$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း။

  • News Code : 689354
  • Source : abna
Brief

ဟဇရတ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ အလ္ဟဂ်္ နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကား ေတာ္မူ ထားသည့္ ဟိုစိုင္း(န) နီ (အ.စ) ေတာ္လွန္ေရး ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားမွ ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာစာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) သခင္အေပၚ အခ်စ္ထားသူမ်ား အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္ (သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကိုတား ျမစ္ျခင္း။
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးလည္း ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားတြင္ လာရွိေပသည္။သခင္ႀကီး၏ သာဝကေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈဘက္သို႔ လမ္းညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္ သခင္ႀကီး၏ ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ား လိုလားအခ်စ္၊ေမတၱာထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သခင္အတြက္ ေဇယာရတ္(သ)မ်ား ဖတ္ရြတ္ခ်ိန္တြင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္း ကို ရြတ္ဆိုၾကေပသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(အ.စ)အေနျဖင့္ မိုဟမၼဒ္ဟနဖီေယသို႔ ေရးသားထားသည့္ မိမိ ေသတမ္းစာတြင္ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)
-မက္ၠသလ္ခြရဇ္မီက်မ္းအတြဲ(၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၈၈)

ဟဇရတ္(သ)မြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္ ရဲရင့္၊ျပတ္သားၿပီး သတၱိ၊ဗ်တိၱရွိသည့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ သံအမတ္၊ရွဟီးဒ္ေတာ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း(အစၥလာမ့္အစစ္)ရန္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ ၿပီး အဖမ္းဆီးခံရေလသည္။ၿပီးေနာက္ ၎အား အိုဗိုင္သြလႅာဟ္ဗင္ေဇယာသ္ထံ ေခၚ ေဆာင္သြားၾကေလ၏။အမီးရ္ေရကူဖာ(ကူဖာၿမိဳ႕ဝန္၊အာဏာပိုင္)အေနျဖင့္ ဂ်နာေဗ မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္ သို႔ေျပာေလ၏။
”ငါအေနျဖင့္ မင္းျပႆနာလုပ္ဖို႔ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ေသြးခြဲ၊စည္းလံုးေရး ဖ်က္ဖို႔၊ကူဖာၿမိဳ႕သို႔ လာတယ္လို႔ ၾကားတယ္…”
ဂ်နာေဗမြတ္စလင္ဗင္အကီးလ္အေနျဖင့္ ၎အား အေျဖေပးမိန္႔ေလ၏။

ما لِهذا آتَيْتُ، وَ لكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْ لِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ျပႆနာလုပ္ဖို႔ အတြက္လာျခင္း မဟုတ္ေခ်။ဘာေၾကာင့္ လာခဲ့ရသည္ဆိုလွ်င္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို ျပန္႔ပြားေစခဲ့ၿပီး၊ ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ….ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအား ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားေပးၿပီး၊မေကာင္း ရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ေပးရန္ လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္- ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၂၉)
ဖသူဟ္ေအဗ္ေနအအ္ဇ(မ) အတြဲ(၅)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၃)

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးေဇယာရတ္(သ)ေတာ္မ်ားမွ ေဇယာရတ္(သ)ေသဝါေရဇ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ရမည္မွာ

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ

အဓိပၸါယ္။။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္(ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ))သည္ နမာဇ္ ၿမဲၿမံသူ၊ဇကားသ္ေပးေဆာင္သူ၊ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျပသူ၊မေကာင္းရာ၊ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္သူ၊ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးရွဟီးဒ္ဘြဲ႔ကို ခံယူေတာ္မူသည့္အ ခ်ိန္အထိ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္ အရွင္၏တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အမိန္႔ကိုနာခံ က်င့္သံုးသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆို ပါ၏။
ၾကည့္-မဖာသီဟိုနဝီး(န)က်မ္း၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)
ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၉၇)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၉၇)၊ဟဒီးစ္ေတာ္(၃၂)

