$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ တို႔၏ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ေလာ ?

  • News Code : 803627
  • Source : ABNA
Brief

မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ တို႔၏ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ေလာ ?ဆိုတာေလးကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာၾကပါမည္။


အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

ဟဇရတ္ဖြာေတမာ (စ.အ) သခင္မႀကီး၏ ရွဟာဒတ္ အခ်ိန္ အခါ အဝယ္ မႏူးမနပ္ ပါကစၥတန္ မွဝဟာဘီမ်ား၏ ေၾကးစားေမၿမိဳ႕သားဗရွီးေလးႏွင့္အေပါင္းအေပါင္းတို႔၏စစ္မွန္သည့္အစၥလာမ္ ဆိုလို သည္မွာရွီအာေအမာမ္မီယာအေပၚမိမိတို႔ဆရာသမားမ်ား၏အာေဘာ္ကိုဘာသာျပန္ျပန္ ၿပီး(သို႔)အေျခခံၿပီးမၾကာမၾကာေစာ္ကားပုတ္ခတ္ကာ၊သာမန္မြတ္စလင္မ်ားကိုေသြးေဆာင္ဖ်ား ေယာင္ၿပီး ၊

လမ္းမွား ေအာင္ ၊ ရွီအာေအမာမ္မီယာ မ်ား ႏွင့္အမုန္းပြားေအာင္စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ ေနၾက သည္ကို အခ်ိန္မအားသည့္ ၾကားမွ ျမတ္အလႅာဟ္ ရဇီးျဖစ္ၿပီး ၊ မိုဟမၼဒ္(ဆြ) အာေလ့ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ)

ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖို႔ အထူးသျဖင့္ သခင္မႀကီး ဟဇရတ္ဖြာေတမာ (စ.အ) ႏွစ္သက္ရန္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ ဖက္မွာ အကာအကြယ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

 

၎တို႔ အထဲမွာ Martyr ဆိုသည့္ သူတစ္ဦးမွ မိမိ၏ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးသည့္ဦးေႏွာက္(ဦးေဏွာက္) ၊ မတတ္၊တတတ္ သာသနာ့ပညာ ၊ ရွီအာ မုန္းတီးသည့္ အစြန္းေရာက္စိတ္ ၊

အယူးႀကီးစိတ္၊ လူ မ်ဳိး ႀကီးစိတ္ ၊ အမွန္ကို အမွား ၊ အမွားကို အမွန္ ျပဳသည့္ သတၱိ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ဟိုဂ်ရာသ္ ၊အာယတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁၂) ကိုမွ မေထာက္ ၊ စြပ္စြဲ လို စိတ္ကမ်ားမ်ား ၊ျဖင့္ ပို႔စ္ တစ္ ခုကိုခ်ဳံၾကားမွလက္သီးေထာက္ျပက((အဘယ့္ေၾကာင့္ရွီအာကာဖရ္ျဖစ္သနည္း။အေၾကာင္း ျပ ခ်က္ (၁)......)) ဆိုသည့္ ပို႔စ္ကို ဝက္ဗ္ဗေလာက္ အျဖင့္တင္ ထားသည့္ မွ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ သည့္ (၎အေရးအရ မြတ္စ္ဟေဖ့ဖာေသြမဟ္ (ရွီအာတို႕၏ကြရ္အာန္) ကို တခ်က္ ျခင္း ရွင္းျပ အေျဖ ေပးသြား ပါမည္။

 

လြန္ခဲ့သည္တစ္ႏွစ္ခန္႔ က မင္းခ်စ္ဦးဆိုသူႏွင့္ Martyr ဆိုသူ ႏွစ္ဦးသည္ ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္တကြ ေမးလ္ ျဖင့္ ေဆြးေႏြးဖူးပါသည္။ ၎တို႔မွ စာမ်က္ႏွာ ၂မ်က္ႏွာ ေမးၿပီး ကၽြန္ေတာ္မွ စာမ်က္ႏွာ

၄၀ ေျဖခဲ့ရာ ၊ယေန႔တိုင္ မေဆြးေႏြးေတာ့ေခ်။ ၎တို႔၏ အျခား အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဗရွီး ေလး ႏွင့္ ၎၏ အေပါင္းအပါး ပါကစၥတန္ဝဟာဘီ ၊ တာလီဘန္တို႔၏ေၾကးစား ဆိုက္ဒ္

အိုလမာ မွလည္း တခ်ဳိ႕သည္ တေလာက လာၿပီး ရမ္းလိုက္ေသးသည္။ အတိအက် လူသိ၊ ေနရာ သိ ၊အမ်ားသိ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚရာ မိမိတို႔၏ အစၥလာမ္ အမည္ခံ အၾကမ္းဖက္

အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ႏြဲေန ေၾကာင္း သိမည္ စိုးရိမ္ကာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေပသည္။

 

