မြတ္စ္သဟဗ္ အသုံးစာရိတ္မ်ား

  • News Code : 333969
  • Source : MSM
မြတ္စ္သဟဗ္ အသုံးစာရိတ္မ်ားသည္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိေပသည္။ပထမတစ္မ်ဳိးမွာမိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစု အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဒုတိယ အမ်ဳိးမွာ အျခားသူမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစု အတြက္ ။ ။ မိမိ၏ဘဝ တိုးတက္ဖို႔ ၊ မိမိႏွင့္မိမိ ၏ မိသားစု ေအးၿငိမ္း သာယာေစမည့္ အရာမ်ား ၊တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔  ဝါဂ်စ္ မသုံးမေနရ သုံးစြဲရမည္ ကို သုံးစြဲၿပီး အပို အလ်ံမွ ျဖဳန္းတီးသည့္ အဆင့္ထိမေရာက္ေအာင္ သုံးစြဲရသည္ စာရိတ္မ်ားကို မြတ္စ္သဟဗ္ အသုံး စာရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။  (၂) အျခားသူမ်ား အတြက္ ။ ။ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ အေနျဖင့္တိုက္တြန္းထားသည္ လုပ္ရပ္မ်ား မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းထားသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု သည္ကား ဟလႅာဟ္ နည္း အသြယ္သြယ္ ျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ား ကို ဒါနအား ျဖင့္ အက်ဳိး အျမတ္ျပဳ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ရပ္တြင္ ႏွစ္ဘဝ သခင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ႏွင့္ ေအမာမ္ မအ္စူမ္္(အ.စ)မ်ား သည္ ထိပ္တန္း ေနရာ တြင္ေနရာ ယူထားခဲ့ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။  အျခားသူမ်ား အတြက္ မြတ္စ္သဟဗ္ အသုံး စာရိတ္မ်ားအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။  ဝကာဖ္  သာဓကအားျဖင့္ ေမာင္လာ အလီ(အ.စ) မွ စြန္ပလြံၿခံမ်ား ႏွင့္ေရတြင္းအား အမ်ားပိုင္အျဖင့္ ဝကာဖ္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ျခင္း။  မိမိပိုင္ မစ္ဂ်စ္ဒ္မ်ား၊ ေအမာမ္ဘာရာ မ်ားကို အမ်ား အတြက္ ဝကာဖ္ျပဳျခင္း အမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၊ေဆးရုံး၊ေရတြင္းေရကန္ ၊အဖိုးတန္ သာသနာ စာအုပ္၊စာေပ၊မ်ား                      မဂၢဇင္းမ်ားပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးျခင္း  စသည္ျဖင့္ျပဳေပးျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။  မွတ္သားစရာအခ်က္သည္ကား အထက္ေဖာ္ျပပါ အရာမ်ား ကို လူထုအေနျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ယူ အသုံးျပဳေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ဝကာဖ္ ပိုင္ရွင္မ်ား ကို စဝါဗ္ ရရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ဆဒ္ကာ   ဆဒ္ကာ ဆိုသည္မွာ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ လုိအပ္ေနသူမ်ား ကို ျဖည့္စြက္ လွဴဒါန္းေပးျခင္း ကိုဆို လိုပါသည္။ ဤဆဒ္ကာ ေကာင္းျမတ္သည္လုပ္ရပ္ ၊အလြန္တရာ အဖိုးတန္သည့္ လုပ္ရပ္အား ျပဳၾကရန္ တိုက္ တြန္း ထားပါသည္။ ဟဒီးစ္ေတာ္ တြင္ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မွ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ((အၾကင္မည္သူမဆို မိမိအား ေတာင္းခံေတာင္းဆိုလာခ်ိန္တြင္ ျပယ္ဖ်က္လွ်င္မည္မွ်ႀကီးမားသည္ ဒုကၡကို ျဖစ္ေစမည္ကို သိခဲ့မည္ဆိုပါက မလြဲမေသြ ေပးကမ္းရန္ ျငင္းဆိုမဘ္ မဟုတ္ေခ်။ )) ၾကည့္ - အာေယးန္ဇင္ဒါကီ ဝါ ေနယာေယရွ္က်မ္း ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၆၆  ေအမာမ္စဂ်ဒ္(အ.စ) သည္ ဆဒ္ကာေပးၿပီး မိမိလက္အား နမ္းေတာ္မူေလသည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - ((ဆဒ္ကာေပးေဆာင္ခ်ိန္ တြင္ မရွိဆင္းရဲသား၊လုိအပ္ေနသူ လက္တြင္မေရာက္မည္ အလွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ လက္ေတာ္ တြင္ေရာက္ေပသည္။ )) ၾကည့္ - အာေယးန္ဇင္ဒါကီ ဝါ ေနယာေယရွ္က်မ္း ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆  လက္ေဆာင္  အရာတစ္ခုခု ကို သူတပါးအား ေပးကမ္းျခင္း ကို  လက္ေဆာင္ဟု ေခၚဆိုေပသည္။   ေသတမ္း  မြတ္စလင္တိုင္း မိမိ ပိုင္ ပစၥည္း ၃ပုံ တပုံအား ေသတမ္းေရး၊မွာၾကားႏိုင္ေပသည္။ ထိုမွသာ ၎ ေသတမ္း မွာၾကားသူ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ၎တင္ခဲ့သည့္ အေႂကြးမ်ား ကို ပထမဦးစြာ ေပးဆပ္ၿပီး က်န္ပစၥည္းမ်ားကို ၃ ပုံ ၊ပုံရမည္ တစ္ပုံ အား ေသတမ္းမွာထားသူ၏ဆႏၵအတိုင္း သုံးစြဲေပးရမည္။  က်န္ ႏွစ္ပုံအားက်န္ရစ္သူမိသားစု တြင္ ရွရီအီ ဥပေဒအရ ခြဲေဝေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။  အထက္ေဖာ္ျပ ေနရာမ်ား တြင္ မိမိပိုင္ ဥစၥာပစၥည္း ကို သုံးစြဲျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ေပသည္။ ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ၂ ၊အာယတ္ေတာ္အမွတ္ ၂၆၁ အတိုင္း အက်ဳိး အျမတ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။  ဂ်မားလ္(ကြမ္း) 


Mourining of Imam Hossein
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century