ဤအတြက္ေၾကာင့္ မုခ်ဧကန္ ဟဇရတ္(သ)ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္ ၏ အေရးႀကီးသည့္ အာ႐ႈရာေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေမ့ ေလ်ာ့ေနသည့္ တာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခု(အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္) ေကာင္း ရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ျပျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္းအား ျပန္ လည္ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္ေနေပသည္။

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္အားအတိုင္းထက္အလြန္အေလးေပး ျခင္း။
႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈ ကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္း)သည္ သာသနာ့ တာ ဝန္ ဝတၱရားအားလံုးမွ အေရးႀကီးဆံုး တာဝန္၊ဝတၱရားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဖိုးတန္သည့္ ေအမာမ္အလီ(အ.စ)၏ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ ပါးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္႐ႈပါမည္။မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ

အဓိပၸါယ္။။(သတိရွိပါေလ။)ရွိသမွ်၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္၊ကုသိုလ္မ်ားအားလံုး ယုတ္စြ အဆံုး အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ လမ္းေတာ္တြင္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း(ေဂ်ဟာဒ္)ဗင္ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးမြန္ကရ္ႏွင့္ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ပင္လယ္ေရ ႏွင့္ ေရစက္တစ္စက္ပမာ ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္-နဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္း-ကလ္မာေယေဂစာရ္(၃၇၄)

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤတာဝန္ဝတၱရားႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်၊နက္ နက္၊႐ိႈင္း႐ိႈင္း အေျခအေန၊အစစ္အမွန္အတြက္ သာဓက(ဥပမာ)တစ္ခု တင္ျပပါမည္။ (ေက်းဇူးျပဳ၍)ဂ႐ုျပဳေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
ႀကီးမားသည့္ လယ္ယာတစ္ခု ရွိသည္ဟုျမင္ပါေလ။ဤလယ္ယာအတြက္ ရွင္ သန္၊ရပ္တည္ ေနရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိရန္အတြက္ အရာႏွစ္ခု အေရးႀကီး လိုအပ္ ေပသည္။ပထမအရာမွာ စည္းစနစ္က်ၿပီး ျပည့္စံုဖူလံုသည့္ ေရအခ်ိန္ႏွင့္အညီရေန ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ဤသို႔မရပါက သစ္ပင္မ်ားအားလံုး ၿခံထြက္သည့္ သီးႏွံမ်ားအား လံုးေျခာက္ေသြ႔ ပ်က္စီးသြားေပမည္။
ဒုတိယဖက္တြင္(ၿခံထြက္၊လယ္ထြက္)သီးႏွံမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္(ေကာင္းရာ၊ေကာင္းမႈကို ညႊန္ၾကားျခင္း)သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္း နားသည့္ သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြက္ ေရအသြင္ကိုေဆာင္ေနေပသည္။ နဟီးအဇ္မြန္ကရ္(မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကို တားျမစ္ျခင္း)အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာ ကြယ္ေပးျခင္း အသြင္ေဆာင္ ေနေပသည္။
အကယ္၍ သာသနာ့လယ္ယာ၊လယ္ေျမအတြင္း စည္းစနစ္က်သည့္ ေရအ ခ်ိန္မွီ မစီစဥ္ႏိုင္လွ်င္ လယ္ထြက္သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေပမည္။
ထိုနည္းတူစြာ အကယ္၍ လယ္ယာထြက္ သီးႏွံမ်ား ၎ကို အႏၱရာယ္အသြယ္ သြယ္မွ မတားဆီး၊မကာကြယ္မည္ ဆိုလွ်င္(ႀကိဳးစားထားသည့္)လယ္ယာထြက္သီးႏွံ မ်ား တစ္ခုမွ် က်န္ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။
ဤသို႔ျဖင့္ အထက္ေဖၚျပပါ ရီဝါယတ္ေတာ္အရ အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္ မြန္ကရ္(႐ႈေထာင့္တစ္ခုအရ အဆိုတစ္ခုအရ)ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္မ်ားအားလံုးထက္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုထားေလသည္။ဤအတြက္ သက္ေသအျဖစ္ ဤအလုပ္ႏွစ္ခု (အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္)မပါဘဲ က်န္ဝါဂ်စ္ဗ္ အလုပ္မ်ားမွ ရလာဒ္ေပး မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုေလ၏။