အခု ၎တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ယူထားသည့္ အႆျပာႏွင့္အညီ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ မ်ား ကို site / facebook / blog – post စသည္ တိုျဖင့္ ေစာ္ကား စြပ္စြဲ ၊ အ႐ူးထေနမည္ ျဖစ္ရာ ၊

ကၽြန္ေတာ္ ေနျဖင့္ လည္း မိုဟမၼဒ္(ဆြ) ႏွင့္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ ေက်းဇူးကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ဆပ္ သည့္ အေနျဖင့္ ၊ စစ္မွန္သည့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ကိုတတ္စြမ္းသမွ် ခုခံ

ကာကြယ္ သည့္ အ ေန ေဆာင္သြားရန္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္။ အင္ရွာ အလႅာဟ္ …

 

စာ႐ႈသူ ခ်စ္ပရိတ္သတ္အေပါင္း စတင္႐ႈစားၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ စာဖတ္သူ အတြက္ အထူးရွင္းလင္းသြားရန္ အေျဖကို တိုတိုတုတ္တုတ္ ရွီအာေအမာမ္မီယာ အမည္ျဖင့္

အတတ္ ႏိုင္ဆုံး ေျဖေပးပါ မည္။

 

Martyr း သို႕ေသာ္ ရွီအာတို႕၏က်မ္းစာအုပ္ အိုစူေလကာဖီတြင္ ေရးသားထားသည္မွာ- အဗူဗစီြရ္က ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ထံတြင္ မြတ္စ္ဟေဖ့ဖာေသြမဟ္ ႏွင့္ပါတ္သတ္၍ ေမးျမန္းရာ

ဂ်အ္ဖရ္က ဤသို႕အေျဖေပးခဲ့ေလသည္။ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤေလာကမွ တမန္ ေတာ္ျမတ္()အား ေခၚယူေတာ္မူေသာအခါ ဖာေသြမဟ္ သခင္မသည္

အလြန္ပင္ ပူေဆြး ၀မ္းနည္းေက်ကြဲေနခဲ့သည္။ ထိုပူေဆြးမႈ႕အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ မည္သူမွ် မသိႏုိင္ေပ။ သို႕ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဖရစ္ရွ္သာတစ္ပါးကို

ဖာေသြမဟ္သခင္မအား ႏွစ္သိမ့္ရန္၊ စကားစျမည္ေျပာဆိုရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဤသည္ကို ဟဇရသ္အလီ သခင္အား ေျပာျပေသာ အခါ အလီသခင္က ေနာင္တစ္ၾကိမ္

ဖရစ္ရွ္သာ လာေသာအခါ အသိေပးရန္ မွာၾကားေလသည္။ ဖာေသြမဟ္သခင္မ အမိန္႕ရွိသည္မွာ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဖရစ္ရွ္သာ လာေသာအခါ ဟဇရသ္ အလီသခင္အား

ေျပာျပခဲ့ရာ သခင္သည္ ဖရစ္ရွ္သာထံမွ ၾကားသိခဲ့ ရေသာ စကားမ်ားအားလံုး ကုိ ေရးမွတ္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ မြတ္စ္ဟ ေဖ့ဖာေသြမဟ္ (ရွီအာတို႕၏ကြရ္အာန္) ျဖစ္သည္”

 

ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ း ပထမ ဦးစြာ ဘယ္ေလာက္ ေအာက္တန္းက်ၿပီး မိဘ မဆုံးမလည္း ၊ဘာသာေရးနားမလည္ လဲဆိုရင္ ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖြာဆြာဒစ္(အ.စ) ၊သခင္မႀကီး

မဟာတမန္ ေတာ္ျမတ္ ႀကီး (ဆြ) ၏ သမီးေတာ္ ဟဇရတ္ဖြာေတမာ (စ.အ) အမည္ ႏွင့္ေရးတာ ေတာင္ မိမိ တို႔ ေဖရ္ကာ အကီသာအရ (ရ.ေသြ) လို႔ မေရး ႏိုင္ေခ်။

 

မိမိတို႔ ဂိုနာဂါ ဆရာမ်ားကို ေရးလွ်င္ (ရ.ဟ) ထည့္ေရးရတာႏွင့္ (ဆာဗ္/ ဟဇရတ္…) ထည့္ေရးရ တာႏွင့္ အလုပ္ပင္ မအားၾကေခ်။

 

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ကို မုန္းေန သည့္ နာေစဘီ လား ? မိဘမဆုံးမတာလား ? ဆရာေတြေျပာတဲ့အတိုင္းေရးရတာလား ? ရွီအာေတြကို ေစာ္ခ်င္သည့္

စိတ္ကမ်ားေနေတာ့ ေမ့သြားတာလား ? အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ပင္ အသိဆုံးပင္တည္း …

 

Martyr သည္ ရွီအာမ်ား၏ က်မ္း အူဆူေလကာဖီ ဟုသားေရးထားေပသည္၊ စာမ်က္ႏွာ အတိအက် ၊ ဟဒီးစ္ အမွတ္ေတာ္ ? အတြဲ မေရးထားေခ်။

ဤမႏူးမနပ္သည္ အူစူေလကာဖီ အစစ္ကို ေကာ္ အျမင္မွာ ေတြ႔ဖူးရဲ့လား? အူဆူေလကာဖီ ၊ အတြဲဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ? အူဆူေလကာဖီ ၊

ဖရူေအ ကာဖီ ၊ေရာင္ဇာသိုလ္ ကာဖီ ဆိုတာေကာ္ အူဆူေလကာဖီ က်မ္းဘဲ လား ? တျခားက်မ္းလား ? ဟဒီးစ္ေတာ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ?

