$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အစၥလာမ္ မိဘမ်ားႏွင့္ သားသၼီးမ်ား (မျဖစ္မ ေန) ဖတ္ရန္အေရးႀကီးေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

  • News Code : 602474
Brief

အစၥလာမ္ မိဘမ်ားႏွင့္ သားသၼီးမ်ား (မျဖစ္မ ေန) ဖတ္ရန္အေရးႀကီးေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားတစ္ခ်ဳိ႕ ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 


 1။ သင့္စကား နားေထာင္ေသာ သားသၼီးမ်ားျဖစ္ျပီလား?
သားသၼီးမ်ားကေကာ မိဘစကား နားေထာင္ႀကရဲ့လား?

2။
သင့္သားသၼီးမ်ား အလႅာႏွင့္အလႅာတမန္ေတာ္ကို သိေစဖို. ဘာေတြသင္ႀကား
ေပးျပီးျပီလဲ?
သားသၼီးမ်ားကေကာ အလႅ ာႏွင့္အလႅာတမန္ေတာ္ကို သိေစဖို့
ဘာေတြသင္ႀကားျပီးျပီလ?ဲ

 3။သားသၼီးမ်ားကို ဘာသာေရးပညာ သင္ေပးရမည့္တာ၀န္ အသင္ေက်ပြန္စြာ
ေဆာင္ရြတ္ျပီးျပီလား?
အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသၼီးမ်ားကလဲ အရြယ္ေရာက္ရင္ ဘာသာေရးပညာသင္ရန္ ဖရသြ္
ဆိုတာ နားလည္ပါသလား?

 4။ သားသၼီးမ်ားကို ဘာသာေရးပညာ သင္ေပးရမည့္တာ၀န္ အသင္ပ်က္ကြက္ေနတာကို
အလႅာအေရးယူမွာ အသင္မသိဘူးလား?
သားသၼီးမ်ားကေကာ မိဘေတြရဲ့ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိဳငိျပီလား?

 5။သားသၼီးမ်ားကို ကာဖိရ္ ရင္ခြင္သို့ မေရာက္ဖို့ သင္ဘာလုပ္ေပးသင့္သလ?ဲ
သားသၼီးမ်ားကေကာ သင္တို့ရဲ့ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို တားစီးရမယ္ဆိုတာ
မသိပါသေလာ?

6။အစၥလာမ္နည္းစနစ္အတိုင္း ၀တ္စာဆင္ယင္ေနထိုင္ သြားလာမူေတြ
သင္ႀကားေပးျပီးျပီလား?

သားသၼီးမ်ားကေကာ အစၥလာမ္နည္းစနစ္အတိုင္း ၀တ္စာဆင္ယင္ေနထိုင္
သြားလာမူအတိုင္း ရွိေနျပီလား?7။သားသၼီးမ်ားကို အေႀကာင္းခံျပီး သင္ ဂ်ႏႏသ္သုခဘံု သြားခ်င္သလား
ဂ်ဟႏႏမ္ငရဲဘံုကို သြားခ်င္သလား?
သားသၼီးမ်ားကေကာ မိဘႏွစ္ပါးကို မိမိကိုအေႀကာင္းခံျပီး ဂ်ႏႏသ္သုခဘံု
စံျမန္းေစခ်င္သလား ဂ်ဟႏႏမ္ငရဲဘံုကို ေနေစခ်င္သလား?

 8။သင့္ ကဗရ္ကို လာျပီး ေဇယာရသ္ လုပ္နိဳင္ေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္း သင့္
သားသၼီးေတြမွာ ရွိျပီလား?
သားသၼီးေတြကေကာ မိဘရဲ့ ကဗရ္ ေဘးမွာ ေဇယာရသ္ လုပ္နည္းကို သိရဲ့လား?

9။ အသက္၀ိညာဥ္ ႏွုတ္သိမ္းခံရခ်ိန္မွာ လြယ္ကူမူရေစဖို့ အသ္င့ရဲ့
ေခါင္းရင္းမွာ အသင့္ရဲ့ သားသၼီးေတြက ဘာေတြ ဖတ္ေပးႀကမလဲ?
 သားသၼီးေတြကေကာ မိဘရဲ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ လြယ္ကူမူရေစရန္ အသင္ဘာေတြ
ဖတ္ရြတ္ရမယ္ဆိုတာ သိျပီးလား က်က္မွတ္ျပီးျပီလား?

