$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွီအာေအမာမ္ မီယာ ၏ အျမင္ ႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္ (1)

  • News Code : 374908
  • Source : msm

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွီအာေအမာမ္ မီယာ ၏ အျမင္ ႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္ (1)

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ (သို႔) ဘုရင့္ (သို႔) အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၏ တရားဝင္ အမ်ားအေရွ႕တြင္ ေျပာသည့္ စကားသည့္ထိုႏိုင္ငံ၏ သူခိုးဂ်ပိုး၏ စကားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မရေခ်။ ထိုနည္းတူစြာဘာသာေရးတြင္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ဤဥပေဒသည္ တကမၻာလုံး ရွိ လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြး လက္ခံ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားမွတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိရွီအာမ်ား၏ထိပ္တန္းအာလင္မ္ပညာရွင္၊ႏွင့္အေရးပါအရာေရာက္သည့္မရ္ဂ်ာတစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ဟဇရတ္(သ)အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္ မကာေရမ္ မိုရွီးရာဇီး ေရးသားစီရင္အပ္ေသာ شیعه پاسخ می گوید က်မ္းငယ္မွကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဖြာရစီဘာသာမွ အမိျမန္မာစကားသို႔ျပန္ قرآن از هرگونه تحریف منزّه است   က႑တစ္ခုလုံးကို ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ငရဲတပိႆာဆိုက္mmolamaဆိုက္မွဝဟာဘီမ်ား၊အိုမိုလ္ေဖြသန္္း(န)မ်ား၊ေခယာနသ္ျပဳသူ မ်ားသူခိုးမ်ား…ျဖစ္ၾကသည့္saiful၊ႏိုအိုင္းမ္တို႔အေနျဖင့္မိမိမဇ္ဟဗ္မွန္လွ်င္မိမိတိုအာလင္မ္မ်ားမွ ထိပ္တန္း အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ တစ္ပါးပါး ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စြန္နီ ဟာနဖိီ ၏ အျမင္ ႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္ ဆိုၿပီး ပို႔စ္တစ္ခု အား မိမိတို႔၏ ဆိုက္မွာဘဲ သစၥာရွိရွိ တင္ေပးပါခင္ဗ်ား ။ ၃ ရက္အခ်ိန္ရေပသည္။

အင္ရွာအလႅာဟ္ ဤပို႔စ္အားေသခ်ာ ဖတ္႐ႈ႕ၿပီးေနာက္ ဝဟာဘီမ်ား၏ အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာ ၊ ျပႆနာမရွိ ျပႆနာ ရွာေနသည့္အခ်က္ ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားမႈကင္းေၾကာင္း

 

ရွီအာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲသာသနာျပဳေနၾက ပါ သည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွီအာမ်ားအေနျဖင့္ယေန႔လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မြတ္္စလင္ မ်ားအားလုံးအၾကားရွိက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)အေပၚခ်ေပးေတာ္မူသည့္အတိုင္းနဂိုပကတိအတိုင္းအေျပာင္းအလြဲမရွိ ေၾကာင္း သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါသည္။ယုတ္စြအဆုံး အကၡရာတစ္လုံးမွ်ပင္ မတိုး၊ မေလွ်ာ့့ဟု သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါ၏။

  အရည္္အတြက္ မ်ားစြာေသာ သဖ္စီးက်မ္းဂန္မ်ား၊ အူစူလ္ေလ ေဖကဟ္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊၎ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နကလီ (ရီဝါယတ္၊ဟဒီးစ္၊…)အေထာက္အထား၊ အကဲလ္လီ(အသိဉာဏ္) အေထာက္အ ထားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

မြတ္စလင္အိုလမာမ်ားအေနျဖင့္ ရွီအာျဖစ္ေစ၊စြႏၷီျဖစ္ေစ၊အဂ်္မာ(အိုလ မာအမ်ားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္)အရ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၌ အရာတစ္ခု မွ ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္လက္ခံထား သည္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ အမ်ားစု သုေတသီမ်ားက ညီညြတ္စြာဆိုထားသည္မွာ ၎(က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္)၌မည္သို႔ေသာ အရာမွ ေလွ်ာ့ထားျခင္းမရွိေပ။