ဟီဂ်ရီ ဘယ္နခုႏွစ္က ေရးသားခဲ့တာလဲ ? ဗာဗ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရွိ သလဲ ? က်မ္းရွင္ ဟဇရတ္ ေစကသြလ္အစၥလာမ္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္

ယာအ္ကူးဗ္ ကိုလိုင္နီ (ရ.ဟ) ၏ မိမိက်မ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးထားသည္ အမွာစာ ေကာ္ဖတ္ဖူးးသေလာ ? ဤက်မ္းတြင္ မည္သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားသည္

စဟီး ျဖစ္ၿပီး ၊ မည္သည္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား သည္ ဟစန္ ၊ မိုဝါဆက္ခ္ ၊ စအီးဖ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာ္ ရွိပါသလား ?

 

Martyr ကို မေျပာႏွင့္ သူ၏ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ပင္ သတင္းရွိ မည္ ဟု မထင္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ သတင္းရွိသူသည့္

Martyr တို႔ စြပ္စြဲ ေနသလိုမ်ဳိး စြပ္စြဲ ေစာ္ကား ရမ္းကား ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

 

Martyr ေရးထားသည္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ႏွင့္ ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္အားစာသား အစစ္ပါ အူစူေလ ကာဖီးက်မ္း အတြဲ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၀

၊ ဟဒီးစ္ အမွတ္ ၂ တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပ အတိုင္းလာရွိပါ သည္။ ၎၏ေရးထားသည့္ ဟဒီးစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ေပ

သည္။ မည္မွ် လိမ္ထား ၊ညာထား ၊ရွီအာ မုန္း ေနေၾကာင္း ေလ ့လာ ၾကပါစို႔ …

 

ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္ …

(( တစ္ေန႔ ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ ဆြာဒစ္(က) (အ.စ) ၏ တပည့္ေတာ္မ်ား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟမာဒ္ ဗင္အြစ္မာန္ အေနျဖင့္

ကုိယ္ေတာ္ (အ.စ) ထံ ခစားေလ၏။ စကားအၾကား မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) လည္းပါလာရာ ၊ ဟမာဒ္ အေနျဖင့္

မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဇရတ္ (အ.စ) ထံမွ ဤကဲ့သို႔ ၾကားခဲ့ရသည္ဟု ဆင့္ဆိုေလ၏ ။

ေအမာမ္(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္ ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဝဖာသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖြာေတမာ(အ.စ)သခင္မ အရမ္းပူေဆြး

ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေန၏ ။ဤအေၾကာင္း အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္အသိဆုံးပင္တည္း ၊ ထိုအခ်ိန္ ေကာင္းကင္တမန္

တစ္ပါး (ဂ်ီဗရီအီးလ္(အ.စ)) သည္ ဖြာေတမာ(အ.စ) သခင္မထံ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၊ ဖြာေတမာ(အ.စ) သခင္မကို ေျဖသိမ့္

၊ပိုရ္စာေပးေလ၏ ၊ သခင္မႀကီး (အ.စ)ႏွင့္အတူ စကားဆိုေလ၏ ။ဖြာေတမာ (အ.စ) သခင္မႀကီး အေနျဖင့္လည္း

ေကာင္းတမန္ ရွိေၾကာင္း ကို ခံစားခဲ့ရေပသည္။ ၎ အသံကို ၾကားခဲ့ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာ ကို ဟဇရတ္အလီ (အ.စ) အားတင္ျပေလရာ

ဟဇရတ္အလီ အေနျဖင့္ ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ(စ.အ) အား မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။ ေကာင္းတမန္လာသည္ကို ခံစား ရခ်ိန္ ၊ ၎ အသံ ကို ၾကားရခ်ိန္တြင္

ကၽြႏ္ုပ္အား သတင္းေပးပါေလ။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ခ်ိန္ ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ (အ.စ) မွ ဟဇရတ္ အလီ(အ.စ) ကိုသတင္းေပးေလ၏။

ၿပီးေနာက္ကိုယ္ေတာ္ (အ.စ) အေနျဖင့္ (ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ(အ.စ) ထံမွ (သို႔မဟုတ္) ေကာင္းကင္တမန္ဆီမွ) ၾကားရသမွ်