အမရ္ေဗမဟ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏အဆင့္မ်ား

(စာ႐ႈပရိတ္သတ္မ်ား) သိထားၾကသည့္အတိုင္း ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ား ဖိုကာ အာ(မရ္ဂ်ေယသကၠ္လီးေတာ္မ်ား)၏ ေသာင္ဇီးဟြလ္မဆာေအက်မ္းမ်ားတြင္ လာရွိ သည့္အတိုင္း အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္ အဆင့္သံုးဆင့္ လာရွိေပသည္။ ၎အဆင့္(၃)ဆင့္အား ဂ႐ုျပဳရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ရီဝါယတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဝစာေအလြရွ္ရွီအာက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊အလ္အမရ္ဝါအန္နဟီး က႑အခန္း(၃) တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
ပထမအဆင့္-ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆိုင္သည့္အဆင့္
ဆိုလိုသည္မွာ ႏွလံုးသားအေနျဖင့္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရမ်ားအား ခ်စ္သူ၊ ေမတၱာရွိသူျဖစ္ၿပီး မေကာင္းရာ၊မေကာင္းမႈမ်ား အားမုန္းသူ၊ရန္သူ ျဖစ္ရေပမည္။
ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကို ေတြ႔ျမင္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိျဖစ္မည္၊ဝမ္းသာမည္ ျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ဝမ္းနည္း၊ေသာက ျဖစ္ေလသည္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ အတြင္းပိုင္း အေျခအေန(နာမ္ပိုင္းအေျခ အေနသည္)ဤေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာႏွင့္ မေကာင္းရာကို ေတြ႔ႀကံဳရ ၿပီးေနာက္ တစ္ထပ္တည္း မခံစားရျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ဤအေျခအေနသည္ အတြင္းပိုင္း၊နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယအဆင့္-ႏႈတ္ႏွင့္ဆိုင္ရာအဆင့္
ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကို အတြင္းပိုင္း(ႏွလံုးသားျဖင့္)ခ်စ္ျခင္း၊ျမတ္ႏိုး ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကို ႏွလံုးသားျဖင့္ မုန္းတီး၊ရြံရွာျခင္းကို ႏႈတ္ ျဖင့္ထြက္ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။မေကာင္းမႈမ်ား၊မေကာင္းရာမ်ားကို ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ ေကာင္းမႈမ်ား၊ေကာင္းရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၊ဂ႐ုမျပဳသူမ်ားအား မိမိ၏ႏႈတ္ျဖင့္ အ ကယ္၍ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊မာနတရားမရွိဘဲ၊သူတစ္ပါး၏ခံစားရမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳ ျခင္း မရွိဘဲ မိမိ၏ေရွ႕ရွိသူအား သတိေပး၊အသိေပးႏိုးေဆာ္မည္ဆိုလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

တတိယအဆင့္-လက္ေတြ႔၊ကာယကံေျမာက္သည့္အဆင့္
အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္၏ တတိယအဆင့္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ ကာယကံေျမာက္ရသည့္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊အစၥလာမ္မီအစိုးရ အာဏာပိုင္တို႔၏အလုပ္ ျဖစ္ေပသည္။
အကယ္၍ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္(သို႔)အမ်ားအေနျဖင့္ ထင္ထင္၊ရွားရွား လူပတ္ ဝန္းက်င္ အသိုင္း၊အဝိုင္းတြင္ မေကာင္းမႈမ်ား၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားကို က်ဴးလြန္မည္၊ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား၊ေကာင္းမႈ၊သုစ႐ိုက္မ်ားကို မထီမ်က္ျမင္ျပဳၿပီး၊ေစာ္ကားမည္၊ လက္လြတ္မည္၊ၿပီးေနာက္ အျခားသူမ်ား၏ အသိေပးေျပာဆိုမႈကိုလည္း ဂ႐ုမျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ မလြဲမေသြ အစၥလာမ္မီ၊အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အားဖမ္းခ်ဳပ္ ျခင္း၊အျပစ္ေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳေပမည္။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို လြတ္လြတ္၊လပ္လပ္ ေပးႏိုင္ခြင့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္မီ၊ဥပေဒမ်ားကို ပ်က္စီး၊ထိခိုက္လာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူအားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ဖန္ထပ္ၿပီးေရးသားပါမည္။ဤ အ ဆင့္သည္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ေခ်။တစ္နည္းဆိုရလွ်င္(အစၥလာမ္မီ) အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား တာဝန္၊ဝတၱရားျဖစ္ေခ်သည္။

