၂မိနစ္တာ အဲဟ္ကာမ္

ဝါဂ်စ္ဗ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္ဟရာမ္အမ်ဳိးအစားမ်ား

  • News Code : 795834
  • Source : ABNA
Brief


ဝါဂ်စ္ဗ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္ ဟရာမ္အမ်ဳိးအစားမ်ား ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာ ႏိုင္ပါ တယ္။


ဝါဂ်စ္ဗ္အမ်ဳိးအစားမ်ား


ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာ အရ ၃ မ်ဳိး ၃စားခြဲျခား ႏိုင္ပါတယ္။


ပထမ ဝါဂ်စ္ဗ္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗဇမာနီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗဇမာနီ ဆိုသည္ မွာ ဤ ဝါဂ်စ္ဗ္ အား အခ်ိန္အခါ အရ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ သာဓက ။ နမာဇ္ ၊ ရိုဇာဟ္ ၊ ရမ္ဇန္လျမတ္ ႏွင့္ စသည္ျဖင့္ ၃ မ်ိဳး ၃စား ရွိပါတယ္။
(က) အစဥ္အၿမဲ ျပဳရမည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကအားျဖင့္ ေန႔စဥ္နမာဇ္မ်ား (ဖဂ်ရ္နမာဇ္ ၊စဟိုရ္၊အစဲရ္၊မဂ္ေရဗ္၊ေအရွာ ) ျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) အေျခအေနအရ ျပဳရသည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သာဓက အားျဖင့္ နမာဇ္ေစအာယါသ္ ၊ကတိ၊ သစၥာ၊က်ိန္းဆိုမႈ အရ ျပဳရသည့္ ကိစၥမ်ား (ဥပမာ ဟလာလ္ အလုပ္တစ္ခု  ေအာင္ျမင္လွ်င္ ႐ႈိကရ္နမာဇ္ ၂ရကတ္ ဖတ္မည္ဟု  ကတိ၊သစၥာျပဳျခင္း ) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) တစ္သက္လုံးတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာ ျပဳလုပ္ရသည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ပါတယ္။  သာဓက ။ တတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ဟဂ်္ ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ  ဝါဂ်စ္ဗ္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗမကာနီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗမကာနီဆိုသည္မွာ ေနရာ အရ ျပဳ ရသည့္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သာဓက ဟဂ်္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ တြင္သာျပဳရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယ  ဝါဂ်စ္ဗ္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗ  ေဖအ္လီ  ျဖစ္ပါတယ္။
ဝါဂ်စ္ဗ္ေဗ  ေဖအ္လီ  ဆိုသည္မွာ ၎ကို ေဆာက္ရြက္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္သာ ပါဝင္ၿပီး  ေနရာမပါဝင္သည့္ ဝါဂ်စ
-္ဗ္ မ်ဳိး ကိုဆိုလိုပါတယ္။
သာဓက ။ ။ ေကာင္းမႈ ကို ညႊန္းၾကားျခင္း၊ ခြမ္းစ္ ထုတ္ျခင္း ၊ဇကားသ္ ေပးျခင္း ၊ကဖာရဟ္  ေဆာင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


ဟရာမ္အမ်ဳိးအစားမ်ား


ဟရာမ္ မ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာ အရ ၃ မ်ဳိး ၃စားခြဲျခား ႏိုင္ပါတယ္။


ပထမဟရာမ္ မွာ ဟရာမ္ေမဇမာနီ  ျဖစ္ပါတယ္။
ဟရာမ္ေမဇမာနီဆိုသည္မွာ အခ်ိန္အခါအရ ဟရာမ္ ျဖစ္သည့္ အရာ ကို ဆိုလိုပါသည္။ သာဓက ။ အီးဒ္ ေဒေဖသရ္ (ရမ္ဇန္အီးဒ္ ) ႏွင့္ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ အခ်ိန္အခါတြင္ ရိုဇာဟ္ ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ဒုတိယ ဟရာမ္ မွာ ဟရာမ္ေမမကာနီ  ျဖစ္ပါတယ္။
ဟရာမ္ေမ မကာနီ  ဆိုသည္မွာ ေနရာအရာ ဟရာမ္ ျဖစ္သည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ သာဓက ။ ။ သူတစ္ပါးပိုင္သည့္အရာကို ပိုင္ရွင္၏ ေက်နပ္မႈ မရဘဲ အသုံးျပဳျခင္း။ အရက္ေသစာ ထိုင္ဝန္းတြင္ ထိုင္ျခင္း၊ နာမဲဟ္ရန္ႏွင့္ နွစ္ကိုယ္တည္း ေနျခင္း ၊  ဂိုစ္လ္ထိုက္သူအေနျဖင့္ႏွင့္ ဓမၼတ ရာသီပန္းပြင့္ေနသူ မစ္ဂ်စ္ဒ္ေတာ္အတြင္း ရပ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


တတိယ ဟရာမ္ မွာ ဟရာမ္ေမ ေဖအ္လီ  ျဖစ္ပါတယ္။
ဟရာမ္ေမ ေဖအ္လီ  ဆိုသည္မွာ သာဓက အားျဖင့္ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္း၊ မုသားဆိုျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

==========================
251 / end


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century