ကို မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားသီးကုံးထားေလ၏။ ဤေရးသားထားမႈ ေပါင္းခ်ဳပ္ေတာ္ အားမိုစာဖ္(ဖြာေတ မာ(စ.အ)) အမည္ တြြင္ေလ၏

။ထို မိုစာဖ္ အတြင္း ဟလာ ႏွင့္ ဟရမ္အေၾကာင္း အရာမ်ား မပါဝင္ ေခ်။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ မည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကို ေရွ႕ေျပး ေဟာ ထား ျခင္း သာ ပါ ေပသည္။ ))

 

ၾကည့္ရန္ -

 

اصول كافي، ج1، ص240، حديث 2

 

စာဖတ္ သူၾကည့္ပါေလ ၊ ဆုံးျဖတ္ပါေလ ၊ Martyr မည္မွ် လိမ္ထား ၊ညာထား ၊ရွီအာ မုန္း ေနေၾကာင္း….

 

(၁) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ရီဝါယတ္ ဆင့္ဆိုသူမွာ - ဟမာဒ္ ဗင္အြစ္မာန္

Martyr လိမ္ေျပာ သည္ကား - အဗူဗစီြရ္

 

(၂) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ သခင္မႀကီးသည္ ေကာင္းကင္တမန္ (ဖရစ္ရွ္သာ) ၏ အသံကို ၾကားရေၾကာင္း ပါ၏ ။

Martyr မွ ေပ်ာက္ထားေပသည္ ၊တနည္းဆိုရလွ်င္ ခယာနတ္ ေအလ္မီ ႏွင့္ဟဒီးစ္ ( ပညာရပ္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ အလြဲ သုံးစားလုပ္ထားမႈ) ကို က်ဴးလြန္ ထားေပသည္။

 

(၃) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္အလီ (အ.စ) မွာ ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ(အ.စ) ထံမွ (သို႔မဟုတ္) ေကာင္းကင္တမန္ဆီမွၾကားသိရသည္ကို

အတိအက် မေရးသားထားေခ်။ဤ အတြက္ကြင္းအစ အပိတ္ျဖင့္ (ဟဇရတ္ ဖြာေတမာ(အ.စ) ထံမွ (သို႔မဟုတ္) ေကာင္းကင္ တမန္ဆီမွ)ဟု ဘာသာျပန္ ထားေပသည္။

 

Martyr မွ အပိုင္ေမာင္လာအလီ (အ.စ) သည္ ဖရစ္ရွ္သာထံမွ ၾကားသိခဲ့ ရေသာ စကားမ်ား အားလံုး ကို ေရးသားခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့ေလသည္။ ဤေနရာ၌လည္း

ခယာနတ္ ေအလ္မီ ႏွင့္ ဟဒီးစ္ ( ပညာရပ္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ အလြဲ သုံးစားလုပ္ထားမႈ) ကို က်ဴးလြန္ ထားေပသည္။

 

(၄) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ဤေရးသားထားမႈ ေပါင္းခ်ဳပ္ေတာ္ အားမိုစာဖ္ အမည္ တြြင္ေလ၏ ဟုလာရွိရာ ဘာသာျပန္ခ်ိန္တြင္ မိုစာဖ္ေနာက္တြင္

(ဖြာေတ မာ(စ.အ)) ဟု ကြင္းအစ အပိတ္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

Martyr မွ မိမိသေဘာျဖင့္ ရွီအာကို မုန္းတီးက ဂိုနာေယကဘီရာ(ႀကီးမား ႀကီးေလးသည့္ ဂိုနာ)ေျမာက္သည့္ စြပ္စြဲ မႈ ကို က်ဴးလြန္ ၿပီး (ရွီအာတို႕၏ကြရ္အာန္) ဟု စြပ္စြဲ ေရးသားထား ေပသည္။

 

(၅) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္ ၏ရွိသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၊ က်မ္းအတြဲ ၊ ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္ကို ေရးျပထားပါ သည္။

Martyr မွ မေရးထား၊ ဘယ္ကၾကားၿပီးေရးထား ၊ ဘယ္ …ပါကစၥတန္ ဆရာဟာ ဘာသာျပန္ထား စသည္ျဖင့္ အံ့ၾသစရာ ၊ စဥ္းစားဖြယ္ … ရွင္ျမတ္ အသိဆုံးပင္တည္း …

 

 

Martyr း ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆက္လက္အမိန္႕ရွိသည္မွာ- “ငါတုိ႕ထံ၌ မြတ္စ္ဟေဖဖာ ေသြမဟ္ရွိသည္။ မြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္ ဘာလဲဆိုတာ

လူေတြ ဘယ္သိမွာလဲ။ ဒီကြရ္အာန္(မြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္)ဟာ မင္းတို႕ကြရ္အာန္ထက္ သံုးဆ မ်ားတယ္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကစမ္ ဒီက်မ္း (မြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္)ထဲမွာ မင္းတို႕ ကြရ္အာန္မွာပါတဲ့ စာလံုးတစ္လံုးမွ မပါဖူး။”

