$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အဘယ္ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ဆုံးမပဲတင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသနည္း …?

  • News Code : 803717
  • Source : ABNA
Brief

အဘယ္ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ဆုံးမပဲတင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသနည္း …? ဆိုသည္အခ်က္မ်ား ကို ေအာက္ ပါအတိုင္းေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ဆုံးမပဲတင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသနည္း …?
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
(( မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ဆုံးမပါေလ။ဧကန္မုခ် အသင္အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းခံရေပမည္။ ))
ဟဇရသ္အလီ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
(( မေကာင္းသည့္သားသမီးမ်ားသည္ မိဘဂုဏ္သိကၡာကို ညဳိးႏြမ္းေစပါသည္။ အေမြဆက္ခံရသူမ်ား (အထက္ျဖစ္ေစ ၊ေအာက္ျဖစ္ေစ) ကိုလည္းသိကၡာက် ေစေပသည္။ ))
ဟဇရသ္အလီ(အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
(( မေတာ္တဆအသင္ေၾကာင့္ အသင္၏မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားမ ေကာင္းတကာ မေကာင္းဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းမဝင္သြားပါေစႏွင့္ ။ ))
ဂ်ဟႏၷမ္မီးမွ ကင္တယ္ ဖယ္ရွားေပးပါေလ …
ဤအတြက္ေၾကာင့္မိဘမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္သာဓကေပး မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အတိုင္း မေကာင္းမႈမ်ားမွကယ္တင္ ဖယ္ရွား ေပးရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္ သဲဟ္ရီးမ္ ၊အာယတ္ေတာ္အမွတ္ ၆ တြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ -
((အိုအီမာန္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႔ … မိမိကိုယ္မိမိႏွင့္မိမိ၏အိမ္သူအိမ္သားကို (ဂ်ဟႏၷမ္) ငရဲမီးမွ ကယ္တင္ဖယ္ရွားၾကပါေလ။ ))
ဆိုလိုသည္မွာ မိမိတစ္ဦးတည္း( ဂ်ဟႏၷမ္)ငရဲမီးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျပဳၿပီး ထိုင္ေနရန္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ပထမဆုံး လိုင္းတြင္ နမာဇ္ဖတ္သူျဖစ္ၿပီး၊ ရိုဇာထားသူ၊ေကာင္းမႈ ကိုသိုလ္မ်ားျပဳလုပ္သူ၊ အလွဴအဒါန္းႏွင့္ဆဒ္ကာမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းေပးေဆာင္သူ၊ မြစ္သဟဗ္အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ ေဆာင္သူျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္မိမိဇနီးႏွင့္သားသမီးမ်ား၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ကိုၾကည့္လွ်င္ ၎ႏွင့္ မိုးႏွင့္ေျမကြာျခားေနေလသည္။ သူကအေရွ႕ ဖက္သို႔လွည့္ထားလွ်င္ ၎၏ သားသမီးမ်ား၊ေဆြမ်ဳိးသား ခ်င္းမ်ားကအေနာက္ဖက္၊သူက ဘာသာတရားကိုင္းရိုင္း မႈဆိုတဲ့ ခရီး စဥ္ေတြမွာေပ်ာ္ေမြ႔ေနလွ်င္ သားသမီးမ်ား၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက ဂိုနာဆိုတဲ့ ေရကပ္ဆိုး ထဲ မွာေမ်ာပါေနၾက ေလတယ္...အိမ္သူ   အိမ္သားမ်ား ၊ႏွင့္သားသမီးမ်ားကို ဂရုမျပဳ၊ဂရုမစိုက္ ဘဲ လြတ္ေျမာက္ရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ ေခ်။
ဘာသာ တရားကိုင္းရိုင္းသူ၊သူေကာင္းသူမြန္မ်ားေျပာၾကသည့္စကားရွိေပသည္။
အို…ဘိုင္ဆပ္…ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲဗ်ား …. မိန္းမႏွင့္ကေလးေတြကစကားနားကို မေထာင္ ဘူး ေလ… ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ …? မတတ္ႏိုင္ဘူးဗ်ား …
ျမတ္အလႅာဟ္အေနျဖင့္လည္း ဤအတြက္အေျဖကို အထက္ပါအာယတ္ေတာ္တြင္ (ဂ်ဟႏၷမ္)မီးဆို သည့္စကားလုံး ကိုသုံးေတာ္မူၿပီး အေျဖေပးထားပါသည္။
အေၾကာင္းက ..အကယ္၍ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ႏွင့္သားသမီးမ်ားမီးေလာင္းေနရင္ ..ဘယ္လို႔လုပ္ၿပီး ကယ္တယ္မွာလဲဆိုတာႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ပါတယ္..…ထိုင္ေတာ့ၾကည့္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး … ဒီေတာ့ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ႏွင့္သားသမီးမ်ား သြားေနတဲ့လမ္းရဲ့အဆုံးသတ္ကေတာ့ (ဂ်ဟႏၷမ္)မီးမွာေလာင္း ကၽြမ္းမယ္ဆိုရင္ေကာ္ …အသင္ဘာလုပ္မွာလဲ ….?
ဘာလဲ … ႏႈတ္ႏွင့္သက္သက္ဘဲဆုံးမေနမွာလား …?
သား ေရ ..မိန္းမေရ ..သမီးေရ မီးထဲမသြားနဲ႔ ေလာင္းသြားမယ္ ..မေကာင္းဘူး လိုဘဲ ေျပာမွာလား?
အကယ္၍ မေတာ္တဆ မသိနားမလည္တဲ့ကေလးေတြသားသမီးေတြ မီးထဲ သြားလို႔ေလာင္းကၽြမ္း သြား ခဲ့ရင္ေကာ္ မိဘေတြႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ဘူး လို႔ဆိုခြင့္ရွိပါသလား…
အို..ဘိုင္ဆပ္ …ဒီအိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ႏွင့္သားသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္မီးထဲခုန္ခ်ရင္ေကာ္ …ဘယ္လို လုပ္မွာလဲ?
အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ ၊ေမတၱာစစ္၊ေမတၱာမွန္ရွိသည့္ဘယ္မိဘမွ မိမိအက်ဳိးယုတ္ရင္ ယုတ္ပါေစ … သား သမီး ေတြကို မီးထဲက မကယ္တင္ႏိုင္မျခင္း ေအးေအးေဆး ေဆးေနႏိုင္ မည္ မဟုတ္ပါ။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ ၊ေမတၱာစစ္၊ေမတၱာမွန္ရွိသည့္မိဘေတြက ေလာကုတၱရာ မီးမွာေလာင္းေနတဲ့သားသမီးေတြကိုကယ္ဖို႔ေလာက၊ကဘယ္အရာကိုမွ် ဂရုမစိုက္မျမင္ေတာ့ဘဲ အပတ္တကုတ္္ႀကိဳးစားကယ္တင္ရင္ ေလာကုတၱရာ မီးထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာႀကီးသည့္ ဂ်ဟႏၷမ္ မီး ကေနေကာ္မိမိသားသမီး မ်ားယုတ္စြ၊ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ ႏႈတ္တစ္ခု တည္းနဲ႔ေအာ္ၿပီးကယ္တင္ေနမည္ေလာ?
က်မ္းကိုး - ((သရ္ဘီယသ္ေသေအာင္လာသ္ ေက စိုနဟ္ေရအူဆူ ))
============================
251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*