10။သင္ ကြယ္လြန္ျပီးတဲ့အခါမွာ သင့္သားသၼီးေတြက အိစြာေလ့ဆ၀ါဗ္
ပို့နိဳင္ပါ့မလား?
သားသၼီးေတြကေကာ အိစြားေလ့ဆ၀ါဗ္ ပို့နညိးကို နားလည္ႀကျပီလား?

11။ညထူ ညျမတ္ ေန့ထူး ေန့ျမတ္ေတြမွာ သင့္ သားသၼီးမ်ားက
သင္ဂ်ႏ္ႏသ္သုခဘံုရေစဖို့ ဒိုအာ ဆုမြန္ေတါ ျပဳေပးႀကပါ့မလား?
သားသၼီးေတြကေကာ မိဘအတြက္ ဒိုအာ ဘယ္ႏွႀကိမ္ ေတာင္းေပးဖူးျပီလဲ?

12။မုရ္သဒ္ဆုတဲ့ မီးက သင့္မိသားစုအတြင္းမွာ ေလာင္ကြ်မ္း ေလမလား
မုရ္သဒ္(သာဘနာကိုစြန့္လြတ္သူ) မုရ္သဒ္ထ့မွ အစားအေသာက္ကို အသင္
စားသံုးျပီးျပီလား?
သားသၼီးေတြကေကာ ဘာသာေရး ေလးစားႀကသလား မုရ္သဒ္ရဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
ေရွာင္းရွား နိဳင္ႀကျပီလား?


13။သင့္ သားသၼီးမ်ား ေခတ္ ပညာတတ္ျပီး သာသနာပညာမတတ္လွ်င အစၥလာမ္လူေနမူဘ၀ကို
ဘယ္လို ပံုစံ တည္ေဆာက္နိဳင္မလဲ?
သားသၼီးေတြကေကာ ေခတ္ပညာတတ္ျပီး သာသနာ့ပညာမတတ္လွ်င္ အစၥလာမ္လူေနမူဘ၀ကို
သင္ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ?

14။ေလာကီပညာ တတ္ကြ်မ္းယံုႏွင့္ သင့္သားသၼီးေတြ အာေခရသ္မွာ
ေအာင္ျမင္မူရနိဳင္ပါ့မလား?
သားသၼီးမ်ားကေကာ အာေခရသ္မွာ ေအာင္ျမင္ရန္ ဘယ္အရာေတြ ျပဳျပင္လုပ္သင့္သလဲ?

15။သင္ႏွင့္သင့္မိသာစု ဟလာလ္နဲ့ ဟရာမ္ ကို ခြဲျခားစားေသာက္နိဳင္ျပီလား?
သားသၼီးေတြကေကာကိုယ့္မိသားစု ဟလာလ္နဲ့ဟရာမ္ကို ခြဲျခားသိနိဳင္ဖို့ သင္
ဘာစာေတြ သင္ႀကား သိမွ တားစီးနိဳင္မလဲ?

16။သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု အာေခရသ္မွာ ေအာင္ျမင္ရေစဖို့
ဘာေတြလုပ္ဖို့လိုအပ္ပါသလဲ?
သားသၼီးမ်ားကေကာ အာေခရသ္ ေအာင္ျမင္မူရရန္ သာသနာ စာေပ သင္ႀကား/ေလ့လာမွ ရရွိမယ္ဆိုတာ နားလည္ႀကပါသလား?

ေအမာန္ကဇ္ဇာလီ၏မိ္န့္ေျခြခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏွုတ္ထားသည္မွားကို ထပ္မန္ျပီးတင္ျပ ထားပါသည္ ။

Osa Man / facebook မွ
မွတ္ခ်က္ ။ ။ (ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မွ ေဟက္မသ္စကားမ်ားသည့္ မိုမင္၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ပစၥည္း ျဖစ္ရာ ဘယ္မွေတြ႕ေတြ႕၊ဘယ္သူဆီက ရရ ရယူဖို႔ရမည့္ဟု သေဘာေဆာင္ထားသည့္ မိန္႔ခြန္းအား နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါက်မ္းတြင္လာရွိထားသျဖင့္ ယခုလိုေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
အဗ္နာ မိသားစု  


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*