 

ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ း ထပ္္ၿပီး ေအမာမ္ ဂ်ာအ္ဖြာရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ကို စြပ္စြဲ လိမ္ထားျပန္သည္ ။

ေအမာမ္သည္ မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) အား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဟု လုံးဝမေျပာ ေတာ္၊ မိန္႔ေတာ္ မမူခဲ့ ေခ် ။

က်မ္းအစစ္ ပါ ရီဝါယတ္ေတာ္ အစစ္ကို ဖတ္ၿပီး ၊သိႏိုင္ေပသည္။

 

ရီဝါယတ္ေတာ္ အစစ္မွာ ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(( မိုစာဖ္ (ဖြာေတ မာ(အ.စ)) သည္ အသင္တို႔၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ သုံးဆ ျဖစ္ ေပသည္။))

 

ၾကည့္ရန္ -

 

اصول کافی، کلینی، ج اول، ص239، ح8؛ بحارالانوار، مجلسی، ج26، ص39، ح10

 

ေနာက္ Martyr ေရးထားသည္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ဆင္တူ ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္ လာရွိသည္မွာ-

ေအမာမ္ဂ်ာအ္ဖရ္ ဆြာဒစ္(အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(( မိုစာဖ္ (ဖြာေတမာ(အ.စ)) က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ သုံးဆ ျဖစ္ ေပသည္။ၿပီး ေနာက္

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ကစမ္ ဤ (မိုစာဖ္ (ဖြာေတမာ(အ.စ)) တြင္ အသင္တို႔၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ

အကၡရာ တစ္ခု မွ်မပါေခ်။

 

ၾကည့္ရန္ -

 

بصائر الدرجات/ ص 151- 161

 

စာဖတ္ သူၾကည့္ပါေလ ၊ ဆုံးျဖတ္ပါေလ ၊ Martyr မည္မွ် လိမ္ထား ၊ညာထား ၊ရွီအာ မုန္း ေနေၾကာင္း….

 

(၁) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) သခင္မွ မိုစာဖ္ ဟုမိန္႔ထားသည္။

Martyr လိမ္ေျပာ သည္ကား - ဒီကြရ္အာန္(မြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္) တဲ့ ...

လူလိမ္ ၊ ေအမာမ္ (အ.စ) ကို စြပ္စြဲတယ္... Martyr ၊သူအေပါင္းအပါး ႏွင့္ဆရာ ေတြအေပၚ လအ္နတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကေရာက္ပါေစ…

 

(၂) ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ေအမာမ္(အ.စ) ဘာကို ဆိုလို ေၾကာင္း လူတိုင္း မသိႏိုင္ေခ်။ ဟဒီးစ္ ပါရဂူမ်ား သာ သိႏိုင္ေပသည္။

 

Martyr အေနျဖင့္ အခ်ဥ္ဖမ္းၿပီး ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ေအမာမ္(အ.စ) ဘာကို ဆိုလို ေၾကာင္း မိမိ၏ မသန္႕ရွင္းသည္ ဥာဏ္ ႏွင့္

လိုက္မမွီေတာ့ မိမိတို႔၏ အရွင္ သခင္ ေတြ လိို ရွီအာမုန္း တီးသူမ်ား ၊အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ရန္သူမ်ား ကဲ့သို႔ ဖဝါး ေျခထပ္မကြာ

လိုရာစြဲ ၿပီး စြပ္စြဲထား ခ်က္ ကို ေဖာက္သည္ လာခ်ထားျပန္သည္။

 

Martyr အေနျဖင့္ အေသအခ်ာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ကို သိလိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္မစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ကြမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ

နဂ်ာဖ္ ေဖ အရွာရဖ္ ၿမိဳ႕ရွိ ထိပ္တန္း အေက်ာ္ အေမာ္ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ ဟဒီးစ္ ပါရဂူမ်ား ထံ အာရဘီ ၊ ဖြာရစီ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ အူရ္သူ

ဘာသာျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏိုင္ေပသည္။

 

ေနာက္ Martyr ႏွင့္ အေပါင္း အပါေတြ က ပါကစၥတန္ မွ အေျခစိုက္တယ္ဆိုေတာ့ မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ

တို႔၏ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ အယူကို အေသအခ်ာ ေသရေအာင္ ေနာက္ဆို ရမ္းမတုတ္ေအာင္

မိမိတို႔၏ လူလိမ္ဆရာေတြေျပာတာ ေဟာတာ ကို အေသ အပိုင္ဆိုၿပီးယုံၿပီး မေနေအာင္ ကြမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ရွိ ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ တကၠသိုလ္

ေက်ာင္းဆင္း အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသား ရွီအာ အာလင္မ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ ကရ္ရာ ဟုိစိုင္း(န) အဇ္ဟာရီ မိုဘာရတ္ ပူရီ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္

အူရ္သူဘာသာ ျဖင့္ (حقائق مصحف فاطمه علیها السلام ) ကရာခ်ီမွာ ရွိတဲ့ ရွီအာစာအုပ္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ဆိုင္ ကေန ဝယ္ၿပီး ေရမိုးခ်ဳိးၿပီး

၊ ၂ရကတ္နမာဇ္ ဟာဂ်တ္ဖတ္ၿပီး ဖတ္လိုက္ပါ… အျမင္မွန္ရၿပီး … လမ္းမွားကို လြတ္ႏိုင္ေအာင္ေပါ့ …

 

 

Martyr း မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအားလံုး သိရွိၾကသည္မွာ- ကြရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلي الله عليه وسلم)ထံပါးသို႕ ၂၃ႏွစ္အတြင္း

တျဖည္းျဖည္းက်ေရာက္လာခ့ဲသည္။ ကြရ္အာန္ႏွင့္ ျပိဳင္၍ ဒီမြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္ဆိုတာ

ဘယ္ကလာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စဥ္းစားလို႕မတတ္ေတာ့ဖူး။ ျပီးေတာ့ ကြရ္အာန္ထက္ သံုးဆလည္းမ်ားေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ

ဟဇရသ္ဖာေသြမဟ္သခင္မထံသို႕ က်ေရာက္ခဲ့ျပီး ဘယ္အခ်ိန္ထိ ဟဇရသ္အလီက လိုက္ေရးေနလဲဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္တ့ဲ ကိစၥပဲ။ ဒါေပမယ့္

ထူးဆန္းတာ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကြရ္အာန္ထဲမွာပါတဲ့ စာလံုးတစ္လံုးမွ မပါဖူးတ့ဲ။ ကိုေရႊရွီအာတို႕ေရ......... ဦးေဏွာက္ေလးမ်ား ရွိၾကေသးရဲ႕လား။

လိမ္တယ္ဆိုတာ ယံုေအာင္လိမ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကြရ္အာန္ထဲမွာရွိတဲ့ စာလံုးတစ္လံုးမွ မင္းတို႕ ကြရ္အာန္ထဲမွာ မပါဖူးဆိုရင္ အဲ့ဒီ မြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္က

ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႕ က်လာတာလဲ။ English လိုလား။فارسي လိုလား။ ျမန္မာလိုမ်ားလား။ အရဗီလိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဖူးေနာ္။

 

 

ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ း ထပ္္ၿပီး မိမိ၏ ဥာဏ္္မမွီ မႈ ၊မသန္႔စင္မႈေတြ ကို ပညာတတ္ၿပီး အမွန္တရား ကို သိတဲ့ စာဖတ္သူေတြ အကုန္ သိေအာင္ ရမ္းထားျပန္ၿပီး ၊

မရွိတဲ့ သိကၡာေတာ့ ကုန္ေရာ …

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြာရ္ ဆြာဒစ္(အ.စ) က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ထက္ (၃)ဆမ်ားတယ္ ဆို တာ ဘာကို ဆိုလိုေၾကာင္း ၊ ေနာက္သူ ထင္ေနသလို ေမာင္လာအလီ(အ.စ)

၂၃ ႏွစ္တာ ခ်ေပးခဲ့ သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ထက္ မ်ားေအာင္ အဆ(၃) ဆပိုၿပီး၊ မ်ား ေအာင္ပိုေရးခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ဟဒီးစ္ ဘာကို ဆိုလို သနည္း အေသအခ်ာ

မသိဘဲ ရမ္းေတာ့ ၊ၾကမ္းေတာ့ ၊ တာ ပါဘဲ …

 

ေနာက္ေမာင္လာအလီ (အ.စ) သူလို႔သူဆရာ ဂိုနာဂါေတြ လို႔ ၊ရိုးရိုးဆြာဟာဗာထင္ေနလား မသိ … ဘယ္လို႔ေရးလိုက္တာလဲ (၂၃)ႏွစ္ဟာ ကို ၊ မိမိက်မ္းေတြထဲမွာ

နာေဒအလီ ဒိုအာ ၏ အျဖစ္အဖ်က္ ၊ တစ္ႀကိမ္တည္း အေယာက္ (၄၀) အိမ္မွာ ထမင္းသုံးေဆာင္မႈ … စသည္တို႔ကို ေမ့ေနသည္ေလာ? မၾကားဘူး မဖတ္ဘူး ၊

မသိသေလာ ဆို တာ …. ခိုဒါပင္သိေပသည္။

 

ဟဒီးစ္ေတာ္ အစစ္တြင္ ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ ဆြာဒစ္ (အ.စ) သခင္မွ (မိုစာဖ္ (ဖြာေတမာ (အ.စ)) တြင္ အသင္တို႔၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ အကၡရာတစ္ခုမွ် မပါေခ်။ဟုမိန္႔ထားသည္။

(ဆိုလိုသည္မွာ ကုရ္အာန္မဟုုတ္ေၾကာင္း ၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ မဆန္က်င့္သည္ အ ျခားက်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရွီအာတို႔၏ ကုရ္အာန္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္

ကို ဆိုလိုထားေၾကာင္း မသိဘဲ ႏႈတ္ရမ္းထားေပသည္။

 

လိမ္ေနတာ Martyr လား ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ လား ဆိုတာ စာဖိတ္သူ ရိပ္မိေနေလာက္ပါၿပီး ။

အုန္းမရွိပုံမ်ား ကိုယ့္မတတ္တာနဲ႔ အရွက္ေျပ မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) ကို အဂၤၤလိပ္လိုလား ၊ဖြာရစီ

ဆိုလား ၊ျမန္မာလိုလားတဲ့ ၊ အာရပ္လူမ်ဳိး ေတြ ျဖစ္တဲ့ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ကို ေတာင္ အာရဘီလိုေတာ့ မျဖစ္္ႏိုင္ဖူးတဲ့ …

လို စြပ္စြဲ လိုက္ေသးသည္။ ရယ္စရာ… အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ေျပာတဲ့ အာရဘီစကား က Martyr မေျပာနဲ႔ သူဆရာေတြ

ေတာင္နားလည္ မွာ မဟုတ္ဘူး ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ရြီးရြီးၿပီး ေသခ်ာ နားမလည္ ဘဲ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ ဟီးစ္ေတာ္ ေတြကို ေစာ္ကား ၊

ေစာဒက တက္ ၊ စြပ္စြဲ ပုတ္ခပ္ၾကရ တာေပါ့ …

 

Martyr း ကိုေရႊအာတို႕ေရ.... စစ္မွန္တဲ့ ကြရ္အာန္ကိုက်ေတာ့ အေျပာင္းလဲလုပ္ခံထိထားတယ္လို႕ မင္းတို႕ ေျပာၾကတယ္။ ေဟာ...

မင္းတို႕ဆီမွာ ရွိတဲ့ မြတ္စ္ဟေဖဖာေသြမဟ္ ဘယ္မွာလဲလို႕ ေမးေတာ့ ၁၂ပါးေျမာက္ ေအမာမ္နဲ႕အတူ ဂူေအာင္းသြားတယ္လို႕ေျပာတယ္။

ေတာ္ေတာ္ကံဆိုးတာပဲကြာ....ဆက္ရန္ရွိေသးသည္။

 

ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ း အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ကို အမုန္းထားၿပီး ရွီအာေတြ ကို အၿမဲေစာ္ဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ Martyr ေရ …

ခင္ဗ်ား ေျပာသလို စစ္မွန္တဲ့ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ အေျပာင္းအလြဲ လုပ္ခံထားရတယ္လို႔ ဒို႔ရွီအာေတြ လက္မခံထားပါဘူး ။

လက္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား လက္ထဲတြင္ ရွိေနသည့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ သည္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္မွ မိမိ ေနာက္ဆုံး

တမန္ေတာ္ဟဇရတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အေပၚေကာင္းကင္တမန္ဂ်နာဗ္ေဗဂ်ီဗရီအီးလ္(အ.စ) မွတဆင့္ ပို႔ခ်ထားသည့္ အတိုင္း

နဂိုပကတိ အတိုင္း အတိုးအေလ်ာ့ အလ်င္း မရွိ ဘဲ ရွိေၾကာင္း ဒို႔ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ အားလုံး လက္ခံ ယုံၾကည္ထားပါတယ္ ။

 

Martyr ေရ … ခင္ဗ်ားတို႔ က ရွီအာ အာလင္မ္တစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ဟာဂ်ီႏူးရီ ၏ ဟီဂ်ရီ ၁၂၉၁ ခုႏွစ္မွာ

ေရးထားသည့္ (فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ الأرباب ) ဗဟာနာေလးလဲ ရသြား ေရာ အခ်ိန္ရတိုင္း ၊ေနရာရတိုင္း ၊ ႏိုင္ငံတိုင္း ၊

ေငြ အကုန္ခံၿပီး ဒီစာအုပ္ကို ျပန္ျပန္ ပုံႏွိပ္ၿပီး ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ ကို စစ္မွန္သည့္ ကုရ္အာန္ကိုအေျပာင္းလဲလုပ္ခံထားတာကို

လက္ခံသည္ ဟု မတရား စြဲစြပ္ၿပီး ကမာၻ မေၾက ရွီအာ မုန္းတီးေရး ၊ စြပ္စြဲေရးကို လက္မလြတ္ေတာ့ေခ်။

 

ရီွအာ အာလင္မ္ ေပါင္း ေျမာက္မ်ား စြာ ကၽြႏ္ုပ္ဆီမွာ အနည္းဆုံး အတိတ္ ႏွင့္လက္ရွိ ရွီအာ ထိပ္တန္းအာလင္မ္ေပါင္း

၆၀ေက်ာ္ အမည္ ႏွင့္တကြ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ကို မတိုးမေလ်ာ့ နဂိုပကတိ အတိုင္းရွိေၾကာင္း လက္ခံထားတာ သက္ေသျပလို႔ရပါတယ္…

 

(تحریف قرآن) ပတ္သက္ၿပီး ရွီအာေအမာမ္မီယာ တို႔ လက္မခံေၾကာင္း ၊ အျမင္ ယုံၾကည္ခ်က္ ကို အာရဘီ ၊ဖြာရစီ ၊အူရ္သူ ၊အဂၤလိပ္လိုနဲ႔ ေရးထား ဘာသာျပန္ထားတာ ဖတ္မကုန္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ား …

ျမန္မာလိုေတာ့ မလိုဘူးေပါ့ … ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔လို လူ႐ႈပ္ေတြ႔ ၊ ျပႆနာ ရွာသူေတြ ၊ဝဟာဘီ ေၾကးစားေတြ ရွီအာ ကို ျမန္မာ လို စေစာ္ ကားလာေတာ့ ျမန္မာလို႔ လဲျပန္ရ ေတာ့တာေပါ့ …

(ဒို႔ရွီအာတို႔ သိထားရမည့္အေျဖမ်ား)ဆိုၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ထြက္ထားတယ္ … ရွာဖတ္ၾကည့္ေပါ့…

မရရင္ အင္တာနက္မွာ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ၿပီး ဖတ္လို႔ရတယ္… ဒါေၾကာင့္ (تحریف قرآن) ပတ္သက္ၿပီး

အဲဒီ စာအုပ္္ထဲမွာ အခန္းတစ္ခု အျဖင့္ပါတယ္ … သြားဖတ္ၾကည့္ေပါ့…

 

Martyr ေရ … ခင္ဗ်ားတို႔လို႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာလည္း စြပ္စြဲမည္ဆို လွ်င္ စြန္နီ

အာလင္မ္တစ္ပါး ျဖစ္သည့္ အဗ္ႏုလ္ခါသီး(ဗ) မစၥရီေရးထားသည့္ (الفرقان فى تحريف القرآن) စာအုပ္၊ အဟ္ေလစြန္ႏၷတ္၏ အေက်ာ္အေမာ္

သဖ္စီးစာအုပ္ႀကီး ႏွစ္အုပ္ျဖစ္ေသာ၊ «قرطبى» ႏွင့္«درّالمنثور » ေနာက္ အလာမာစူယူသီ ၏ (الاتقان فی علوم القرآن ) က်မ္းကို အေျခခံၿပီး ခင္ဗ်ား

တို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကို စြပ္စြဲ သလို ၊ကာေဖရ္ ေျပာသလိုေျပာလို႔ရတယ္ေႏွာ္ …. သေဘာေပါက္ပါတယ္ … ဒါေပမဲ့ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အာလင္မ္ေတြက

လူေတြ ၊ဘာသာေရး တကယ္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ သူေတြဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ဝဟာဘီ အာလင္မ္ ဆုတ္ ၊ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)

မုန္းသူေတြလို႔ ဖသ္ဝါ ကို လြယ္လြယ္ေလး မေပးၾကဘူးဗ်ား...

 

မိုစာဖ္ေဖ ဖြာေတမာ (စ.အ) က်မ္း ၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုန္အာန္ မဟုတ္ ဟာ (၁၂)ပါးေျမာက္ ေအမာမ္ ၊ေအမာမ္ဇမန္(အ.ဂ်) ဆီမွာ

ရွိတယ္ဆိုတာ မွန္တယ္ ။ ဘယ္ ဂူမွလဲ မေအာင္ဘူး ၊ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) ထင္ထင္ရွားရွား အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ ျဖင့္

ေပၚလာခ်ိန္တြင္ သိရ လိမ့္မယ္…

ကံဆိုးတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မဟုတ္ဘူး … လိပ္နဲ႔ ဂ်ပိုး ကြဲေအာင္ မခြဲတတ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ....

တအားသတၱိေကာင္းေနတယ္ …ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ ဆန္က်င့္ဖက္ေရးခ်င္ေနတယ္ဆိုရင္ …

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ႏွင့္အစၥလာမ္ကို ေစာ္ကားထားတဲ့ ေသခ်င္းဆိုးေတြ ၊ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးေတြ၏ ေအာက္ေဖာ္ပါ ဗေလာက္ေတြ

ကို သြားၿပီး အေျဖေပး၊ဖိုက္ပါ …. အစၥလာမ္ပီသရင္ … ေယာက္က်ားဆိုရင္ေပါ့…

ရွီအာေတြက ဒါမ်ဳိး ေစာ္ကားထားတဲ့၊ဆဲထားရိုင္းထားတဲ့ ၊ေသခ်င္းဆိုးျပထားတဲ့ ဗေလာက္ တို႔ ဆိုက္ဒ္တို႔ မရွိဘူး…

http://mmforward.blogspot.com

http://anti786.blogspot.com

=============================

251 /  End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*