$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီ

  • News Code : 329158
  • Source : MSM
ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီမွေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ ႏွင့္အေျဖအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

 အေမး ။ စလာမ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္မိမိခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ကာမဆက္ယွက္မည္။ၿပီးေနာက္သူမ၏သားအိမ္အတြင္း သုတ္ရည္က်န္ေနမည္၊သူမသည္ခ်က္ခ်င္းဂိုစ္ျပဳမည္၊ဂိုစ္ၿပီးေနာက္သူမ၏သားအိမ္မွသုတ္ရည္ျပန္ ထြက္္လာမည္ဆိုလွ်င္ သူမ၏ဂိုစ္ပိုင္ပါသလား? ဂိုစ္အၿပီးသုတ္ရည္ျပန္ထြက္လာရာ၎သုတ္ရည္သည္ပါက္သို႔မဟုတ္နဂ်စ္ျဖစ္ပါသလား? ထပ္ၿပီးအသစ္တဖန္ဂိုစ္ေလဂ်နာပတ္သ္ျပဳဖို႔လိုပါသလား?  ေျဖ ။ ။ သူမ၏ဂိုစ္ပိုင္ပါသည္။ ဂိုစ္အၿပီးထြက္လာသည့္အရည္သည္သုတ္ရည္ျဖစ္ပါက နဂ်စ္ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ခင္ပြန္းသည္၏သုတ္ရည္ျဖစ္ပါက ထပ္ၿပီးအသစ္တဖန္ဂိုစ္ေလဂ်နာပတ္သ္ျပဳဖို႔ မလိုအပ္ေခ်။ ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၁၇၃  .......................................................................................................................................အေမး ၊စလာမ္ အခ်ဳိ႕မြတ္စလင္မ်ားသည္ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ဂ်ရွ္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ဤလုပ္ရပ္မွန္ကန္ပါသလား? ေျဖ။ဟဇရတ္အီဆာ(အ.စ)ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ခရစ္စမတ္ေန႔တြင္ဂ်ရွ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျပႆနာမဟုတ္ေခ်။ ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၁၃၈၂  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< အေမး ။ ။ စလာမ္ အရက္ေၾကျငာပါသည့္အဝတ္မ်ားကိုဝတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား ?ေျဖ။ ။ခြင့္မရွိေခ်။  ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၁၃၈............................................................................................................................................  အေမး ။ ။ နမာဇ္မီးဒ္ေဖသ္ရ္ကဇာရွိပါသလား? ေျဖ။ ။ မရွိပါ။ ၾကည့္ - ေအစ္ေသဖ္သာအ္ ၊ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ ခါေမနာအီေမးခြန္းအမွတ္၆၇၃ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>