• ေဆာ္ဒီမြဖ္သီ မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္(ဆြ) အားစြပ္စြဲ ေစာ္ကားမႈ

  ေဆာ္ဒီမြဖ္သီ မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္(ဆြ) အားစြပ္စြဲ ေစာ္ကားမႈ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံရွိ ရွီအာ မရ္ဂ်ာ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေဆာ္ဒီမြဖ္သီ အား ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆို ကူဝိတ္ႏိုင္ငံရွိ ရွီအာ မရ္ဂ်ာ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ မို ဟမၼဒ္ ဘာကဲရ္ အလ္မဟ္ရီ ၏ကိုယ္စားလွယ္မွ ေဆာ္ဒီမြဖ္သီ အား တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အားေစာ္ကားမႈျပစ္မႈ အတြက္ ကမာၻမြတ္စလင္မ်ား အားဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ ေပသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ရွဟာဒတ္ေအမာမ္ကာဇင္းမ္ (အ.စ)

  ၿငိမ္းခ်မ္း၊လုံၿခံဳစြာျဖင့္အထူးႏွစ္ပတ္လည္ရွဟာဒတ္ေအမာမ္ကာဇင္းမ္ (အ.စ)၊ က်င္းပ မည္ ၊ ဘဂၢဒတ္ ဇြန္လ၁၆ရက္္ေန႔တြင္လုံၿခဳံေရးႏွင့္အထူးဖူလုံ ေရးအဖြဲ႔တို႔မွဘဂၢဒတ္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးတို႔ပူေပါင္းၿပီးအထူး ႏွစ္ပတ္လည္ရွဟာဒတ္ေအမာမ္ကာဇင္းမ္(အ.စ)၊ဘဂၢဒတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္း ပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • မန္းကြန္းတုိေမာင္လာဖွဟား...

  မရ္ဟြမ္ ဆရာဦးဖိုးေလး - ေတာင္ႀကီး - ေရးသား သီးကုံး ထားသည့္ “မန္းကြန္းတုိေမာင္လာဖွဟားဇအလီးယြန္ေမာင္လာ” စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ ဘဝသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္။ အပိုင္း(၂)

  အာဂါေယ ဟိုင္ဒဲရ္ မရွ္ဟဒီ ေရးသားသီးကုံးထားသည့္ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ ဘဝသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္။ အပိုင္း(၂) အား msm site မွ တိုက္ရိုက္ ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး အတြက္ ကူးယူေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။ အဗ္နာ သတင္းဌာန

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • တရားမွ်တစြာ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါ။ အို!မိတ္ေဆြ။ (၂)

  အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန မွမိမိေလးစား ရသည့္ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး အပိုင္း (၂) ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ဤေဆာင္းပါး ကို လစဥ္ထုတ္ စာအုပ္ငယ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ေအသာေယနရွ္ရ္ပိုင္ဂမ္ေမ ကရ္ဗလာ,မြတ္ဇဖရ္နဂဲရ္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ဂါဇီးပူးၿမိဳ ့၏( فيصلہ آپ کے ہاتھ) ေဆာင္းပါးကိုအဓိကိုးကားၿပီးျမန္မာစကား၊ျမန္မာစာေပ၊ျမန္မာနည္း၊ျမန္မာဟန္ျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • တရားမွ်တစြာ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါ။ အို!မိတ္ေဆြ။ (၁)

  အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန မွမိမိေလးစား ရသည့္ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါး ကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ဤေဆာင္းပါး ကို လစဥ္ထုတ္ စာအုပ္ငယ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ေအသာေယနရွ္ရ္ပိုင္ဂမ္ေမ ကရ္ဗလာ,မြတ္ဇဖရ္နဂဲရ္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ဂါဇီးပူးၿမိဳ ့၏( فيصلہ آپ کے ہاتھ) ေဆာင္းပါးကိုအဓိကိုးကားၿပီးျမန္မာစကား၊ျမန္မာစာေပ၊ျမန္မာနည္း၊ျမန္မာဟန္ျဖင့္ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္  အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century