• ကြယ္လြန္သူမ်ား အတြက္ လက္ေဆာင္မြန္ နမာဇ္

  လူဆိုတာ ေမြးတစ္ေန႔ ေသတစ္ေန႕ဆိုတာ အသိဥာဏ္ရွိသူတိုင္း သိထားပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာ ရွီအာမြတ္စလင္မ္ မွာ လူသားေတြကို အသက္ရွင္လ်က္ရွိခ်ိန္ ေနစဥ္မွာသာ အက်ဳိးျပဳ ႏိုင္တာ မဟုတ္ပဲ။ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္းလည္း အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။ ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳေပးႏိုင္တဲ့ နည္းမ်ား မွ တစ္ခု ကေတာ့ ကြယ္လြန္သူမ်ား အတြက္ လက္ေဆာင္မြန္ နမာဇ္ ဖတ္ရြတ္ေပးျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မိုအ္မင္ အား ဒုကၡေပး ၊ စိတ္ထိခိုက္ေအာင္ျပဳ ျခင္း

  မေကာင္းသည့္ အရုပ္ဆိုး စရိုက္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ မိုအ္မင္ အား ဒုကၡေပး ၊ စိတ္ထိခိုက္ေအာင္ျပဳ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ လုပ္ရသည္ကို ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်ိန္ တြင္ အေၾကာင္း ခံမ်ားမွာ ရန္အၿငိဳးအေတး ၊ မနာလိုမႈ ၊ ေဒါသ ၊ စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈ ၊ မာန တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေၾကာင္း ကို ေတြ႔ လာရပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရသ္ အလီ ( အ.စ) ႏွင့္ အျခား ေအမာမ္ ၁၁ပါး သည္ လြတ္ေျမာက္မႈ ၏ သေဘာၤ

  ဟဇရသ္ အလီ ( အ.စ) ႏွင့္ အျခား ေအမာမ္ ၁၁ပါး သည္ လြတ္ေျမာက္မႈ ၏ သေဘာၤ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သခင္ႀကီး ဟဒီးစ္ေတာ္ ကိုေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ္ အဂၤါေတာ္မ်ား မအ္စူးမ္မီ (အ.စ) ၏ အျမင္

  မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - إنّ الله لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک စကားေျပအဓိပၸာယ္ - ((အိုဖြာေတြမာ(စ.အ)၊ျမတ္အလႅာဟ္သည္အသင္မ၏အမ်က္ေဒါသစိတ္ဆိုးမႈေၾကာင့္အမ်က္ေဒါသထြက္စိတ္ဆိုးေတာ္မူၿပီး၊ အသင္မ၏ေပ်ာ္ရြင္ပီတိျဖစ္မႈေၾကာင့္ေပ်ာ္ရြင္ပီတိျဖစ္ေတာ္မူ ေလ သည္။ (ျမတ္အလႅာဟ္၏ အမ်က္ေဒါသ သည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ၊ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မူသည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မူ ျဖစ္ေတာ္ ေလသည္။) ) ညြန္း - امالی شیخ طوسی ره ص 427

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • သခင္မႀကီး ဖြာေတြမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ္ အဂၤါေတာ္မ်ား မအ္စူးမ္မီ (အ.စ) ၏ အျမင္

  မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ - إنّ الله لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک စကားေျပအဓိပၸာယ္ - ((အိုဖြာေတြမာ(စ.အ)၊ျမတ္အလႅာဟ္သည္အသင္မ၏အမ်က္ေဒါသစိတ္ဆိုးမႈေၾကာင့္အမ်က္ေဒါသထြက္စိတ္ဆိုးေတာ္မူၿပီး၊အသင္မ၏ေပ်ာ္ရြင္ပီတိျဖစ္မႈေၾကာင့္ေပ်ာ္ရြင္ပီတိျဖစ္ေတာ္မူ ေလ သည္။ (ျမတ္အလႅာဟ္၏ အမ်က္ေဒါသ သည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ၊ျမတ္အလႅာဟ္၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မူသည္ သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မူ ျဖစ္ေတာ္ ေလသည္။) ) ညြန္း - امالی شیخ طوسی ره ص 427

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ အာေလ့ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) မိန္႔ၾကားထားသည့္ ဆုံးမ စကား

