ေဟဂ်ာဗ္ က႑

ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ဂ်မာအတ္ ေသ အစၥလာမ္မီ ဖက္ မွ စက္တင္ဘာ လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ႀကီးမွဴး က်င္းပ သည့္ကမာၻ႕ ေဟဂ်ာဗ္ ေန႔ / ဓာတ္ပုံ သတင္း

  • News Code : 345361
  • Source : abna

.....


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century