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး(ေနာက္ထပ္မက်ဴးလြန္ေရး)အတြက္အထူးဂ႐ုသတိျပဳရေပမည္။ဤလမ္းစဥ္အတြက္႐ိႈန္တြာန္နီပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ(သတိ၊အသိျဖင့္) ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မိမိ၏ဘ၀ကံကို(ဘ၀ကို)မည္သည့္တန္ဖိုးႏွင့္မွ် လဲလွယ္ ၿပီးလမ္းလြဲလမ္းမွားေနသူမ်ားႏွင့္ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္ပတ္၀န္းက်င္လက္ သို႔ထိုးမအပ္လိုက္ပါႏွင့္။

    ကၽြႏု္ပ္ တင္ျပလမ္းၫႊန္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း အက်င့္ဆိုးအက်င့္ပ်က္ တိုင္း၊ ထို႔ျပင္အႏၲရာယ္ရွိသည့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာျပႆနာအခက္ အခဲ  မ်ားကို ေတာ္လွန္ရန္၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စိတ္ခ်၊လက္ခ် “ျပစ္မႈ” ႏွင့္ျပတ္သားခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ရွိဖို႔သာျဖစ္ေပသည္။

    ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသံကဲ့သို႔ခိုင္မာ၊တည္တံ့ၿပီးခိုင္ၿမဲကာအီမာန္ဂုဏ္သေရသိကၡာရွိမႈႏွင့္စဥ္းစားဆင္ျခင္တံု႔တရားအေပၚအေျခခံထားရမည္ျဖစ္ေပသည္။


တည္တံ့ခိုင္မာ၊မာေၾကာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္

    ယုတ္စြအဆံုးဤဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္(၁၀)ႀကိမ္ပင္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါေစ။အသစ္တဖန္ထပ္ၿပီးျပတ္သားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါေလ။

    အေၾကာင္းမွာ - ေနာက္ဆံုးမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ က်န္ရွိေနေသးေသာအာနိသင္မ်ားမေတာ္တဆ၊ေပါင္းစုမိၿပီးမိမိတို႔အစြမ္းျပ လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ…အေသအခ်ာဆံုးအရာတစ္ခုမွာအကယ္၍ဤျပတ္သားသည့္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္၊ေအာင္ျမင္မႈကိုလက္မလြတ္ရလွ်င္အလ်င္အျမန္ႀကီးဤအက်င့္ဆိုးမ်ား၏ဆိုးက်ိဳးအာနိသင္မ်ားအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူ မ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိဥာဥ္မွထြက္သြားေပလိမ့္မည္။

    ေသခ်ာေသာအခ်က္ေနာက္တစ္ခုမွာ - ဤကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (အက်င့္ဆိုးသမားမ်ား၊အက်င့္ဆိုးစြဲေနသူမ်ား)အေနျဖင့္မိမိတို႔၏အရွင္ ျမတ္အလႅာဟ္ႏွင့္ဆက္သြယ္၊နီးစပ္မႈထားရွိမည္။မိမိတစ္ကိုယ္လံုး၏တည္ရွိမႈ၏အစိတ္အပိုင္းအတြက္ျမတ္အလႅာဟ္ဆီမွာကူညီေဖးမႈကိုေတာင္းဆိုမည္။ ျမတ္အလႅာဟ္၏ေက်းဇူးေတာ္ျပဳမႈကိုေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ထားမည္ဆိုလွ်င္မဇ္ဟဗ္ဆိုင္ရာဤအီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္မႈသည္အလြန္အလွ်င္အျမန္ရလာဒ္(ေကာင္း ေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား)ကိုသာေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

    ယခုဤ(အထက္ေဖာ္ျပထားသည့္)ဤလမ္းခရီးမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္မလြဲမေသြေအာက္ေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ာ းပညတ္မ်ားကို အတိ အက် အသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။

    ဤေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ား၊ပညတ္မ်ားသည္အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္႐ိုး႐ိုးဟုျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္တန္ခိုးျပ ႏိုင္သည့္အာနိသင္ရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းျပတ္သားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညတ္ေတာ္(၁)(တဏွာ၊ရာဂ)ကိုႂကြေစသည့္အတုအေယာင္မွန္သမွ်မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

    အကယ္၍လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားမည္ ..... ညတိုင္းတဏွာ၊ရာဂႏွင့္ျပည့္ေနသည့္အျပာကားမ်ား၊အျပာဇာတ္လမ္းမ်ားကိုအၿမဲတေစၾကည့္မည္၊ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမိမိ၏အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ား၏အခ်ိဳ႕အခ်ိန္ကိုအခ်စ္(႐ူး)၀တၳဳမ်ား၊လမ္းလြဲလမ္းမွားေအာင္ျပဳၿပီး၊တဏွာရာဂ၊လိင္ကိုႏိုးထေစသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားပါသည့္မဂၢဇင္းကိုၾကည့္မည္၊ဖတ္မည္၊လမ္းသြယ လမ္းမ မ်ားေပၚတြင္ဟိုေပၚ၊ဒီေပၚ(တင္ေပၚ၊ရင္ေပၚ၊ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစားတစ္ခုလံုး ေပၚေအာင္တင္းတင္းရင္းရင္း၀တ္ဆင္ထားသည့္)အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ေကာင္မ ေလးမ်ားကိုငမ္းမည္၊ၾကည့္မည္။

    ဤအလုပ္ေတြအားလံုးကိုလုပ္ၿပီးမည္သည့္မေကာင္းမႈ၊အက်င့္ဆိုးကိုလုပ္မွမလုပ္တာဟုဆိုျခင္း၊ထင္ျမင္ျခင္းသည္အလြန္တရာလမ္းမွားသည့္အထင္အျမင္မွားေနမႈတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ(တဏွာ၊ရာဂ)ကိုႂကြေစသည့္အတုအေယာင္မွန္သမွ်မ်ားသည္မည္သို႔မည္မွ်အေရးႀကီးမလိုအပ္ေခ်။(ဤအရာမ်ားသည္)လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ဘ၀အေျခခံျပႆနာမ်ား၊ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာေတြးေတာ္မႈလမ္းကိုလွမ္းေမွ်ာ္ေစေလသည္။လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအစြန္းေရာက္ျပင္းထန္ လာမႈက ျဖစ္ေစၿပီး(တဏွာ)မုန္တိုင္းကိုထန္ေစေလသည္။ေန႔ညမအီမသာအေျခအေနႏွင့္အၿမဲအမ်က္ေဒါသထြက္ေနသည့္အေျခအေနမလိုလားသည့္အာနိသင္မ်ား၄င္းတို႔၏တည္ရွိေနမႈကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးတြင္အရိပ္ပမာလိုက္ေနေပလိမ့္မည္။

    ဆက္လက္၍ဤအက်င့္ဆိုးကိုအၿမဲတေစျပဳျခင္းျဖင့္ဘ၀အတြက္အ  ေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ဘ၀၊တစ္နည္းအားျဖင့္ လူပ်ိဳ၊လူငယ္ဘ၀ပ်က္စီး၊ပ်က္စီးေစၿပီးလူပ်ိဳ၏ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးေစေလသည္။

    ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္လူရြယ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္အထူးသျဖင့္လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအက်င့္မွားအက်င့္ပ်က္ရွိသူမ်ား၊ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မွားမ်ားကိုမလြဲမေသြ၊အျပင္းအထန္ေရွာင္ၾကဥ္ရေပ မည္။

    စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကိုပ်က္စီးေစသည့္လိင္ကိစၥကိုေဖာက္ျပန္ေစ သည့္ရုပ္ရွင္မ်ားၾကည့္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ၿပီးေနပါေလ။မၾကည့္ပါႏွင့္။

    ဤကဲ့သို႔ေသာ၀တၳဳမ်ား(မဂၢဇင္းမ်ား)ဖတ္ျခင္းမွေရွာင္ပါေလ။

    ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္နည္းျဖင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ပါေလ။မိမိ၏တည္ၿငိမ္သည့္ေတြးေတာစဥ္းစားမႈကိုဤနည္းျဖင့္မဖ်က္ ဆီးပါေလႏွင့္။မိမိ၏အင္အားရွိသည့္ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအၿမဲ တဏွာ၊ရာဂထမႈျဖင့္အားေပ်ာ့၊အားနည္းေအာင္မျပဳပါေလႏွင့္။

    ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေအာင္ျမင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာမိမိ၏ အားလပ္သည့္အခ်ိန္ကိုမွန္ကန္ေကာင္းမြန္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္အသံုးခ်ပါေလ။မိမိ၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔၏အကူအညီျဖင့္မွန္ကန္သည့္အစီ အစဥ္(မ်ားကို)မိမိ၏အခ်ိန္မ်ားကို(စည္းစနစ္က်စြာ)တန္ဆာဆင္ရေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေပသည္။

-  တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊အမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစအားကစားျပဳပါေလ။
-  ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ားကို႐ွဴ႐ိႈက္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ပါေလ။
-  ေကာင္းမြန္ၿပီး၊အက်ိဳးရွိသည့္စာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈပါေလ။
-  အိမ္၌ပန္းပင္(ပန္းအိုး)မ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါေလ(သို႔မဟုတ္)ၿခံဳငံု၍
   ေျပာရလွ်င္လယ္ယာကိစၥ၊လက္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ပါေလ။
-  မိမိ၏ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါေလ။
-  (ေကာင္းမြန္သည့္သဘာ၀)ဓာတ္ပံုမ်ား၊တံဆိပ္ေကာင္းလွလွေလးမ်ား
    စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ဤကဲ့သို႔ေသာအလုပ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ပါေလ။
-  အန္ဂၽြန္မန္အမ်ိဳးစံုႏွင့္ပညာေရး၊စာရိတၱေရးဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္စ္မ်ား၊
   အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနရာယူျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၂)
မိမိအခ်ိန္မ်ားအားလံုးကို အလုပ္အေသး မ်ားျဖင့္တန္ဆာဆင္ျခင္း

    လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အခ်ိန္မ်ားေန႔ႏွင့္ညကိုအေသ အခ်ာ၊တစ္နာရီမွ်ပင္အခ်ည္းႏွီး၊အလကားမျဖစ္ေအာင္အစီအစဥ္၊အလုပ္မ်ား ႏွင့္တန္ဆာဆင္သင့္ေပသည္။

    ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္စာႀကီးသာဖတ္ေနသင္ေနဖို႔(သို႔မဟုတ္)ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ေနဖို႔သာမဆိုလိုပါ။မေျပာပါ။အကယ္၍လွည့္ပတ္ျခင္းသည္အားကစား၊ကစားျခင္းသည္ဆိုလွ်င္လည္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ဤအစီအစဥ္ကိုလည္းအခ်ိန္ဇယားျဖင့္ျပဳလုပ္ရပါမည္။တစ္နာရီမွ်ပင္အစီအစဥ္၊အလုပ္မရွိဘဲမျဖစ္ ေစရေအာင္ျပဳရေပမည္။လူငယ္လူရြယ္မ်ားမလြဲမေသြသိထားရမည္မွာလူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္မည္သည့္အစီအစဥ္မွ်မရွိျခင္းသည္ကံဆိုးမိုးေမွာင္အျဖစ္ဆိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေလသည္။

    လူငယ္ လူရြယ္တစ္ေယာက္ေယာက္ အေနျဖင့္အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ မည္၊အလုပ္ရွာေနမည္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္လည္းမိမိ၏ေန႔ႏွင့္ည၏အခ်ိန္ပိုမ်ားကိုအသံုးခ်ရန္အစီအစဥ္ဆြဲရေပမည္။ထိုအစီအစဥ္မ်ားဟာစာေပေလ့လာျခင္း၊လွည့္ပတ္ျခင္း၊အနားယူျခင္းစသည္တို႔ကိုပင္ျဖစ္ပါေစ၊ျပဳလုပ္ရေပမည္။

