• ႏွာေခါင္းေပါက္ျခင္းကိစၥ ႏွင့္ ရွရီအီ အျမင္

  ေမး - အမ်ဳိး သားျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ေစ ၏ ႏွာေခါင္းကို(အလွအတြက္(သို႔)အျခားရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္) ေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွရီအီ ဥပေဒကို ေဖာ္ျပေပးပါ ခင္ဗ်ား ? အေျဖ - ဤလုပ္ရပ္သည္ ၊မူလကိုယ္ပိုင္အေနအထားအရ ျပႆနာ မဟုတ္ေခ်။သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အျခားအမ်ဳိးသား နာမဲဟ္ရမ္(မ်ား) အတြက္ အလွတန္ဆာျခင္းအျဖစ္ ျပဴလုပ္မည္၊ ဝတ္ဆင္မည္(ေဖာက္မည္) ၊ အမ်ဳိးသားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္တူေအာင္ ဝတ္ဆင္မည္ သို႔မဟုတ္ ေက်းယဥ္သိမ့္ေမြ႔မႈမရွိ သည့္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈကို တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ (ေဖာက္ျခင္း) မပိုင္ေခ်။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • သူနာျပဳ ဆရာမ မွ နာမဲဟ္ရမ္ ကိုထိေတြ႔ျခင္း

  ေမး - ကၽြန္မ သူနာျပဳဆရာမ တစ္ေယာက္ပါ ။ ေဆးရုံး တရုံးမွာ အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ နာမဲဟ္ရမ္ ကို ၾကည့္ရျခင္း ႏွင့္ ၎၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ထိေတြ႔ရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွရီအီ အမိန္႔ မည္သို႔ လာ ရွိပါ သနည္း ?

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ မတတ္စြမ္း ႏိုင္၍ မိမိကိုယ့္ကို ၿမဳံ ေအာင္ျပဳလုပ္ ျခင္း

  ေမး - အကယ္ မည္သည့္ ေယာက္က်ားသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မဆို အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ မတတ္စြမ္း ႏိုင္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ သူအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဘဝ တြင္ အၿမဲ အ႐ႈံး ႏွင့္သာရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္၊ယုတ္စြ အနိမ့္ အမ်ဳိးအစား အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ရန္ ပင္ မတတ္ႏိုင္ေခ်။ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ ၎၏ ခႏၶာကိုယ္ တြင္ တုန္လုပ္မႈ ကို ျဖစ္ ေစပါတယ္ ၊ေဆးစား၍ ၎ (သို႔မဟုတ္) ခြဲစိတ္၍ ၎ မိမိကိုယ့္ကို ၿမံဳ ေအာင္ ျပဳႏိုင္ပါသလား ?

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • တိရစာၦန္မ်ား ေမြးျခင္းဆိုင္ရာ ရွရီအီ ဥပေဒ

  ေမး - တိရစာၦန္မ်ား မေမြးရဟုဆိုၿပီး တားျမစ္ခ်က္ရွိပါသလား ? အကယ္၍ တားျမစ္ခ်က္မရွိလ်င္အလွအပ အတြက္ ၎ (သို႔မဟုတ္) သာယာသည့္ အသံ နားေထာင္ရန္ အတြက္ ၎ (ဥပမာ အားျဖင့္ စာဝါဌက္ ၊(သို႔မဟုတ္) အစိမ္းေရာင္ ၾကက္တူေရြးငယ္စသည္ ျဖင့္ ကိုေမြးျခင္း ) ၎တိရစာၦန္ မ်ားကို အိမ္မွာ ေမြးလို႔ရပါသလား ? ရွရီအီ အမိန္႔ ဘယ္လို ရွိပါသလဲ ?

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မွ အပ အကူ အညီေတာင္း ခံျခင္း သည္ ေရွးရ္က္ ျဖစ္ပါ သလား?

  အသိဥာဏ္ႏွင့္ဝဟီ၏ဒႆနအျမင္၌လူသားအားလံုးတစ္နည္းဆိုရလွ်င္အားလံုးေသာတည္ရွိေနေသာအရာမ်ားအားလံုးသည္၊ တည္ရွိမႈအဆင့္အထိ ေရာက္ရန္အထိအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္လိုအပ္ပါသည္။မိမိတို႔၏အာနိသင္အားအျခားအရာမ်ားသက္ေရာက္ရန္အတြက္ လည္းအရွင္ျမတ္အားလိုလားေတာင့္တရေပသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ရွဖာ အတ္ျပဳ ပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား ထံမွ ရွဖာအတ္ အတြက္ ေတာင္းခံ ျခင္း သည္ ေရွးရ္က္ျဖစ္ပါသေလာ?

  ဤေမးခြန္းအတြက္ပိုၿပီးရွင္းျပရလွ်င္ရွဖာအတ္ျပဳပိုင္ခြင့္သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းသာျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေပသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အေနျဖင့္ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးမိန္႔ၾကားေတာ္မူ သည္မွာ- قُلْ لِلّہِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا အဓိပၸာယ္-အသင္ေျပာၾကားပါေလ။ဧကန္မုခ်ရွဖာအတ္ေတာင္းခံျခင္း သည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ဟက္ေကမိုသလသ္(အခြင့္အျပည့္အဝ)ကို၎၏ဗန္ဒၵာဟ္ထံမွေတာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ေတာင္းခံမႈသည္အမွန္တကယ္အလႅာဟ္မဟုတ္သူမ်ားကိုကိုးကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ထို႔အ ျပင္(ေသာင္ဟီးေဒေအဗာသီ-توحید عبادی)၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေပသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • နမာဇ္ ႏွစ္ခုအား တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ေပါင္းဖတ္ျခင္း။

  နမာဇ္သည္အဖန္ဆင္းခံႏွင့္ဖန္ဆင္းရွင္အၾကားအေရးအႀကီးဆံုးဆက္သြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပဲ့ထိန္းဖို႔အေကာင္းဆံုးဝစီလာ၊မိမိကိုယ္စမ္းစစ္ျပဳျပင္ဖို႔၊မိမိကိုယ္တည္ေဆာက္ဖို႔အေကာင္းဆံုးအကူအညီ၊မေကာင္းမႈမ်ားမွတားျမစ္ေပးေသာအရာ၊အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုး ျဖစ္ ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာအရာျဖစ္ေပသည္။နမာဇ္ေဇဂ်မာအတ္သည္မြတ္စလင္မ်ားအားအင္အား၊စု စည္း၊စည္း လံုုးမႈႏွင့္၊ဘဝအတြက္ႏိုးႂကြတက္ႂကြမႈကိုျဖစ္ေစပါသည္။ နမာဇ္သည္တစ္ေန႔တာဝတ္ျပဳရာ၌(၅)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊မႏုႆလူသား၏ႏွလံုးသားႏွင့္ဝိညဥ္အားသန္႔စင္ေအာင္ျပဳေပးေသာအရာသည္လည္း“မကုန္မခမ္းႏိုင္ေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္၏ပင္မ” နမာဇ္ျဖစ္ေပသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေျမခဲေပၚ စဂ်္သာ ျပဳျခင္း။