ေအမာမ္ဟိုစုိင္းနအစသခင္ႏွင့္ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကိုညႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္မ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာကိုတားျမစ္ျခင္း

(စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား) သိရွိထားသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ အ ရင္(စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္)ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဗနီအိုမိုင္ယာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အထူးသျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏အာဏာရွိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ေနရာတိုင္း၊အားလံုးမေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္ျပစ္မႈမ်ား ေနရာယူသြားခဲ့ေလသည္။ယုတ္စြအဆံုး အစၥလာမ့္တမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ဗဟိုနန္းဆိုက္ရာ၊အာဏာတည္ရာ၊မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္လည္း မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဟရမ္အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ေပက်ံသြားရေလသည္။
မည္မွ်ထိဆိုလွ်င္ မဒီနာၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားမွ အုပ္စုတစ္စုသည္ အဆိုေတာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ၿမိဳ႕ျပင္ပအထိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ဤလုပ္ရပ္အတြက္ အရွက္သိကၡာမဲ့သည့္ဟုလည္း မခံစားခဲ့ၾကေခ်။ဒီ ေတာ့ စာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ဤ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ယ္ တဝင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါေလ။ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္မီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဝးေနသည့္ က်န္ၿမိဳ႕မ်ား၏ အေျခအေနကိုေတြးၾကည့္ႏိုင္ေပသည္။သို႔ေသာ္လည္း ပဲ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အရင္ေဖၚျပေရးသားထားသည့္အတိုင္း အေျခအေနမ်ားသည္ သဘာဝျဖစ္ေပသည္။အေၾကာင္းမွာ အာဏာပိုင္မ်ား၊အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိခလီဖြာ၊တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ခံယူထားၿပီး ဂိုနာေပါင္းစံု၊ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္အစံုတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနပါက သာမန္လူထုအား မည္ကဲ့သို႔(လူ ေကာင္း၊သူေကာင္းျဖစ္လာဖို႔)ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားႏိုင္ပါအံ့!
အာရပ္ကဗ်ာဆရာ၏အဆိုအရ

اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِّ مُولِعاً *** فَشِيمَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّقْص

အဓိပၸါယ္။။မည္သည့္ အိမ္ေထာင္စု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမဆို၊သီဆိုျခင္း၊ကခုန္ျခင္းတြင္ အလြန္တရာ၊ႏွစ္သက္၊ႏွစ္ၿမိဳ႕လာမည္ဆိုလွ်င္ အိမ္သူ၊အိမ္သားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ လည္း ကခုန္ျခင္း၊သီဆိုျခင္းတို႔တြင္ နစ္ေမ်ာသြားေပမည္။
ၾကည့္-အလ္သိုအ္ဖြာသိုအလ္စြန္နီယာ စာမ်က္ႏွာ(၇၉)။
အဆ္ဝါအလာအလ္စဟီးစိုင္း စာမ်က္ႏွာ(၂၈၆)။
အလ္အန္ေသဆြာရ္ေလလ္အာေမလီ အတြဲ(၆) စာမ်က္ႏွာ(၄၈၀)။