    ယုတ္စြအဆံုးလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္မိမိ၏အခ်ိန္မ်ားကိုေန႔စဥ္အစီ အစဥ္မ်ားအရအတိုးအေလ်ာ့ပို၍တစ္ခဏတာပင္အလကားမျဖစ္ေအာင္တန္ဆာဆင္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ပို၍ေကာင္းေပသည္။

    အေၾကာင္းမွာ - ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈအေျမာက္အမ်ားကိုျပဳျခင္း သည္မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ဖို႔အလြန္တရာအက်ိဳး၀င္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

    ေဆးလိပ္ေသာက္ ၀ါသနာပါသူမ်ားသည္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္  အလုပ္ရွိသည့္၊အလုပ္လုပ္ရသည့္ေန႔မ်ားထက္ပိုၿပီးေဆးလိပ္ေသာက္ျဖစ္ၾက သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

    ဤအတြက္ ကြာျခားမႈမွာ(အလုပ္ရက္မ်ားတြင္)ေတြးေတာမႈႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္အသံုးခ်ရသ ျဖင့္အဓိပၸာယ္မဲ့ႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ၊ဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေစသည့္အလုပ္(ေဆးလိပ္ေသာက္ ျခင္းကို)ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေလသည္။(ဆိုလိုသည္မွာအလုပ္ရွိေတာ့အေသာက္ နည္းၿပီးအလုပ္မရွိေတာ့အေသာက္မ်ားသြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။)

    အႏွစ္ခ်ဳပ္၊အက်ဥ္းအားျဖင့္လိင္ကိစၥေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔အခ်ိန္ကိုစည္းစနစ္က်သည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္တန္ဆာမဆင္ခဲ့ႏိုင္လွ်င္ ထိုအက်င့္ဆိုးမ်ားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေပ။

    ဤကဲ့သို႔အစီအစဥ္မ်ားကိုဆြဲျခင္းျဖင့္မလြဲမေသြ၊မုခ်ဧကန္ဤအက်င့္ဆိုး(မ်ား)ကိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊အက်င့္ဆိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အလြန္တရာအစြမ္းရွိေၾကာင္းသက္ေသထူၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၃)အားကစားဖက္အထူးဂ႐ုျပဳျခင္း

    အားကစားျပဳလုပ္သူမ်ားဟာလိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိတ္၀င္စားမႈ နည္းေၾကာင္းဆိုသည့္စကားမွာေက်ာ္ၾကားေလသည္။

အေၾကာင္းမွာ  -အားကစားသည္ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈ၏ခြန္အားကိုႀကီးမားသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္မိမိအတြက္သီးသန္႔ေနရာယူလိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္သဘာ၀တရားအရအျခားကိစၥမ်ားကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစေလ သည္။

    ဤသည္ကိုအေျခခံၿပီးလိင္ကိစၥကိုအလြန္မ်ားလာေစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလွသည့္အားကစားအစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကစားျခင္းျပဳရန္လိုအပ္ေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုးမ်ား၌နစ္ျမႇဳပ္သူမ်ားသည္ေယဘုယ်အားျဖင့္အထီး က်န္ေနထိုင္သူမ်ား၊လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးသူမ်ား၊တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ၿပီးေနာက္ဤအထီးက်န္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္မလႈပ္မရွားေနျခင္း သည္၄င္းတို႔၏အေျခအေနကိုပိုၿပီးဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေလသည္။

    အကယ္၍ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဤအေျခအေနမွအျပင္ထြက္လာၿပီးမိမိဘ၀တြင္လႈပ္ရွားမႈ(အသစ္)မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ဆိုလွ်င္မလြဲမေသြ၄င္း၏အေျခအေနတြင္ေကာင္းမႈ (မ်ား) ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။
ဤအက်င့္ဆိုးမွ စြန္႔လႊတ္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

    ေယဘုယ်အားျဖင့္အက်င့္ဆိုးရွိသူမ်ား၊စြဲေနသူမ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္အားနည္းမႈအားေလ်ာ့မႈကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား(အေၾကာစသည္) သည္ အားနည္းမႈရွိေပသည္။

    သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္အားကစားမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ကိုယ္ခႏၶာ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုအားေကာင္းသန္မာရန္အလြန္တရာအာနိသင္ရွိေပသည္။

    အက်င့္ဆိုးတြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏အလုပ္ရႈပ္ေထြး၊အလုပ္မ်ားေနသည့္ၾကားမွမည္မွ်ပင္အခ်ိန္ပို၊အခ်ိန္အလကားရပါေစ၊ထိုအခ်ိန္မ်ားကိုကစားနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္အားကစားမ်ားတြင္အသံုးခ်ရေပမည္။

သို႔မွသာ မိမိတို႔ဆံုး႐ံႈးသြား သည့္ က်န္းမာေရးကို တဖန္ျပန္ လည္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္   တြက္သီးသန္႔ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

    လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အားကစားသည္၄င္းတို႔အတြက္ (အက်င့္ဆိုးသူမ်ား) အက်ိဳး အျမတ္ကို ေပးေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔အထီးက်န္ေနျခင္းႏွင့္ နက္႐ိႈင္းစြာ (အခ်ည္းႏွီး)ေတြးေတာျခင္းသည္လည္းအဆိပ္ကဲ့သို႔လူသတ္သူျဖစ္ေပသည္။မလြဲမေသြတန္ဖိုးေစ်းဘယ္ေလာက္ပင္ႀကီးပေစ၊ကုန္ပါေစ၊ဤအရာမ်ားကိုအေ၀းသို႔ပစ္သင့္ေပသည္။

    ဤဆိုဆံုးမမႈ ကိုမေမ့ေလ်ာ့လိုက္ၾကပါႏွင့္။ တန္ခိုးႀကီးသည့္ အက်ိဳး အာနိသင္စြမ္းအားမ်ားကိုၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။တစ္ေန႔လံုးအားကစားလုပ္ၿပီးေနာက္ညအိပ္ယာ၀င္စဥ္ခ်က္ခ်င္းႏွစ္ၿခိဳက္စြာေကာင္းေကာင္းႀကီးအိပ္ေပ်ာ္သြားေပလိမ့္မည္။

