$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

လုံး၀ မေမ ့ထိုက္ ေသာ ကမာၻ ့အမ်ဳိးသမီးအားလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ဦးေသ်ာင္ အရွင္သခင္မႀကီး ဟဇရတ္(သ) ဖြာေသမာ(အ.စ) ၏ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား။

  • News Code : 348671
  • Source : abna

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာ ၊ အဗ္နာ ။ ။ قال  رسول اللهُ : فَاطِمَةُ بَضْعَةُ مِنِّیْ فَمَن أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِیْ:ဖြာေသမာ(အ.စ)သည္အကြ်ႏု္ပ္ခႏၶာကုိယ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ထိုေနာက္ အၾကင္ မည္သူမဆုိ သူမအားဒုကၡ(ကုိယ္၊စိတ္၊ႏွလုံး)ေပးသူသည္ အကြ်ႏု္ပ္ အား ဒုကၡေပး ျခင္း ျဖစ္၏၊(တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ))စဟီးဘုခါရီက်မ္း၊အတြဲ၅၊စ.မ.၁၀၅၊ပုံႏွိပ္ ေဘရြတ္ၿမိဳ  ့၊လက္ဘႏြန္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၁)။فَجَعَلَ اللهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیْرًا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္အီမာန္(သက္၀င္ယံုၾကည္မူ႔့)အားအသင့္တို႔အတြက္ ေရွးရ္(က),(ကုဖ္)ကိုသန္႔စင္ေဆးေၾကာေပးေသာအရာအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၂)။وَ{جَعَلَ اللهُ} الصَّلَاةَ تَنْزِیْهًا لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္ (نماز)  (ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ျခင္း) ကို အသင္ တို ့ ၏အတၱ,မာန္မာနအား ခ်ဳိးႏွိမ့္ေပး ေသာ၊ကင္းရွင္းေအာင္ လုပ္ေပးေသာ အရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၃)။ وَ{جَعَلَ اللهُ}الزِّکَاةِ تَزْ کِيَةَ لِلنَّفْسِ  وَنِمَاءً فِیْ الرِّزْقِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္ ဇကားသ္( islamic tax)(အစၥလာမ္ အခြန္ ကို အသင္တို ့၏ ၀ိဥာဥ္အားသန္႔ျပန္႔ သန္႔ ရွင္းမူ့့ ့ထို အျပင္ စားနိပ္ရိကၡာ ေပါမ်ားမႈအတြက္ သတ္မွတ္ေပထားသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၄)။وَ{جَعَلَ اللهُ}اَلْحَجَّ تَشْیِیْزًا لِلدِّیْنِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္  သာသနာ ကို ခိုင္ခံၿမဲျမန္ေစရန္အတြက္ ဟဂ်္(اللهအရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္သို ့ သတ္မွတ္ထားေသာ လ(ေဇလ္ဟဂ်္လျမတ္) ၌ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့့္ျပဠာန္းထားသည္ ့  ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္မႈ ျပဳျခင္း) ကို သတ္မွတ္ ထားေပးသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၅)။وَ{جَعَلَ اللهُ}.......الصِّیَامَ تَثْبِیْتًالِلْأِخْلَاْصِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္   အသင္ ့တို ့၏မနသိစိတ္(သန္ ့စင္ျဖဴစင္ ေသာစိတ္ႏွလုံး)အား၊   အားေကာင္း ၿပီး ခုိင္ခံ ခိုင္မာေစရန္ အတြက္ ဥပုဒ္သီလကို သတ္မွတ္ ထားေပသည္။ ဟဒီး(စ္)ေတာ္  (၆)။وَ{جَعَلَ اللهُ}اَلْعَدْلَ تَنْسِیْقًالِلْقُلُوْبِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္  ႏွလုံးသား မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးကပ္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးေစရန္  အတြက္ တရားမွ်တမႈ ကိုသတ္မွတ္ထား ေပသည္၊၊ ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၇)။وَ{جَعَلَ اللهُ}طَاعَتَنَا نِظَمًا لِلْمِلَّةِ وَاِمَامَتَنَااَمَانَامِنَ الْفَرْقَةِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္(ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏အႏြယ္ေတာ္မြန္(အ.စ)၏)အမိန္႔ နာခံျခင္းကို ပတ္၀န္းက်င္၏ စနစ္တက်   ေအးခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ ႏွင္႔ေအမာမသ္(သ) (ဆယ္႔ႏွစ္ပါးေသာအျပစ္မဲ႔  الله အရွင္ျမတ္ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူမ်ား) ၏အမိန္႔နာခံျခင္းကို (ဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႔ဲျခင္း)မညီမညြတ္အကဲြအကဲြအျဖာျဖာျဖစ္ျခင္းမွာကာကြယ္ေပးေသာအရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေပသည္၊၊ )ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၈)။وَ{جَعَلَ اللهُ}اَلْصَّبْرَ مَعُوْنَةًعَلَیْ السْتیجَابِ الْاَجْرِ: (اعیان الشّیعة-الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္ ခႏီၲးသည္းခံျခင္းႏွင္႔  ဇဲြလံု႔လ၀ီရိယကို ေအာင္ျမင္ေသာဆုလဒ္ ဆြတ္ခူးႏုိင္မႈ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၉)။وَ{جَعَلَ اللهُ}الْجِهَادَعِزًّاِللْإِسْلَامِ وَذُلًّ لِاَهْلِ الْکُفْرِوَنِّفَاقِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္ ေဂ်ဟဒ္ (အစၥလာမ္႔အတြက္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး၊ ဒါန၊ ဥာဏ၊ အစစအရာရာျဖစ္ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျခင္း) ကို အစၥလာမ္႔သာသနာေတာ္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ ေနာက္ ကာဖရ္ (ျငင္းပယ္သူ) ႏွင္႔ မိုနာေဖက္ (အေရၿခဳံ ) မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ႔မႈ( ႐ႈံးနိမ္႔မႈ) အ ျဖစ္၎ သတ္မွတ္ ထား ေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၀)။وَ{جَعَلَ اللهُ}الْاَمْرَبِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ مُصْلَحَةًلِلْعَامَّةِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္မေကာင္းျမစ္တာ,ေကာင္းရာညႊန္ျပျခင္းကိုပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းျဖစ္ေစရန္အတြက္သတ္မွတ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၁)။وَ{جَعَلَ اللهُ}بِرَّالْوَالِدَیْنِ وَقَایَةً مِنَ السَّخَطِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)  اللهအရွင္ျမတ္သည္မိဘႏွစ္ပါးအားေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္,ယုယု, ယယ,ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို မိမိ၏မႏွစ္ၿမိဳ  ့ျခင္း(အျပစ္ဒဏ္မ်ား)အား ကာကြယ္ေပးေသာ ဒိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။)ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၂)။وَ{جَعَلَ اللهُ} صِلَةَ الْاَرْحَامِ مِسْنَاةًفِی الْعُمْرِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးမႈကို ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ အသက္ ရွည္မႈ အျဖစ္္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၃)။وَ{جَعَلَ اللهُ} النَّهْیَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِیْهًا عَنِ الرَّجْسِ: (اعیان الشّیعة –الطبع الجدید،ج1،ص316)اللهအရွင္ျမတ္သည္ (ကိုယ္,စိတ,္ႏွလံုး) ၏ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးွမ်ားကိုသန္ွ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ အတြက္ အရက္ေသစာ မေသာက္စားရန္ တားျမစ္ထားေပသည္။ဟဒီး(စ္)ေတာ္(၁၄)။َالَ النَّبِیُّ صلی اللهُ علیه وآله  لَهَا:أَیُّ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلْمَرَاةِ؟ قَالَتْ اَنْ لَا تَرَی رَجُلًا وَلَا یَرَاهَا رَجُلٌ: (بیت الاحزان،ص22)တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ) သည္ မိမိ၏(တစ္ဦးတည္းေသာ)သမီးေတာ္ ဖြာေသမာ (အ.စ) အား ေမးျမန္းေတာ္မူသည္မွာ [အမ်ဳိးသမီး အတြက္အေကာင္းဆံုး လုပ္ရပ္သည္ အဘယ္အရာ  နည္း?] သခင္မႀကီး(အ.စ) အေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ “အၾကင္အမ်ဳိးသမီးသည္ မည္သည့္နာမဟ္ရမ္ (အစၥလာမ္တရားေတာ္အရလက္ထပ္ႏုိင္သူ)ေယာက္်ားမ်ားကိုမၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္အား၎ တို့၏ အၾကည့္အျမင္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အမ်ဳိးသမီး,(ေဟဂ်ပ္ၿခဳံသူအမ်ဳိးသမီး)  ျဖစ္ ေပသည္။” قَالَ النَّبِیُّ صلی اللهُ علیه وآله وسلم: نَضَرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِیْ فَوَعَاهَاوَبَلَّغَهَا مَنْ لَّمْ یَسْمَعْهَا:(رساله پیامر امّی(ص)،شهید مرتضی مطهری(رح)،ص64،کافی،ج1،ص403)         (အို) الله အရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး အၾကင္ (မိမိ)၏ေက်းကြ်န္,မႏုႆလူသားအားပီတိေသာမနမဂၤလာအျဖာျဖာ(ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ)ျဖင့္ေထြးပိုက္ထားေတာ္မူပါ၊(အၾကင္သူသည္)ကြ်န္ေတာ္၏    ဟဒီး(စ္)ေတာ္မ်ား (မွန္ကန္,ခိုင္လံုေသာ  ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား)ကို နားေသာတဆင္ျပီး (ေရးမွတ္ၿပီး)ေနာက္    နားေသာတဆင္ခြင့္  မရသူထံပို ့ ေဆာင္ေပး၏ ။ (သာသနာျပဳ၏)။ (တမန္ေတာ္ ကိုယ္ ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ))(ပရမ္းဗေရအြန္မီး ,ရွာဟီး(သ)မြတ္သဟရီး(ရ.ဟ)   .စ -၆၄       ,ကာဖီးက်မ္း တြဲ၁/၄၀၃)အထက္ပါၾသ၀ါဒ ေတာ္ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့့့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ရလာဒ္သည္ကား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ဆုမြန္ဒိုအာအား ဆြတ္ခူးႏုိင္ရန္ႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ အစၥလာမ့္ (ရီွအာ) စာအုပ္ စာေပမ်ားအား ေခတ္ကာလ၏ တိုးတက္မူ့့ ့ ႏွင့္ အညီအျမာက္အျမား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ ျဖဴးႏုိင္ရန္ (ကာယ,ဥာဏ,ဒါန) စြမ္းအားျဖင့္တစ္နည္း, ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ရူေလ့လာျပီး အျခားေသာ သာသနာ့ မိတ္ေဆြ မ်ားကိုဘာ တိုက္တြန္းႏုိးေဆာ္ ေပးျခင္းျဖင္ ့တစ္ဖံု ကူူညီေဖးမ ပါရန္ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ကေန ဂါရ၀တရားျဖင့္ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုက္ပါသည္။ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ဂိုလမ္ဟဇရတ္မာစူမာ(စ.အ)