$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

လူငယ့္ရင္တြင္းခံစားခ်က္

  • News Code : 338758
  • Source : MSM
ျမန္မာရွီအာလူငယ္တစ္ဦး၏ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်က္အရလူငယ္မ်ားရင္တြင္းျဖစ္အစစ္အမွန္ခံစားခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမွန္ကိုသိႏိုင္ရန္အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာနမွအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအတြက္ MSM siteမွတိုက္ရိုက္ ဤပို႔စ္အား comment မ်ားႏွင့္အတူေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ႏွလံဳးသားထဲမွခံစားခ်က္(ကၽြႏု္ပ္တို႔ရင္ထဲကရင္ဖြင့္စာ)ပညာတတ္နည္းပါးေသာနယ္ျမိဳ႔လည္းတစ္ျမိဳ႕အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူအမ်ားသည္ပညာကိုရယူလိုစိတ္ျပင္းျပစြာျဖင့္ရွာေဖြေနၾကပါသည္။ အတန္းပညာကိုေခတ္ႏွင့္အမွီေလ့လာသင္ယူေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဘာသာတရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားမွာမွဳအလြန္ပင္နည္းပါးလြန္းပါသည္။ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာကၽြႏု္တို႔နယ္ျမိဳ႕ေလးအတြင္းပညာလိုခ်င္သူမ်ားရွိၾကေသာ္လည္းပညာေပးမည့္ဆရာမ်ားမရွိရျခင္းတစ္ေၾကာင္း၊ သင္ေပးႏုိင္ေလာက္ေသာပညာရွိသူမ်ားမွာမွဳ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာယုိယြင္းမွဳမ်ားႏွင့္သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မွဳဘာသာေရးဆိုင္ရာပညာေပးမည့္သူမရွိေသာအေျခအေနတြင္ေနာင္လာေနာက္သားလူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္အခက္ေတြ႔ေနရပါသည္။ထို႔အျပင္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျမိဳ႕ေလးမွာဆင္းရဲသားႏြမ္းပါးသူမွာအမ်ားစုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းေရးအတြက္လည္း လူငယ္လူရြယ္ကစအလုပ္မ်ားၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၾကရသျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ပိုမိုေ၀းလာၾကသည္ဟ ုကၽြႏ္ုပ္ထင္ျမင္မိေသာေၾကာင့္အလြန္ပင္စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။လူမွဳေရးျပသနာမ်ားရွိၾကေသာနယ္ျမိဳ႕ေလးကိုစိတ္ပ်က္မလာခ်င္ျဖစ္ေနေသာ ဆရာမ်ားကိုလည္းကၽြႏ္ုပ္နားလည္ေပးလို႔ရပါသည္။သို႔ေသာ္ျငားေနရာေဒသတိုင္းမွလူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာမွဳ အခက္အခဲမရွိ ဘာသာေရးစာသင္ေနၾကရေသာ္လည္းက်မတို့ျမိဳ႕ေလးမွာလူငယ္လူရြယ္မ်ားမွဳအရာရာခက္ခဲေနပါသည္။ထိုအရာသည္လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏အမွားမရွိဟုက်မထင္ျမင္မိပါသည္။လူမွဳေရးအရျဖစ္ေသာျပသနာတစ္ရပ္တြင္မွားသူမွာတစ္ဦးတည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။လက္ခုပ္ႏွစ္ဖက္တီးမွျမည္သလို ျပသနာတစ္ခုျဖစ္ရျခင္းမွာႏွစ္ဖက္စလံုး၏အမွားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔သို႔အမွားမ်ားသည္လည္းကံယကံရွင္ကိုယ္တိုင္စီမွမဟုတ္ပဲၾကားေနလူမ်ားေၾကာင့္ပိုၾကီးက်ယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။တိုက္ရိုက္မရွင္းၾကပဲၾကားစကားမ်ားႏွင့္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ျငားျပီးခဲ့ေသာအရာကျပီးခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိေတြးသင့္သည္မွာ ဘာသာေရးအဓြန္႔ရွည္တည္တ႔ံရန္ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေရးျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဘာသာေရးဆရာအမ်ားၾကီးရွိေသာ္လည္း က်မတို႔ျမိဳ႕ရွိေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ စဥ္းစားေပးသူအနည္းငယ္မွ်မရွိေသာေၾကာင့္အလြန္ပင္၀မ္းနည္းမိပါသည္။ က်မတုိ႔လူငယ္မ်ားတြင္အမွားမ်ားရွိပါကခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ လူခ်င္းတူေပမဲ့အခြင့္ေရးတန္းတူမရရွာတဲ့က်မတို႔ျမိဳ႔ေအမာမ္ဘာရာမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္က်မ ၀မ္းနည္းမိေသာေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္စာေလးေရးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်ထိခိုက္ေစလိုျခင္းမရွိပါ။ လူငယ္မ်ားအားလံုး၏မေဖာ္ျပရဲေသာခံစားခ်က္ကိုက်မမွကိုယ္စားတင္ျပမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာအေရးအသားအနည္းငယ္အားနည္းပါသျဖင့္ရိုင္းပ်ေသာအသံုးအႏွဳန္းမ်ားမရည္ရြယ္ပဲပါခဲ့သည္ရွိပါက ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္......................................................................................................................... Comment by Farman Ali on August 17, 2012 at 1:54    အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္း၏သာသနာကို ၿပီးစလြယ္ မထားပါ။ ေခတ္ကာလတြင္ ေအမာမ္ရိွသည္ကို သတိျပဳၿပီး ထုိေအမာမ္ကို ၀စီလာထား၍ အလႅာဟ္ထံမွာ ဒိုအာလုပ္ပါ။ အင္ရွာအလႅာဟ္ အသင့္ဆႏၵျပည့္၀လာပါလိမ့္မည္။.....................................................................................................................................Comment by jamal hussein on Friday    Delete Comment    စလာမ္ ...    ငါညီမ သိေအာင္ ကိုမ်ဳိးခိုင္ေျပာလိုက္ပါမယ္။    ေတာင္ႀကီးေအမာမ္ဘာရာ က လူငယ္ေတြအတြက္ လူႀကီးေတြ တတ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္၊မလုပ္၊     ေသာကထား၊မထားဆိုတာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သိပါတယ္။    ေနာက္ ေတာင္ႀကီးေအမာမ္ဘာရာ က ႏွစ္ ၁၁၂ေက်ာ္ေနပါၿပီး၊အရင္က ျပႆနာ မတက္ခဲ့ပါ။    ကိုမ်ဳိးခိုင္သိ သေလာက္ ဆို ဒါးဒါးႀကီး မိုဟမၼဒ္အလီ မာဇင္ဒရာနီ ၊ ၎၏သားမ်ား၊ၿပီးေနာက္ ဒါးဒါး    ဦးထြန္းတင္ ၊ဒါးဒါး မာမူတူး ၊ဒါးဒါးဦးဖိုးေလး ၊ဒါဒါးဦးဖိုးေလးက ညီမ အေမႏွင့္အေဖ ျပည္ၿမိဳ႕မွာ မဂၤလာေဆာင္းေတာ့    ျပည္က ဆရာဆဖရ္ ကို ေခၚခဲ့တယ္ေလ ။ေနာက္သူတို႔ႏွစ္ဦးေပါင္းၿပီးေတာင္ႀကီး ေအမာမ္ ဘာရာႀကီးကို    ထိန္းခဲ့တယ္ေလ။    ေနာက္၂၀၀၆ ေနာက္ပိုင္း ျပႆနာေတြတက္တာဘဲ ၊ေရာကုန္ေတာ့တာေပါ့၊ဘာသာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး    ေနာက္ျပႆနာတိုင္းကို လက္ခုပ္က တဖက္တည္း မျမည္ပါဘူး၊ ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚ    သုံးလို႔ မရဘူးေလ၊ သုံးမယ္ဆိုရင္ ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ) ႏွင့္ အဗူလဟဗ္ ၊အဗူဂ်ဟ္လ္...    ၊ေအမာမ္အလီ(အ.စ) ႏွင့္ မိုအာေဝယာ (လ.န) ႏွင့္သူစိတ္တူ၊ကိုယ္တူေတြ...    ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ) ႏွင့္ယဇီးဒ္(လ.န) ...    ကိုညီမဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မွာလဲ?    