$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး (၄၀)

  • News Code : 694644
  • Source : abna
Brief


ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ အပါး (၄၀) အား က်မ္းဂန္အသီးသီးမွ ရွာေဖြ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

၁။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၈၁၂၅) မျဖဳန္းတီးပါႏွင့္။

၂။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)/၁၀၁) မည္သူကိုမဆို(ကိုယ္၊စိတ္၊ႏွလံုး)ျဖင့္ ဒုကၡမေပါးပါႏွင့္။

၃။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၂/စ-၁၇၄) သီလ၊သမာဓိရွိသူျဖစ္ပါေစ။

၄။ (ေဘဟာ(ရ)တြဲ၇၃/စ-၂၅၆) မနာလို၀န္တိုစိတ္ထားသူသည္ (အၿမဲတမ္း)စိတ္ေသာကႏွင့္အပူအပင္ ၀မ္းနည္းမႈကိုခံစားရေပမည္။

၅။ (မီးဇန္း(န)/၁၃၁၇၀) အသင္တို႔အနက္အသိဥာဏ္အရွိဆံုးသည္ ကားအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔အနာခံဆံုးသူျဖစ္ေပသည္။

၆။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၂၆၇၉) ဘာပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္လုပ္ပါ။

၇။ (အိုယြန္း(န)/၁၀၂၀) မႏုႆလူသား၏ျပည့္စံုမႈသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈ ျဖစ္ပါသည္။

၈။ (ေဘဟာ(ရ)တြဲ၇၃/စ-၁၉၂) လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းသည္ အလႊဲသံုးစားလုပ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

၉။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၂/စ-၁၇၃) ဂုဏ္သိကၡာပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစရန္ ခယက်ိဳးႏြံမႈကို လက္ကိုင္ထားပါ။ မာန္မာန မႀကီးပါႏွင့္။

၁၀။ (အိုယြန္း(န)/၂၄၅၉) အသင္တို႔အထဲ၌ ေအာက္တန္းအက်ဆံုး၊ ယုတ္ညံ့ဆံုး၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား၊ အျခားသူမ်ားအေပၚ၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (ေလာဘ၊ မက္ေမာမႈ) ထားသူျဖစ္ေပသည္။

၁၁။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)၆၂၁၅၁) အမ်က္ေဒါသထြက္သည့္ အခ်ိန္၌ ဆင္ျခင္တံုတရားကို လက္ကိုင္ထားပါ။

၁၂။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၈၅၂၁) ရက္ေရာေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ လူထု၏ ႏွလံုးသား၌ အခ်စ္ေမတၱာတရားကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

၁၃။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၅/စ-၁၆၈) မည္သူမဆို ဟက္ အမွန္တရားႏွင့္ရင္ဆိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အ႐ံႈးႏွင့္သာ ေတြ႔ရေပမည္။

၁၄။ (မီးဇန္း(န)/၂၁၁၇) စစ္မွန္သည့္ေသာင္ဗာ(၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈ)သည္ အကုသိုလ္ အျပစ္မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေစ၏။

၁၅။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)/၉၀) တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အခ်င္းခ်င္း၊ ရန္ၿငိဳး မထားၾကပါႏွင့္။

၁၆။ (မီးဇန္း(န)၃၀၇၁) အသင္႔အား စစ္မွန္ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ၊ ေမတၱာ၊ အခ်စ္ထားသူ၊ မိတ္ေဆြသည္ အသင့္ကို အကုသိုလ္၊ ငရဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တားျမစ္ ပိတ္ပင္ေပလိမ့္မည္။

၁၇။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၂၅၅) ေကာင္းျမတ္သည့္ အက်င့္စာရိတၱပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစ။

၁၈။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၂၆၈၈) ေလာကီဘ၀သည္၊ ေလာကုတၱရာဘ၀ အတြက္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ခရီးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

၁၉။ (အိုယြန္း(န)/၃၈၄၃) ဒိုအာေတာင္းဆုေတာ္ျဖင့္၊ ကံဆိုး မိုးေမွာင္က်မႈ မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေပသည္။

၂၀။ (နစ္ရ္(ရ)/၆၆) စိတ္ေသာကေရာက္မႈ၊ အပူအပင္၀မ္းနည္းပူေဆြး မႈကို ကုသဖို႔ ေဆး၀ါးသည္ကားမိုးမင္(န) သာသနာ့ညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၂၁။ (ဒူစ္သီး/၆၃၈) အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈသည္ကား၊ အေကာင္းဆံုးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၂၂။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၇၀၇၆) မိမိကိုယ္အထင္ႀကီးျခင္းဟာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။

၂၃။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၁/၃၄) အလွ်င္စလိုအေလာႀကီးျခင္းသည္၊ အရွက္ကြဲမႈကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။

၂၄။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၁/၃၄) ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လိုလွ်င္ အမွန္အတိုင္းေျပာပါ။

၂၅။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)၁၉၆) ေလာကုတၱရာဘ၀ခရီးအတြက္၊ ခရီးစရိတ္ စုေဆာင္းပါေလ။

၂၆။ အလ္မ၀ါေအဆြ္/၅၆) လူသား၏ သိကၡာမဲ့မႈသည္ ေလာဘေၾကာင့္ ျဖစ္ရေလ၏။

၂၇။ (နစ္ရ္/၈၆) စကား၊ ရွည္ရွည္ေျပာရာ၌ အျပစ္အနာအဆာကို ျဖစ္ေစသည္။

၂၈။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၇၀၇၆) အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ဗန္ဒၵါမ်ားအေပၚႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းျခင္းသည္ ေလာကုတၱရာ အတြက္မေကာင္းေသာစုေဆာင္းမႈ ျဖစ္ေပသည္။

၂၉။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)/၃၇၅၁) တိုက္ပြဲ၊ ရန္ပြဲ၊ ျပႆနာရွာျဖင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၃၀။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၆၀၀၄) သီလ၊ သမာဓိ၊ ဟိရိၾသတပၸ တရားသည္ လူသားအား ဂုဏ္သိကၡာပိုင္ရွင္(အစစ္) ျဖစ္ေစပါသည္။

၃၁။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၁၀၇၁၆) ဂိုဏ္းအုပ္စုဖြဲ႕မႈ၊ ပါတီဖြဲ႕မႈ ေရွာင္ရွား ပါေလ။

၃၂။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)/၂၀၁၇၃) ဧကန္မုခ်မြတ္စလင္သည္ အျခား မြတ္စလင္ အတြက္ ေရာင္းရင္းျဖစ္ေပသည္။

၃၃။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၉၁၅၅) ကုရ္ဘာနီ(စေတးမႈ၊ ေသြး၊ ေခၽြး)ႏွင့္ ခြင့္လြတ္မႈ ျပဳျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္ေကာင္းျမတ္သူမ်ား၏ အက်င့္ျဖစ္ေပသည္။

၃၄။ (သ(စ)နီး(ဖ)/၁၉၉၀) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အား အသံေနအသံထား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဖတ္႐ြတ္သရဇၩယ္ပါေလ။

၃၅။ (အလ္ေဟကမ္း(မ)/၁၅၅၉) ေကယာမတ္ေန႔သည္ ကမၻာ႔တရားစီရင္ မည့္ေန႔ျဖစ္ေပသည္။(အေျဖေပးဖို႔ရန္ အဆင္သင့္ျပင္ထားပါေလ။)

၃၆။ (သိုးအ္(ဖ)/၁၁၀) အသင္တို႔ပ်င္းရိ၊ ပ်င္းတြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။

၃၇။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၂/စ-၁၇၄) ေက်းဇူးသိတတ္သူျဖစ္ေစ။ (ထိုမွသာလွ်င္ေနအ္မသ္ေတာ္မ်ား၊ အမ်ားအျပား ဆြတ္ခူးရေပမည္။)

၃၈။ (မီးဇန္း(န)/၃၇၀၂) မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို၊ မျပဳလုပ္မီအလွ်င္ စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္ပါ။

၃၉။ (ဂိုးရ႐ိုတြဲ၃/စ-၁၁၄) စကားဆိုလွ်င္ အမွန္သာဆိုပါ။

၄၀။ (နစ္ရ္/၉၈) သူတပါးႏွင့္စကားခ်ိဳခ်ိဳသာသာေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။ ထိုမွသာလွ်င္အသင့္အေပၚ၌ အခ်စ္၊ ေမတၱာထားေပလိမ့္မည္။

တင္ျပသူ = H.I ဂိုလမ္ရဇာ အဗ္ဟာရီ
----------------------
251 / Endလူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*