    ထိုနည္းတူစြာမေကာင္းမႈႏွင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကိုသာေပးသည့္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား၊ ေတြးေတာမႈမ်ားမွ ေစာင့္ထိန္းေပးလိမ့္ မည္ျဖစ္ ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၄)
မလြဲမေသြ အက်င့္တစ္ခုကိုေနာက္အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ေနရာေျပာင္းေပးျခင္း

    စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကေလသည္…..
    မေကာင္းသည့္ အက်င့္ဆိုးကိုလက္လြတ္၊ စြန္႔လႊတ္ရန္အက်င့္ ေကာင္းကိုရွာေဖြျပဳလုပ္ရန္လံုး၀အေရးႀကီးေပသည္။ထိုမွသာလွ်င္ထိုအက်င့္ဆိုး၏ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေပမည္ျဖစ္ပါသည္။

    သာဓကအားျဖင့္ဆံုး႐ံႈးမႈအားလံုးကိုသိၿပီးေလာင္းကစားအက်င့္ရွိသူ ျဖစ္မည္။ဒါလည္းပဲမစြန္႔လႊတ္မည္။၄င္းတို႔၏ေျပာဆိုခ်က္အရေလာင္းကစားရမည့္ အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ေထာင္သမား တစ္ဦးပမာခိုင္း ေစေန ၿပီး မသိသည့္ ခြန္အားလုပ္ခိုင္းေၾကာင္းဆိုေလသည္။ဤအခ်ိန္၌အသိဥာဏ္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားသည္လည္းအေစခံျဖစ္သြားရေလသည္။

    ဤသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဒီအက်င့္ဆိုး၊မေကာင္းသည့္အက်င့္စြဲ သြားသူမ်ားျဖစ္သြားၾကေလသည္။မလြဲမေသြထိုအခ်ိန္(ေလာင္းကစား၊အရက္ေသာက္…..)ကိုမွန္ကန္သည့္ကစားမႈ(ပမာအားျဖင့္ေကာင္းျမတ္သည့္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို အစားထိုးကစားရေပမည္။ထိုမွသာဤအက်င့္ေကာင္းက မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးေနရာယူမည္ျဖစ္ေပသည္။
    ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆိုရလွ်င္(မေကာင္းသည့္)အက်င့္အတြက္လႈပ္ရွားမႈကိုျဖစ္ေစသည့္သီးသန္႔ခြန္အား(မ်ား)ကိုအက်င့္ေကာင္းဖက္သို႔ေရႊ႕ေပးလိုက္ရမည္။မလိုလားမႏွစ္သက္သည့္တန္ျပန္မႈမ်ားကိုလည္းမည္သူမွ်မလာေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ရေပမည္။(သတိျပဳ၊ဂ႐ုျပဳပါေလ။)
    လိင္ကိစၥဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္လည္း(ဤအတိုင္း)မလြဲမေသြလူငယ္လူရြယ္မ်ား၏တဏွာ၊ရာဂကိုႏိုးထေစခ်ိန္မေရာက္မွီ (အခ်ိန္မီ) အစီ အစဥ္(မ်ား)ကို(ႀကိဳးပမ္း)ရွာေဖြရေပမည္။ၿပီးေနာက္လက္ေတြ႔က်င့္ သံုးရ ပါ မည္။သာဓကအားျဖင့္ပညာေရးဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၊အားကစား၊ဥာဏ္စမ္းပြဲ၊စိတ္၀င္စားဖြယ္စာအုပ္တစ္အုပ္အားေလ့လာျခင္း၊(မိမိ)ႀကိဳက္သည့္အားကစားတစ္ခုခုကိုျပဳျခင္း၊ေတာင္တက္ျခင္း၊ျမင္းစီးျခင္းစသည္အလုပ္မ်ားကိုမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးမ်ားေနရာသို႔ေရာက္လာသည့္အထိဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ရေပမည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၅)
အေျခအေနတိုင္း တြင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္အျဖစ္မေနျခင္း
    အက်င့္ဆိုးစြဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားမွမရွိဘဲအထီးက်န္ေနျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။

    လံုး၀ဥႆံုတစ္ဦးတည္း၊တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ေနျခင္းမျပဳပါေလႏွင့္။အိမ္တြင္လည္းတစ္ေယာက္တည္းေနျခင္းမွေရွာင္ပါေလ။ညကိုလည္းအခန္း၌ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။ လူမရွိသည့္ ေနရာ တစ္ဦးတည္းစာအုပ္မေလ့လာပါႏွင့္။

    မည္သည့္ေနရာ၌မဆိုတစ္ဦးတည္း၊တစ္ကိုယ္တည္းဟုခံစားရတိုင္းခ်က္ခ်င္းထိုေနရာမွထြက္ခြာပါေလ။အျပင္ထြက္ပါေလ။

    ဤကဲ့သို႔အက်င့္ဆိုးတြင္ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ပထမအက်င့္ဆိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုခံစားရလွ်င္ရျခင္း၊ခ်က္ခ်င္းအျခားအလုပ္ကိုေျပာင္းလုပ္ရန္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမေမ့သင့္ေခ်။(သို႔ေသာ္လည္းပဲ)ဤကဲ့သို႔မေမ့ေလ်ာ့ဖို႔ဆိုတာေယဘုယ်အားျဖင့္အလြန္ခက္ခဲေလသည္။

    လူငယ္လူရြယ္တိုင္း၏အေတြးမ်ား၌အက်င့္ဆိုး၊အက်င့္မေကာင္းမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္အျပည့္စံုဆံုးလမ္းမွာအထီးက်န္၊တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

(ဤအတြက္ေၾကာင့္)မည္သည့္လူငယ္လူရြယ္မဆိုမိမိ၏ ကံေကာင္း ကံထူးမႈ၊ က်န္းမာျခင္း၊ လက္ျဖင့္အာသာေျဖျခင္း၏အႏၲရာယ္ဆိုး မ်ားမွ လံုၿခံဳ မႈ ရ လိုလွ်င္အထီးက်န္ေနျခင္းမွေရွာင္ရ၊ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

