$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

သနားစရာ သာသနာ ့ပညာ

  • News Code : 354448
  • Source : abna

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ ။ ။ 

ကၽြန္ေတာ္ စာေရးသားသူ ၏ ခါးသီးသည့္ အေတြ႕ အႀကဳံအရ ကမာၻ ေပၚတြင္ အလြန္တရာ အသနား စရာ အေကာင္းဆုံး ပညာရပ္သည္ ကား သာသနာ့ ပညာရပ္ျဖစ္ေပသည္။

အေၾကာင္းမွာလူအမ်ားစုသည္ ၊ တရားဝင္ ေရွ႕ေန႔ ေအာင္လက္မွတ္ မရွိသည့္ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ကို အမႈအတြက္ ငွားမည္မဟုတ္ ၊ တရားဝင္ ဆရာဝန္ ေအာင္လက္မွတ္ မရွိသည့္ ဆရာဝန္ ဆီ မိမိတို႔၏ လူနာ ကို အပ္ရဲမည္မဟုတ္ေခ်။ ထိုနည္း တူ တရားဝင္ အင္ဂ်င္နီယာ ေအာင္လက္မွတ္ မရွိသည့္  အင္ဂ်င္နီယာ ကို အိမ္ ေဆာက္ဖို႔ အပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ တရားဝင္ ေအာက္လက္မွတ္        မရွိသူ က မိမိကိုယ္ကို ေရွ႕ေန ၊ ေဒါက္တာ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ အျဖင့္ အသတ္ မွတ္ ခံဖို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ သတၱိရွိၾကမည္ မဟုတ္ပါ။လုပ္ခဲ့လွ်င္ တရားအစြဲ ခံရမည္ ၊ ေထာင္ အခ်ခံ ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းေလစြာ -

သာသနာ့ ပညာ အေသအခ်ာ မသင္ဖူးသူမ်ား ၊အဂၤလိပ္စာေလး ၊အူရ္သူေလးတတ္တာႏွင့္ ဆရာသခင္ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾက ေလသည္။အေမေလး ဖသ္ဝါေတြ ၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေတာ့ ေလသည္။  ဝင္ေရာက္စြဲဖက္ၾကေလသည္။ အေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ခု သည္ကား -တရားစြဲမည္သူလည္း မရွိ ၊ စစ္ေဆးမည့္သူလည္း မရွိ ၊ေထာင္က်မည္သူလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ သာသနာ့ ပညာ ႏွစ္အနည္းငယ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တြင္ ဆည္းပူး ဖူးသူမ်ား ကိုယ္တိုင္  မိမိတို႔၏ ေနရာ အမွန္ကို မေဖာ္ျပေတာ့ ဘဲ misuse လုပ္ေနၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း မပါဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါသည္။

သာဓကျဖင့္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အသိဥာဏ္ရွိသူတိုင္း နားလည္ေပသည္။

အမိျမန္မိျပည္ႀကီးတြင္ မူလတန္း မေအာင္ေသးသူ ကို အလယ္တန္း ေက်ာင္းၿပီး ဟု မေခၚေခ်။

အလယ္တန္း မၿပီးေသးသူ ကို အထက္တန္း ေအာင္ဟု ေခၚမရ ၊ အထက္တန္း မေအာင္သူ ကို ဘြဲ႔ရ ဟုဆို မရေခ်။

B.sc ဘြဲ႔ မရေသးဘဲ M.sc ဘြဲ႔ရၿပီးသာ စသည္ျဖင့္ မတန္သည့္ ေနရာ ၊ရာထူးကို မေပးၾကေပ။ မေခၚၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္း

သိေပသည္။

သို႔ေသာ္ဝမ္းနည္းေလးစြာႏွစ္အနည္းငယ္ေလး

ေဟာင္ဇာတက္လိုက္ရသည့္ႏွင့္အိုလမာအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သြားေပသည္။

 

ပိုဆိုးသည္ကားဆန္ေဝဖို႔၊ဆီေဝဖို႔၊ေက်ာင္းသား

အသစ္ပို႔ေပးဖို႔၊ေငြကိုင္ဖို႕ဆိုလွ်င္ျမန္မာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္ဆရာေတာ္မ်ားေပၚလာေပသည္။

ရွီအာအတြက္အေျဖေပးရေတာ့မည့္အခ်ိန္ အေရးႀကီးအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ရွာမေတြ႔ေတာ့ေခ်။

