$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အဆုံးစီရင္ႏႈန္းျမင့္တက္ လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

  • News Code : 499453
  • Source : 7Day News Journal
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန၊ အဗ္နာ    

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ အထိ သုံးႏွစ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ျခင္း မ်ဳိးျဖင့္ လူေလာကကို ႏႈတ္ဆက္သြားသူမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာေနၿပီး စာရင္းအရ သုံးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ၃၅၀၀ နီးပါးရွိသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ နည္းမ်ဳိးစုံအသုံးျပဳ၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္အဆုံးစီရင္ကာ မိသားစုႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ႏႈတ္ဆက္ထားရစ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ အသက္(၂၅)ႏွစ္မွ (၄၀)ၾကား အမ်ဳိးသားဦးေရမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။

 

 “ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ လူတစ္ေယာက္ဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ေအာင္ျမင္သြားရင္ အျပစ္ေပးမခံရႏုိင္တာ ႏွစ္မႈပဲရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အဆုံးစီရင္မႈပဲ”ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္ကေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္သူမွာ ၎၏က်ဴးလြန္မႈေအာင္ျမင္သြားပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏အထြတ္အထိပ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ကိုရရွိသြား၍ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မွ် က်ခံရျခင္းမရွိသလို မိမိကိုယ္မိမိ အဆုံးစီရင္မႈသည္လည္း မေအာင္ျမင္ပါက ဥပေဒအရအေရးယူခံရေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သြားပါက ဇာတ္လမ္းဆုံးခန္းတုိင္သြားသည္ကို ရွင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစုိးရ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၃ အထိ မိမိကိုယ့္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ လူေလာကကို ႏႈတ္ဆက္သြားသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၏ မွတ္တမ္းစာရင္းမ်ားထဲတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာေနသည္။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၃ အတြင္း ေသေၾကာင္းႀကံစည္အဆုံးစီရင္သူ ၃၅၀၀ နီးပါးရွိသည္။

 

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ နည္းမ်ဳိးစုံအသုံးျပဳ၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ကာ မိသားစုႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ႏႈတ္ဆက္ထားရစ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ အသက္(၂၅)ႏွစ္မွ(၄၀)ၾကား အမ်ဳိးသားဦးေရမွာ အေရအတြက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ ျပႆနာေပါင္းစုံအလယ္မွ ႐ုန္းထြက္၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕မွရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသသည့္ အမႈ ၁၂၃၇ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၂၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္မူ ၾသဂုတ္လအထိ ၁၁၄၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မႈခင္းျဖစ္စဥ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာေနသည္။ ရရွိေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ တစ္လခ်င္းတြက္ခ်က္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၁ က တစ္လလွ်င္ ၁၀၃ မႈႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ ၁၁၀ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လခ်င္းအတိုင္းအတာျဖင့္ ၁၄၃ မႈႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနၿပီး သုံးႏွစ္အတြင္း က်ား၊ မ စုစုေပါင္း ၃၄၅၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

 

မႈခင္းဌာန ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆရာ၀န္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ မိမိကုိယ္ကိုယ္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အဆုံးစီရင္သူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရကပိုမ်ားေနၿပီး အသက္အရြယ္အရလည္း (၂၅)ႏွစ္မွ(၄၀)ၾကား လူဦးေရမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့့္ မိသားစုကို ဒုကၡမေပးလုိေတာ့၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသသြားသူမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္ မႈခင္းဌာနမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။ “ရဲလုပ္သက္ ႏွစ္ေလးဆယ္ အေတြ႕အႀကံဳအရ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသတဲ့အမႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခုက သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြပါ အဲဒီအုပ္စုထဲပါေနၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ စစ္ေဆးခ်က္ေတြက မိသားစုကို သူတို႔ဒုကၡေတြ ဆက္မခံစားေစခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ အေျဖရတယ္”ဟု မႈခင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသသည့္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ႀကိဳးခ်ေသဆုံးျခင္း၊ အဆိပ္ေသာက္ေသဆုံးျခင္း၊ ေရထဲခုန္ခ်၍ေသဆုံးျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိေသနတ္ (သို႔မဟုတ္) ဓားအသုံးျပဳ၍ သတ္ေသျခင္း၊ အျမင့္တစ္ေနရာမွ ခုန္ခ်ျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီး႐ႈိ႕ျခင္းတုိ႔မွာ ေသဆုံးသူအေရအတြက္အလုိက္ အစဥ္အလုိက္ရပ္တည္ေနၿပီး နာတာရွည္ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတခ်ဳိ႕လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ေလ့ရွိေၾကာင္း မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ “လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ျပႆနာေပါင္းစုံကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမွာပါပဲ။ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆုိတဲ့ ကာယကံရွင္ရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႀကံ႕ခုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိနဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရတဲ့သူကိုေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းပစ္မထားမိပါေစနဲ႔”ဟု စိတ္ပညာရွင္ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

 

မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္မႈမ်ားမွာ ေတာေရာ၊ ၿမိဳ႕ပါ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရေၾကာင္း သိရွိရပါက စိတ္ပညာဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ စိတ္ပညာဌာန ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ျမင့္ကအႀကံျပဳသည္။ “က်န္းမာေရးဗဟုသုတအားနည္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ စိတ္ပညာဆရာ၀န္ဆီလာဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္ရွက္ရြံ႕တတ္ၾကတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတရွိဖို႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အျခားသူတစ္ဦး၏ပေယာဂေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသသည့္ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းကို အစိုးရအပါအ၀င္ လူမႈ၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းက မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မေနသင့္ေၾကာင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ အႀကံျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ ေသဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳးမိန္႔ အသက္၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ ျမန္မာအစိုးရက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ယင္းအခ်က္ကိုလည္း ကုလသမဂၢအဖဲြ႕ႀကီးက အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

 

လူ႔ဘ၀ကိုရခဲ့ၿပီး ႐ုန္းကန္ရွင္သန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီးကာမွ လူ႔သဘာ၀အရ ဘ၀တြင္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ရင္မဆုိင္၀ံ့ေတာ့ဘဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္သြားမႈမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ၾကားေနရသည့္ သတင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အမႈအခင္းမ်ားမွာ ကာယကံရွင္၏ ပင္ကုိစ႐ိုက္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားျဖင့္သာ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ အျခားမႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ႀကိဳ