    * * * * *
ပညတ္ေတာ္(၆)
ပထမအခြင့္အေရး၌အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
    အက်င့္ဆိုးရွိသူမ်ားဆီမွာအေျခအေနေကာင္းလွ်င္ပထမအခြင့္အ ေရးရခ်ိန္(လူပ်ိဳအခ်ိန္၊အခ်ိန္မီ)အိမ္ေထာင္ျပဳသင့္ေပသည္။ယုတ္စြအဆံုး၄င္းတို႔၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားဟာေစ့စပ္ထားၿပီးသူ(တစ္ဦးတည္း)(သို႔ေသာ္ေစ့စပ္ထားသူမွာရွရီအီေစ့စပ္ထားမႈအရျပဳထားသူျဖစ္ရမည္)ရွိပါကမလြဲမေသြဤအခြင့္အေရးကိုလက္လြတ္မခံသင့္ေခ်။

    အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ဤလိင္ကိစၥဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကိုေတာ္လွန္ႏိုင္ဖို႔အစြမ္းသတၱိရွိေပသည္။ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ကိစၥအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကိုနည္းလိုက္မည္၊မလို အပ္သည့္ဧည့္ခံမႈအေဆာင္အေယာင္မ်ားကိုျဖဳတ္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္အလြန္တရာလြယ္ကူသြားၿပီး၊သာမန္ကိစၥျဖစ္သြားေပမည္။

    သို႔ေသာ္၀မ္းနည္းေလစြ! မွားယြင္းေနသည့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ား၊ မွားယြင္းသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွအဆင့္အတန္းမ်ား(စာတတ္ေပတတ္ႏွင့္စာမတတ္ေပမတတ္)ကိုလႊမ္းမိုးထားၿပီး၄င္းတို႔ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေလသည္။

    အမ်ားအားျဖင့္အခ်ိဳ႕လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာမဂၤလာေဆာင္ဖို႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ေၾကာက္ၾကေပသည္။အမွန္တကယ္ဤေၾကာက္ရံြ႕မႈ၊ေၾကာက္လန္႔မႈသည္အေျခအျမစ္မရွိေခ်။

အေၾကာင္းမွာ-(ရွရီအီ) ဥပေဒပညတ္ခ်က္မ်ား ကိုလက္ေတြ႔ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အက်င့္မွား၊ အက်င့္ဆိုး မ်ားကို လည္းစြန္႔ လႊတ္ရန္ လြယ္ကူ သြားေလသည္။ ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔အဆင့္အားလံုးသည္ လည္း ေအာင္ျမင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၇)
သလ္ကင္(န)(ျပန္လည္အသိေပးျခင္း)ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအားျဖည့္ျခင္း

    “သလ္ကင္(န)”လည္ ဤအက်င့္ဆိုး၊အက်င့္မေကာင္းအား ေတာ္ လွန္ ရာ၌ အေကာင္းဆံုးက႑မွပါ၀င္ေလသည္။ဤအက်င့္ဆိုးစြဲေနသူ မ်ားအေနျဖင့္အဆက္မျပတ္မိမိကိုယ္ကို“သလ္ကင္(န)”လုပ္ေနရေပမည္။ “သလ္ကင္(န)”သည္အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ေစဖို႔အျပည့္အ၀တတ္စြမ္းႏိုင္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ - “သလ္ကင္(န)”သည္ဤကဲ့သို႔ေသာေရာဂါသည္၊ အက်င့္ဆိုး သမားမ်ားအတြက္ အာနိသင္ထိေရာက္မႈ  ႀကီးမားၿပီး၊ အလြန္အျမန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ ဆရာ ၀န္မ်ား မွ တစ္ဦးျဖစ္သူ (ေဒါက္တာ၀ီးက္သူရ္ပူေရွဟ္-ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံသား)မွ ေျပာၾကား ေလ၏။

    “သလ္ကင္(န)”အားေအာက္ေဖာ္ျပပါအသြင္အျဖစ္ရက္အခ်ိဳ႕အထိ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

    ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး၊စိတ္(ခ်မ္းသာ)လံုၿခံဳရသည့္ ေနရာတြင္ထိုင္ၿပီးဦးေႏွာက္(အာ႐ံုျပဳ)ခိုင္ခိုင္မာမာထပ္ထပ္ဆိုရေပမည္။

    “ငါဤအက်င့္ဆိုးကိုမိမိကိုယ္မွေ၀းေအာင္စြမ္းႏိုင္ေစသည္။ငါစြမ္းႏိုင္ေပသည္။”

    ဤသာမန္၊႐ိုး႐ိုးသလ္ကင္(န)ေလးတစ္ခုကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုျခင္း ျဖင့္အ့ံၾသဖြယ္အာနိသင္အျဖစ္(လူသား၏)၀ိဥာဥ္အားခြန္အားျဖစ္ၿပီးဤအက်င့္ဆိုးႏွင့္အက်င့္ဆိုးမွန္သမွ်ကိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမည္။(အသင့္အေနျဖင့္လည္းစမ္းသပ္ႏိုင္ေပသည္။)

    ထို႔ျပင္တ၀မလြဲမေသြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ခြန္အား ၊စြမ္းအား ကိုျဖစ္ေစ သည့္စာအုပ္မ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈရေပမည္။လူသား၏ဂုဏ္သေရရွိမႈအတြက္တိုးတက္ျခင္း၊(ခိုင္မာသည့္)ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည့္စာအုပ္စာေပမ်ားဖူလံုပါသည့္အထိေရးသားသီကံုးထားၾကေလသည္။

    ဤအက်င့္ဆိုး(သို႔မဟုတ္)မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးတိုင္းကိုလက္လြတ္၊စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္၀န္ခံထားသည့္ အခ်က္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔သိထားၾကပါသည္။

(ထိုအခ်က္မွာ)ဤလမ္းစဥ္အတြက္ေအာင္ျမင္မႈရရန္“ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္”ပင္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၈) လံုး၀ေရွာင္ျခင္း

    လမ္းလြဲ လမ္းမွားၿပီးအက်င့္  ဆိုးရွိသူမ်ား ၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ျခင္း မွ အခ်ိန္တိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ဆိုးအား ေတာ္ လွန္ တိုက္ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္လံုး၀ေရွာင္ရေပမည္။ကာလ၀မ္းေရာဂါသည္မ်ားဆီမွာထြက္ေျပး၊တိမ္းေရွာင္သကဲ့သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေပမည္။

