ေသာင္ဗာလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ ၾကာျခင္း

  • News Code : 359681
  • Source : msm

  

ေသာင္ဗာလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ ၾကာျခင္း

႐ႈိင္တြာန္ ၏လွည့္စားမႈ ၊ေကာက္က်စ္မႈ၊စဥ္းလဲမႈ၊ပရိယာယ္မ်ားမွတစ္ခုမွာ

မေကာင္းမႈစိတ္အလို လိုက္သူမ်ား၏နားတြင္ ခ်ဳိသာေပ်ာ့ေျပာင္းစြာျဖင့္    (( ဒီေန႔ဂိုနာလုပ္လိုက္ ၊မနက္ဖန္ မွ ေသာင္ဗာလုပ္ )) လို႔ေျပာေလသည္။ မည္သည့္ အသိဥာဏ္ဦးေႏွာက္ ရွိသူ မဆို လူကို မလြဲမေသြေသႏိုင္သည့္ အဆိပ္ခြက္အား သိလ်က္ ေနာက္မွ ေျဖေဆးေသာက္ ၿပီး ေျဖလိုက္မည္ဟုဆိုကာ ေသာက္မည္မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ မနက္ဖန္ ရွင္မည္ေလာ ၊ေသမည္ေလာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္မွ လြဲၿပီးမည္သူမွ် မသိေခ်။

ဤအတြက္ေၾကာင့္လူသားအား ေသာင္ဗာလုပ္ဖို႔အခ်ိန္ရမွာ ေသခ်ာပါ သေလာ ?

အကယ္၍ မေတာ္တဆေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္တစကၠန႔္မွ် ေသာင္ဗာျပဳဖို႔အခ်ိန္မရဘဲ ေလာကႀကီးစြန္႔ခြာ သြားရလွ်င္ မည္ သို႔လုပ္မည္နည္း ?

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေမာင္လာ အလီ(အ.စ) အေနျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူ

သည္မွာ  غرور الشّیطان یسوّ ل یطمع

အဓိပၸါယ္ ။ ။ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ပရိယာယ္ ၊လွည့္စားမႈ ၊ေကာက္က်စ္မႈ ၊စဥ္းလဲမႈသည္မႏုႆလူသားအားလမ္းလြြဲလမ္းမွား ႏွင့္ ေလာဘရမက္ အတြင္းက်ေရာက္ေစပါသည္။

႐ႈိင္တြာန္(လ.န)သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္၏ဗရ္ဂါေတာ္မွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ ရၿပီး က်ိန္းေျပာသည္ကား - (( အသင္၏ ေအဇက္သ္ ႏွင့္ဂ်လာလ္၏ ကစမ္ ၊ကၽြႏ္ုပ္သည္ မႏုႆလူသား၏ ႏွလုံးသားမွ အျပင္ထြက္မည္ မဟုတ္ေခ်။

လူသားကို လမ္းမွားလမ္းလြဲေရာက္ေအာင္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ လွ်က္တျပက္မွ်ပင္ အေမ့ခံမည္မဟုတ္ေခ်။

လူသားအားအသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ဂိုနာ(အျပစ္) က်ဴးလြန္းဖို႔ ဖိတ္ေခၚ၊ျမဴစြယ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။)) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္အေနျဖင့္လည္း ႐ႈိင္တြာန္ (လ.န) အား အေျဖေပးေတာ္မူေလ၏။ ((ကၽြႏ္ုပ္၏ေအဇက္သ္၏ကစမ္ငါကိုယ္ေတာ္လည္းပဲမႏုႆလူသားအ တြက္ေသာင္ဗာတံခါးကိုပိတ္ ေတာ္မူမည္မဟုတ္ေခ်။မည္သည္အရာမွ ၎ေသာင္ဗာကိုတားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။လူသား၏ေသာင္ ဗာကို

ငါကိုယ္ေတာ္လက္ခံေတာ္မူမည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္

ျမတ္သခင္သည္မည္မွ်ပင္အသက္ရွင္ေနပါေစလုံးဝေသာင္ဗာျပဳမည့္သူ မဟုတ္သူမွ အပ (ေသာင္ဗာမျပဳဘဲ) ၎အားလုံးဝ ေသခိုင္းမည္ မဟုတ္

ေခ်။ ))

ၾကည့္ - ေအရ္ရွာဒ္ ကိုလိုဗ္ အတြဲ ၁ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ … ဤပို႔စ္အားဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ဝလ္မြတ္စလင္မီးမိုအ္စင္ဂဖါရီ(အီရန္)

အေနျဖင့္ဖြာရစီဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္က်မ္းငယ္((အီးဗ္လီးစ္နာ

ေမ))အတြဲ၂ႏွင့္ဤစာအုပ္အားဖြာရစီမွအူရ္သူသို႔ျပန္ဆို ထားသည့္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ဝလ္မြတ္စလင္မီးဆရက္ဟစန္ႏႈိင္းရဇာဝီး(အိႏိၵယ) ၏((အီးဗ္လီးစ္နာ ေမ))အတြဲ၂၊မွ၂အုပ္စလုံးမွေကာက္ႏႈတ္ျပန္ဆိုထားပါ သည္။

မိမိအေနျဖင့္ႂကြားဝါးဖို႔မဟုတ္ဘဲမိမိေရးထားသည့္ပို႔စ္သည္အာမခံခ်က္ရွိ   ေၾကာင္း၊စိတ္ခ်ၿပီးဖတ္ေစလိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ႏွင့္မိမိစိတ္ခ်ရသည့္ ဘာသာရပ္ကိုအသုံးျပဳထားေၾကာင္းကိုသိေစလိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္   ျဖစ္ပါသည္။


Mourining of Imam Hossein
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century