  က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ အေနျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ ၾကား ေတာ္မူထားေလသည္။ وذکر فانّ الذکری تنفع المؤمنین စကားေျပအဓိပၸာယ္ (( ၿပီးေနာက္ သြန္သင္ ဆုံးမေနပါေလအေၾကာင္းသည္ကား သြန္သင္ဆုံးမ မႈသည္ မိုမင္မ်ား ကို အက်ဳိး အျမတ္ရွိေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း ။ )) ညြန္း - စူရဟ္ဇာရီယာသ္ အာယတ္ေတာ္ ၅၀၊၅၁

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူ အစစ္

  ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူ အစစ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ မွတ္သား ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သင္ၾကားေပးေနသည့္ အဖိုးတန္ စံနမူနာ တစ္ခု

  အဆဲမ်ားအတြက္ အေျဖ မွာ တိတ္ဆိတ္သည္းခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီးမိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အတြက္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား အပိုင္း (၂)

  အဗ္နာ။ ။ ဤက႑တြင္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား ကို ႀကိဳးစား ေဖာ္ျပသြားျဖစ္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ အခက္အခဲ ဒုကၡ ကိုေျဖရွင္း ျခင္း၏ အက်ဳိးစဝါးဗ္

  အဗ္နာ။ ။ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ အခက္အခဲ ဒုကၡ ကိုေျဖရွင္း ျခင္း၏ အက်ဳိးစဝါးဗ္ ကို ေအာက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္ ကို ေလ့လာ မွတ္ သား၍ သိရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ((အဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖဆြာေအေလ အဲဟ္လိုလ္ ဘိုက္သ္ (အ.စ))) က်မ္း လာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၊၂၊၃

  ((အဟ္ယာအိုလ္မိုင္ယသ္ ေဗဖဆြာေအေလ အဲဟ္လိုလ္ ဘိုက္သ္ (အ.စ))) က်မ္း လာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၁၊၂၊၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အရ္ဗအီးန္(ခ)က်ဲဟ္လြန္မ္ ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား

  အဗ္နာ။ ။ အရ္ဗအီးန္ ေနဟိုစိန္နီး (ခ) ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) အတြက္ သီးသန္႔ အထူး ေဇယာ ရသ္ျပဳရ မည့္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေဇယာရသ္ ေသ အရ္ဗအီးန္ ကိုဖတ္ရြတ္သင့္ပါတယ္။ အီရန္ႏိုင္ငံ အာရဗ္ ႏိုင္ငံေတြက ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ ေတြက ေတာ့ ဆဖရ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ကို အရ္ဗအီးန္ လို႔ ေခၚၾကၿပီး ပါကစၥတန္ ၊အိႏိၵယ ၊ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ားကေတာ့ က်ဲဟ္လြန္မ္ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အရ္ဗအီးန္(ခ)က်ဲဟ္လြန္မ္ ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါ တယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အတြက္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား အပိုင္း (၁)

  အဗ္နာ။ ။ ဤက႑တြင္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ မ်ား ကို ႀကိဳးစား ေဖာ္ျပသြားျဖစ္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ေဇယာရသ္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း၏ အက်ဳိး စဝါးဗ္

  အဗ္နာ ။ ။ ေအမာမ္ ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (အ.စ) ၏ ေဇယာရသ္ အတြက္ေျခလ်င္ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္ ဟဒီးစ္ော္မြန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • အာလင္မ္ မ်ား (သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား ) ထံ မခ်င္းကပ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိး

  အဗ္နာ ။ ။ အာလင္မ္ မ်ား (သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား ) ထံ မခ်င္းကပ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေအာက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္ မြန္အားေလ့လာၿပီး သိရွိ ႏိုင္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ဇိုင္ႏြလ္အာေဗဒီး (န) (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား

  ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ဇိုင္ႏြလ္အာေဗဒီး (န) (အ.စ) ၏ ရွဟဒသ္ခံယူေတာ္မူသည့္အခ်ိန္အခါ တြင္ ေအမာမ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားမွ အနည္းငယ္ ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ား အားလုံး အထူးသျဖင့္ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား အားလုံးကို ပိုရ္စာ ေပးပါတယ္။ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အတြက္ ငိုေႂကြးတမ္းတျခင္း

  ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အတြက္ ငိုေႂကြးတမ္းတျခင္းဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပါး အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာ သိရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေဟဂ်ာဗ္မဲ့ အမ်ဳိးသမီး

  ေလးစားအပ္ပါေသာ္ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ သံေဝဂ ရဖြယ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ျမတ္ တစ္ခု အား ဘာသာျပန္ ေရးသားၿပီး သံေဝဂယူစရာ မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္ ။ ပရိတ္သတ္ႀကီး ၏ ေလာကီေလာကုတၱရာ အတြက္ အက်ဳိးျပဳ ၊သတိျပဳ စရာ ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ ။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) သခင္ႀကီး အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

  ယေန႔ သည္ ေအမာမ္ ဟစန္ (အ.စ) သခင္ႀကီး ၏ ေဝလာဒသ္ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေန႔ ရမ္တြာန္လျမတ္ (၁၅ ) ရက္ ညျဖစ္ပါတယ္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ (အ.စ) အောကာင္း အနည္းငယ္ တင္ျပအပ္အါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ရမ္တြာန္လျမတ္(၁)ရက္ မွ (၃၀)ရက္ ေျမာက္္ အထိ အက်ဳိး စဝါးပ္ မ်ား

  ေအာက္ေဖာ္ျပမည့္ ရမ္တြာန္လျမတ္၏ရက္တိုင္း၏အက်ဳိးစဝါးပ္ မ်ားမွာဂ်နေဗစအီးဒ္ဗင္ဂ်ဗီးရ္အေနျဖင့္ဂ်နာေဗအဗ္ေနအဘာစ္(ရ.သြ) အားေမးျမန္းရာမွ၎မွကိုယ္ေတာ္မိုဟမၼဒ္ဆြလႅာဟ္ဟိုအလိုင္းေဟဝါအာ ေလဟီဝစလာမ္၏တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ေျဖၾကား ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • လျမတ္ ရမ္ဇာန္ ၊ ရိုဇာ ဥပုသ္သတင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕

  လျမတ္ ရမ္ဇာန္ ၊ ရိုဇာ ဥပုသ္သတင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕ အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • စြန္နီညီေနာင္မ်ား၏ က်မ္းလာ ေမာင္အလာ လီ (အ.စ) ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ

  ယေန႔ ေမလ ၂ရက္ေန႔ ဟာ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဗ္နာ ပရိတ္သတ္ မ်ား အားလုံးကို အထူးသျဖင့္ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ကို အခ်စ္ေမတၱာ ထားသူမ်ား အားလုံးကို မဂၤလာ အေပါင္းခေညာင္းၾကပါေစလို႔ ေျပာၾကားရင္း စြန္နီညီေနာင္မ်ား၏ က်မ္းလာ ေမာင္အလာ လီ (အ.စ) ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ကို အနည္းငယ္တင္ျပ အပ္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား

  ရွီအာ ေအမာမ္ မီယာ တို႔ ၏ ဆယ္ပါးေျမာက္ေအမာမ္ (အ.စ) ၊ မအ္စူးမ္ ဆယ့္ေလးပါး မွ ဆယ့္ႏွစ္ပါးေျမာက္ မအ္စူးမ္ ျဖစ္သူေအမာမ္ အလီနကီ (အ.စ) ၏ အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား တစ္ခ်ဳိ႕ ကို က်ေနာ္မ်ား အဗ္နာ သတင္းဌာန၏ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အစီအစဥ္ မွ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။ လူသားတိုင္း ၊ မြတ္စလင္မ္တိုင္း ႏွင့္ ရွီအာ ေအမာမ္မီယာ မြတ္စလင္မ္တိုင္း အားလုံး နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစလို ဆုေတာင္း လိုက္ပါ တယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ရစူလ္(ဆြ) နဲ႔ အာေလ့ရစူလ္၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား (၂)

  က်ေနာ္မ်ား အဗ္နာသတင္းဌာန ဘာသာျပန္အဖြဲ႔ မွ ရစူလ္(ဆြ) နဲ႔ အာေလ့ရစူလ္၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ကို အမွတ္စဥ္မ်ားတတ္၍ မၾကာမၾကာ ရိုေသေလးစား ၊ ခ်စ္လွစြာ ေသာ္ ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ႀကိဳးစားေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ရစူလ္(ဆြ) နဲ႔ အာေလ့ရစူလ္၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား (၁)

