$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(အ.စ)၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား။

  • News Code : 318136
  • Source : MSM
ကြ်န္ေတာ္အေနျဖင့္သခင္မႀကီး(အ.စ)၏အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာဆုံးမၾသ၀ဒါေတာ္အေျမာက္ အျမားအနက္မွေက်ာက္သားမအ္စူး(မ)၊(ျပစ္မဲ့ဆယ့္ေလးပါး)ႏွင္႔အညီ ဆယ့္ေလးပါးေသာဟဒီး(စ္)ၾသ၀ါဒ၊ဆုံးမစကားမ်ားကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးေစတနာျဖင့္ ဘ၀အတြက္လက္ေဆာင္မြန္ အျဖင့္ သခင္မႀကီး(အ.စ)၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာအခ်ိန္္အခါ တြင္ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

လုံး၀ မေမ ့ထိုက္ ေသာ ကမာၻ ့အမ်ဳိးသမီးအားလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ဦးေသ်ာင္ အရွင္သခင္မႀကီး ဟဇရတ္(သ)ဖြာေသမာ(အ.စ)၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား။قال  رسول اللهُ : فَاطِمَةُ بَضْعَةُ مِنِّیْ فَمَن أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِیْ:ဖြာေသမာ(အ.စ)သည္အကြ်ႏု္ပ္ခႏၶာကုိယ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ထို ေနာက္ အၾကင္ မည္သူမဆုိ သူမအားဒုကၡ(ကုိယ္၊စိတ္၊ႏွလုံး)ေပးသူသည္ အကြ်ႏု္ပ္ အား ဒုကၡေပး ျခင္း ျဖစ္၏၊(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ))စဟီးဘုခါရီက်မ္း၊အတြဲ၅၊စ.မ.၁၀၅၊ပုံႏွိပ္ ေဘရြတ္ၿမိဳ  ့၊လက္ဘႏြန္။သခင္မႀကီး(အ.စ)၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာ အခ်ိန္အခါျဖစ္၍ ကမၻာ့ ရွီအာ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ တကြ အထူးသျဖင္ ့ အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  မိုဟစ္ေဗ အယ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) အားလုံးတို႔ အားရ၀မ္းသာအရမ္းပီတိျဖစ္ေၾကာင္း၊ဝမ္းေျမာက္ ၊ဝမ္းသာေၾကာင္းေရးသား လိုက္ ပါသည္။ ထ႔ိုအတူသခင္မႀကီး(အ.စ)အားဒုကၡ(ႀကီး၊ငယ္)ေပးခဲ့ၾကေသာ၊ေပးေနၾကေသာ၊ေပးမည္ျဖစ္ ေသာရန္သူမ်ားအားလုံးအေပၚအႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ၊လာအ္နတ္ က်ိန္စာ(အရွင္ျမတ္၏ရဟ္မသ္ (သ)ေတာ္မ်ားမွအပယ္ခံရျခင္း) ပို႔သပါ၏။  အာမီး(န)ကြ်န္ေတာ္အေနျဖင့္သခင္မႀကီး(အ.စ)၏ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာဆုံးမၾသ၀ဒါေတာ္အေျမာက္အျမားအနက္မွေက်ာက္သားမအ္စူး(မ)၊(ျပစ္မဲ့ဆယ့္ေလးပါး)ႏွင္႔အညီဆယ့္ေလးပါးေသာဟဒီး(စ္)ၾသ၀ါဒ၊ဆုံးမစကားမ်ားကိုျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးေစတနာျဖင့္ဘ၀အတြက္လက္ေဆာင္မြန္ အျဖင့္ သခင္မႀကီး(အ.စ)၏ ေမြးေန႔ မဂၤလာအခ်ိန္္အခါ တြင္ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္တကြစာရႈသူပရိတ္သတ္အေပါင္းအား,လက္ေတြ႔က်င့္သံုးဘ၀တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔စြမ္းအားရပါေစလို႔ဆုမြန္ဒုိအာ ျပဳလိုက္ပါသည္။ဖတ္႐ႈသူတိုင္းသေဘာေပါက္ၿပီး၊သေဘာေပါက္သည့္အတိုင္းလက္ေတြ႔က်င္ ့သံုး ႏုိင္ပါေစ။ آمین بحق محّمد(ص) وآل محّمد(ع)ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၁)။فَجَعَلَ اللهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیْرًا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္အီမာန္(သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ)အားအသင္တို႔အတြက္ ေရွးရ္(က)၊(ကုဖ္)ကိုသန္႔စင္ေဆးေၾကာေပးေသာအရာအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၂)။وَ{جَعَلَ اللهُ} الصَّلَاةَ تَنْزِیْهًا لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)   အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္နမာဇ္(ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ျခင္း)ကိုအသင္တို႔၏အတၱ,မာန္မာန အားခ်ဳိးႏွိမ္ေပးေသာ၊ကင္းရွင္းေအာင္လုပ္ေပးေသာအရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၃)။ وَ{جَعَلَ اللهُ}الزِّکَاةِ تَزْ کِيَةَ لِلنَّفْسِ  وَنِمَاءً فِیْ الرِّزْقِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ဇကားသ္( islamic tax)(အစၥလာမ္ အခြန္ ကို အသင္တို႔၏ ၀ိဥာဥ္အားသန္႔ျပန္႔ သန္႔ ရွင္းမႈ ထို႔အျပင္ စားနိပ္ရိကၡာ ေပါမ်ားမႈအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၄)။وَ{جَعَلَ اللهُ}اَلْحَجَّ تَشْیِیْزًا لِلدِّیْنِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ သာသနာ ကို ခိုင္ခံၿမဲျမန္ေစရန္အတြက္ ဟဂ်္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္သို ့ သတ္မွတ္ထားေသာ လ(ေဇလ္ဟဂ်္လျမတ္) ၌ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့့္ ျပဌာန္း ထားသည့္  ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္မႈ ျပဳျခင္း) ကို သတ္မွတ္ ထားေပးသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၅)။وَ{جَعَلَ اللهُ}.......