ဒီေခတ္ႀကီးမွာ …

  • News Code : 328588
  • Source : ABNA - MYANMAR
ဒီေခတ္ႀကီးမွာ … ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေခတ္ႀကီးမွာေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာသုံးသတ္ မည္ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမာၻေျမႀကီးေပၚမွာ လူဦးေရကမ်ားသထက္မ်ားလာတယ္ ဒါေပမဲ့အသက္ေတြတိုၿပီး၊နည္းသထက္နည္းသြားၾကတယ္ေလ။

ဒီေခတ္ႀကီးမွာ …  ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေခတ္ႀကီးမွာေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာသုံးသတ္မည္ဆိုရင္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမာၻေျမႀကီးေပၚမွာ လူဦးေရကမ်ားသထက္မ်ားလာတယ္ ဒါေပမဲ့အသက္ေတြတိုၿပီး၊နည္းသထက္နည္းသြားၾကတယ္ေလ။   ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေနအိမ္ေတြဆိုရင္ႀကီးသထက္ ႀကီးလာၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မိသားစုဝင္ေတြ နည္းသထက္ နည္းသြားၾကတယ္ေလ။  စားဝတ္ေနထိုင္ေရးေတြ အဆင္ေျပသထက္ ေျပလာၾကတယ္၊သို႔ေသာ္လည္းဘဲ ၊လူမႈေရးအဆင္ေျပမႈေတြ နည္းသထက္ နည္းသြားခဲ့တယ္ေလ။  အတန္းပညာေတြ ေခတ္ပညာေတြ၊ဘာသာေရးပညာေတြြ ျမင့္သထက္ ျမင့္လာၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ  အသိဉာဏ္ေတြ နည္းသထက္ နည္းသြားၾကတယ္ေနာ္။  အသိပညာ၊အတတ္ပညာေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ဉာဏ္ေတြ၊အလုပ္လုပ္မႈေတြ နည္းသထက္ နည္းသြားၾကတယ္ေလ။  ဘာသာေရးပညာရွင္ေတြ၊ေခတ္ပညာတတ္ေတြမာရွာအလႅာဟ္ေပါ့၊ အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္လာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာေတြ လည္း ေရတြက္လို႔မႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ၊ ပိုပိုမ်ားလာတာေတြ႔ရတယ္။  ေဆးပညာေတြ တိုးတက္သထက္ တိုးတက္လာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေရးက ခၽြတ္ယြင္းသထက္ ခၽြတ္ယြင္းလာၾကၿပီး၊ေရာဂါအဆန္းေတြပိုေပၚလာတယ္ေလ။   ေငြအျမန္ လိုျခင္းၾက သလို ေဒါသအထြက္လည္း ျမန္လာၾကတယ္။  အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ ေနာက္က်ၾကေပမယ့္ အတင္းအဖ်င္းေျပာဖို႔၊သူတစ္ပါးကိုမေကာင္းႀကံဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္မက်ဘူး။  သာသာနာ့ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အလာပသလာပသမားေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေစနတနာရွင္ေတြ နည္းသထက္ နည္းသြားၾကတယ္။  မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းဥစၥာမ်ားသထက္ မ်ားေအာင္လုပ္လာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လွဴဖို႔ဒါန္းဖို႔ ဆိုေဝးေဝးလာၾကတယ္၊နည္းနည္းလာၾကတယ္။   ဗလီေတြ ၊မိဘမဲ့အေဆာင္အဦးေတြ ၊ေအမာမ္ဘာရာေတြ ၊ရုံးခန္းေတြ …ျမင့္သထက္ျမင့္ ေအာင္ ေဆာက္ၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြ႕ နိမ့္သထက္နိမ့္သြားၾကတယ္ေလ။  ဟိုင္းေဝးလမ္းမႀကီးေတြ၊အဖြဲ႔ဝင္ဖက္ေတာ္သားေတြြ ပိုက်ယ္ျပန္႔သထက္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္၊ပိုမ်ားသထက္မ်ားလာေအာင္လုပ္လာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အျမင္ေကာင္းေတြ ပိုက်ဥ္းေျမာင္းသထက္ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး၊ နည္းသထက္နည္းသြားၾကတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားၿပီး သာသနာစာ၊ေခတ္စာ သင္ဖို႔သြားႏိုင္ၾကၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ အိမ္ေဘးက ဗလီတို႔ေအမာမ္ဘာရာတို႔မိတ္ေဆြတို႔ဆီမသြားႏိုင္ၾကဘူးဗ်ာ။   အဏုျမဴေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာလို႔ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္မိမိရဲ႕ စိတ္နဲ႔ သူတပါးစိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မခြဲျခမ္းႏိုင္ရွာေသးဘူးဗ်ာ။   ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးခ်ၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ နည္းသထက္ နည္းလာၾကတယ္ေလ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအမွန္တရားကို တအားႀကိဳက္တယ္ဒါေပမဲ့အမွန္တရားဖက္ကမလိုက္ ၾကဘူးေလ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔သူမ်ားေတြေအာင္ျမင္တာကိုလည္းမနာလိုတာမ်ားတယ္၊ကိုယ္တိုင္လည္းသူမ်ားလိုမလုပ္ၾကဘူးေလ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝင္ေငြ ေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝင္ေငြ ေတြဟာ ဟလႅာလား၊ဟရမ္လားမခြဲျခားေတာ့ဘူး၊စာရိတၱေတြ နိမ့္သထက္နိမ့္ခဲ့ၾကတယ္ေလ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေရအတြက္ေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာတယ္၊ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြ နည္းသထက္ နည္းလာၾကတယ္မဟုတ္ဘူးလား။  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာသူမ်ားကိုကူညီတာျပဖို႔ မ်ားမ်ားလာၾကတယ္၊သူမ်ားဆီကယူထားတဲ့အကူ အညီေတြဆိုျပဖို႔နည္းနည္းလာၾကတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာကိုယ္ျပဳထားတဲ့ေက်းဇူးဆိုရင္ မေမ့ဘူးဗ်ာ၊သူမ်ားကိုယ္ကိုျပဳထားေပးတဲ့ ေက်းဇူးဆိုေမ့ထားတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာကိုယ္သိကၡာ ၊ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့သူေတြဂုဏ္သိကၡာဆို တအားဂရုျပဳၾက တယ္၊သူတစ္ပါးဂုဏ္သိကၡာဆို ေဝးေသးေပါ့။  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာသူတပါးက ကတိတည္မွ ႀကိဳက္တာ ၊ကိုယ္က ကတိမတည္လည္း အၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာသူတစ္ပါးအေၾကာင္းဆို အရမ္းစပ္စုလိုၾကတယ္၊သူမ်ားကိုယ္အေၾကာင္းစပ္စု ရင္မႀကိဳက္ဘူးေလ။  ဒီေလာက္ဆိုကၽြန္ေတာ္တို႕ျပင္သင္ေနပါၿပီးေလ၊အင္ရွာအလႅာဟ္... ရွိက္ခ္ဂ်မားလ္  


Mourining of Imam Hossein
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century