    ထို႔ျပင္ဤအလုပ္၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္ႏွင့္ေသခ်င္ဖြယ္ေကာင္း သည့္ ရလာဒ္ဆိုးမ်ားကိုလံုး၀နေမာ္နမဲ့မတိုင္းဘဲေနရေပမည္။ဒိြဟ၊သံသယျဖစ္ ေစ မည့္စကားမ်ားကိုလံုး၀နားေထာင္စရာမလိုေခ်။

    မေကာင္းသည့္မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္းအပ်က္မ်ား၊ေဖာက္ျပန္ေနၿပီး၊ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသည့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ဤအက်င့္ဆိုးကို (ေတာ္လွန္ေနသည့္သူ)ဆက္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းရာတြင္အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ သရုပ္ကိုေဆာင္ၾကေလသည္။

    ၄င္းတို႔သည္ကိုယ္တိုင္ဂိုနာျပစ္မႈဒုစရိုက္မ်ားကိုနည္းနည္းသာခံစား ေလၿပီးသူတစ္ပါးကိုလည္းကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေအာင္လုပ္ေလသည္။

    ဤပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္မိမိတို႔၏၀မ္းနည္းဖြယ္အစီအစဥ္၊အခ်ိန္ဇယားမ်ားတြင္ျပဳျပင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကိုပါ၀င္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားေလသည္။

    ဒါေၾကာင့္၄င္းတို႔သည္ဤအလုပ္ကိုႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီးအႏၲရာယ္မဲ့သည္ကိုသက္ေသထူႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေလသည္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲအသိ၊သတိရွိၾကသည့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္၄င္းတို႔ေထာင္ထားသည့္ ႐ိႈင္တြာန္ မိစၧာမေကာင္းဆိုး၀ါး၏ေက်ာ့ကြင္းတြင္မည္ သည့္ အခါမွ်မမိၾကေပ။

* * * *
ပညတ္ေတာ္(၉)
႐ိုး႐ိုးသာမန္ခြန္အားႏွင့္စားျခင္းေသာက္ျခင္း၏ခြန္အား

    ျပည့္စံုၿပီး (ေဘးကင္း)ေကာင္းမြန္သည့္ အစားအေသာက္ မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ အားခြန္အားျဖစ္ေစသည့္ အျပင္လူငယ္လူရြယ္တို႔ ၏  အက်င့္ဆိုး ေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ အားနည္းသြား ေသာအဓိက ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း မ်ား (သို႔) ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုအားနည္း အားေပ်ာ့မႈ အေၾကာင္း ျဖစ္ေစ မႈအေပၚအံ့ၾသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေလသည္။

    (ရာသီဥတု အေျခအေန အရၾကည့္ၿပီး) ေရေအးျဖင့္ေရခ်ိဳးျခင္း ၿပီး ေနာက္ တပက္ျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာကိုသုတ္ျခင္းျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ အက်င့္ဆိုးရွိ သူမ်ား ကို အလြန္ တရာ (စြန္႔လႊတ္ဖို႔၊ျပတ္ဖို႔) အကူ အညီျပဳရာ ေရာက္ေလသည္။

    ထိုနည္းတူစြာဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္မလြဲမေသြ၊တဏွာ၊ရာဂကို ႏိုးထေစသည့္အေၾကာင္းခံသည့္ အက်ႌ၊အ၀တ္မ်ား သည္ ေယဘုယ် အား ျဖင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ ကိုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။

တစ္ခါ တစ္ေလ ကိုယ္ခႏၶာ၏သဘာ၀အရတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အ တြက္ အက်ိဳးယုတ္မႈႏွင့္အႏၲရာယ္ျဖစ္သြားေလသည္။၄င္းအျပင္ဒြိဟသံသယ၊မတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ တဏွာရာဂစိတ္ကိုႏိုးထေပးရာအေၾကာင္းခံျဖစ္ေလသည္။   (ဂ႐ု ႏွင့္ သတိျပဳပါေလ။)
* * * * *
ပညတ္ေတာ္(၁၀)
အီမာန္ႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအကီဒါ၏ခြန္အား၏အကူအညီ၊အေဖးအမ

    အီမာန္ႏွင့္အကီဒါ၏ခြန္အား၊စြမ္းအားသည္ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္အႀကီးတကာအႀကီးဆံုးအကူအညီေပးသူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။၄င္းတို႔ကိုအက်င့္ဆိုး၏လက္မွလြတ္ေျမာက္မႈကိုေပးေလသည္။

    ဤကဲ့သို႔ အက်င့္ ဆိုးစြဲေနသူမ်ားရွိေနသူမ်ားသည္မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိ ျမတ္အလႅာဟ္အမုန္းခံထားရသူႏွင့္ေမာင္းထုတ္ခံထားသူအျဖစ္ျမတ္အလႅာဟ္ထံ၀ယ္လံုး၀ဥႆံု(မထင္မွတ္)မသတ္မွတ္လိုက္ပါႏွင့္။တနည္းအားျဖင့္အၿမဲတေစႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာျမတ္အလႅာဟ ္၏  အၾကင္နာ၊အယုအယ ေမတၱာ ကို အျပည့္အ၀ေမွ်ာင္လင့္သူျဖစ္ရပါမည္။ နမာဇ္ အခ်ိန္ႏွင့္နမာဇ္ၿပီး ေနာက္မိမိဦးေခါင္းကို စဂ်္သာ ျပဳၿပီးသနားၾကင္နာေတာ္မူၿပီးခြင့္လႊတ္ပလပ္ ေပးေတာ္မူသည့္မိမိ၏ထာ၀ရအရွင္၊ျမတ္အလႅာဟ္ထံလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္လိုလားခ်က္မ်ားကိုေတာင္းခံပါေလ။