  က်ေနာ္မ်ား အဗ္နာသတင္းဌာန ဘာသာျပန္အဖြဲ႔ မွ ရစူလ္(ဆြ) နဲ႔ အာေလ့ရစူလ္၏ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ကို အမွတ္စဥ္မ်ားတတ္၍ မၾကာမၾကာ ရိုေသေလးစား ၊ခ်စ္လွစြာ ေသာ္ ျမန္မာစာဖတ္ ပရိသတ္ၾကီးအတြက္ ႀကိဳးစားေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕

  ရစူလ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မုိဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္ မူသည္။ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْتُمْ كَالْمَرْضَى وَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَالطَّبِيبِ فَصَلَاحُ الْمَرْضَى فِيمَا يَعْلَمُهُ الطَّبِيبُ وَ يُدَبِّرُهُ بِهِ لَا فِيمَا يَشْتَهِيهِ الْمَرِيضُ وَ يَقْتَرِحُهُ أَلَا فَسَلِّمُوا لِلَّهِ أَمْرَهُ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِين‏ ၁ ။ (( အို ... အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္၏ ေက်းကၽြန္ အေပါင္းတို႔ .... အသင္တို႔ အားလုံးသည္ ေရာဂါသည္မ်ားပမာ ျဖစ္ေလ၏ ။ ေလာကအေပါင္းကို ဖန္ဆင္း ပ်ဳိးေထာင္ ေတာ္မူသည့္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ သမားေတာ္ (ေဒါက္တာ) ပမာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေရာဂါသည္မ်ား ၏ အက်ဳိးအျမတ္(တနည္းဆိုရလွ်င္ ) အသင္တို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ သည္ သမားေတာ္ (အလႅာဟ္)လိုလားသည့္ အတိုင္း ၊ ၎ ေပးထားသည့္ အမိန႔္ အတိုင္း ေဆာက္ရြက္ပါေလ။ေရာဂါသည္၏လိုလားသည့္အတိုင္း (အႀကိဳက္အတိုင္း လုပ္မည္ဆို လွ်င္) ဤကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္တြင္ (ေရာဂါသည္(အလႅာဟ္ေက်းကၽြန္မ်ား)အတြက္) အက်ဳိးအျမတ္ ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။( ဤအတြက္ ေၾကာင့္) အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား အတိုင္း (တေသြမသိမ္း) လိုက္နာ ေဆာက္ရြက္ပါေလ။ ထို႔ မွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ကို ဆြတ္ခူး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မဂ်္မူအာေသဝရ္ရာမ္ က်မ္း အတြဲ ၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၇၊ မက္သဗာသိုလ္ဖကီးယဟ္ ပုံႏွိပ္တိုက္ ၊၁၉၈၉ ပထမ အႀကိမ္ ၊ ကြမ္းၿမိဳ႕ ၊ ျပည္ေထာင္စု အစၥလာမ္ မီစ္ အီရန္ ႏိုင္ငံ =============== ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္လက္ ေလ့လာၾကပါစို႔ ....

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ဖဇီလာသ္ ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၂ပါး

  အလြန္တရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္သည့္အီးဒ္ေဒ ဂဒီးရ္ ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အရဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ဖဇီလာသ္ ဆိုင္ရာ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၂ပါး ကို အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ဘာကဲရ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား

  ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ဘာကဲရ္ (အ.စ) ၏အခုလို ရွ ဟာ ဒသ္ေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ မွတ္သားလိုက္နာ ရမည့္ အဖိုးတန္ ေအမာမ္သခင္ႀကီး (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ ေတာ္ မ်ား အခ်ဳိ႕ ကို ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ မြတ္စလင္မ္မီ အလ္ဟဂ်္ေမာင္လာနာ ေရာင္ရွန္အလီနဂ်ဖီဆပ္ (ရ.ဟ) ၏ ႀကိဳးစားထားမႈမ်ားမွ ရိုေသေလးစား ဂုဏ္ယူ ရသည့္ အဗ္နာ သတင္းဌာန ၊ ပရိတ္သတ္ မ်ား အ တြက္ တစ္ခ်ဳိ႕ ကို ေဖာ္ ျပ လိုက္ ရပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...