အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ျပပြဲ ၊ေဟဂ်ာဗ္က႑ ၊တီဟီရန္

  • News Code : 336695
  • Source : ABNA

 

 


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century