$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း သည္ HIV ကို ကာကြယ္ ေပးေၾကာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္၊ WHO ႏွင့္ ျဗိတိသွ် စြယ္စံုက်မ္းတို႔က တင္ျပ

  • News Code : 371015
  • Source : mmsy မွ

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဟီလာရီကလင္ တန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေရာဂါ ပိုးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း သြားခဲ့ေၾကာင္း စီအင္အင္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

CNN ၏ သတင္း တင္ျပခ်က္

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပလာခဲ့သလို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း ထိုေန႔တြင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ၾကီး မွဴးသည့္ ျပည္သူ႔အတြက္ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္ ကို ၁၉၉၅ မွစတင္၍ ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္အတြက္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ေၾကျငာခ်က္၌ အထက္ပါ အတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၁၉၈၁ မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၅ မီလီယံ ေသဆံုးခဲ့ရသလို ျမန္မာျပည္၌လည္း စစ္တမ္းမ်ားအရ တစ္နာရီတြင္ လူႏွစ္ဦးမွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရသည္။ စီအင္အင္မွ တင္ျပခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ ကြန္ဒံုးအသုံုးျပဳမွဳ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အေရျပားလွီးျဖတ္မွဳမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဂ်ဴးမ်ား၊ မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ကမူ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုခရစ္ယာန္မ်ားက အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းအား ပိတ္ပင္ဖို႔အထိ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနၾကေသာ္လည္း အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းကို ၄င္းတို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားကိုယ္ တိုင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းတြင္မူ ႏုတ္ဆိတ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ၂၀၁၂ တြင္မူ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ နိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းအား ပိတ္ပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ား မသိရွိၾကသည္႔ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔၏နည္းဗ်ဴဟာအထမေျမာက္ေစဖို႔ 0.1 micron သာရွိသည့္ အလြန္ေသးငယ္လွေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဇီ၀ိန္ေျခြရင္း လုပ္အားႏွဳန္းကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္နွစ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနေစျခင္းပင္။ ထိုဗိုင္းရပ္စ္၏အမည္ မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္စ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျဗိတိသွ်စြယ္စံုက်မ္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

“အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းကို သာသနာေရးဆုိင္ရာ အေရးပါသည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳအမ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ – ဂ်ဴးသာသနာတြင္ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းအား တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္တို႔အၾကား ထားရွိသည့္ ပထမဆံုးေသာ ကတိက၀တ္အျဖစ္ ေဖာျ္ပထားသည္။  ထိုသည္ကို ပထမဆံုးေသာ ေကာင္းကင္က် အမိန္႔ ၊ ပန္တာတ်ဴ (Genesis 17:10–27)  တြင္ ေဖာျ္ပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ၤား ကေလး၊ ကေလးငယ္တိုင္းကို အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ ္ခရစ္ယာန္သာသနာတြင္မူ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ မျဖစ္မေနတာ၀န္အျဖစ္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိဆိုသည့္ ပညတ္ခ်က္ကိုမူ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဘိုင္ဘလ္က်မ္းစာ Acts 15 တြင္မွာမွ ေတြ႔ရွိရသည္။”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တိုင္းေရးျပည္ရာ၀န္ၾကီး၊ ဟီလာရီကလင္တန္ကိုပင္ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းအေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားေစ သည္အထိ ၄င္းအေရျပားလွီးမဂၤလာအေပၚ ေခတ္သစ္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္က မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ေနသနည္းဆိုသည္႔ေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္ စားဖြယ္ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးပါသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ေပးသည္ ဟူသည့္ ေတြ႔ရွိ ခ်က္ ပင္။

ျဗိတိသွ်စြယ္စံုက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ -

” အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းအား ေထာက္ခံေျပာဆို ၾကသူမ်ား က အေရျပားလွီးျဖတ္ ထားေသာ ေယာက်ၤားသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ ဆစ္ဖလစ္ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာေရာဂါ မ်ားမွ ပို၍ အကာအကြယ္ ရထားၿပီးသည့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို ကိုးကားတင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေရျပား လွီးျဖတ္ ထားသည့္ ေယာက်ၤားေၾကာင့္ သူ၏ လိင္အေဖာ္ မိန္းမသားမွာလည္း သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါ (Cervical Cancer) မွ အကာအ ကြယ္ ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က အာဖရိက ေယာက်ၤားမ်ားကို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြႏွင့္ပတ္သတ္၍ သုေတသနလုပ္ ခဲ့ ရာ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားထဲမွာ ရာခိုင္ႏွဳန္း ၄၈ မွ ၆၀ ကို အေရျပားလွီးျဖတ္ ထားျခင္းက အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ WHO က ၄င္းရလဒ္ကို အေျခခံကာ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းကို စံပံုစံ အကာ အကြယ္ နည္းနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြတားဆီးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ “

ထို႔ေၾကာင့္ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသင့္သည္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ဆန္႔က်င္မွဳမွာ က်ိဳးေၾကာင္းညီညႊတ္မွဳ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century