$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
ကမာၻ႔ စီးပြားေရး

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ရေတာ့မည့္ ကမၻာ့ဘဏ္

  • News Code : 357659
  • Source : 7Day News မွ

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ ။ ။ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက ေငြေခ်း ငွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးေနေသာ ကမၻာ့ဘဏ္တြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အႀကီးအကဲသစ္ မစၥတာဂ်င္ယြန္ကင္က ယခုရက္ပိုင္း၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို အဆံုးသတ္ေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္၌ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ကဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁-၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕တုိ႔၏ အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ ဇူလုိင္လတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာေသာ မစၥတာကင္ယြန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္အေပၚ သူ၏အမွတ္တံဆိပ္ကို ခတ္ႏွိပ္ရန္ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္သည္။ “တိတိက်က်ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေရး ေတာင္းဆုိဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ေစာၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ေရးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ပဲ အေလးအနက္ထားပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကို လည္ပတ္တဲ့ ပံုစံမွာလည္း အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ ရွိလာပါမယ္”ဟု မစၥတာကင္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားပါသည္။ “သတ္သတ္မွတ္မွတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားခ်င္တဲ့ ပံုစံတစ္ရပ္ဆီ အလ်င္အျမန္သြားႏိုင္ဖု႔ိအတြက္ ဘဏ္အႀကီးအကဲေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုပါမယ္။ လမ္းေၾကာင္းတစ္၀က္မွာပဲ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ဘုတ္အဖဲြ႕နဲ႔ ဘဏ္အႀကီးအကဲေတြက ေခ်းေငြပမာဏႀကီးႀကီးေတြ အတည္ျပဳေပးတာကို အာ႐ံုစိုက္မယ့္အစား ႏုိင္ငံေတြမွာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရလဒ္ေတြကို တာ၀န္ခံႏုိင္ေအာင္ အာ႐ုံစိုက္ၾကရပါမယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဖဲြ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးေရးထက္ လက္ေတြ႕တြင္ အမွန္တကယ္ ထူးျခားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး ျဖစ္သည္။ လာမည့္ဧၿပီလ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပိုမို၍ တိက်ခုိင္မာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ဟု မစၥတာဂ်င္ယြန္ကင္ကေျပာသည္။ “အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတာကေတာ့ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက ထင္ရွားေနခဲ့ပါတယ္”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

 

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈနည္းျခင္း၊ ေႂကြးၿမီျမင့္မားျခင္း၊ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးေနရခ်ိန္၌ ယင္း လက္ႀကီးေငြေၾကး ထည့္၀င္သူမ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္အတြက္ ေငြေၾကးထည့္၀င္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဟု ဥကၠ႒သစ္ကဆိုသည္။ “ခုေနအခ်ိန္အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လုိမွ ခံတြင္းမေတြ႕ပါဘူး။ ဘဏ္ရဲ႕ေငြပင္ေငြရင္း တုိးျမႇင့္ဖို႔ ေဆြးေႏြးရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံေတြကလည္း ဒီအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါဘူး”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာပါသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ အစည္းအေ၀းပဲြမ်ားမွာပင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈက ကမၻာတစ္၀န္း လယ္သမားမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေဆးပညာဆရာ၀န္ႏွင့္ မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္သူ မစၥတာ ဂ်င္ယြန္ကင္ ကေျပာသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း အေမရိကန္တြင္ အဆုိးရြားဆံုးျဖစ္ေပၚသည့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ပင္လယ္နက္ (Black Sea) တစ္၀န္းရွိ ကမၻာ့ဂ်ဳံ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ သီးႏွံအထြက္ နည္းပါးမႈက ကမၻာတစ္၀န္းေန႔စဥ္ စားသံုးေသာ ေျပာင္း၊ ဂ်ဳံႏွင့္ ပဲပိစပ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တြန္းတင္ခဲ့သည္။

 

ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ မႈမ်ားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စံခ်ိန္အထိ မေရာက္ ရွိေသးေသာ္လည္း အစား အစာေစ်းႏႈန္းမ်ား အတက္ အက်ျမန္ျခင္းမွာ ပူပန္ စရာျဖစ္ေနသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကို ဦးေဆာင္ေသာ ပထမဆုံး သိပၸံပညာရွင္အေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ၍ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းက ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း မစၥတာဂ်န္ယြန္ကင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ “ဒါဟာ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈလို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုိထားတဲ့ ပထမဆံုး မိုးေခါင္ေရရွားမႈပါ။ ရာသီဥတုေျပာင္းလာတယ္ဆိုတာ တကယ္ျဖစ္ေနတာပါ။ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို သိပၸံပညာရွင္ အသိုင္းအ၀ုိင္းက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ဒါကိုလက္ခံရပါမယ္” ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ေရွာင္ရွားၿပီး ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ရင္ဆုိင္ရန္ ဘ႑ာေရး ပိုမိုေထာက္ပံ့ေရး ေခါင္းေရွာင္ေနေသာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အျခားခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကို ျပစ္တင္ေျပာၾကားေနၾကသည္။ ယူ႐ိုဇုန္ေႂကြးၿမီအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ၎၏႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားက ကမၻာ့စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိစၥမွာလည္း တိုက်ဳိအစည္းအေ၀းကို အရိပ္မည္းထိုးေနေၾကာင္း မစၥတာဂ်င္ယြန္ကင္ကဆိုပါသည္။

 

ကမၻာ့ စီးပြားေရး အက်ပ္ အတည္းကို ယခု အခ်ိန္အထိ ေတာင့္ခံႏုိင္ေသးေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားသည္လည္း ယူ႐ိုဇုန္ အက်ပ္ အတည္းေၾကာင့္ ၀ယ္လုိအား ေလ်ာ့ပါးလာၿပီး ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားမွာလည္း ဂရိႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔အား ကယ္ဆယ္ေရးအစီအမံမ်ား မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ မ႐ိုးမရြျဖစ္ေနၾကသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာေသာ္လည္း အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ခုိင္မာေသာ ေပၚလစီမ်ား ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္း ေနာက္ခံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ စီးပြားေရး ဆက္လက္တုိးတက္ႏိုင္ပါေသးသည္။

 

“ဥေရာပအေနန႔ဲ သူတို႔ရဲ႕ ျပႆနာေတြကို တစည္းတလံုးတည္း ေျဖရွင္းဖို႔ရာ နည္းလမ္းျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရွာေတြ႕မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက အားခဲေနၾကတယ္”ဟု မစၥတာကင္ကေျပာရင္း ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္လည္း ယူ႐ိုဇုန္အပါအ၀င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ကမ္းလွမ္းရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ပံု အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ယင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ဂရိႏွင့္ ေပၚတူဂီကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင