$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပက္သက္ေသာေနာက္ဆံုးထုတ္ၿပန္ခ်က္

  • News Code : 398585
  • Source : MSM

ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပက္သက္ေသာေနာက္ဆံုးထုတ္ၿပန္ခ်က္

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္း ဌာန ၊ အဗ္နာ

ေဆးသြင္းကုသျခင္း(CHEMOTHERAPY)ဟာကင္ဆာေ၇ာဂါေပ်ာက္ ကင္း ေအာင္ျပဳလုပ္၇ာမွာ တစ္ခုတည္း ေသာ နည္း လမ္းျဖစ္တယ္လုိ႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေျပာၾကားလာခဲ႔ရာကအခုေနာက္ဆုံးမွာ ေတာ႔ တျခားနည္း လမ္း တစ္ခုလည္း ရွိတယ္လုိ႔ဂၽြန္ေဟာ႔(ပ္)ကင္း(စ္) ကေျပာၾကားလာပါၿပီ၊

ဂ်ြန္ေဟာ့(ပ္)ကင္း(စ္)မွကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ပက္သက္ေသာေနာက္ဆံုးထုတ္ၿပန္ခ်က္..

၁။    လူတိုင္းရဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြရွိတယ္။ဒီကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာသန္းေထာင္ေပါင္း အနည္း ငယ္ထိပြားမ်ားမလာမခ်င္းေတာ့ပံုမွန္ေရာ ဂါရွာ ေဖြစစ္ ေဆးခ်က္မွာေပၚလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ေဆးကုသခံယူၿပီး ေနာက္္ကင္ဆာလူနာေတြကို သူတို့ကိုယ္မွာ ကင္ဆာ ဆဲ(လ္ ေတြမရွိေတာ့ဘူးလို့ဆရာ ၀န္ေတြကေၿပာ တဲ့အခါလူ ေတြရဲ့ ကိုယ္ ထဲက ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ စစ္ ေဆးသိရွိႏိုင္တဲ့အေရအတြက္အထိမ ေရာက္ရွိေသးဘူး လို့သာ အဓိပၸါယ္ သက္ ေရာက္ပါတယ္။

၂။လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဘ၀တသက္တာမွာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ ၆ ႀကိမ္မွ ၁၀ ႀကိမ္အထက္အထိေပၚ ေပါက္ ပါ တယ္။

၃။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ေရာဂါၿပီးစနစ္ အားေကာင္းေနရင္ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး မပြားမ်ားႏိုင္ပါဘူး၊ အက်ိတ္လည္းမၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

၄။လူတစ္ေယာက္ကင္ဆာေရာဂါၿဖစ္ၿပီဆိုရင္သူဟာအဟာရအေတာ္မ်ားမ်ားခ်ိုဳ႕တဲ့ေနၿပီဆိုတာကိုၿပသတာပါဘဲ၊ ဒါဟာမ်ိဳးရိုး၊ပတ္၀န္းက်င္၊အစားအစာနဲ့လူေနမႈပံုစံစတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၅။ဒီလိုအဟာရမ်ိဳးစတဲ့ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို့ဆုိရင္စားေသာက္ပံုစံ ကိုေၿပာင္းလဲၿပီး ၿဖည့္စြက္အ စား အစာေတြ စားေပးၿခင္းၿဖင့္ ေရာဂါၿပီးစနစ္ကို အားေကာင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

၆။ေဆးသြင္းကုသၿခင္းဟာအပြားၿမန္တဲ့ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကိုအဆိပ္သင့္ေစသလိုရိုးတြင္းၿခင္ ဆီ၊ အစာ အိမ္ နဲ႕လမ္းေႀကာင္းစသည္တုိ႕မွာရွိတဲ့အပြားၿမန္တဲ့ဆဲ(လ္)ေကာင္းေတြကိုပါ ပ်က္စီးေစၿပီး အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္စတဲ့ကိုယ္တြင္းကလီစာေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၇။ဓါတ္ေရာင္ၿခည္နဲ့ကုသၿခင္း (ဓါတ္ကင္ၿခင္း)ဟာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကို ပ်က္စီးေစသလို ေကာင္းတဲ့ ဆဲ(လ္)ေတြ တစ္သွ်ဳးေတြ၊ ကိုယ္တြင္းကလီစာေတြကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။

၈။ဓါတ္ေရာင္ၿခည္(သို့)ေဆးသြင္းကုသတဲ့အခါ အစပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားအားၿဖင့္ အက်ိတ္ေတြက်ံဳ ့သြားတတ္ ပါ တယ္၊ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ကုသတဲ့အခါ ထိေရာက္မႈက်ဆင္းသြားပါတယ္၊ အက်ိတ္ေတြေနာက္ထပ္မ ေၾကပ်က္ေတာ့ ပါဘူး။

၉။ေဆးသြင္းကုသၿခင္းနဲ့ ဓါတ္ကင္ၿခင္းတို့ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအဆိပ္အေတာက္ေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ေရာ ဂါၿပီးစနစ္ဟာအားေလ်ာ့တာေတြ၊ပ်က္စီးတာေတြၿဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အဲ့ဒီအခါမွာလူေနဟာေရာဂါပိုးအမ်ိဳး မ်ိဳး ေၾကာင့္ၿဖစ္ေစ၊ေနာက္စပ္တြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ၿဖစ္ေစအသက္ဆံုးရွံဳးႏိုင္ပါတယ္။

၁၀။ေဆးသြင္းကုသၿခင္းနဲ့ ဓါတ္ကင္ၿခင္းဟာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကို ဗီဇေၿပာင္းေစႏိုင္ၿပီး ဖ်က္ဆီး ရခက္ေစႏိုင္ ပါတယ္။ခြဲစိတ္ကုသၿခင္းဟာလည္းကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကိုအၿခားေနသို့ၿပန့္ႏွံ႕ေစႏိုင္ပါတယ္။

၁၁။  ကင္ဆာေရာဂါကိုတိုက္ဖ်က္ဖို့ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ကေတာ့ သူတို့မ်ိဳးပြားရာမွာလိုအပ္တဲ့ အဟာရေတြ ကိုၿဖတ္ေတာက္လိုက္ၿခင္းပါဘဲ။

(က)သၾကား။ ။သၾကားဟာကင္ဆာရဲ့အဟာရတစ္ခုပါဘဲ။သၾကားကိုဖ်က္လိုက္ၿခင္းအားၿဖင့္ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြရဲံအဓိက အဟာရ တစ္ခုကို ၿဖတ္လိုက္သလိုပါဘဲ။

NutraSweet,Equal,Spoonfulစတဲ့သၾကားအစားထိုးပစၥည္းေတြဟာAspartameဆိုတဲံ အ ရာ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ လူကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။သဘာ၀အစားအစာၿဖစ္တဲ့ပ်ားရည္ဒါမွမဟုတ္ တင္လဲရည္နည္းနည္းေလးက ပို ေကာင္း ပါတယ္။စားပြဲတင္ဆားဟာဓာတုပစၥည္းေရာထားတဲ့အတြက္ၿဖဴေဖြးေနတာပါ၊ပင္လယ္ေနလွမ္းဆားကပိုေကာင္းပါ တယ္။

(ခ)ႏို့။။ ႏို့ဟာခႏၶာကိုယ္ကို အက်ိအခၽြဲေတြထြက္ေစပါတယ္၊အထူးသၿဖင့္ အစာအိမ္နဲ့ အူလမ္းေၾကာင္းမွာပါ အက်ိ အခၽြဲေတြကိုကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကစားသံုးႏိုင္ပါတယ္။ႏို့အစားသၾကားမပါတဲ့ပဲႏို့ေသာက္ရင္ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြ ကစားသံုးပါတယ္။ႏို့အစားသၾကားမပါတဲ့ပဲႏို့ေသာက္ရင္ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကိုအစာၿပတ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

(ဂ)    ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာအက္ဆစ္(အခ်ဥ္)၊

ပတ္၀န္းက်င္မွာပိုပြားႏိုင္ပါတယ္။အသားအေၿခခံတဲ့အစားအစာဟာအက္ဆစ္ဓာတ္ကိုအားေပးတယ္။အမဲသား၊ ထက္ ငါးစားတာအကာင္းဆံုးပါဘဲ။ဒါမွမဟုတ္ၾကက္သားနည္းနည္းစားႏိုင္ပါတယ္။အသားေတြမွာေမြးၿမဴေရးကသံုးတဲ့ပဠိေဇ၀ေဆးေတြ၊ႀကီးထြားေဟာ္မုန္းေတြနဲ့ကပ္ပါးပိုးေတြပါလာတတ္ပါတယ္၊ဒါေတြဟာလူေတြအထူးသ ၿဖင့္ ကင္ဆာ ေရာ ဂါသည္ေတြကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ပါတယ္။

(ဃ) လတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႕သူတို့ရဲ့အရည္။ ၿဖဴေအာင္မဖြတ္ရေသးတဲ့အေစ့ ။ အဆန္။ အႏွံနဲ႕ သစ္သီးအနည္းငယ္ကိုအစားအစာရဲ့ ၈၀%အခ်ိဳး နဲ့စားရင္ ခႏၶာ ကိုယ္ ကိုအယ္(လ္)ကာလိုင္း(ALKaLine)အေၿခအေနေရာက္ေစနဳိင္တယ္။က်န္၂၀%ကိုေတာ့ပဲအပါအ၀င္ၿပဳတ္ထားတဲ့ အစားအစာေတြအၿဖစ္စားသုံးနိုင္ပါတယ္။

လတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္အရည္ထဲမွာစြံမ္းအားၿမင့္အင္ဆိုင္းေတြပါ၀င္တယ္။ခႏၶာကိုယ္ကအလြယ္တကူ စုပ္ယူ နုိင္ၿပီး ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္က ဆဲလ္မ်ားဆီေရာက္နိဳင္တယ္။ ဆဲလ္ေတြကိုအဟာရၿပည့္ေစၿပီး က်န္းမာ တဲ့ဆဲလ္ေတြအၿဖစ္ဖြံၿဖိဳးဖို့အားေပးတယ္။က်န္းမာတဲ့ဆဲလ္ေတြတည္ေဆာက္ဖို႕စြမ္းအားၿမင့္အင္ဆိုင္းေတြရရွိေအာင္လတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္အရည္နဲ့မခ်က္ရေသးတဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကိုတေနံနွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ေလာက္ စားေသာက္သင့္တယ္။အပူခ်ိန္104’F (40’c) ဆိုရင္ အင္ဆုိင္းေတြပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္။

(င)  ကဖိန္း(Caffeine)ေတြအမ်ားၾကီးပါတဲ႔ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္ နဲ႔ ေခ်ာကလက္ေတြကုိ ေရွာင္ပါ။ လက္ဖက္ ရည္ၾကမ္း(GreenTea)ဆုိပုိေကာင္း တယ္။ ကင္ဆာကုိ ခုခံတဲ႔သတၲိလည္းရွိတယ္။ ေရဆုိရင္ ေသာက္ရည္ သန္႔ဒါမွ မဟုတ္ေသခ်ာစြာစစ္ထားတဲ႔ေရဟာ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ ဘုိပုိင္ေရမွာက သတၲဳအေလးစား (IleavyMetals) ေတြ၊အဆိပ္အေတာက္ေတြပါလာတတ္တယ္။ေပါင္းခံရည္က် ေတာ႔အက္ဆစ္ျဖစ္ေစတယ္။ ေရွာင္ပါ။

၁၂။   အသားမွာပရုိတိန္းေတြဟာအစာေၾကဖုိ႔ခက္ခဲၿပီးအစာေျခအင္ ဆုိင္းေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္။ အစာ မေၾကဘဲလူေတြဆီေရာက္လာတဲ႔အသားေတြဟာပုတ္သြားၿပီးအဆိပ္အေတာက္ေတြပုိမုိျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

၁၃။  ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြမွာခုိင္ခံ့တဲ႔အေပၚယံပရုိတိန္းအလႊာရွိတယ္။အသားကုိေလွ်ာ႔စားရင္ျဖစ္ေစ၊အသားမ စား ဘဲေနရင္ျဖစ္ကင္ဆာဆဲ(လ္)ရဲ႕ ပရုိတိန္းနံရံေတြကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ႔အင္ဇုိင္းေတြပုိမုိလာတဲ႔ အတြက္ ခႏၵာကုိယ္ရဲ႕ သုတ္ သင္ ေရးဆဲ(လ္)(Killer Cells ) ေတြဟာ ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြကုိသုတ္သင္ဖုိ႔ပုိလြယ္သြားပါတယ္ ။

၁၄။    ျဖည့္စြက္အစားအစာျဖစ္တဲ႔ ဓာတ္တုိးဟန္႔ တားပစၥည္း( Antioxidant)ဗီတာမင္သတၲဳဓာတ္( Minerals ) IP6, Flor – ssence, Essiac, EFASစသည့္တုိ႔ဟာ ခႏၵာကုိယ္ရဲ႕ ေရာဂါၿပီးစနစ္ကုိ ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး သုတ္သင္ေရးဆဲ(လ္) ေတြအားသုတ္သင္ ေစႏုိင္တယ္။ အျခားျဖည့္စြက္အစားအစာျဖစ္တဲ႔ ဗတာမင္ ( E)ဟာလည္းခႏၵာကုိယ္ မွာ ရွိတဲ႔ မလုိအပ္တဲ႔ဆဲ(လ္) ေတြ ၊ မလုိခ်င္တဲ႔ဆဲ(လ္) ေတြထိခုိက္ခံထားရတဲ႔ဆဲ(လ္) ေတြကုိ ရွင္းလင္းပစ္ရာ မွာပံ႔ပုိးေပး ႏုိင္ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

၁၅။ က


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century