ဟုတ္ေပ၊မွန္ေပသည္။မေကာင္းမႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားသည္ ကမာၻအေရွ႕ တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းရွိ အစၥလာမ္အားလြမ္းမိုးခဲ့ေလသည္။ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမႈ သုစ႐ုိက္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကေခ်ၿပီး၊သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၊ေအဗာ ဒသ္္ ဝတ္ျပဳသူမ်ား၊မိုဟာေဂ်မ်ား၊အန္ဆြာမ်ား၊အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အေဝးသို႔ေရာက္ သြားၾကေလသည္။
ညႇဥ္းပန္း၊ႏွိပ္စက္ျပႆနာလုပ္သူမ်ား၊ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူမ်ား၊တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္တြင္ ႏွိမ္နင္းခံထားရသူမ်ား၊ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူမ်ားမွာ အစိုးရ ၏ေနရာဌာနမ်ားတြင္ ေနရာယူခဲ့ၾကေလသည္။
ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ မိမိ၏တည္ရွိ ေနမႈအားလံုး(ႏွလံုးသား၊ႏႈတ္၊ကိုယ္)ျဖင့္ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္ တာ ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။
အာ႐ႈရာေန႔တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားေခါင္းေပၚတင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေသာရဲမက္မ်ားအၾကားတြင္ ထားေတာ္မူၿပီးလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ ဖိတ္ေခၚႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။
ေအမာမ္(အ.စ)အေနျဖင့္ ႏွလံုးသားအဆင့္၊ႏႈတ္အဆင့္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္အ က်ိဳးမသက္ေရာက္သည္ကို ေတြ႔ေတာ္မူသည့္အခါ အဆင့္(၃)သို႔ ဝင္ေရာက္ရေလ ၏။
အဆင့္(၃)ျဖင့္ ရန္သူသည္ ေခ်မႈန္းပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဤသို႔ျဖင့္မေကာင္း မႈဒုစ႐ိုက္မ်ား၊ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။
ၿပီးေနာက္ အကယ္၍ဤအလုပ္ျဖင့္လည္း မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မလြဲမေသြ၊စေတးမႈ (ကုရ္ဗာနီျပဳမႈ)ကိုေပးရေလသည္။ၿပီးေနာက္ ဤလႈပ္ရွားမႈကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ပို႔ ေဆာင္ေပးရေပမည္။
ဟုတ္ေပသည္။မွန္ေပသည္။ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ မိမိ၏ေသြး ကို ေပးဆပ္လွဴဒါန္းၿပီး၊ဤႀကီးက်ယ္လွသည့္ တာဝန္ဝတၱရားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေလသည္။ၿပီးေနာက္ လူငယ္၊လူရြယ္အသက္ကို ရေနၿပီးျဖစ္သည့္ အစၥလာမ့္အမည္ရွိ သစ္ပင္အတြက္ေရေလာင္းသြားေပးျခင္းႏွင့္၊၎အပင္အား ပ်က္ စီးမႈမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အဗာအဗ္ဒြလႅာဟ္အလ္ဟုိစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏သားေတာ္၊သမီး မ်ား၊သာဝကေတာ္မ်ား၏ ေသြးသည္လည္း အစၥလာမ့္တည္းဟူသည့္ လယ္ယာအ တြက္ ေရပမာအလုပ္လုပ္ခဲ့ေပသည္။ထို႔ျပင္အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့ေလသည္။
အကယ္၍ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးမဆင္ႏြဲခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္၊ဂ်ေဟလီယသ္ေခတ္က်န္မ်ား၊အရွက္သိကၡာမဲ့မည္ မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ထိုအခ်ိန္ အစၥလာမ္အတြက္ မည္သည့္(အႏၱရာယ္)တြင္က်ေရာက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း(စာ႐ႈသူူ)သိရွိနားလည္ေပမည္။အကယ္၍ရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ သီးႏံွေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေပးႏိုင္သည့္ လယ္ယာ ႏွင္တူသြားေပမည္။
အေရးႀကီးသည့္ အစၥလာမ့္သမိုင္းတြင္ က႑ာမ်ားမွတစ္ခုမွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကရ္ဗ လာၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာ အႏိႈင္းမဲ့ေသာင္ဝါဗီး(န)ေတာ္လွန္ေရး၊မိုခ္သာေတာ္လွန္ေရး စသည္ျဖင့္ ဤေတာ္ လွန္ေရးမ်ားအားလံုး၏ ညာသံမွာ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး ထိုညာသံမွာ(لاِلِ مُحَمَّد اَلرِّضَا ) (အာေလမိုဟမၼဒ္(အ.စ)၏ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္)ျဖစ္ေပသည္။
ၾကည့္-ေဗဟာရ္အနဝါရ္က်မ္း အတြဲ(၅၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၀၂)၊ဟဒီးစ္ေတာ္အမွတ္(၄၆) ႏွင့္ အျခားစာမ်က္ႏွာ(၁၇၄၊၁၇၅၊၁၇၈ႏွင့္၁၉၉)

