ျမင့္ျမတ္မႈ အစစ္အမွန္ ဆိုတာ !!!

  • News Code : 332627
  • Source : MSM
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ) သခင္သည္ ၏ အျမင္တြက္ ရွိသည့္ ျမင့္ျမတ္မႈ အစစ္အမွန္ အား ေအာပ္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။

 တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ) သခင္သည္ မိမိ၏အေပါင္းအပါး သာဝကေတာ္တခ်ဳိ႕ျဖင့္ မစ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ၿပီးေနာက္စကား ဆိုေနေလသည္။  ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)၏ သာဝကေတာ္မ်ားမွ တစ္ပါးျဖစ္သည္ ဟဇရတ္ စလ္မန္းဖြာရစီ(ရ.ဟ) သည္မစ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္း သို႔ဝင္လာေလသည္။  တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ) သခင္သည္ဝမ္းသာၾကည္ႏူးစြာဆက္ဆံၿပီး မိမိေဘး၌ထိုင္ေစ  ေလ၏။  ဤတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)သခင္၏ဂရုဏာသက္သည္အျပဳအမႈေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ (ဆြ)၏  သာဝကေတာ္မ်ားမွ တစ္ပါးျဖစ္သည္ စိတ္ဆိုးသြားကာေျပာေလ၏။  ((စလ္မန္း (ရ.ဟ)  သည္ဖြာရ္စ္(အီရန္)လူမ်ဳိး မွျဖစ္ပါသည္၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အာရပ္ လူမ်ဳိး ျဖစ္ေပသည္။  သူ(စလ္မန္း) သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔  အုပ္စုအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္  အျမင့္ ေနရာတြင္ မထိုင္သင့္ေခ်။  ႏွိမ့္သည္ေနရာ၌ ထိုင္ကို ထိုင္သင့္ ေပသည္။))  တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)သခင္ သည္  ၎၏ စကားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္  သြားေလသည္။  ထိုေနာက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ -  ((ဖြာရ္စ္(အီရန္)လူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊အာရပ္လူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းသည္၊ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈအတြက္အေၾကာင္း  အရင္း မဟုတ္ေခ်။ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာစကားသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈအတြက္အေျခခံ မဟုတ္  ေခ်။ အလႅာဟ္ဟိုိုအရွင္ ျမတ္ ထံေတာ္၌ အႀကီးက်ယ္အျမင့္ျမတ္ဆုံးအရာ သည္ သကၠ္ဝါ တရား ၊ အီမာန္ ၊ ေကာင္းျမတ္သည္အလုပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ အလႅာဟ္ဟိုိုအရွင္ ျမတ္ သခင္ သည္ မိမိက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အႀကီး က်ယ္အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာသူ သည္ အလႅာဟ္ဟိုိုအရွင္ ျမတ္ ထံေတာ္ဝယ္  သကၠ္ဝါ တရားအရွိဆုံး သူ ျဖစ္ေပသည္။ ))   ဤအထက္ပါ အဖိုးတန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ၾသဝါဒမြန္ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔  မြတ္စလင္မ်ား အားလုံးသည္ အတူတူျဖစ္ၾကၿပီး ၊ ညီအစ္ကို၊ေနာင္ရင္းမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၾကား၌ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာစကားမ်ားကို မခြဲျခားသင့္ေခ်။    မွတ္ခ်က္ - အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား ၏ ဖြာရစီ (၄)တန္းဖတ္စာအုပ္မွ   ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္လိုက္ရပါသတည္း။   ရွိက္ခ္ဂ်မားလ္(ကြမ္း)


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century