    မိမိ၏ႏွလံုးသား၊အသက္၊ ကိုယ္ခႏၶာ တည္ရွိ ေနမႈျဖင့္ အားလံုးကို (အာရံုစိုက္၊ဂ႐ုျပဳၿပီး) မိမိ အရွင္ျမတ္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ထံေတာင္းခံမႈျပဳ ပါေလ။
    ဤမေကာင္းသည့္အက်င့္ဆိုးကိုစြန္႔လႊတ္၊လက္လႊတ္ႏိုင္ရန္ အကူ အညီ ျမတ္အလႅာဟ္ ထံေတာင္းခံပါေလ။
    ယံုၾကည္မႈ၊စိတ္ခ်မႈထားပါေလ။အကယ္၍မည္သည့္လူငယ္လူရြယ္မဆိုအသက္ႏွင့္ႏွလံုးႏွင့္တကြ(ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ)ျမတ္အလႅာဟ္၏နန္းေတာ္၀ယ္ေတာင္းဆုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ျမတ္အလႅာဟ္၏သနားၾကင္နာ၊ယုယမႈ၊ေထြးပိုက္မႈ ႏွင့္အကူအညီအေဖးအမ(မလြဲမေသြ)ရရွိခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀၏ ဤတိုက္ပြဲတြင္ေအာင္လံလႊင့္ထူသူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

    ၄င္းအျပင္ ေနရာတိုင္း ၊ အေျခအေနတိုင္းျမတ္ အလႅာဟ္ရွိေတာ္မူ ေၾကာင္း၊ျမင္ေတာ္မူ ေၾကာင္းဆိုသည့္ အခ်က္သိရွိနားလည္ထား ရ ေပမည္။ ဘယ္ေတာ့မွျမတ္အလႅာဟ္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္ဤကဲ့သို႔ မေကာင္း သည့္ အလုပ္ မလုပ္မိဖို႔မိမိကိုယ္ကိုခြင့္မျပဳပါေလႏွင့္။ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အျပည့္ အ၀ ယံုၾကည္ပါသည္။

    အကယ္၍ ဤေရာဂါဆိုး တြင္နစ္ျမႇဳပ္ေနသူမ်ား အထက္ေဖာ္ျပထား သည့္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုအတိအက်တစ္လအတြက္သာႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မည္ ဆို လွ်င္ လမ္းလြဲ လမ္းမွားမွလြတ္ေျမာက္မႈကိုဆြတ္ခူးရ လိမ့္မည္ ( ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးေမတၱာရပ္ခံလိုက္)ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ျမတ္အလႅာဟ္အားအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
၁၇/၁၀/၂၀၁၃(ၾကသပေတးေန႔)နံနက္(၆)နာရီ(၁၅)မိနစ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ (သာသနာ့ခရီးစဥ္)

 “ အို ... ျမတ္အလႅာဟ္၊ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးမိသားစု၏  ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔မိသားစု ၏ ကဘရ္ (တြင္း) အတြက္ ဤ မေျပာ ပေလာက္သည့္ ႀကိဳပမ္း အားထုတ္ မႈအား သနား ၾကင္နာေတာ္မူ ၿပီး  ႏွစ္ၿမိဳ႕ လက္ခံသေဘာတူပါ။  ”

အာမီးန္ ယာရဗ္ေဗ့ အာလမီးန္ ၊ ေဗဟက္ေက ကုရ္အာန္ ၊ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ဝါ အာေလမိုဟမၼဒ္ (အ.စ)


ေမြးရပ္အမိေျမ ၊ ေတာင္ႀကီးမွ …
အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ … ဒိုအာျပဳလ်က္ …
ရိွက္ခ္ဂ်မားလ္ဟိုစိုင္း(န) မာဇင္ဒရာနီ


الحمدلله رب العالمین


ربّنا تقبل منّا انّک انت السّمیع العلیم

آمین یا رب العالمین ، بحق قرآن و محمّد (ص) و آل محمّد (ع)

شیخ جمال حسین مازندرانی  اهل میانمار

حوزه علمیه قم ، ج ، ا ، ایران

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ …


    ( အင္ရွာအလႅာဟ့္ ) မၾကာမီ ဆက္လက္ၿပီး ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ စုေပါင္း၊စပ္ေပါင္း စနစ္ျဖင့္ ရွီအာေအမာမ္မီယာ မိုေမနီ၊မိုေမနသ္မ်ားမွ မိမိတို႕ ကိုယ္စီ ကုိယ္စီ ရည္စူူးခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တတ္စြမ္းသည့္ ဒါန အင္အားႏွင့္ အညီ ကုရ္အာန္ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) အလိုင္ေဟမြစ္ စလာမ္ / စာစဥ္ အမွတ္ ( ၁၀ ) (( ဒို႔ရွီအာ အာရ္ဝါ အေပါင္းတို႔အတြက္ ဒို႔တာဝန္မ်ား )) က်မ္းငယ္ အား ထုတ္ေဝၿပီး အခဲမဲ့လွဴ ဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေကာင္း အျဖစ္ ေလးစား စြာ အသိေပး ေၾကျငာအပ္ပါသည္။  

    ဓမၼဒါနျပဳျခင္းသည္ " လြယ္မေယာင္ႏွင္႔ခက္  တိမ္မေယာင္ႏွင္႔နက္ " ဆိုသလို  ၾကည္႔ေတာ႔ လြယ္မေယာင္ေယာင္ႏွင္႔ တကယ္ လက္ေတြ႔က်ေတာ႔ အမွန္ပင္ခက္ခဲ႔ပါတယ္။ မိမိပိုင္ ေငြေၾကး ကို သူတစ္ပါးအား ေပးရေသာ အလုပ္ျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ သဒၶါတရားမပါဘဲ မရိွဘဲ အလွဴျပဳဖို႔ရန္ မလြယ္ ကူလွေပ။

    “ မႏုႆလူသား တို႔၏ ပင္ကိုယ္စိတ္သည္ မိမိပိုင္ ေငြေၾကး ဥစၥာမ်ားကို သူတစ္ပါး တို႔အား ေပးဖို႔ ၀န္ေလးတတ္၊ ႏွေျမာတြန္႔ တိုတတ္သည္႔ သေဘာရိွၾကပါသည္။ ထိုႏွေျမာတြန္တိုမူကို အီမာန္ဆိုသည့္အား၊ လက္ရွိ ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ သာသနာ့ ေသာကဆိုသည့္ခြန္အား ၊ တမလြန္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ တို႔ျဖင့္   မတြန္းလွန္ႏိုင္သမွ်  ၊ မတိုက္ထုတ္ႏိုင္ သမွ် ဒါန တစ္ခုၿပီး စီးေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။  ”

ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ ဤအစီအစဥ္ကို စာအုပ္စာေပ၊ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာ ေရာက္သည့္ ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း  ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

    ဤ အစီအစဥ္အထေျမာက္ ရန္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ဘာသာျပန္ဆိုသူ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ၀လ္မြတ္စ ေလမီး ရွိက္ခ္ ဂ်မားလ္ဟိုစိုင္း မာဇင္ဒရာနီ( ေတာင္ႀကီး) ကြမ္း ထံ ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါ ဒါနပါရမီ ရွင္မ်ားမွ (تبرک) အျဖစ္  မိမိတို႔၏   မိမိတို႔ ၏ သဒၶါတရား ႏွင့္ အညီ မိမိတို႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာမ်ား၏ တမလြန္ ဘ၀ခရီး၌ (အင္ရွာအလႅာဟ့္) မ်က္ႏွာ လည္းပြင္႔၍ မ်က္ႏွာပန္းလည္းလွကာ ခရီး မၾကမ္း ပဲ ေခ်ာေမြ႔ ရန္ (ကိုယ္(သို႔မဟုတ္) ႏႈတ္ ) ျဖင့္ လွဴဒါန္း ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား၏ အမည္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁ ။ မရ္ဟြန္မ္ ဦးအဲႏိုင္ အတြက္ ဇနီး ေဒၚနီလာစိုးႏွင့္မိသားစု (ေတာင္ႀကီး )
၂ ။ ဦးသန္းေဌး (ဝါးခယ္မ)
၃ ။ ဦးထြန္းျမတ္ (ရန္ကုန္)
၄ ။ Md . hanif  and Irfana mehdiya (Malaysaia)
၅ ။ ေရွ႕ေန ဦး R တင္ျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)
၆ ။ မိမိ ၏ မရ္ဟြန္မ္ ၊ မရ္ဟြန္မ္မာ မ်ားအတြက္ အမည္ႏွင့္ၿမိဳ႕ မေဖာ္ျပလိုသူ ဆိုင္ဒါ နီ တစ္ဦး
၇ ။ မ တင္တင္ေအး(ခ) မငယ္ ( ျပည္ / ေခတၱစင္ကာပူ)
၈ ။ မရ္ဟြန္မ္မာ ေဒၚခ်ဳိတီ အတြက္ သမီး ၊ မၾကဴၾကဴ (ေတာင္ႀကီး )
၉ ။ ဦးသန္းျမင့္ ႏွင္ ့ေဒၚခင္မမ (ရန္ကုန္)
၁၀ ။ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိသန္း (ရန္ကုန္)
၁၁ ။ ဦးသန္႔ေထြး (အႏြယ္ေတာ္မြန္ / မႏၱေလး )
၁၂ ။ မရ္ဟြန္မ္ ေမရ္ဇာ မိုဟမၼဒ္ အဘာစ္မာဇင္ဒရာနီ အတြက္ သား ကိုေက်ာ္စိုး ႏွင့္ မိသားစု  ( ရန္ကုန္)
၁၃ ။ မိဘႏွစ္ပါးအတြက္ နဝါေဇရွ္ဖြာေတြမာႏွင့္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား (မုံရြာ)
၁၄ ။ မရ္ဟြန္မ္ဦးထြန္းတင္ႏွင့္မရ္ဟြန္မ္မာ ေဒၚအုန္းျမ အတြက္ အန္တီစန္း (ေတာင္ႀကီး )
၁၅ ။  မိမိ ၏ မရ္ဟြန္မ္ ၊ မရ္ဟြန္မ္မာ မ်ားအတြက္ ခါဘီဂ်န္ ( ျပည္ )

     ( အင္ရွာအလႅာဟ့္ ) ေနာက္လွဴ မည့္ အလွဴရွင္မ်ား အမည္ကိုလည္း အျခားစာအုပ္မ်ား(သို႔) မူရင္းထြက္မည့္စာအုပ္ႏွင့္ အတူေဖာ္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း  ႀကိဳတင္ အသိ ေပးေၾကျငာ အပ္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ေက်းဇူးတင္ .... ႀကိဳဆိုလ်က္
ကုရ္အာန္ႏွင့္အဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) အလိုင္ေဟမြစ္ စလာမ္ / စာစဥ္အမွတ္မ်ားထြက္ရွိေရး တာဝန္ခံ                                                                                                                                                                                                                                  +++++++++++++++++++++++++++

ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ျမတ္ ႏွစ္ပါး

“ ဧကန္မုခ် ကၽြႏု္ပ္သည္ ေျမပထ၀ီရွိသူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းလံုျခံဳမႈကို ျဖစ္ေစပါ သည္။ ၾကယ္တာရာမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ေနသူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစ သကဲ့သို႔ပင္တည္း။ ”
( ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) )
ကမာလြဒ္ဒီးန္(န) က်မ္း၊ အတဲြ (၂) ၊  စာ - ၄၈၅ ၊ ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ (၁၀)


 “ ဧကန္မုခ်ေျမပထ၀ီႀကီးသည္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ ဟြဂ်္ဂ်သ္ျဖစ္ကင္းမဲ့ကင္းလြတ္ ႏိုင္ မည္မဟုတ္ေခ်။ ဤသို႔ျဖစ္ (ထိုဟြဂ်္ဂ်သ္သည္) အထင္အရွားပင္ရွိရိွ (သုိ႔မဟုတ္) ဂိုက္ဗ္အကြယ္တြင္ ရွိရွိ ျဖစ္ေပသည္။ ”
( ေအမာမ္မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) )
ကမာလြဒ္ဒီးန္(န) က်မ္း၊ အတဲြ (၂) ၊  စာ - ၅၁၁ ၊ ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ (၄၂)


======================================================

251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*