$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တရားမ၀င္ အေျခခ်သူမ်ား မဟုတ္ ဟု ကမာၻ႕ႏုိဗဲလ္ဆုရွင္မ်ားေျပာၾကား

  • News Code : 393496
  • Source : M- media

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္း ဌာန ၊ အဗ္နာ

 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရားမ၀င္ အေျခခ်သူမ်ား မဟုတ္ ဟု ကမာၻ႕ႏုိဗဲလ္ဆုရွင္မ်ားက ေျပာၾကား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ တရားမ၀င္အေျခခ်သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ႏိုဗဲလ္ ဆုရွင္ Jose Ramos-Horta ႏွင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ႏိုဗဲလ္ ဆုရွင္ Muhammed Yunus တို႕မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၁၉၉၆ခုႏွစ္ ႏိုဗဲလ္ ဆုရွင္ Jose Ramos-Horta ႏွင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ႏိုဗဲလ္ ဆုရွင္ Muhammed Yunus

“ ကေန႕ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ုဳိးေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ ၈ ရာစုႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ေနခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား အခုိင္အမာ ရိွေနပါတယ္။ ရခုိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၅ ရာစုေခတ္ကတည္းက အတူယွဥ္ေတြတည္ရိွလာခဲ့တဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ရပ္ထဲ ကိုလိုနီေခတ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ရခိုင္ထဲေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်တဲ့ ဘဂၤလီမ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႕အတူ တိုးပြားလာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ အေၾကာင္းရွာအျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္ မဟုတ္ပါဘူး ” ဟု ၄င္းတို႕မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ကို Huffington Post. မွ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာ Timor-Leste ၏အလ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ မစၥတာ Ramos – Horta ႏွင့္ လူထုအက်ဳိးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ျဖစ္လဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ဘဏ္္လုပ္ငန္းရွင္ မစၥတာ Yunus တို႕၏ မွတ္ခ်က္ မ်ားသည္ အျပင္းအထန္အၿပိဳင္အဆိုင္ အျငင္းပြား လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ သမိုင္းေၾကာင္း ဇစ္ျမစ္မ်ားအတြက္ မီးေမာင္းထိုးျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ လက္ရိွ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာဘဲ လူတစ္ေထာင္ထက္မနည္း သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ေသာင္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ အိုးအိမ္ေတြေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းနဲ႕အတူ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္လူနည္းစုေတြဟာ စကားလံုးမဲ့ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြ ခံစားေနၾကရတယ္။ ဒီအျဖစ္မွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ၀င္ေတြက အကာအကြယ္ မေပးတဲ့အျပင္ ႀကံရာပါေတြအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ေရနစ္သူကို၀ါးကူထိုးေနၾကတယ္ ” ဟု ၄င္းတို႕မွ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

မစၥတာ Ramos – Horta ႏွင့္ မစၥတာ Yunus တို႕က – ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ျပည္သူျပည္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ပ်က္ကြက္ေနေသာ၊ ၄င္းျပင္ အာဏာပိုင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ခရီးသြားလာခြင့္၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္အတူ အဓမၼခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ဆင့္ကဲျပဳလုပ္ လာေစေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် အားေပးေျပာၾကားျခင္း မရိွ၊ ယင္းအေျခအေနအတြင္း ပါ၀င္ျခင္း မွလည္း အသံတိတ္လ်က္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လက္ေရွာင္ေနခဲ့သည္။

တဖန္ “ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ ေခၚဆိုၾကတဲ့ လူမ်ဳိးစုဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရိွဘူး ” ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ အင္အားဦးစီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက အျဖစ္မွန္ႏွင့္ဆန္႕က်င္သည့္ အဆိုတစ္ရပ္အား ၾကာသပေတးေန႕၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၌ ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ တင္ျပလာသည္။