$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္နွင့္က်န္းမာေရး

  • News Code : 355352
  • Source : ျမန္မာ ရွီအာ မြတ္စလင္

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။ စင္စစ္ ငါအသွ်င္ျမတ္သည္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ မိုအ္ မင္(န္)သက္ဝင္ယံုျကည္သူတို့၏ အ နာ ေရာဂါကင္း ေဝး ေပ်ာက္ေစေသာ ေဆးနွင့္ ကရုဏာေတာ္ကို ခ်ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။ (၁၇ း ၈၂)၁။ နားကိုက္လွ်င္ဘဟ္ရုလ္မနာေဖွ့နွင့္ သတ္ၥဟီလြဒ္ဒဝါအ္တြင္ နားကိုက္ျခင္း နွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပပါအားယသ္ေတာ္မ်ားေရး၍ နား ကိုက္သူတြင္ ခိ်တ္ ဆဲြေပးျပီးဖတ္၍ နားတြင္းသို့မႈတ္ေပးရန္ အဆိုရိွသည္။ အာယသ္ေတာ္ မ်ားမွာ စူရာေအ အာ့အ္ ရာ့ဖ္ အာယသ္ (၂ဝ၄)နွင့္ စူရာလြတ္က္မာန္ အာယသ္(၇)တို့ျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ စူရာ မို့အ္မိနူန္အာယသ္ (၁၁၇)ကို လည္း နားကိုက္သူ၏ ကိုယ္တြင္ ခိ်တ္ဆဲြ ေပးျပီးဖတ္၍နားတြင္းသို့ မႈတ္ေပးပါ။၂။ နွလံုးနာက်င္ျခင္းအတြက္မကာရီမုလ္ အခ္လာ့က္တြင္ နွလံုးနာၾကင္မႈအတြက္ ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ေရတြင္မႈတ္၍ ေသာက္သံုးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာယသ္ေတာ္မ်ားမွာ (၁) စူရာေအယူနြတ္စ္ အာယသ္ေတာ္ ၂၂၊ (၂) စူရာေအ ကမရ္ အာယသ္ ေတာ္ ၄၅နွင့္ ၄၆ (၃) စူရာေအ ဖႊာသီြရ္ အာယသ္ေတာ္၄၁ တို့ျဖစ္ပါသည္။ထို့ျပင္ ဆက္လက္၍ ေအာက္ပါျမင့္ျမတ္ ေသာ အာယသ္ေတာ္မ်ား ကိုလည္း ေရတြင္ဖတ္မႈတ္ကာ ေဝဒနာခံစားေနရေသာ နွလံုး ေပၚလက္တင္၍ ေသာက္ သံုးရန္နွင့္ အာယသ္ကိုေရးျပီး လူမမာ၏လည္ပင္းတြင္ ခိ်တ္ဆဲြ ေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအာယသ္ ေတာ္မ်ားမွာ (၁) စူရာေအအာေလ အီမ္ရာန္ အာယသ္ ၈နွင့္၉ (၂) စူရာေအရာ့အ္ဒ္ အာယသ္ေတာ္ ၂၈နွင့္ ၂၉ (၃) စူရာယူနြတ္စ္ အာယသ္ေတာ္၂၂တို့ျဖစ္သည္။၃။ နွလံုးေသြးေျကာက်ဥ္းလွ်င္သြဗ္ရစီ၏ မကာရီမုလ္အခ္လာ့က္တြင္ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းလွ်င္ ေန့စဥ္ ၂ျကိမ္ (နံက္တျကိမ္၊ ညတျကိမ္) (၇)ရက္တိုင္တိုင္ စူရာေအ အလမ္းနရွ္ရဟ္ကို ဖတ္ရန္ ဆိုထားသည္။၄။ နွလံုးေအာင့္- နာ၍ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္နွလံုးေအာင့္-နာပါက စူရာေအယူနြတ္စ္ အာယသ္ ၂၂၊ စူရာ ကမရ္ အာယသ္ ၄၅နွင့္ ၄၆၊ စူရာဖႊာသီြရ္ အာယသ္ ၄၁တို့ကိုဖတ္၍ ေရတြင္ မႈတ္ျပိး ထိုေရကိုေသာက္ရန္ မကာရီမုလ္အခ္လာ့က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ေနာက္ တမို်း ေဖာ္ျပထားသည္မွာ စူရာအာေလအီမ္ရာန္ အာယသ္၈ နွင့္၉၊ စူရာေအရတ္ဒ္ အာယသ္ ၂၈နွင့္ ၂၉၊ စူရာယူနြတ္စ္ အာယသ္ ၂၂ တို့ကို ဖတ္၍မႈတ္ျပီး နွလံုးေပၚလက္တင္၍ ထိုေရကို ေသာက္ရမည္။ ထို့ျပင္ ထိုအာယတ္ေတာ္ မ်ား ကိုေရး၍ နာမက်န္းျဖစ္သူ၏ လည္ပင္းတြင္ ခိ်တ္ဆဲြထားရမည္။၅။ မ်က္ေစ့အလင္းေရာင္အားေကာင္းရန္အစၥဖဟာနီ၏ အပ္ခဝါ့စ္က်မ္းရိွ မွတ္တမ္းတြင္ ကြ်နု္ပ္တို့၏ ေမာင္လာဟဇရသ္ဂ်ာ့အ္ဖရ္ဘင္န္မုဟမၼဒ္(အ-စ)မိန့္ ေတာ္မူသည္မွာ မည္ သူမဆို စူရာေအအဘစကို (၇)ေခါက္ဖတ္မည္ဆိုပါက မ်က္ေစ့အလင္းေရာင္ အတြက္ ယွဖွာ ရမည္ဟူ၏။ အလားတူ ေအမာမ္ဆြာဒိက္(အ-စ)မွ မွတ္တမ္း ေတာ္ရိွလာသည္မွာ မ်က္ေစ့အလင္းအား ေကာင္းေစရန္ စူရာေအကဒ္ရ္ ၂၁ ေခါက္ဖတ္ပါဟူ၏။ထိုနည္းတူစြာ ဆိုင္ယ္ဘင္န္သြာဝုစ္(ရဟ)၏ မွတ္တမ္း၌ လ တိုင္း၏ လဆန္း(လ)ထြက္သည့္အခိ်န္တြင္ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္း နွင့္ျပည့္စံုေသာ စူရာဖြာသိဟာဟ္ကို (၇)ေခါက္ဖတ္ မည္ဆိုပါ က ဧကန္ မုခ် ထိုလတြင္ မ်က္ေစ့နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ေဝဒနာမွ လံုျခံုမႈရရိွမည္ ျဖစ္သည္။၆။ ကေလးငယ္မ်ားတက္၍ သတိေမ့ေလွ်ာ့လွ်င္မကာရီမြလ္အခ္လာက္တြင္ သြဗ္ရစီမွ ေရဝါယသ္ျပုစုထားသည္မွာ ကြ်နု္ပ္တို့၏ေမာင္လာ ဟဇရသ္ေအမာမ္ဂ်ာဖြရ္ အိဗ္ေနမိုဟာမဒ္္ဆြာဒီခ္(အ.စ)ထံမွ ကေလးငယ္မ်ားတက္၍သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍မိန့္ဆို ထားသည္မွာ- ဆူရာ အလ္ဟမ္ကို ဇအ္ဖရာန္၊ မွရွ္က္အေမႊးနံသာတို့ ျဖင့္ (၇)ေခါက္ေရျဖင့္ေရေဆးျပီး ထိုေရတလၾကာထိတိုင္ ထို ခေလးငယ္ကို တိုက္ပါ။ နိုဖိွလီ၏ ေရဝါယသ္တြင္ အမို်းသမီးတဦး ထိုေအမာမ္၏ထံ ေတာ္တြင္ အခစားဝင္လွ်က္ "ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတြင္ ခေလးငယ္တေယာက္ ရိွသည္။ တံခါတရံသူ့တြင္ တက္၍သတိေမ့ေလ်ာသြားတတ္ပါသည္။ ထိုျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ကေလးငယ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင္ခ်က္ကင္းမဲ့ခဲ့ရပါ သည္ "ဟုေလွ်ာက္ ထားရာ ဟဇရသ္က အထက္ပါညႊန္ျပခ်က္ကိုပင္ မိန့္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ ေရဝါယသ္ျပုစုသူ ရာဝီမွ တင္ျပ သည္ မွာ - ကြ်န္ ေတာ္အဲဒီအလုပ္ကို တညသာလွ်င္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကေလးငယ္မွာ အဲဒီအ ေျခအေနမ်ဳိး ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ မလာဘဲ ေရာဂါမွာတက္သာသြားသလို ကြ်န္ေတာ္ တို့လည္းစိတ္သက္သာရာ ရေတာ့တယ္- ဟူ၏။၇။ ဆီးလမ္းေျကာင္းပိတ္လွ်င္အလာမာစင္(မ္)နာနီ(ရဟ္)၏မီန္ဟာရီွယာတြင္ မု(မ္)ရာန္ထံမွ ေရ ဝါယသ္လာရိွသည္မွာ - ကြ်နု္ပ္တို့၏ ေမာင္လာ အလီယြန္နကီ(အ.စ)ထံသို့ စာေရး၍ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ဆီးလမ္းေႀကာင္းပိတ္ေဝဒနာခံစားေနရေျကာင္း ေမတၲာ ရပ္ခံ ခဲ့ရာ ေအမာမ္၏ျပန္စာတြင္ ထိုသူထံမွေလာကီ၏ မနွစ္မို့်ဖြယ္မ်ား၊ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား၊ အလာအသွ်င္ျမတ္ ရုပ္သိမ္းေစရန္ ထိုသူအား က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္မ်ားမ်ားဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းညႊန္ႀကား မိန့္ေတာ္မႈသည္ဟူ၏။၈။ ဆီးသြားရခက္ခဲလွ်င္အာယသ္ေတာ္မ်ား၏ အာနိသင္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သဟ္စီလုလ္ဒဝါး တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ မည္သူမဆို ဆီးသြားရ ခက္ ခဲလွ်င္ (ဆီးနွင့္ပတ္ သက္ေသာ ေဝဒနာခံစားရလွ်င္) ေဝဒနာခံစားရသူအား ဆူရာဗကရာ အာယသ္ေတာ္ ၇၄ ကို ဖတ္၍မႈတ္ေပးပါက အင္န္ရွာအလာဟိုသအားလာ ေပ်ာက္ကင္းပါမည္။မူရင္း((အဲဟ္လူဘက့္၀က္ဘ္ဆိုက္))