  ေအဗာသသ္ျပဳရာတြင္စဂ်္သာ၏အေရးပါမႈ အစၥလာမ္အျမင္အရအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္အတြက္စဂ်္သာျပဳလုပ္ ျခင္းသည္အေရးအႀကီးဆံုးေအဗာဒသ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊အေရးႀကီးဆံုးေအဗာဒသ္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား၌လူသားသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးအခ်ိန္သည္စဂ်္သာျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟုပါရွိေပသည္။သာသနာ့အႀကီးအကဲမ်ားအထူးသျဖင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)ႏွင့္အဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)တို႔သည္စဂ်္သာၾကာျမင့္စြာျပဳခဲ့ေပသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဗစ္မင္လႅာဟ္ ဟမ္ဒ္စူရာဟ္ ၏အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  အ့ံဩစရာ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)၏ေနာက္လိုက္(ရွီအာ)မ်ားအေနျဖင့္ကအ္ဗာ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ဟဂ်္ျပဳဖို႔သြားေရာက္သည့္အခါအဟ္ေလဘိုက္(အ.စ)၏သြန္သင္ခ်က္အရစဝါဗ္ရရန္အလို႔ငွာမက္စ္ဂ်စ္ဒြလ္နဘီ၌စည္းလံုးေရးကိုဦးထိပ္ထားၿပီးစြန္နီ နမာဇ္ေဇဂ်မာအတ္၌ ဝင္ေရာက္ဖတ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ရွီအာမ်ားကိုအံ့အားသင့္ေစေသာအရာသည္ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာသည္ လံုးဝ၊ بسم الله الرحمن الرحيم ကိုစူရာဟ္ဟမ္ဒ္အစ၌မဖတ္ ေခ်။(သို႔)တိုးတိုးေလး(သို႔)ဖုန္းကြယ္ၿပီး၊ဖတ္ေလ၏။႐ုတ္စြအဆံုးအသံထုတ္ဖတ္ရ မည္ နမာဇ္(ဥပမာ)မဂရစ္၊ေအရွာ၊ဖဂ်ရ္၌ပင္အသံမထုတ္ေခ်။ အမွန္တကယ္မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ့ေတာ္၌ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာက်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္အတြင္းစူရာဟ္ဟမ္ဒ္၏အာယတ္ေတာ္(၇)ခုျပဆိုထားၿပီး بسم الله الرحمن الرحيم သည္ပထမဦးဆံုးအာယတ္အျဖစ္ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္အားလံုးအံ့အားသင့္စရာပင္ျဖစ္ေနသည္။က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္၏အေရးအႀကီးဆံုးအာယတ္ေတာ္အားေမ့ထားၾက ကုန္သနည္း? ကၽြႏု္ပ္တို႔(ရွီအာ)အားဗစ္ေမလ္လႅာဟ္ႏွင့္ပက္သက္၍ေမးျမန္းလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္၎အဟ္ေလစြႏၷတ္၏ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား၊အျဖစ္အပ်က္သမိုင္းမ်ားကိုတင္ျပလွ်င္အံ့ဩၾကေပသည္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ပိုမို၍သင့္ေတာ္သည္ကားပထမဦးဆံုးအဟ္ေလ စြႏၷတ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ား၏လက္ရွိ“ဖသ္ဝါ”ျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္ဤကိစၥႏွင့္ဆိုင္ေသာရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပပါမည္။ ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္အဟ္ေလစြႏၷတ္ဓမၼသတ္ပညာရွင္မ်ားသည္အဖြဲ႔(၃)ဖဲြ႔ရွိပါ သည္။ ၁။ေအမာမ္ရွာေဖအီးႏွင့္၎ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ဗစ္ေမလ္လႅာဟ္စူရာဟ္ဟမ္ဒ္၏အစျဖစ္ၿပီး၊နမာဇ္၌ဖတ္ကိုဖတ္ရေပမည္။အကယ္၍နမာဇ္ကိုဇဟိုရ္ ႏွင့္အစဲရ္ ျဖစ္ပါက တိုးတိုးဖတ္ရမည္။ နမာဇ္(ဖဂ်ရ္၊မဂရစ္၊ေအရွာ)၌ အသံကိုထုတ္္၍ ဖတ္ရမည္ဟုခံယူထားေပသည္။ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔ ...

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မုတ္ဆိတ္ထာျခင္းဟာ ???

  မုတ္ဆိတ္ထာျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးလက္ရွိကမၻာ့ရွီအာအမ်ားစုသကၠ္လီးဒ္လုပ္ေနရတဲ့ဖုိကၠဟာငါးပါး၏ အဟ္ကမ္းအေမးအေျဖရုံး(ကြမ္း)ကိုဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးအေျဖမ်ားကိုေအာက္ပါ အတိုင္းေျဖေပးခဲ့ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေဗဒ္အတ္ ဆိုသည္မွာ ???

  msm site တြက္မၾကာေသမီ အခ်ိန္ က စလင္ဆိုသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေမးခြန္း တစ္ခု ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုျပင္၎၏ ေမးခြန္းအားကုရ္အာန္ႏွင့္အႏြယ္ေတာ္မြန္၏အေစခံရွိက္ခ္ဂ်မားလ္ဟုိစိုင္း(န)မာဇင္ဒရာနီဖြခ္ရြလ္လႅာဟ္ အဖာေစလ္ေအာင္ဝလ္(အိႏိၵယ)၊ကာရွနစီ(အီရန္)၊ မွ အေျဖေပးၾကားခဲ့ပါသည္။ အဗ္နာ စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တိုက္ရိုက္ ကူးယူ တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟာဂ်ီ သန္းလွဦး၏ အေတြးမွား မ်ား

  ဟာဂ်ီ သန္းလွဦး၏ အေတြးမွား မ်ား စၥလမ္သာသနာေတာ္၏တရားေတာ္မ်ား: ဂဒီးေရခြမ္ ... hajithanhlaoo.blogspot.com/2011/08/blog-post_7431.html by Hajee Than Hla Oo · More by Hajee Than Hla Oo 3 Aug 2011 – အေၾကာင္းကေတာ ့ယူအုိအုိင္ရွိ ရွီအာ မန္ဘာမ်ားလြပ္လပ္စြာေဆြးေႏြး လုိ႔ရေအာင္နွင့္ ... ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အထက္ပါ ဝက္ပေလာက္ တစ္ခု ကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားထားန႔ဲ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ေရးသား ထားသူ ဟာဂ်ီ သန္းလွဦီးဆိုသည္ မႏူးမနပ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဂဒီးေရခြမ္၌ ဟဇ္ရသ္အလီ (ရေသြ့)အား ေ၀လာယသ္ ေပးအပ္ၿခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုံးဝ အမွားမ်ားကို ေရးသားထားပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century