ေဟဂ်ာဗ္ က႑

ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္မႈ မေပး မႈ အတြက္ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပ ၊ တူရကီ

  • News Code : 346269
  • Source : iqna
တူရကီႏိုင္ငံ ေအစ္တန္ပူရ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား ၊တကၠသိုလ္မ်ား တြင္ ေဟဂ်ာဗ္ ဝတ္ဆင္မႈ မေပး မႈ အတြက္ လူထုအေနျဖင့္ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေပသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန၊အဗ္နာ ။ ။ တူရကီႏိုင္ငံ ေအစ္တန္ပူရ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဖာေသေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ဆႏၵျပပြဲ တြင္ လူထု အေနျဖင့္ ေဟဂ်ာဗ္ႏွင့္ အစၥလာမ္မီ ဝတ္စုံအား မြတ္စလင္အမ်ဳိး သမီး မ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္ အေရး အျဖင့္ သတ္မွတ္ ၿပီး ဝတ္ျပဳခြင့္ေရးရန္ အားေပး အားေျမာက္ျပဳ ေၾကာင္း ေႂကြး ေက်ာ္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ ၾကေပသည္။ၿပီးေနာက္ တူရကီ အစိုးရ အေနျဖင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိး သမီးမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ေလးစားဂရုျပဳ ရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကေပသည္။ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္သူ မ်ား အေနျဖင့္ တူရကီ အာဏာ ပိုင္မ်ား ထံ ေဟဂ်ာဗ္ ၿမဲသူ မြတ္စလင္အမ်ဳိး သမီး မ်ား အား အစိုးရရုံးမ်ားတြင္ အလုပ္မေပးလုပ္သည့္ အစၥလာမ္ ဆန္က်င့္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီမ်ား ကို ဖယ္ရွယ္ေပးရန္                                 ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါသည္။တူရကီအစိုးရဖက္ မွ အစၥလာမ္မီ ဥပေဒမ်ားဟု ေႂကြးေက်ာ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းမ်ား ၊အစိုးရ ဌာနမ်ားတြင္ ဟဂ်ာဗ္ ၿမဲသူ မြတ္စလင္အမ်ဳိး သမီး မ်ား အား အစၥလာမ္ဆန္က်င့္ေရး ေပၚလစီအရ အလုပ္မေပးျခင္းေက်ာင္းမေပး မတက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ 


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century