ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမးႏွင့္အေျဖ

  • News Code : 317464
  • Source : MSM
ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာလြတ္ဖ္ ဖြလ္လႅာဟ္ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၏ဘာသာျပန္ဆိုမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမးႏွင့္အေျဖ အား ျမန္မာရွီအာ မြတ္စလင္ ဆိုက္မွ တိုက္ရိုက္ ကူးယူးတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

အဗ္နာ သတင္းဌာနမွတင္ျပသည္ကား ေမး ။ ။ ဗစ္ေမဟီသအာလာ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ လြတ္ဖ္ ဖြလ္လႅာဟ္ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ဟဖြဇ္ဇဟိုလ္လႅာဟ္ စလာမ္မြန္ အလိုင္းကြမ္ အဆုံးမဲ့ရိုေသစြာျဖင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္ဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္ မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးဟဖြဇ္ဇဟိုလ္လႅာဟ္၏စာအုပ္၊အမည္((ရွီအာဖါစိုခ္မီးဂူယက္ဒ္ )) ကို အာယာသြလ္လႅာဟ္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ (ကၽြန္ေတာ္အေပၚ) ယုံၾကည္ မႈျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ပုံလည္းႏွိပ္ၿပီးသြားၿပီး၊လူထုအားလည္းအခမဲ့ေဝၿပီးပါၿပီး၊သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံတူ တစ္ခ်ဳိ႕သိုလာဗ္(သာသာနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား)သည္ အခ်ဳိ႕တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားဥပမာ မကါမ္ ေမေမာ္အဇမ္ေမရဲဟ္ဗဲရ္ ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ (ရဲဟ္ဗဲရ္)ရုံးမွ ဝန္ထမ္း ၊စသည္ျဖင့္ ထံ ကၽြန္ေတာ္ဘာသာျပန္မွားေနသည္ စသည့္ျဖင့္ တိုင္ထားၾကပါသည္။ ယုတ္စြ အာယာသြလ္လႅာဟ္ႀကီး ကိုလည္း ေစာ္ကားထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာဟဇရတ္အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာအလ္ဟဂ်္နာေစရ္ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီးဟဖြဇ္ဇဟိုလ္လႅာဟ္ သည္ျမန္မာစာမတတ္သျဖင့္၎၏ေထာက္ခံမႈသည္မလုံေလာက္ဟုဆိုေလသည္။စသည္ျဖင့္… သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ပုံႏွိပ္ထားသည္စာအုပ္အတြင္းဘာသာျပန္အမွားမ်ားကို ေထာက္ျပရန္တရားဝင္ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။သို႔ေသာ္မည္သည့္ သိုလာဗ္(သာသာနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) တစ္ေယာက္မွ် တရားဝင္အသိေပးျခင္း၊ စာပို႔ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အကြယ္၌ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားထံ တိုင္ျခင္း၊ သိကၡာခ် ျခင္းကို ျပဳၾကပါတယ္ … ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရွရီအီ အမိန္႔ကို ရွင္းျပေပးပါ။ ဗါကမာလ္သရွကြလ္ ရွိက္ခ္ ဂ်မားလ္ ဟို စိုင္း(န) သြာလေဗျမန္မာ ေျဖ။ ။ အလိုင္ကြမ္းစလာမ္ ဝရဟ္မသြြလ္လႅာဟ္ ဘာသာျပန္ဆိုသူသည္ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္မလြဲမေသြကမာလ္ေလေဒကသ္(ထူးကဲေကာင္း မြန္သည့္ဂရုျပဳမႈ) ၊ ၿပီးေနာက္ အလြဲသုံးစား မလုပ္မႈ ျဖင့္ ျပန္ဆိုရေပမည္။ အကယ္၍ မေတာ္တဆ ဘာသာျပန္ဆိုရာ၌ မွားယြြင္းသြားလွ်င္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း၊ ညီအစ္ကို စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မွားယြင္းေနသည့္ေနရာ မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုသူ အားေထာက္ျပၿပီး၊ေျဖရွင္းရေပမည္။ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို (ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ား) သိကၡာမခ်သင့္ေခ်။ ဝလ္လႅာဟ္ဟို ၊ အာလမ္ ၂၁ ရဘီးအြဇ္ဇာနီ ၊၁၄၂၃ဟီဂ်ရီ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာလြတ္ဖ္ ဖြလ္လႅာဟ္ ဆြာဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဖြာရစီဘာသာျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားထံေမးလ္ျဖင့္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ မိမိေမးလ္၊အမည္ ၊ေနရပ္လိပ္စာ၊ၿမိဳ႕၊ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ဖုန္း ၊သာ ေဖာ္ျပဖို႔လို အပ္ေပးသည္။


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century