$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အဆိုးလြန္၊ အေကာင္းလြန္ ၂၀၁၂

  • News Code : 379082
  • Source : 7Day News

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမား ကန္သမၼတ တစ္ဦး၏ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ ေငြစာရင္း ကြာဟမႈကို လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထု ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရား၀င္ သိရွိခြင့္ ရခဲ့သည့္ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ အင္အား အႀကီးမားဆံုး အတိုက္အခံ ပါတီႀကီး အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း၀င္ႏွစ္ လည္း ျဖစ္ျပန္၏။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ဦးအား ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈ ပထမဆုံး ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္လည္းျဖစ္၏။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးနီးပါးကိုလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလံုးအရင္းႏွင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္မွာလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္းမွာပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ အင္အားသံုးၿဖိဳခဲြမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတာင္းပန္မႈအျဖစ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းၿဖဳိခြင္းရာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းသည္လည္း ယခုႏွစ္၏ ပထမဆံုးေသာ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ပထမဆံုးမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေျပာင္းအလဲအျမန္ဆံုး ႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသလို ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ သြားေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားေစသည့္ သံသယမ်ားထြက္ေပၚေစေသာျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၂ ကို အက်ည္းတန္သြားေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရခုိင္အေရးကိစၥ၊ ကခ်င္အေရးကိစၥႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေနသန္ေမာင္က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားရန္၊ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူဗဟိုျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အား ေျပာင္းလဲရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ေကာင္းလာရန္ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္း ၀န္ႀကီးေနရာ အေျပာင္းအလဲ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕အား ေပါင္းစည္းျခင္း၊ အခ်ဳိ႕အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက ႏိုင္ငံအတြင္း ေကာင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေရြ႕ကို သိသာထင္ရွားေစေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ပါ၀င္လာေရးအတြက္ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမွ အခ်က္အခ်ဳိ႕အား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကလည္း ၂၀၁၂ ၏ အားေကာင္းေသာ အေရြ႕ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

“အဲဒါဟာ ၁၉၈၈ ကတည္းက အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရဟာ အတိုက္အခံနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဘယ္ေတာ့မွ အတိုးအေလွ်ာ့မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ မူ၀ါဒကို စတင္ေျပာင္းလဲတာပဲ။ အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းလဲတစ္ခုပဲ” ဟု အေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာဆရာ ဦးရဲႏိုင္မိုးက သံုးသပ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအနက္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ မေရွးမေႏွာင္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရလဒ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ရရွိထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုကို ယခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လက္ခံရယူခဲ့သလို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုကို ဆန္ခါတင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ငါးဦးစာရင္းတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အရပ္သား သမၼတလက္ထက္ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ပါ၀င္လာေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ အထင္ကရႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အတိုက္အခံမ်ားအား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ အမည္မည္းစာရင္း (Black List) မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္က “ေထာင္အုတ္နံရံ ေလးဘက္ထဲမွာပဲ တန္ဖိုးရွိတဲ့ လူ႔ဘ၀ကို အခ်ိန္ကုန္မခံေစဘဲ ျပည္သူ႔ဘ၀၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေစႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ေပးလိုက္ျခင္းဟာ လူသားအက်ဳိးျပဳဒါနအမႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အာဏာသံုးရပ္ကို ခဲြေ၀က်င့္သံုးသည့္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ကိုင္စဲြသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ကိုင္စဲြသည့္ အစိုးရအဖဲြ႕ၾကား အားၿပဳိင္မႈလည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားက စြပ္စဲြျပစ္တင္ခဲ့ရာ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ ခံု႐ံုးအဖဲြ႕၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအပါ