ေက်ာင္းသားေကာင္း တစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္နည္း

  • News Code : 802776
  • Source : ABNA
Brief

ေက်ာင္းသားေကာင္း တစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္နည္း ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး အတြက္ ေဖာ္ျပ အပ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ အိမ္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို စိစစ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၃၃) ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားေကာင္း တစ္ေယာက္အတြက္အေရးႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ကရာခ်ီၿမိဳ႕ရွိ မဒဲရ္ေစေယ အလ္ကာေအမ္ (အ.ဂ်) မွ ထုတ္ျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုယ္တိုင္(သို႔မဟုတ္)

 

အုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္(၃၃)ခ်က္ ႏွင့္ညီ၊မညီစိစစ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ၿပီးေနာက္အခ်က္တိုင္း၏သတ္မွတ္ထားသည့္အမွတ္မ်ားကိုေပါင္းၿပီးေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ ၏အ ေျခအေနအစစ္အမွန္ကို သိႏိုင္ေပသည္။

 

အခ်က္တိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အမွတ္ကို ေဖာ္ျပထားရာ မိမိႏွင့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အၾကား ဘက္မ လိုက္ဘဲ ရရွိမည့္အမွတ္အစစ္ကိုသာ ေရးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ ပါတယ္။

 

အကယ္၍ ရမွတ္ေပါင္းမွတ္သည္ ၁၀၀ အထက္မွာ ရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသားေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။ ႀကိဳးစားမႈကို ထိန္းထားရေပမည္။

အကယ္၍ ရမွတ္ေပါင္းမွတ္သည္ အမွတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ၈၀ ၾကားဆိုလွ်င္ သင့္ေတာ္ေပသည္။ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ ၿပီး ႀကိဳးစား သင့္ေပသည္။

အကယ္၍ ရမွတ္ေပါင္းမွတ္သည္ အမွတ္ ၆၀ ေအာက္ ေရာက္သြားလွ်င္ လူညံ့ စာရင္းသြား ေလၿပီး ။အထူးျပဳပင္ ၿပီး ႀကိဳးစားဖို႔လိုေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ဆက္ေနလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ ကို ျဖန္းေန ျခင္း မည္ သြားေပမည္။

အခ်က္ (၁) စာသင္ခ်ိန္ တြင္ဆရာ စကားကို အျပည့္အဝ ဂရုျပဳျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၂) စာသင္ခ်ိန္ တြင္ တျခားေက်ာင္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရးစာအုပ္မ်ားဖက္သို႔ မၾကည့္ျခင္း   ( ၃ မွတ္ )

အခ်က္ (၃) ေက်ာင္းမလာခင္ မလိုအပ္သည့္အလုပ္မ်ားကို ကိုလုပ္၍ ေမာပန္းျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ (၄) ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္သက္မႈ အတြင္ သာ ပညာ ဆည္းပူးသင္ ယူျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၅) ဆရာကို ရိုေသေလးစားျခင္းႏွင့္ စိတ္မဆိုးေအာင္ျပဳျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၆) ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ားဆိုင္ရာ ပိြဳင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာ၊သုေတသီျပဳျခင္း ႏွင့္ စဥ္းစား ၊ဂရုျပဳျခင္း ( ၅ မွတ္ )

 

အခ်က္ (၇) ယဥ္ေက်းၿပီး၊ တည္ၾကည္ သိကၡာ ရွိျခင္း ( ၃ မွတ္ )

အခ်က္ (၈) အတန္းတြင္ စည္းစနစ္ ၊စည္းကမ္း ရွိျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၉) အတန္းစာမဟုတ္သည္ (အက်ဳိးရွိ) စာေပမ်ား တြင္ ေလ့လာသည့္အက်င့္

ရွိျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၀) အေၾကာင္းမဲ့ အတန္းပ်က္ျခင္းမွ အျပင္းအထန္ ေရွာင့္ျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၁) စာေမးပြဲမ်ား ၊စစ္ေဆးမႈမ်ား မေပး၊မေျဖဘဲ မေနျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၂ ) အခ်ိန္ကို အထူးေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၃ ) ပညာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ့္ကို အားနည္းသူ၊ေပ်ာ့သူဟု သတ္မွတ္ၿပီး အျခားေက်ာင္းသား / သား မ်ားကို ကူညီေဖးမ ေပးသည့္ စိတ္ဓာတ္ ထား ရွိျခင္း ( ၃ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၄) ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွစ္သက္မႈ အတြင္ သာ ပညာ ဆည္းပူးသင္ ယူျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၅) မိမိကိုယ့္ကိ မိမို ယုံၾကည္မႈကိစၥတြင္တိုးတက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း၏ အေသးအဖြယ္ ကိစၥကိုတာဝန္ယူ ေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၆) အထီးက်န္ေနထိုင္ျခင္းမွာ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အတန္းေဖာ္ ၊အတန္းဖက္မ်ား ႏွင့္ အတူ စကားေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း (၂ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၇) မာန၊ မာန္ ၊ ျပစားမႈ လုံးဝကင္းျခင္း ( ၅ မွတ္ )

 

အခ်က္ (၁၈) ေက်ာင္း၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္မိဘႏွစ္ပါးကို ရိုေသ ေလးစားျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ (၁၉) စကားေျပာ ရွင္းလင္း ျပတ္သားျခင္း ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၀ ) သင္ၾကားရမည္သင္ခန္းစာကို ႀကိဳတင္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ခက္ခဲသည့္ ပိြဳင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားထားျခင္း ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၁ ) အတန္းေဖာ္မ်ား ႏွင့္(စာ)ၿပိဳင္ဖက္ျဖစ္လွ်င္ကစား အခ်စ္ ေမတၱာ ထားျခင္း ၊ႏွင့္ကူညီေဖးမ ေပးျခင္း ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၂ ) စုေပါင္း၍ ေနတတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးကို ယုတ္ရန္ ၊ဖိုက္ရန္ မဟုတ္) ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၃ ) ေကာင္းျမတ္ အက်ဳိးဝင္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပိြဳင့္အခ်က္အလက္မ်ား ကို အျခား အတန္းေဖာ္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားကို ေျပာျပျခင္း   ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၄ ) အေရးႀကီး သင္ခန္းစာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား က်က္မွတ္ဖို႔အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း (ခ) က်က္မွတ္ျခင္း   ( ၃ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၅ ) စာသင္ခ်ိန္တြင္ ပ်င္းရိျခင္း အပ်င္းေၾကာဆြဲျခင္း ႏွင့္အေရးမႀကီးသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း   ( ၃ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၆ ) သင္ၾကားၿပီးသည့္ စာမ်ားကို ျပန္ေက်ာ့ ျခင္း   ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၇ ) အခ်ိန္ပိုမ်ားကို ေကာင္းျမတ္သည့္ ၊အက်ဳိးရွိအလုပ္မ်ား အတြက္ အသုံးခ်ျခင္း ( ၅ မွတ္ )

 

အခ်က္ ( ၂၈ ) မိမိသင္ၾကားထားရသည့္ပညာႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း   ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၂၉ ) ျမတ္အလႅာဟ္ ႏွင့္ ရစူလ္ (ဆြ) ၊ ေအမာမ္ (၁၂) ပါး (အ.စ) ထံမွ မိမိ၏ပညာ၊ အလုပ္ ႏွင့္ ခိုလိုစ္ အတြက္အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း ( ၅ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၃၀ ) ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အနည္းဆုံး ၁၅မိနစ္ တိုင္း မြတ္စ္သဟဗ္ေအဗာဒသ္မ်ား၊ ဒိုအာ ႏွင့္မိုနာဂ်သ္ မ်ား အတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း ( ၃ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၃၁ ) ေက်ာင္းေကာင္းသထက္ေကာင္းရန္ အတြက္ ႏႈတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ၊စာျဖင့္ျဖစ္ေစ အႀကံျပဳျခင္း   ( ၂ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၃၂ ) စာေပေလ့လာရန္ အခ်ိန္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ ထား ျခင္း ( ၄ မွတ္ )

အခ်က္ ( ၃၃ ) အတန္း တြင္မွတ္ထားသည့္ ပိြဳင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အိမ္သို႔ျပန္၍ တဖန္ အလ်င္အျမန္ ျပန္ေက်ာ့( ၂ မွတ္ )

စုစုေပါင္း အမွတ္ေပါင္း …………………………… ( ၁၂၀ မွတ္ )

===============

251 / End

 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky
No to deal of the century