ယုတ္စြအဆံုး အဗူမြတ္စလင္ ခုိရာစာန္နီအေနျဖင့္လည္း ဤညာသံျဖင့္ လႈပ္ ရွားေတာ္လွန္ခဲ့ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဖ်က္ သိမ္းႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၎အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စစ္မွန္ၿပီး(တရားမွ်တ သည့္)ပိုင္ရွင္မ်ားထံ မလြဲအပ္သည့္ အမွားအယြင္းကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေလသည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဗနီအဘာစ္အားလြဲေျပာင္းေပးခဲ့ေလသည္။(သို႔မ ဟုတ္)လြဲေပးဖို႔ မျဖစ္မေန အၾကပ္အတည္း၊အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေလသည္။
ဤအတြက္ေၾကာင့္ အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္သည္ ေအမာမ္ဟို စိုင္း(န)(အ.စ)ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။သခင္အေန ျဖင့္ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ မိမိ၏ေသြးေတာ္ကို လွဴဒါန္းေပးဆပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ဆြတ္ခူးႏို္င္ခဲ့ေလသည္။ထိုေတာ္လွန္ေရး(အာ႐ႈရာ)၏ အာနိသင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း၊တစ္ခုျခင္း ေပၚထြက္လာေလသည္။ၿပီးေနာက္ အသိပညာကင္းမဲ့ သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ေလသည္။

အမရ္ေဗမအ္႐ူဖ္ဝါနဟီးအဇ္မြန္ကရ္မွေပးသည့္သင္ခန္းစာ

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အဇာဒါရီ မ်ား က်င္းပေနသည့္အျပင္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာမ်ား ညႊန္ၾကားျခင္းကို က်ယ္ျပန္႔ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ ေပးရမည္ဆိုသည့္ မလြဲမေသြသမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ခန္းစာကိုမီးေမာင္း ထိုးျပေနပါသေလာ?
ဧကန္မုခ် မလြဲမေသြ ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း အဇာဒါရီ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို က်ယ္ျပန္႔သထက္ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။အကယ္၍ ေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းရာသုစ႐ိုက္မ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီး၊မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာဒုစ႐ိုက္မ်ားကို တိုးပြားေစမည္ဆိုလွ်င္ ဆရက္ဒိုရွ္႐ႈိဟဒါေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို မေရာက္ေသးေၾကာင္း ထင္ရွားေနေပသည္။
လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခတ္ကာလတြင္လည္း အစၥလာမ္တည္းဟူေသာ္ လယ္ ယာအတြက္ ေရသြင္း၊ေရထည့္ေပးျခင္း၊ေရေလာင္းေပးျခင္းဆိုသည့္ ေကာင္းမႈ၊ ေကာင္းရာမ်ားကို ညႊန္ၾကားေပးျခင္း၊ႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအလုပ္ ဆိုသည့္ မေကာင္းမႈ၊မေကာင္းရာမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးလိုအပ္ေပ သည္။
အကယ္၍ အေရးႀကီး၊အဓိကအရာႏွစ္ခုအား ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္မီ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ အစၥလာမ့္ သာသနာေတာ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ဝါဒီအေနာက္တိုင္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
--------------
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*