الصِّیَامَ تَثْبِیْتًالِلْأِخْلَاْصِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္   အသင္တို ့၏မနသီစိတ္(သန္႔စင္ျဖဴစင္ ေသာစိတ္ႏွလုံး)အား၊   အားေကာင္း ၿပီး ခုိင္ခံ ခိုင္မာေစရန္ အတြက္ ဥပုဒ္သီလကို သတ္မွတ္ ထားေပသည္။ ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၆)။وَ{جَعَلَ اللهُ}اَلْعَدْلَ تَنْسِیْقًالِلْقُلُوْبِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္  ႏွလုံးသား မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးကပ္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးေစရန္  အတြက္ တရားမွ်တမႈ ကိုသတ္မွတ္ထားေပသည္၊၊ ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၇)။وَ{جَعَلَ اللهُ}طَاعَتَنَا نِظَمًا لِلْمِلَّةِ وَاِمَامَتَنَااَمَانَامِنَ الْفَرْقَةِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ (ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္ (အ.စ)၏)အမိန္႔ နာခံျခင္းကို ပတ္၀န္းက်င္၏ စနစ္တက် ေအးခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ႏွင့္ေအမာမ္ မသ္(သ) (ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာအျပစ္မဲ့ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူမ်ား) ၏အမိန္႔နာခံျခင္းကို(ဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႔ဲျခင္း)မညီမညြတ္၊အကဲြအကဲြ၊အျဖာျဖာျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးေသာအရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေပသည္၊၊ )ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၈)။وَ{جَعَلَ اللهُ}اَلْصَّبْرَ مَعُوْنَةًعَلَیْ السْتیجَابِ الْاَجْرِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ခႏီၲးသည္းခံျခင္းႏွင္႔  ဇဲြ၊လံု႔လ၊၀ီရိယကို ေအာင္ျမင္ေသာဆုလဒ္ ဆြတ္ခူးႏုိင္မႈ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၉)။وَ{جَعَلَ اللهُ}الْجِهَادَعِزًّاِللْإِسْلَامِ وَذُلًّ لِاَهْلِ الْکُفْرِوَنِّفَاقِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ ေဂ်ဟဒ္ (အစၥလာမ္႔အတြက္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး၊ ဒါန၊ ဥာဏ၊ အစစအရာရာျဖစ္ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း) ကို အစၥလာမ္႔သာသနာေတာ္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ ေနာက္ ကာဖရ္ (ျငင္းပယ္သူ) ႏွင္႔ မိုနာေဖက္ (အေရၿခဳံ ) မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ႔မႈ( ႐ႈံးနိမ္႔မႈ) အ ျဖစ္၎ သတ္မွတ္ ထား ေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၀)။وَ{جَعَلَ اللهُ}الْاَمْرَبِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ مُصْلَحَةًلِلْعَامَّةِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္မေကာင္းျမစ္တာ,ေကာင္းရာညႊန္ျပျခင္းကိုပတ္ ၀န္းက်င္ေကာင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္သတ္မွတ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၁)။وَ{جَعَلَ اللهُ}بِرَّالْوَالِدَیْنِ وَقَایَةً مِنَ السَّخَطِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)  အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္မိဘႏွစ္ပါးအားေကာင္းေကာင္း၊မြန္မြန္၊ယုယု၊ယယ၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို မိမိ၏မႏွစ္ၿမိဳ ႔ျခင္း(အျပစ္ဒဏ္မ်ား)အား ကာကြယ္ေပးေသာ ဒိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။)ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၂)။وَ{جَعَلَ اللهُ} صِلَةَ الْاَرْحَامِ مِسْنَاةًفِی الْعُمْرِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမႈကို ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ အသက္ရွည္မႈ အျဖစ္္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၃)။وَ{جَعَلَ اللهُ} النَّهْیَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِیْهًا عَنِ الرَّجْسِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ (ကိုယ္၊စိတ္္၊ႏွလံုး) ၏ ကိေလသာအညစ္အေၾကးွမ်ားကိုသန္႔ရွင္း၊ စင္ၾကယ္ေစရန္ အတြက္ အရက္ေသစာ မေသာက္စားရန္ တားျမစ္ထားေပသည္။