ေနာက္ ေတာင္ႀကီး ေအမာမ္ ဘာရာ ကို ေမာင္လာနာေတြ မလာရဲတာ    လူမႈေရး ျပႆနာေတြေၾကာင့္မပါဘူး၊သာသနာ့ေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ ဥကၠ႒တို႔ အတြင္းေရးမွဴး    ေတြကို မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔ပါ။    ေတာင္ႀကီးေအမာမ္ဘာရာ ေဂါပက လူႀကီးေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံ မွာ ရွိတဲ့    ဟြဂ်္ဂ်သြလ္အစၥလာမ္ အာဂါေယ ခါလဟ္ပူးရ္ဆီ စာေရးၿပီး    ေတာင္ႀကီးေအမာမ္ဘာရာ အတြက္ ေမာင္လာနာ လြတ္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တာ    ညီမသိလား?    ေမာင္လာနာ က ရန္ကုန္ရွိ သာသနာ့ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဆီ ေမာင္လာပို႔ေပးဖို႔    စာပို႔ေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီးက ေတာင္ႀကီး ေအမာမ္ဘာရာ ဟာ အမ်ားပိုင္ မဟုတ္လို႔ ဝကာဖ္မလုပ္ထားလို႔    ဘာညာဆိုၿပီး ဆင္ေျခ ဆင္လက္ေပးတာကို သတင္းရွိလား?     ေနာက္ တေလာ က အာဂါေယခါလစ္ပူရ္ ရန္ကုန္ လာတုန္းက လူမႈေရး ႏွင့္ဘာသာေရးရွင္းဖို႔ ေတာင္ႀကီး    ေအမာမ္ဘာရာ ေဂါပကနဲ႔ အဖြဲ႔ က တိုက္ရိုက္ရွင္းဖို႔ ၊လာေတာ့ ဥကၠ႒ ႀကီးနဲ႔ အဖြဲ႔ ေခါင္းေရွာင္တာ ေကာ္ သိလား?    ေနာက္အမ်ားႀကီးေႏွာ္ ကိုမ်ဳိးခိုင္ သိပ္မေရးခ်င္ဘူး    ငါညီမ ခံစားေနရလို႔ ကိုမ်ဳိးခိုင္ကလဲ အျဖစ္မွန္ ကိုေရးေပးလိုက္တာပါ     ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ငါညီမတို႔လူငယ္ေတြလည္း ႀကိဳးစားေပါ့    ဘာသာေရး အသိနည္းေနတဲ့ နယ္ၿမိဳ႕ ေလး ၊ဆင္းရဲသားေတြမ်ားတဲ့    နယ္ၿမိဳ႕ေတာင္ႀကီးေအမာမ္ဘာရာေလးက ျမန္မာ ရွီအာေတြကို အက်ဳိးျပဳေနတဲ့ msm စာေစာင္    မွာ လတိုင္း ပင္တိုင္ကေလာင္ရွင္ တစ္ေယာက္ ၊ ႏွစ္ေယာက္ အၿမဲ ပါေနတယ္ဆိုတဲ့    အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေပးတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔ ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့ပါအုန္းကြယ္။     အက်ဳိးျပဳခြင့္ ေပးေနတဲ့ msm စာေစာင္ ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။     ေနာက္ဆုံး ကိုမ်ဳိးခိုင္ေျပာခ်င္တာ က ((ညတာ ဘယ္ေလာက္ ရွည္ရွည္ေပါ့))    မိုးမလင္းဘဲ၊မေနပါဘူး))    ညီမ ဆႏၵေတြ ျပည့္လာမွာပါ။     ေနာက္ဒီလို႔ မိမိ တို႔ အဖြဲအစည္း မွာ မပါတဲ့ ၊ရွီအာ လူငယ္ေတြ၊ မိမိတို႔နဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး    ေၾကာင့္ အဆင္မေျပတာနဲ႔ ၎တို႔၏ လူငယ္ေတြ ကို ဘာသာေရးသင္ခြင့္၊...ေဝးေအာင္လုပ္ေနတဲ့သူ    မွန္သမွ် အလႅာဟ္ဆီမွာ တစ္ေန႔ အေျဖေပးရမယ္ဆိုတာ အႁကြင္းမဲ့ သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါတယ္္။    ကိုမ်ဳိးခိုင္လည္း ေအမာမ္ေရဇာ(အ.စ) ေရာင္ဇာေတာ္ဆီမွာ အားလုံးေသာ ရွီအာေတြ အတြက္    ဒိုအာ နဲ႔ေဇယာရတ္လုပ္ပါတယ္။    ေခတၱ ၊မရွ္ဟဒ္ၿမိဳ႕.......................................................................................................................................Comment by Persian Boy on Saturday    စလမ္မိုအ လိုင္ကြမ္    မာရွာအလႅာဟ္ အစ္မအခုလို ေလးေရးတာ ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ ဆက္ေရးပါ..........................................................................................................................................