ေအာ္ မိုေမနီမ်ားခင္ဗ်ား အိုလမာဆိုတာ ဘာကို ေခၚသလဲလို႔ မသိရွာ သျဖင့္ မသိၾကရွာေပ။ သိသူမ်ားကလည္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္ေနၾကေပသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ထိုေနရာ၌ မထိုက္တန္သူမ်ားကလည္း သိလ်က္နဲ႔ မိုက္ေနၾကၿပီး အိုလမာ အစစ္မ်ားကို  နာမည္ ဖ်က္ေနၾကေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္လည္း သာသနာပညာရပ္မ်ားကို အေသအခ်ာ မသိသည့္ လူထုအား လုိရာပုံသြင္ၿပီး လမ္းမွားေအာင္လုပ္ေနၾကေပသည္။

သက္ေသအျဖင့္ေျပာရလွ်င္မိမိတို႔ႏွင့္အဆင္မေျပ

သည့္သူ၊ပုဂၢိဳလ္ထုတ္သည့္စာအုပ္၊မဂၢဇင္း၊စသည္တို႔

ကိုအေထာက္အထားမဲ့စြာျဖင့္ သိကၡာခ်ျခင္း၊မဖတ္၊မကူညီေအာင္ေသြးေဆာင္ မႈျပဳျခင္း၊ေရးေနသူမ်ားကိုမေရးေအာင္၊ေသြးစည္းေန

သည္ကိုကြဲေအာာင္လုပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္အလႅာဟ္၊

ရစူလ္(ဆြ)  အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျပဳျခင္း ၊

မိမိတို႔မၾကည္ သူမ်ား၊ မႀကိဳက္သူမ်ား ၊မုန္းသူမ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနရာ ကို ပိုင္ရွင္မ်ား သေဘာမတူဘဲ ၊ အတင္းအၾကပ္  အမ်ားဂ်မာအတ္အတြက္ပါ ဟု အမည္ေကာင္းတပ္ၿပီး ဝကာဖ္ ျပဳခိုင္းျခင္း ၊

 

ပ်ားတုတ္လို႔ ကင္းကိုက္လို႔ ေအာ္ငို သူကို အေမေလး အသိတရားမရွိလိုက္တာ၊ပတ္ဝန္းက်င္ ကို အားမနာလိုက္တာ စသည္ျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ငို ေနရသည္ ဟု မေမးဘဲ ၊နာမည္ဖ်က္ျခင္း၊

(စာဖတ္သူ ၊ဆိုလိုခ်က္ကို သေဘာေပါက္ေပမည္ ။)

ႏိုင္ငံတကာ မွ ရွီအာ ေတြ အတြက္ဟု အမည္ခံၿပီး အလွဴေငြ စုျခင္း ၊ မိမိတို႔ကို ဟုတ္ကဲ့ ေဘာ္စိ ဟု ေခၚသူမ်ား ၊ ဆီလိမ္းေပးသူမ်ားကို သာ ေငြေပးျခင္း ၊

အမွန္တရားအတြက္ ေထာက္ျပလာသူ ၊ေစာဒက တက္လာသူ ကို၊ သူကို ေငြမေပးလိုပါ ၊ဒီေကာင္ ေငြ မရလို႔ လိုက္ဖြေနတာပါဟုနာမည္ ဖ်က္ ျခင္း 

မိမိ ျမန္မာစာ ၁၀ တန္းမေအာင္ လွ်င္ ၊ ႏွစ္အနည္းငယ္ ေဟာင္ဇာ တက္ ဖူးလွ်င္ လူေတာ္ လူတတ္ ၊စိတ္ခ်ရသူ …

သူမ်ား ျမန္မာစာ ၁၀တန္းေအာင္ မိမိထက္ပိုသင္ထားရ ၊ စကားတစ္ခု၊ႏွစ္ခုပိုတတ္လွ်င္လည္း လူမေတာ္ လူမတတ္ ၊စိတ္မခ်ရသူ ဟု အႀကံတူမ်ား ျဖင့္ေပါင္းၿပီး စြပ္စြဲ သမုတ္ျခင္း၊ ေဖာက္သည္ခ်ျခင္း  …

မိမိလုပ္ထား ေစာ္ကားထားခ်က္ကိုေတာ့ ဝွက္ၿပီး ကိုယ္စားေပါက္ ပိတ္သည့္ အခါ ဒီေကာင္ ခ်ီးထု